به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  مه ۲۰۱۶

تصمیمات شخصی‌تان را بر چه معیاری می‌گیرید؟‏

تصمیمات شخصی‌تان را بر چه معیاری می‌گیرید؟‏

‏«در همه حال دریابید که خواست یَهُوَه چیست.‏»—‏اِفِسُسیان ۵:‏۱۷‏.‏

سرودهای:‏ ۶۹،‏ ۵۷

۱.‏ برخی قوانین کتاب مقدّس چیست و اطاعت از آن‌ها چه فایده‌ای برای ما دارد؟‏

یَهُوَه خدا در کلامش مشخصاً فرامینی به ما داده است؛‏ برای نمونه،‏ پرهیز از اعمال نامشروع جنسی،‏ زناکاری،‏ بت‌پرستی،‏ دزدی و میگساری.‏ (‏۱قر ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ افزون بر این عیسی مسیح به پیروانش این فرمان پرمسئولیت و دشوار و در عین حال شادی‌بخش و پرشور را داد:‏ «پس بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید،‏ آنان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به عمل آورند.‏ بدانید که من هر روز تا پایان نظام حاضر با شما هستم.‏» (‏مت ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ به‌راستی اطاعت از قوانین و فرامین الٰهی حافظ ماست.‏ به گوش گرفتن این فرامین عزّت‌نفس ما را بالا می‌برد و تأثیر بسزایی بر سلامت جسم و همین طور شادی و سعادت خانواده‌مان دارد.‏ مهم‌تر از همه اطاعت از فرامین یَهُوَه خدا،‏ از جمله فرمان شاگردسازی،‏ برای ما برکات فراوان و خشنودی او را به همراه دارد.‏

۲،‏ ۳.‏ الف)‏ چرا در کتاب مقدّس برای هر امری قانونی مشخص نیامده است؟‏ ب)‏ در این مقاله چه پرسش‌هایی پاسخ داده می‌شود؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۲ با این همه موقعیت‌های بی‌شماری پیش می‌آید که کتاب مقدّس در مورد آن‌ها قانون مشخصی نداده است.‏ برای نمونه در خصوص پوشش و لباس مناسب  برای مسیحیان قوانینی با جزئیات در کتاب مقدّس نیامده است.‏ در واقع حکمت یَهُوَه در پس این امر دیده می‌شود.‏ چون لباس و پوشش مردم در سراسر زمین کاملاً با یکدیگر متفاوت است و حتی پس از چندین سال نیز تغییر می‌کند.‏ اگر در کتاب مقدّس فهرستی از لباس و پوشش مناسب برای مسیحیان ذکر می‌شد،‏ اکنون برای دنیای امروز قابل استفاده نبود.‏ به دلیل مشابه،‏ در کلام الهامی خدا در خصوص حرفه،‏ امور مربوط به سلامتی و تفریحات،‏ فهرستی از بایدها و نبایدها نیامده است.‏ تصمیم‌گیری در خصوص این امور به هر شخص و سرپرست خانواده سپرده شده است.‏

۳ آیا این بدین معنی است که در خصوص چنین تصمیماتی که می‌تواند تأثیر بسزایی در زندگی ما داشته باشد،‏ برای یَهُوَه اهمیتی ندارد که ما چه تصمیمی بگیریم؟‏ آیا او از هر تصمیم ما،‏ تا جایی که قوانین کتاب مقدّس را زیر پا نگذاریم،‏ خشنود می‌شود؟‏ چگونه می‌توانیم در مواردی که در کتاب مقدّس قانونی صریح نیامده است،‏ تصمیمی بگیریم که یَهُوَه را خشنود سازد؟‏ در اینجا به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازیم.‏

آیا تصمیمات شخصی ما اهمیت دارد؟‏

۴،‏ ۵.‏ تصمیماتمان می‌تواند چه تأثیری بر خودمان و دیگران داشته باشد؟‏

۴ برخی شاید تصوّر کنند اهمیتی ندارد که چه تصمیمی بگیرند.‏ اما اگر می‌خواهیم تصمیمی عاقلانه اتخاذ کنیم که یَهُوَه خدا را خشنود سازد،‏ باید قوانین و اصولی را که در کتاب مقدّس آمده است،‏ بررسی نماییم و از آن پیروی کنیم.‏ برای نمونه،‏ برای خشنود ساختن یَهُوَه خدا باید هماهنگ با قانون او در خصوص خون عمل کنیم.‏ (‏پیدا ۹:‏۴؛‏ اعما ۱۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ دعا به ما در اتخاذ تصمیمی هماهنگ با اصول و قوانین یَهُوَه یاری می‌کند.‏

۵ تصمیمات شخصی و مهم می‌تواند بر سلامت روحانی و رفاه ما تأثیر داشته باشد.‏ هر تصمیم ما بر رابطه‌مان با یَهُوَه خدا اثر می‌گذارد.‏ تصمیمی درست رابطهٔ ما را با یَهُوَه خدا استوار می‌سازد،‏ در حالی که تصمیمی نادرست آن را خدشه‌دار می‌کند.‏ به علاوه،‏ تصمیم نادرستِ ما می‌تواند برای دیگران ناخوشایند باشد و بر رابطهٔ آنان با یَهُوَه خدا تأثیر بگذارد،‏ حتی باعث لغزش آنان شود یا اتحاد جماعت را بر هم زند.‏ آری،‏ تصمیمات شخصی ما بسیار اهمیت دارد.‏—‏رومیان ۱۴:‏۱۹؛‏ غَلاطیان ۶:‏۷ خوانده شود.‏

۶.‏ تصمیماتمان را باید بر چه مبنایی بگیریم؟‏

۶ در مواردی که فرامینی مشخص در کتاب مقدّس نیامده است،‏ چه باید بکنیم؟‏ به جای این که صرفاً بر مبنای خواست و میل شخصی‌مان تصمیم بگیریم،‏ باید با در نظر گرفتن شرایطمان تصمیمی بگیریم که یَهُوَه خدا را خشنود می‌سازد و مورد تأیید اوست.‏ آنگاه می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او به ما یاری می‌کند تا نتیجهٔ خوبی حاصل شود.‏—‏مزمور ۳۷:‏۵ خوانده شود.‏

خواست خدا را دریابید

۷.‏ اگر در کتاب مقدّس در مورد وضعیتی خاص فرمانی مشخص وجود ندارد،‏ چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که چه عملی مورد تأیید یَهُوَه است؟‏

۷ شاید از خود بپرسید،‏ ‹اگر در کتاب مقدّس در مورد وضعیتی خاص فرمان مشخصی نیامده باشد،‏ چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم چه چیز مورد تأیید یَهُوَه است؟‏› در اِفِسُسیان ۵:‏۱۷ آمده است:‏ «در همه حال دریابید که خواست یَهُوَه چیست.‏» چگونه می‌توانیم خواست او را تشخیص دهیم؟‏ با دعا به او و قبول راهنمایی‌های او از طریق روح‌مقدّسش.‏

۸.‏ چه چیز عیسی را قادر ساخت که خواستِ یَهُوَه خدا را دریابد؟‏ مثالی بیاورید.‏

۸ توجه کنید که چگونه عیسی خواستِ پدرش را  دریافت؟‏ در کتاب مقدّس دو گزارش نقل شده است که عیسی پس از دعا،‏ با معجزه‌ای برای جمعیتی کثیر غذا فراهم کرد.‏ (‏مت ۱۴:‏۱۷-‏۲۰؛‏ ۱۵:‏۳۴-‏۳۷‏)‏ اما زمانی که در بیابان گرسنه بود و شیطان او را وسوسه کرد تا سنگ‌ها را به نان تبدیل کند،‏ حاضر نشد چنین کند.‏ ‏(‏مَتّی ۴:‏۲-‏۴ خوانده شود.‏)‏ عیسی این گونه عمل کرد چون با طرز فکر یَهُوَه خدا آشنا بود و می‌دانست که نباید سنگ‌ها را به نان تبدیل کند.‏ بله،‏ عیسی تشخیص داد که خواست خدا این نیست که او از قدرت معجزه برای نفع شخصی استفاده کند.‏ او اطمینان داشت که پدرش نیاز او را می‌بیند و در زمان مناسب راهنمایی‌اش خواهد کرد و به او خوراک خواهد رساند.‏

۹،‏ ۱۰.‏ چگونه می‌توانیم تصمیمات عاقلانه در زندگی بگیریم؟‏ مثالی بیاورید.‏

۹ اگر می‌خواهیم همچون عیسی تصمیمات عاقلانه بگیریم باید برای راهنمایی به یَهُوَه خدا روی آوریم.‏ به گوش گرفتن این پند حکیمانه ضروری است:‏ «با تمامِ دلِ خود بر خداوند توکل کن،‏ و بر عقل خویش تکیه منما؛‏ در همهٔ راههای خود او را در نظر داشته باش،‏ و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.‏ خویشتن را حکیم مپندار؛‏ از خداوند بترس و از شرارت دوری کن.‏» (‏امث ۳:‏۵-‏۷‏)‏ از طریق مطالعهٔ کتاب مقدّس می‌توانیم با طرز فکر یَهُوَه خدا آشنا شویم و دریابیم که در موقعیت‌های مختلف چه تصمیمی مطابق با خواست خداست.‏ هر چه بیشتر طرز فکر یَهُوَه را بشناسیم،‏ نسبت به راهنمایی‌های او و به کار بستن آن دلمان نرمتر و حساس‌تر خواهد شد.‏—‏حز ۱۱:‏۱۹‏.‏

۱۰ مثالی می‌زنیم.‏ فرض کنید خانمی هنگام خرید،‏ کفش مورد علاقه‌اش را می‌بیند،‏ اما متوجه می‌شود که بسیار گران است.‏ او از خود می‌پرسد،‏ ‹اگر برای خرید این کفش چنین پولی بپردازم،‏ شوهرم چه فکر خواهد کرد؟‏› به احتمال قوی حتی در غیاب شوهرش نیز او پاسخ این پرسش را می‌داند.‏ چرا؟‏ چون به مرور زمان،‏ او با طرز فکر شوهرش در مورد مخارج خانه آشنا شده است.‏ از این رو او می‌داند که شوهرش در مورد خرید آن کفش چه فکر می‌کند.‏ همچنان که ما نیز با افکار یَهُوَه خدا و طرق او بیشتر آشنا می‌شویم،‏ خواست او را در مورد این که ما در شرایط مختلف چگونه عمل کنیم،‏ بهتر در می‌یابیم.‏

چگونه می‌توانید با طرز فکر یَهُوَه آشنا شوید؟‏

۱۱.‏ هنگام خواندن یا تحقیق در کتاب مقدّس تأمّل بر چه پرسش‌هایی اهمیت دارد؟‏ (‏کادر «‏ هنگام مطالعهٔ کتاب مقدّس از خود بپرسید .‏ .‏ .‏‏» ملاحظه شود.‏)‏

۱۱ برای آشنایی با طرز فکر یَهُوَه باید به مطالعهٔ شخصی‌مان اهمیت دهیم.‏ هنگام تحقیق یا خواندن کتاب مقدّس می‌توانیم از خود بپرسیم،‏ ‹این مطلب چه چیز را در مورد یَهُوَه خدا،‏ راه‌های عادلانهٔ او و طرز فکرش برای من آشکار می‌کند؟‏› ما نیز باید دیدی همچون داوود داشته باشیم که گفت:‏ «خداوندا،‏ راههای خویش را بر من بنما،‏ و طریقهای خود را به من بیاموز!‏ مرا در راستی خود سالک گردان و مرا بیاموز،‏ زیرا که تو خدای نجات من هستی؛‏ همهٔ روز،‏ منتظر تو هستم!‏» (‏مز ۲۵:‏۴،‏ ۵‏)‏ هنگام مطالعهٔ بخشی از کتاب مقدّس می‌توانید بر این پرسش‌ها تأمّل کنید:‏ ‏‹چگونه می‌توانم از این مطالب در زندگی خانوادگی‌ام بهره گیرم؟‏ در کجا می‌توانم آن‌ها را به کار بندم؟‏ در خانه،‏ محل کار،‏ مدرسه یا موعظه؟‏› وقتی تشخیص دادیم که کجا می‌توانیم آن‌ها را به کار بندیم،‏ برایمان آسان‌تر خواهد شد که چگونه به آن‌ها عمل کنیم.‏

۱۲.‏ چگونه نشریات و جلسات به ما یاری می‌کند که طرز فکر یَهُوَه خدا را در مورد موضوعات مختلف بدانیم؟‏

۱۲ راه دیگری که می‌توانیم با طرز فکر یَهُوَه خدا آشنا شویم،‏ توجه و دقت به راهنمایی‌های سازمان  اوست.‏ برای نمونه کتاب «راهنمای نشریات انجمن برج دیده‌بانی»‏ * و راهنمای تحقیق برای شاهدان یَهُوَه فراهم شده است تا بتوانیم در شرایط مختلف زندگی که نیاز به تصمیم‌گیری شخصی است،‏ با طرز فکر یَهُوَه خدا آشنا شویم.‏ همچنین اگر در جلسات به دقت به برنامه‌ها گوش دهیم و در آن‌ها شرکت کنیم،‏ بهرهٔ فراوان خواهیم برد.‏ تأمّل بر آنچه تعلیم داده می‌شود،‏ ما را با طرز فکر یَهُوَه خدا آشنا می‌کند و به ما کمک می‌کند که طرز فکر او را طرز فکر خود سازیم.‏ با استفادهٔ بهینه از تدارکات یَهُوَه که برای تغذیهٔ روحانی ما فراهم کرده است بیشتر با راه‌های او آشنا می‌شویم.‏ به این ترتیب،‏ بهتر قادر خواهیم بود تصمیماتی بگیریم که برکت یَهُوَه خدای مهربانمان را به همراه داشته باشد.‏

بگذارید که طرز فکر یَهُوَه راهنمای‌تان باشد

۱۳.‏ مثالی بیاورید که نشان دهد شناخت طرز فکر یَهُوَه خدا می‌تواند به ما در اتخاذ تصمیمی عاقلانه یاری کند.‏

۱۳ حال مثالی می‌زنیم که نشان می‌دهد شناخت طرز فکر یَهُوَه خدا می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌گیری عاقلانه به ما یاری کند.‏ ممکن است مبشّری بخواهد به خدمت تمام‌وقت پیشگامی بپردازد.‏ اما برای عملی ساختن این تصمیم باید زندگی‌ای ساده‌تر در پیش گیرد و برای این منظور قدم‌هایی بردارد.‏ ممکن است در عین حال با خود فکر کند،‏ ‹آیا می‌توانم با در پیش گرفتن زندگی‌ای ساده شاد باشم؟‏› مسلّم است که در مورد خدمت پیشگامی فرمانی در کتاب مقدّس نیامده است و ما مبشّران بدون خدمت پیشگامی هم می‌توانیم یَهُوَه را با وفاداری خدمت کنیم.‏ اما عیسی به ما اطمینان می‌بخشد آنانی که در راه پادشاهی خدا ازخودگذشتگی می‌کنند،‏ برکات فراوانی را نصیب خود می‌سازند.‏ ‏(‏لوقا ۱۸:‏۲۹،‏ ۳۰ خوانده شود.‏)‏ افزون بر این در کلام خدا آمده است که هدایای اختیاری‌ای که ما با شادی در خدمت به یَهُوَه خدا و پیشبرد پرستش پاک تقدیم می‌کنیم،‏ مایهٔ خشنودی اوست.‏ (‏مز ۱۱۹:‏۱۰۸؛‏ ۲قر ۹:‏۷‏)‏ حال آیا با توجه به این نکات در کتاب مقدّس و با بهره‌گیری از برکت دعا می‌توان به طرز فکر یَهُوَه خدا در این خصوص پی برد؟‏ تأمّل بر این امور می‌تواند ما را بر آن دارد که تصمیمی بگیریم که برای ما قابل اجراست و برکات یَهُوَه خدا را به همراه دارد.‏

۱۴.‏ چگونه می‌توانید تشخیص دهید که لباس و ظاهرتان مورد پسند یَهُوَه خداست؟‏

۱۴ مثالی دیگر،‏ ممکن است شما شیوه و سبک خاصّی را در لباس پوشیدن بپسندید که برای برخی در جماعت ناخوشایند باشد.‏ شاید از دید شما هیچ قانون خاصّی در کتاب مقدّس نیامده باشد که آن را منع کند.‏ اما یَهُوَه در مورد آن چه فکر می‌کند؟‏ در کتاب مقدّس این پند الهامی آمده است:‏ «زنان باید خود را به لباسی مناسب و  به نجابت و سنجیدگی بیارایند،‏ نه به انواع بافتِ گیسوان و به زیور طلا،‏ مروارید و جامه‌های بسیار گرانبها،‏ بلکه با اعمال نیکو خود را آراسته سازند،‏ چنان که شایستهٔ زنانی است که خود را به خدا وقف کرده‌اند.‏» (‏۱تیمو ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ در اصل این پند برای مردان مسیحی نیز صدق می‌کند.‏ ما خادمان وقف‌شده به یَهُوَه خدا،‏ به علایق خود توجه داریم اما در عین حال برای انتخاب پوشش و لباس تأثیر آن را بر دیگران نیز در نظر می‌گیریم.‏ تواضع و محبت ما را بر آن می‌دارد که نظرات دیگران را در نظر بگیریم تا توجه آنان را به خود معطوف نکنیم یا موجب ناراحتی آنان نشویم.‏ (‏۱قر ۱۰:‏۲۳،‏ ۲۴؛‏ فیلیپ ۳:‏۱۷‏)‏ با مد نظر داشتن آنچه در کتاب مقدّس آمده است،‏ به طرز فکر یَهُوَه خدا در این خصوص پی‌می‌بریم.‏ آگاهی از طرز فکر یَهُوَه بهترین راهنمایی برای اتخاذ تصمیمی عاقلانه است،‏ تصمیمی که او را خشنود سازد.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ اگر مرتباً در مورد امور غیراخلاقی فکر کنیم یَهُوَه چه احساسی خواهد داشت؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم تشخیص دهیم که چه تفریح یا سرگرمی‌ای یَهُوَه را خشنود می‌سازد؟‏ پ)‏ برای اتخاذ تصمیمات مهم چه باید بکنیم؟‏

۱۵ کتاب مقدّس روشن می‌سازد که اگر کسی شیوه‌ای نادرست پیش گیرد و در دلش پیوسته اندیشه‌هایی بد داشته باشد،‏ یَهُوَه را ناخشنود می‌سازد.‏ ‏(‏پیدایش ۶:‏۵،‏ ۶ خوانده شود.‏)‏ این امر نشان می‌دهد که خیال‌پردازی در مورد امور غیراخلاقی نادرست است.‏ چنین افکاری می‌تواند به گناه بینجامد؛‏ گناهی جدّی که در کتاب مقدّس منع شده است و هماهنگ با طرز فکر یَهُوَه نیست.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «حکمتی که از بالاست،‏ نخست پاک،‏ سپس صلحجو،‏ معقول،‏ آمادهٔ اطاعت،‏ پر از رحمت،‏ سرشار از ثمرات نیکو،‏ عاری از تبعیض و ریا است.‏» (‏یعقو ۳:‏۱۷‏)‏ آگاهی از این موضوع ما را از سرگرمی و تفریحی که افکار و تمایلات نادرست را در ما بارور می‌کند،‏ بر حذر می‌دارد.‏ مسیحی‌ای که با طرز فکر یَهُوَه خدا آشناست به‌خوبی آگاه است که یَهُوَه خدا از چه سرگرمی،‏ کتاب،‏ فیلم یا بازی نفرت دارد.‏ کلام یَهُوَه خدا به روشنی طرز فکر او را در این خصوص آشکار کرده است.‏

۱۶ در بسیاری از موارد تصمیماتی متفاوت نیز می‌تواند مورد خشنودی یَهُوَه خدا باشد.‏ البته بجاست گاه در خصوص تصمیمات مهم،‏ توصیه‌های پیران جماعت یا دیگر مسیحیان باتجربه را جویا شوید.‏ (‏تیت ۲:‏۳-‏۵؛‏ یعقو ۵:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ مسلّماً بجا نیست از دیگران بخواهیم برای ما تصمیم‌گیری کنند.‏ مسیحیان باید از قدرت تشخیص خود استفاده کرده آن را پرورش دهند.‏ (‏عبر ۵:‏۱۴‏)‏ ما باید این گفتهٔ الهامی را مد نظر داشته باشیم که «هر کس بار مسئولیت خود را حمل خواهد کرد.‏»—‏غلا ۶:‏۵‏،‏ پاورقی.‏

۱۷.‏ اگر در زندگی تصمیماتی بگیریم که یَهُوَه را خشنود می‌سازد چه بهره‌ای می‌بریم؟‏

۱۷ اگر تصمیماتمان را هماهنگ با طرز فکر یَهُوَه بگیریم به او نزدیک‌تر می‌شویم.‏ (‏یعقو ۴:‏۸‏)‏ او از ما خشنود خواهد بود و ما از برکاتش بهره خواهیم برد.‏ همین امر ایمان ما را به پدر آسمانی‌مان استوارتر می‌کند.‏ ما می‌خواهیم قوانین و اصول کتاب مقدّس در زندگی راهنمای ما باشد،‏ چون این کتاب طرز فکر یَهُوَه خدا را آشکار می‌کند.‏ مسلّم است که همیشه می‌توان چیزی جدید در مورد یَهُوَه خدا آموخت.‏ (‏ایو ۲۶:‏۱۴‏)‏ با تلاشی پیگیر حتی اکنون نیز می‌توانیم از حکمت،‏ شناخت و قدرت تشخیصی برخوردار شویم که برای گرفتن تصمیمات عاقلانه به آن نیاز داریم.‏ (‏امث ۲:‏۱-‏۵‏)‏ تدابیر و نقشه‌های انسان‌های ناکامل مرتب در حال تغییر است،‏ اما کتاب مقدّس به ما چنین یادآور می‌شود:‏ «نقشه‌های خداوند جاودانه پابرجاست،‏ و تدبیرهای دلش در همهٔ نسلها.‏» (‏مز ۳۳:‏۱۱‏)‏ روشن است که اگر افکار و اعمالمان هماهنگ با طرز فکر یَهُوَه خدا،‏ حکیم‌ترین وجود عالَم باشد،‏ در زندگی بهترین تصمیمات را خواهیم گرفت.‏

^ بند 12 مأخذ انگلیسی.‏