‏«با تازه ساختن ذهن خود دگرگون شوید.‏»—‏رومیان ۱۲:‏۲‏.‏

سرودهای:‏ ۶۱،‏ ۵۲

۱-‏۳.‏ الف)‏ برخی تغییراتی که پس از تعمید دشوار است،‏ کدامند؟‏ ب)‏ زمانی که پیشرفت ما از آنچه تصوّر می‌کردیم دشوارتر است چه پرسش‌هایی برایمان مطرح می‌شود؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

کیوان ‏[۱]‏ پس از آشنا شدن با حقیقت از صمیم دل می‌خواست که رابطهٔ نزدیکی با یَهُوَه خدا داشته باشد.‏ سال‌ها میگساری،‏ قمار،‏ مصرف مواد مخدّر و سیگار بخشی از زندگی او بود.‏ اما برای این که بتواند یَهُوَه را از خود خشنود سازد باید از این گناهان پرهیز می‌کرد.‏ او با توکل به یَهُوَه و قدرت دگرگون‌سازی کلام او موفق شد.‏—‏عبر ۴:‏۱۲‏.‏

۲ آیا کیوان بعد از تعمیدش باز هم نیاز داشت در خود تغییری ایجاد کند؟‏ البته،‏ چون او هنوز باید خصوصیات و شخصیت مسیحی خود را پرورش و شکل می‌داد.‏ برای مثال،‏ متوجه شد که کنترل خشم بیش از آنچه تصوّر می‌کرد،‏ برایش دشوار است.‏ کیوان خود چنین اعتراف می‌کند:‏ «کنترل خشم برایم بسیار دشوارتر از کنار گذاشتن عادات زشتم بود.‏» (‏افس ۴:‏۳۱،‏ ۳۲‏)‏ او با کمک دعا و مطالعهٔ بسیار در کتاب مقدّس،‏ خود را تغییر داد.‏

 ۳ همچون کیوان بسیاری از ما نیز پیش از تعمیدمان تغییرات اساسی در زندگی‌مان داده‌ایم و زندگی‌مان را با خواسته‌های پایه‌ای یَهُوَه خدا که در کلامش آمده است،‏ هماهنگ ساخته‌ایم.‏ پس از تعمید متوجه شدیم برای این که خدا و مسیح را بهتر سرمشق قرار دهیم باید تغییرات دیگری که شاید نامحسوس‌تر است در خود ایجاد کنیم.‏ (‏افس ۵:‏۱،‏ ۲؛‏ ۱پطر ۲:‏۲۱‏)‏ برای نمونه شاید روحیهٔ عیب‌جویی،‏ ترس از مردم،‏ تمایل به غیبت یا ضعف‌های دیگری را در خود ببینید.‏ آیا تغییر چنین عاداتی از آنچه تصوّر می‌کردید برایتان دشوارتر است؟‏ شاید با خود بگویید،‏ ‹من تغییرات بزرگی در خود داده‌ام،‏ چرا این تغییرات کوچک برایم چنین مشکل است؟‏ چگونه می‌توانم در استفاده از کتاب مقدّس برای تغییر شخصیتم بیشتر پیشرفت کنم؟‏›‏

انتظاری واقع‌بینانه از خود داشته باشید

۴.‏ چرا قادر نیستیم در تمامی اعمالمان یَهُوَه خدا را خشنود سازیم؟‏

۴ ما که با یَهُوَه خدا آشنا شده‌ایم و عشق به او را در دل پرورانده‌ایم،‏ از صمیم قلب می‌خواهیم که او را خشنود سازیم.‏ هر چقدر هم که خواست و میل خشنود ساختن یَهُوَه خدا در ما قوی باشد،‏ به دلیل ناکاملی و ضعف‌هایمان همیشه نمی‌توانیم آن گونه عمل کنیم که مورد خشنودی یَهُوَه خداست.‏ در واقع ما احساسی همچون پولُس رسول داریم که گفت:‏ ‏«میل دارم که آنچه نیکوست انجام دهم،‏ اما توانایی انجام دادن آن را ندارم.‏»—‏روم ۷:‏۱۸؛‏ یعقو ۳:‏۲‏.‏

۵.‏ پیش از تعمید چه تغییراتی در خود ایجاد کرده‌ایم،‏ اما ممکن است هنوز با چه ضعف‌هایی روبرو باشیم؟‏

۵ ما اعمال گناه‌آلود را از خود دور کردیم تا بتوانیم کفایت یابیم و به جماعت مسیحی بپیوندیم.‏ (‏۱قر ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ با این همه هنوز ناکامل هستیم.‏ (‏کول ۳:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ پس نمی‌توانیم از خود انتظار داشته باشیم که بعد از تعمید یا حتی پس از سال‌ها در حقیقت،‏ دیگر خطایی از ما سر نزند،‏ ضعف‌هایمان بروز نکند یا درگیر تمایلات و انگیزه‌های نادرست نشویم.‏ برخی از این تمایلات ممکن است برای سال‌ها با ما باشد.‏

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ با وجود ناکاملی‌هایمان چه چیز برقراری رابطهٔ دوستی با یَهُوَه خدا را ممکن ساخته است؟‏ ب)‏ چرا نباید در درخواست بخشش از یَهُوَه خدا تردید به دل راه دهیم؟‏

۶ با این همه،‏ با وجود ناکاملی‌ای که به ارث برده‌ایم باز هم می‌توانیم از دوستی با یَهُوَه خدا و خدمت به او برخوردار شویم.‏ توجه کنید زمانی که یَهُوَه خدا ما را به سوی خود کشید،‏ تا از رابطه‌ای نزدیک با او بهره بریم،‏ می‌دانست که از ما خطاهایی سر خواهد زد.‏ (‏یو ۶:‏۴۴‏)‏ از آنجا که خدا با خصوصیات ما و آنچه در دل ما می‌گذرد،‏ آشناست به‌خوبی آگاه بود که هر یک از ما چه ضعف‌ها و تمایلات نادرستی خواهیم داشت.‏ او می‌دانست که گاه خطا خواهیم کرد.‏ با این حال این امر مانع نشد که راه دوستی با خود را به روی ما ببندد.‏

۷ محبت،‏ یَهُوَه خدا را برانگیخت که هدیه‌ای بسیار باارزش به ما ببخشد،‏ یعنی قربانی پسرش عیسی مسیح را.‏ (‏یو ۳:‏۱۶‏)‏ ما می‌توانیم بر پایهٔ این تدارک پر ارزش هر بار که خطا می‌کنیم از یَهُوَه درخواست بخشش کنیم و اطمینان داشته باشیم که دوستی‌مان با او همچنان به قوّت خود باقی خواهد ماند.‏ (‏روم ۷:‏۲۴،‏ ۲۵؛‏ ۱یو ۲:‏۱،‏ ۲‏)‏ آیا درست است که به دلیل ناپاکی و گناهکاری،‏ خود را از برکت فدیه بی‌بهره سازیم؟‏ قطعاً خیر.‏ این کار مشابه این است که دستانمان کثیف باشد و از شستن آن‌ها سر باز زنیم.‏ نباید فراموش کرد که فدیه برای گناهکاران و توبهٔ آنان تدارک دیده شده است.‏ به برکت فدیه،‏ ما می‌توانیم با وجود خمیرهٔ گناه‌آلودمان رابطهٔ دوستی با یَهُوَه خدا برقرار کنیم.‏—‏۱تیموتائوس ۱:‏۱۵ خوانده شود.‏

۸.‏ چرا نباید ضعف‌هایمان را نادیده بگیریم؟‏

۸ واضح است که ما ضعف‌هایمان را نادیده نمی‌گیریم و می‌خواهیم که بر آن‌ها چیره شویم.‏ برای  استوار ساختن رابطهٔ دوستی‌مان با یَهُوَه خدا لازم است که تا حد ممکن او و مسیح را سرمشق خود قرار دهیم و آن گونه باشیم که آنان می‌خواهند.‏ (‏مز ۱۵:‏۱-‏۵‏)‏ همچنین باید تلاش کنیم که تمایلات نادرستمان را کنترل کنیم و حتی در صورت امکان آن‌ها را ریشه‌کن سازیم.‏ چه اخیراً تعمید گرفته باشیم چه سال‌ها،‏ باید همواره در پی اصلاح شخصیت خود باشیم.‏—‏۲قر ۱۳:‏۱۱‏.‏

۹.‏ چرا اطمینان داریم که می‌توانیم همواره «شخصیت نو» را به تن کنیم؟‏

۹ برای اصلاح و به تن کردن «شخصیت نو» تلاشی مستمر لازم است.‏ پولُس رسول به ما چنین یادآور شده است:‏ «شما آموختید که شخصیت کهنه را از تن به در آورید؛‏ شخصیتی که مطابق شیوهٔ زندگی گذشته‌تان است و تحت تأثیر امیال فریبنده‌اش به فساد کشیده می‌شود.‏ شما باید طرز فکر خود را همواره تازه کنید و باید شخصیت نو را به تن کنید که به خواست خدا آفریده شده و بر پایهٔ درستی و قدّوسیت حقیقی است.‏» (‏افس ۴:‏۲۲-‏۲۴‏)‏ توجه کنید که پولُس می‌گوید:‏ «طرز فکر خود را همواره تازه کنید.‏» پس می‌توان گفت به تن کردن شخصیت نو روندی مستمر و مداوم است.‏ این نکته به ما اطمینان می‌بخشد که قطع‌نظر از اینکه چه مدت یَهُوَه خدا را خدمت می‌کنیم،‏ می‌توانیم خصوصیات مسیحی‌مان را که شخصیت نو را می‌سازد،‏ همچنان در خود پرورش دهیم و این امر بسیار دلگرم‌کننده است.‏ بله،‏ کتاب مقدّس می‌تواند همچنان شخصیت ما را تغییر دهد.‏

چرا چنین دشوار است؟‏

۱۰.‏ برای این که کتاب مقدّس بتواند همچنان ما را تغییر دهد چه باید بکنیم،‏ در این خصوص چه پرسش‌هایی مطرح می‌شود؟‏

۱۰ برای این که کتاب مقدّس همچنان شخصیت ما را تغییر دهد نیاز به تلاش است.‏ اما چرا چنین تلاشی از سوی ما ضروریست؟‏ اگر خدا تلاش‌های ما را برکت می‌دهد آیا نباید پیشرفت ما آسان‌تر باشد؟‏ آیا یَهُوَه نمی‌تواند تمایلات نادرست ما را از میان بردارد تا ما با تلاشی کمتر خصوصیات الٰهی را در خود ایجاد کنیم؟‏

۱۱-‏۱۳.‏ چرا یَهُوَه از ما انتظار دارد برای غلبه بر ضعف‌هایمان تلاش کنیم؟‏

۱۱ با تأمّل بر عالَم هستی به راحتی می‌توان دید که یَهُوَه خدا از قدرت عظیمی برخوردار است.‏ برای نمونه خورشید هر ثانیه پنج میلیون تن ماده را به انرژی تبدیل می‌کند.‏ با این که تنها بخش ناچیزی از آن از جوّ زمین می‌گذرد،‏ گرما و نوری که به زمین می‌رسد برای بقا کافی است.‏ (‏مز ۷۴:‏۱۶؛‏ اشع ۴۰:‏۲۶‏)‏ یَهُوَه خدا با خشنودی در صورت نیاز قدرت لازم را به خادمانش می‌بخشد.‏ (‏اشع ۴۰:‏۲۹‏)‏ بله،‏ حتی خدا می‌تواند قدرتی به ما بخشد که بر هر ضعفی غالب آییم،‏ بدون این که لازم باشد تلاشی بکنیم یا خطایی بکنیم که از آن درس گیریم.‏ اما چرا چنین نمی‌کند؟‏

۱۲ یَهُوَه خدا هدیهٔ بی‌نظیری به ما بخشیده است و آن ارادهٔ آزاد است.‏ ما با انتخاب خود می‌کوشیم که خواست خدا را انجام دهیم و به این ترتیب عمق محبت و خواست قلبی‌مان را برای خشنود ساختن او نشان می‌دهیم.‏ همچنین از حاکمیت او پشتیبانی می‌کنیم.‏ شیطان شایستگی حاکمیت یَهُوَه خدا را زیر سؤال برد.‏ پس پشتیبانی ما از حاکمیت یَهُوَه خدا که با انتخاب خودمان انجام می‌شود و با تلاشی سخت همراه است،‏ در چشمان یَهُوَه،‏ پدر پرعطوفت و قدردان‌مان ارزش خاصّی دارد.‏ (‏ایو ۲:‏۳-‏۵؛‏ امث ۲۷:‏۱۱‏)‏ حال اگر یَهُوَه خدا چنان عمل می‌کرد که دیگر نیازی نبود در راه مبارزه با تمایلات نادرستمان تلاش کنیم،‏ وفاداری و حمایت از حاکمیت او بی‌معنی می‌بود.‏

۱۳ یَهُوَه خدا در کلامش به ما گفته است که برای ایجاد خصوصیات الٰهی «تمام تلاش خود را» بکنیم.‏ ‏(‏۲پِطرُس ۱:‏۵-‏۷ خوانده شود؛‏ کول ۳:‏۱۲‏)‏ او از  ما انتظار دارد که در کنترل افکار و احساساتمان سخت بکوشیم.‏ (‏روم ۸:‏۵؛‏ ۱۲:‏۹‏)‏ زمانی که در این راه خالصانه تلاش می‌کنیم و می‌بینیم که کتاب مقدّس همچنان شخصیت ما را تغییر می‌دهد،‏ رضایت بیشتری خواهیم داشت.‏

بگذارید کلام خدا همچنان شما را تغییر دهد

۱۴،‏ ۱۵.‏ چگونه می‌توانیم خصوصیاتی را که یَهُوَه خدا دوست می‌دارد،‏ در خود پرورش دهیم؟‏ (‏کادر «‏ کتاب مقدّس و دعا زندگی آنان را تغییر داد‏» ملاحظه شود.‏)‏

۱۴ چگونه می‌توانیم خصوصیات الٰهی را در خود پرورش دهیم و یَهُوَه خدا را خشنود سازیم؟‏ صرفاً با گذاشتن برنامه‌ای برای خودسازی به نتیجهٔ مطلوب نمی‌رسیم.‏ ما باید همواره تلاش کنیم و فرامین یَهُوَه خدا را به گوش گیریم.‏ در رومیان ۱۲:‏۲ آمده است:‏ «دیگر همشکل این دنیا مشوید،‏ بلکه با تازه ساختن ذهن خود دگرگون شوید تا بتوانید خواست نیکو،‏ پسندیده و کامل خدا را تشخیص دهید.‏» یَهُوَه از طریق کلام و روح مقدّسش به ما یاری می‌کند که چنین کنیم و برای انجام خواسته‌های او تغییرات لازم را در خود ایجاد کنیم.‏ برای این کار خواندن روزانهٔ کتاب مقدّس،‏ تأمّل بر آیات و دعا برای کسب روح‌القدس خدا ضروری است.‏ (‏لو ۱۱:‏۱۳؛‏ غلا ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ همچنان که خود را به راهنمایی‌های روح خدا می‌سپاریم و افکارمان را با دید یَهُوَه خدا که در کلامش آمده است،‏ هماهنگ می‌سازیم،‏ افکار،‏ کلام و اعمالمان بیشتر مورد رضایت یَهُوَه خدا خواهد بود.‏ با این همه،‏ همواره باید مراقب باشیم که تسلیم ضعف‌های شخصی‌مان نشویم.‏—‏امث ۴:‏۲۳‏.‏

جمع‌آوری آیات و مقالاتی برای غالب آمدن بر ضعف‌هایتان می‌تواند برایتان مفید باشد (‏بند ۱۵ ملاحظه شود)‏

۱۵ در کنار خواندن روزانهٔ کتاب مقدّس،‏ لازم است که نشریات مسیحی را نیز مطالعه کنیم و همواره مد نظر داشته باشیم که هدف ما سرمشق قرار دادن خصوصیات الٰهی است.‏ برخی برای پرورش خصوصیات مسیحی یا مبارزه با ضعفی خاص،‏ آیات و مقالاتی از مجلّهٔ برج دیده‌بانی و «بیدار شوید!‏» را در رابطه با آن موضوع جمع‌آوری کرده‌اند و گاه آن را مطالعه می‌کنند.‏

۱۶.‏ اگر به نظرمان می‌رسد که شخصیت مسیحی‌مان به کندی رشد می‌کند،‏ چرا نباید دلسرد شویم؟‏

۱۶ اگر رشد شخصیت مسیحی‌تان به کندی صورت می‌گیرد،‏ فراموش نکنید که این رشد نیاز به زمان دارد و روندی مستمر و مداوم است.‏ همچنان که برای ایجاد تغییرات لازم از کتاب مقدّس بهره می‌گیریم،‏ باید صبور باشیم.‏ نخست شاید لازم باشد در انجام آنچه مطابق کتاب مقدّس است،‏ منضبط‌تر عمل کنیم.‏ به مرور،‏ برای ما آسان‌تر خواهد شد که مطابق آنچه خدا می‌پسندد فکر و عمل کنیم و افکار و اعمال ما به طرز فکر یَهُوَه خدا نزدیک‌تر خواهد شد.‏—‏مز ۳۷:‏۳۱؛‏ امث ۲۳:‏۱۲؛‏ غلا ۵:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏

 به آینده‌ای که در پیش است بیندیشید

۱۷.‏ اگر به یَهُوَه وفادار بمانیم،‏ چه آیندهٔ فوق‌العاده‌ای در انتظارمان است؟‏

۱۷ ما همه مشتاق زمانی هستیم که کامل شویم و یَهُوَه خدا را تا ابد خدمت کنیم.‏ در آن زمان دیگر ضعفی نخواهیم داشت که با آن بجنگیم و سرمشق قرار دادن یَهُوَه برایمان دشوار نخواهد بود.‏ در این میان،‏ اجازه داریم که از تدارک فدیه بهره گیریم و یَهُوَه خدای مهربانمان را پرستش کنیم.‏ با وجود ناکاملی و ضعف‌هایمان اکنون می‌توانیم یَهُوَه خدا را خشنود سازیم،‏ اگر همچنان بکوشیم و از قدرت دگرگون‌سازی کلامش بهره جوییم.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که کتاب مقدّس قدرت دارد همچنان شخصیت ما را تغییر دهد؟‏

۱۸ کیوان که پیش‌تر از او نقل کردیم برای این که بتواند خشم خود را کنترل کند،‏ سخت کوشید.‏ او بر اصول کتاب مقدّس تأمّل کرد و آن‌ها را به کار گرفت،‏ همچنین نصایح و کمک هم‌ایمانانش را نیز پذیرفت.‏ برای کیوان چند سال طول کشید که بتواند تا حد زیادی بر ضعف خود غالب آید و در نهایت توانست واجد شرایط شود و به عنوان خادم در جماعت خدمت کند.‏ اکنون نیز ۲۰ سال است که به عنوان پیر جماعت خدمت می‌کند.‏ با این همه می‌داند که هنوز هم باید با ضعف‌های خود بجنگد.‏

۱۹ تجربهٔ کیوان نشان می‌دهد که کلام خدا می‌تواند به خادمانش یاری رساند که تغییرات لازم را در خود ایجاد کنند.‏ از این رو،‏ نباید از تلاش دست بکشیم،‏ باید از کتاب مقدّس بهره گیریم تا ما را تغییر دهد و رابطه‌مان را با یَهُوَه خدا نزدیک‌تر سازد.‏ (‏یعقو ۴:‏۸‏)‏ با دیدن برکات یَهُوَه خدا در این راه برایمان ثابت خواهد شد که کتاب مقدّس می‌تواند همچنان شخصیت ما را تغییر دهد.‏—‏مز ۳۴:‏۸‏.‏

^ ‏[۱] ‏(‏بند ۱)‏ نام شخص تغییر داده شده است.‏