به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  مه ۲۰۱۶

‏«بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید»‏

‏«بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید»‏

‏«پس بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید،‏ آنان را .‏ .‏ .‏ تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به عمل آورند.‏»—‏مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

سرودهای:‏ ۱۴۱،‏ ۹۷

۱،‏ ۲.‏ در خصوص گفتهٔ عیسی که در مَتّی ۲۴:‏۱۴ آمده است،‏ چه پرسش‌هایی مطرح می‌شود؟‏

اغلبِ مردم چه با عقاید شاهدان یَهُوَه موافق باشند،‏ چه شدیداً مخالف،‏ تأیید می‌کنند که آنان در کل به دلیل فعالیت موعظه‌شان شهرت دارند.‏ ممکن است شما نیز در موعظه با کسانی برخورد کرده باشید که با وجود مخالفت با اعتقادات ما،‏ برای این فعالیت ما احترام قائلند.‏ همان طور که می‌دانیم،‏ عیسی پیشگویی کرد که بشارت پادشاهی خدا در سراسر زمین موعظه خواهد شد.‏ (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ اما چرا می‌توانیم بگوییم که فعالیت ما تحقق پیشگویی عیساست؟‏ آیا این ادعایی نابجاست؟‏

۲ بسیاری از گروه‌های مذهبی تصوّر می‌کنند که خبر خوش یا بشارت را موعظه می‌کنند.‏ اما،‏ تلاش‌های آنان اغلب به صورت شخصی،‏ خدمات کلیسا و برنامه‌هایی از طریق رسانه‌های عمومی همچون تلویزیون و اینترنت انجام می‌شود.‏ برخی نیز به امور خیریه می‌پردازند یا در زمینه‌های بهداشت و پزشکی یا سوادآموزی و آموزش‌هایی از این قبیل فعالیت می‌کنند.‏ چنین فعالیت‌هایی تا چه  حد با آنچه عیسی به شاگردانش فرمان داد هماهنگ است؟‏

۳.‏ طبق مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰ چهار فعالیتی که پیروان عیسی باید به آن بپردازند،‏ کدامند؟‏

۳ آیا شاگردان عیسی باید جایی مستقر می‌شدند و منتظر می‌ماندند که دیگران نزد آنان بیایند؟‏ به هیچ وجه!‏ عیسی پس از رستاخیز،‏ خطاب به صدها شاگردش چنین گفت:‏ «پس بروید و از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید،‏ آنان را .‏ .‏ .‏ تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به عمل آورند.‏» (‏مت ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ در این فرمان انجام چهار فعالیت از شاگردان عیسی خواسته شده است،‏ سه فعالیت عبارتند از شاگردسازی،‏ تعمید و تعلیم دادن.‏ اما مطابق فرمان عیسی نخستین فعالیت یا قدمی که باید برداشت،‏ چیست؟‏ او فرمانش را چنین آغاز کرده است:‏ «بروید.‏» یکی از محققان کتاب مقدّس در مورد این آیه می‌گوید:‏ «رفتن،‏ وظیفهٔ هر شخص ایماندار است،‏ حال چه رفتن به آن طرف خیابان باشد چه آن طرف اقیانوس.‏»—‏مت ۱۰:‏۷؛‏ لو ۱۰:‏۳‏.‏

۴.‏ عیسی با گفتن «صیاد انسان» به شاگردانش که ماهیگیر بودند،‏ چه شیوه‌ای از صید را مد نظر داشت؟‏

۴ آیا گفتهٔ عیسی برای موعظهٔ خبر خوش به فعالیتی سازماندهی‌شده اشاره دارد یا به تلاش شخصی پیروانش؟‏ از آنجا که تنها یک نفر نمی‌تواند نزد «همهٔ قوم‌ها» برود مسلّم است که برای انجام این فعالیت نیاز به افراد بسیار و سازماندهی آنان است.‏ عیسی به شاگردانش که ماهیگیر بودند،‏ گفت که «صیاد انسان» خواهند شد.‏ ‏(‏مَتّی ۴:‏۱۸-‏۲۲ خوانده شود.‏)‏ شیوه‌ای که عیسی برای صید مد نظر داشت،‏ این نبود که یک ماهیگیر به تنهایی با قلاب ماهیگیری و طعمه‌ای بر سر آن راحت بنشیند و منتظر شود که ماهی‌ای بر قلاب بیفتد.‏ خیر،‏ بلکه منظور عیسی از صید،‏ استفاده از تور ماهیگیری بود که نیاز به هماهنگی افراد بسیار و تلاش سخت آنان است.‏—‏لو ۵:‏۱-‏۱۱‏.‏

۵.‏ در خصوص موعظه پاسخ کدام چهار پرسش ضروری است،‏ و چرا بررسی آن‌ها لازم است؟‏

۵ برای دانستن این که چه کسانی امروزه پیشگویی عیسی را به تحقق می‌رسانند و خبر خوش را موعظه می‌کنند،‏ لازم است به چهار پرسش زیر پاسخ داده شود:‏

  • چه پیامی باید موعظه شود؟‏

  • انگیزه از فعالیت موعظه چه باید باشد؟‏

  • برای موعظه چه شیوه‌ای باید به کار گرفته شود؟‏

  • فعالیت موعظه تا چه وسعت و زمانی باید ادامه یابد؟‏

پاسخ به این پرسش‌ها نه تنها روشن می‌سازد که چه کسانی به فعالیت نجات‌بخش موعظه مشغولند،‏ بلکه در کنار آن عزم ما را نیز تقویت می‌کند که با وفاداری و پشتکار به این فعالیت ادامه دهیم.‏—‏۱تیمو ۴:‏۱۶‏.‏

چه پیامی باید موعظه شود؟‏

۶.‏ چرا می‌توان اطمینان داشت که ما شاهدان یَهُوَه پیامی را که باید موعظه می‌کنیم؟‏

۶ لوقا ۴:‏۴۳ خوانده شود.‏ عیسی در مورد «بشارت پادشاهی خدا» موعظه می‌کرد و او از شاگردانش نیز انتظار دارد که چنین کنند.‏ کدام گروه این پیام را به «همهٔ قوم‌ها» موعظه می‌کنند؟‏ پاسخ روشن است؛‏ تنها شاهدان یَهُوَه.‏ حتی برخی مخالفان نیز به این امر پی برده‌اند.‏ برای مثال،‏ یک کشیش میسیونر به یکی از شاهدان گفت که در کشورهای مختلف زندگی کرده است و از شاهدان یَهُوَه در تمامی این کشورها یک سؤال پرسیده است،‏ این که آنان چه پیامی را موعظه می‌کنند.‏ پاسخ آنان چه بوده است؟‏ آن کشیش می‌گوید:‏ «آنان آنقدر نادان هستند که همه یک پاسخ دادند:‏ ‹خبر خوش پادشاهی را.‏›» در واقع این شاهدان،‏ همه یک‌پارچه و متحد،‏ آن گونه که از مسیحیان حقیقی انتظار می‌رود،‏ پاسخ داده‌اند.‏ (‏۱قر ۱:‏۱۰‏)‏ آنان همگی پیام مجلّهٔ برج دیده‌بانی را به گوش مردم می‌رسانند و برج دیده‌بانی پادشاهی یَهُوَه خدا را  اعلام می‌کند.‏ این مجلّه به ۲۵۴ زبان و به طور متوسط با تیراژ نزدیک به ۵۹ میلیون نسخه برای هر شماره،‏ پرتیراژترین مجلّه در دنیاست.‏

۷.‏ چرا می‌توان گفت روحانیون جهان مسیحیت پیامی را که باید موعظه نمی‌کنند؟‏

۷ روحانیون جهان مسیحیت پادشاهی خدا را موعظه نمی‌کنند.‏ حتی اگر در مورد پادشاهی خدا صحبت کنند آن را احساس یا وضعیتی در دل شخص مسیحی می‌دانند.‏ (‏لو ۱۷:‏۲۱‏)‏ آنان به مردم آموزش نمی‌دهند که راه حل تمامی مشکلات بشر،‏ پادشاهی خداست و به‌زودی این حکومت آسمانی به حکمرانی عیسی تمامی شرارت را از زمین ریشه‌کن خواهد کرد.‏ (‏مکا ۱۹:‏۱۱-‏۲۱‏)‏ آنان ترجیح می‌دهند که مردم عیسی را تنها در کریسمس و عید پاک به یاد آورند.‏ به نظر می‌رسد که این افراد هیچ تصوّری از آنچه عیسی به عنوان پادشاه بر زمین انجام خواهد داد ندارند.‏ آنان پیامی را که باید موعظه کنند در نظر ندارند،‏ پس مسلّم است که نمی‌توانند انگیزه از این خدمت را نیز در نظر داشته باشند.‏

انگیزه از خدمت موعظه چه باید باشد؟‏

۸.‏ چه انگیزه‌ای برای خدمت موعظه نادرست است؟‏

۸ انگیزهٔ خدمت موعظه چه باید باشد؟‏ بی‌شک انگیزه از این فعالیت نباید جمع‌آوری پول و بنای عمارات باشکوه باشد.‏ عیسی به شاگردانش گفت:‏ «مفت یافته‌اید،‏ مفت بدهید.‏» (‏مت ۱۰:‏۸‏)‏ نباید با کلام خدا تجارت کرد.‏ (‏۲قر ۲:‏۱۷‏)‏ کسانی که پیام را موعظه می‌کنند نباید از این فعالیت برای سودجویی یا نفع مالی بهره ببرند.‏ ‏(‏اعمال ۲۰:‏۳۳-‏۳۵ خوانده شود.‏)‏ برخلاف راهنمایی‌های صریح کتاب مقدّس،‏ اغلب کلیساها از هدف اصلی منحرف شده‌اند،‏ پول جمع‌آوری می‌کنند و در فکر این هستند که از نظر مالی پابرجا بمانند.‏ آنان باید حقوق روحانیونشان را تأمین کنند و همین طور حقوق بسیاری دیگر از کسانی که در استخدام دارند.‏ از این رو بسیاری از رهبران جهان مسیحیت ثروت بسیاری اندوخته‌اند.‏—‏مکا ۱۷:‏۴،‏ ۵‏.‏

۹.‏ شاهدان یَهُوَه چگونه نشان داده‌اند که با انگیزهٔ درست به فعالیت موعظه می‌پردازند؟‏

۹ آیا شاهدان یَهُوَه برای انجام فعالیت‌هایشان پول جمع‌آوری می‌کنند؟‏ فعالیت شاهدان یَهُوَه از طریق اعانات داوطلبانه تأمین می‌شود.‏ (‏۲قر ۹:‏۷‏)‏ در سالن‌های جماعت و سالن‌های کنگرهٔ شاهدان یَهُوَه از حضار پول جمع‌آوری نمی‌شود.‏ شاهدان یَهُوَه تنها در سال گذشته نزدیک به دو میلیارد ساعت موعظه کرده‌اند و هر ماه با بیش از نُه میلیون نفر به صورت رایگان کتاب مقدّس را مطالعه کرده‌اند.‏ جالب اینجاست که آنان برای این فعالیت پولی دریافت نمی‌کنند و حتی با میل و رغبت هزینه‌های آن را خود متقبل می‌شوند.‏ محققی در مورد این خدمت شاهدان یَهُوَه چنین گفته است:‏ «فعالیت اصلی این گروه موعظه و تعلیم است.‏ .‏ .‏ .‏ آنان کشیشانی ندارند که هزینهٔ هنگفتی را برایشان صرف کنند.‏» پس انگیزهٔ ما از فعالیت موعظه چیست؟‏ ما به دلیل عشقمان به خدا و محبت به همنوعانمان با میل و رغبت و خواست خود به این فعالیت می‌پردازیم.‏ چنین روحیه‌ای تحقق گفتهٔ مزمور ۱۱۰:‏۳ است.‏ ‏(‏خوانده شود.‏)‏

در خدمت موعظه چه شیوه‌ای باید به کار گرفته شود؟‏

ما هر جا که مردم هستند،‏ موعظه می‌کنیم (‏بند ۱۰ ملاحظه شود)‏

۱۰.‏ عیسی و شاگردانش از چه شیوه‌ای برای موعظه استفاده می‌کردند؟‏

۱۰ عیسی مسیح و شاگردانش برای موعظهٔ خبر خوش چه شیوه‌ای به کار می‌گرفتند؟‏ آنان برای موعظه به هر جا که مردم بودند می‌رفتند؛‏ به اماکن عمومی و خانه‌های شخصی.‏ پس برای یافتن افرادی که دلی پذیرا داشتند به صورت خانه به خانه نیز موعظه می‌شد.‏ (‏مت ۱۰:‏۱۱؛‏ لو ۸:‏۱؛‏ اعما ۵:‏۴۲؛‏ ۲۰:‏۲۰‏)‏ چنین شیوهٔ سازمان‌یافته‌ای در خدمت موعظه عاری از تبعیض و پیش‌داوری است.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ تلاش‌های جهان مسیحیت برای خدمت موعظه در مقایسه با فعالیت شاهدان یَهُوَه چگونه بوده است؟‏

 ۱۱ کلیساهای جهان مسیحیت تا چه حد هماهنگ با این امر عمل کرده‌اند؟‏ اکثر اعضای کلیسا ترجیح می‌دهند خدمت موعظه را به عهدهٔ کشیشان حقوق‌بگیر بگذارند.‏ اما به جای این که کشیشان جهان مسیحیت «صیاد مردم» باشند بیشتر می‌کوشند آنچه را صید کرده‌اند،‏ نگاه دارند. البته گاه کشیشانی بوده‌اند که تلاش کرده‌اند برخی را به انجام فعالیت بشارت برانگیزند.‏ برای نمونه در اوایل سال ۲۰۰۱ پاپ ژان پُل دوم در نامه‌ای به تمامی اعضای کلیسا چنین نوشت:‏ «سال‌هاست که من مکرّراً به فرمان بشارت دادن در این زمان تأکید کرده‌ام.‏ حال دوباره می‌گویم .‏ .‏ .‏ ما باید اعتقاد محکم پولُس را در خود اِحیا کنیم که گفت:‏ ‹وای بر من اگر بشارت ندهم.‏›» سپس پاپ گفت که این مأموریت نمی‌تواند تنها به گروهی ‹متخصص› واگذار شود بلکه تمامی قوم خدا باید انجام آن را وظیفهٔ خود بدانند.‏ اما چند نفر به این درخواست او واکنش مثبت نشان دادند؟‏

۱۲ سابقهٔ خدمت موعظهٔ شاهدان یَهُوَه چگونه بوده است؟‏ شاهدان یَهُوَه تنها کسانی هستند که به پادشاهی رسیدن عیسی در سال ۱۹۱۴ و حکمرانی او را موعظه می‌کنند.‏ برای آنان مطابق فرمان عیسی فعالیت موعظه از اهمیت بسزایی برخوردار است.‏ (‏مرق ۱۳:‏۱۰‏)‏ در کتابی در مورد گروه‌های مختلف مسیحی آمده است:‏ ‏[۱]‏ «برای شاهدان یَهُوَه خدمت موعظه از هر کاری بیشتر اهمیت دارد.‏» نویسندهٔ این کتاب به گفتهٔ یکی از شاهدان یَهُوَه اشاره می‌کند و چنین ادامه می‌دهد:‏ «اگر آنان شاهد گرسنگی،‏ تنهایی و ضعف کسی باشند،‏ یاری می‌کنند .‏ .‏ .‏ اما هیچ گاه فراموش نمی‌کنند که وظیفهٔ اصلی‌شان این است که پیامِ به پایان رسیدن دنیا و نیاز به نجات را به مردم برسانند.‏» شاهدان یَهُوَه همچنان با استفاده از روشی که عیسی و شاگردانش به کار می‌گرفتند،‏ این پیام را به مردم می‌رسانند.‏

فعالیت موعظه تا چه وسعت و زمانی باید ادامه یابد؟‏

۱۳.‏ خدمت موعظه در چه وسعتی باید انجام شود؟‏

۱۳ عیسی با گفتن این که «خبر خوشِ پادشاهی،‏ در سراسر زمین موعظه خواهد شد،‏» وسعت این فعالیت را نشان داد.‏ (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ عیسی گفت:‏ «از مردمِ همهٔ قوم‌ها شاگرد بسازید.‏» (‏مت ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ انجام این خدمت مستلزم فعالیتی جهانی است.‏

۱۴،‏ ۱۵.‏ چه چیز ثابت می‌کند که شاهدان یَهُوَه پیشگویی عیسی در خصوص وسعت خدمت موعظه را به تحقق می‌رسانند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۴ برای درک این امر که تا چه حد در خصوص وسعت خدمت موعظه،‏ شاهدان یَهُوَه پیشگویی عیسی را به تحقق می‌رسانند،‏ چند نکته را بررسی می‌کنیم.‏ در کل حدود ۶۰۰٬۰۰۰ کشیش در کلیساهای مختلف در آمریکا فعالیت می‌کنند،‏ در حالی که در این کشور حدود ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ شاهد یَهُوَه فعالند.‏ در سراسر جهان کلیسای کاتولیک کمی بیش از ۴۰۰٬۰۰۰ کشیش دارد.‏ حال به شمار شاهدان یَهُوَه توجه کنید که در خدمت موعظه پیام کتاب مقدّس را به مردم می‌رسانند.‏ در سراسر دنیا بیش از هشت میلیون نفر داوطلبانه در ۲۴۰ سرزمین به فعالیت مشغولند.‏ به‌راستی چه فعالیت فوق‌العاده‌ای در  حال انجام است که تماماً برای جلال و ستایش یَهُوَه خدا صورت می‌گیرد.‏—‏مز ۳۴:‏۱؛‏ ۵۱:‏۱۵‏.‏

۱۵ ما شاهدان یَهُوَه می‌خواهیم،‏ پیش از رسیدن انتها تا حد امکان مردم را با خبر خوش آشنا کنیم.‏ از این رو،‏ فعالیت ما در زمینهٔ ترجمه و انتشار نشریاتی بر مبنای کتاب مقدّس‏،‏ بی‌نظیر است.‏ میلیون‌ها کتاب،‏ مجلّه،‏ تراکت،‏ دعوتنامه برای کنگره‌ها و مراسم یادبود به صورت رایگان میان مردم پخش شده است.‏ نشریات ما به بیش از ۷۰۰ زبان توزیع شده است.‏ بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه از ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به بیش از ۱۳۰ زبان منتشر شده است.‏ تنها در سال گذشته،‏ حدود ٫۵‏۴ میلیارد نشریه بر مبنای کتاب مقدّس تولید شده است.‏ سایت رسمی شاهدان یَهُوَه اطلاعاتی به بیش از ۷۵۰ زبان در دسترس مردم قرار می‌دهد.‏ به‌راستی کدام گروه مذهبی هست که فعالیتی مشابه انجام دهد؟‏

۱۶.‏ چرا می‌توان گفت که شاهدان یَهُوَه از روح مقدّس خدا برخوردارند؟‏

۱۶ تحقق پیشگویی عیسی در مورد فعالیت موعظه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟‏ عیسی در مورد این فعالیت جهانی اشاره کرد که در روزهای آخر ادامه خواهد داشت و «آنگاه پایان فرا خواهد رسید.‏» کدام گروه مذهبی همچنان به فعالیت موعظهٔ خبر خوش در این روزهای آخر مشغول است؟‏ گاه ما در خدمت موعظه با افرادی برخورد می‌کنیم که می‌گویند،‏ «ما روح‌القدس را داریم،‏ اما شما به این فعالیت مشغولید.‏» اما آیا همین امر که ما به این فعالیت مشغولیم و در آن پایداری می‌کنیم خود گواهی بر داشتن روح مقدّس خدا نیست؟‏ (‏اعما ۱:‏۸؛‏ ۱پطر ۴:‏۱۴‏)‏ برخی گروه‌های مذهبی گاه تلاش کرده‌اند،‏ فعالیتی را که شاهدان یَهُوَه مرتباً به آن مشغولند،‏ انجام دهند.‏ اما تلاش‌هایشان اغلب با شکست مواجه شده است.‏ برخی نیز برای مدتی محدود به فعالیتِ به اصطلاح میسیونری می‌پردازند و پس از گذراندن آن دوره،‏ روال عادی زندگی‌شان را پیش می‌گیرند.‏ حال ممکن است برخی نیز به موعظهٔ خانه به خانه بپردازند،‏ اما آنان چه چیز را موعظه می‌کنند؟‏ دانستن پاسخ این پرسش روشن می‌سازد که آنان آنچه را مسیح آغاز کرد،‏ ادامه نمی‌دهند.‏

چه کسانی به‌راستی خبر خوش را موعظه می‌کنند؟‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ الف)‏ چرا می‌توان اطمینان داشت که امروزه شاهدان یَهُوَه خبر خوش پادشاهی خدا را موعظه می‌کنند؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانیم همچنان به این فعالیت ادامه دهیم؟‏

۱۷ حال چه کسانی به‌راستی خبر خوش پادشاهی خدا را موعظه می‌کنند؟‏ می‌توان با اطمینان به این پرسش پاسخ داد:‏ «شاهدان یَهُوَه.‏» این اطمینان از کجاست؟‏ چون ما خبر خوش پادشاهی خدا یعنی پیامی را که باید موعظه می‌کنیم.‏ با رفتن نزد مردم برای موعظه از شیوهٔ درست موعظه بهره می‌گیریم.‏ ما خدمت موعظه را نه برای سودجویی،‏ بلکه با انگیزهٔ صحیح یعنی محبت انجام می‌دهیم.‏ فعالیت موعظهٔ ما در سطحی وسیع انجام می‌شود و مردم تمام قوم‌ها و زبان‌ها را پوشش می‌دهد.‏ ما تا زمانی که پایان برسد،‏ همچنان به این فعالیت ادامه می‌دهیم و از آن دست نمی‌کشیم.‏

۱۸ به‌راستی فعالیت قوم خدا در این دوره از زمان شگفت‌انگیز است.‏ اما چگونه چنین فعالیت فوق‌العاده‌ای به انجام می‌رسد؟‏ پولُس پاسخ این پرسش را در نامه‌اش به فیلیپیان داده است:‏ «زیرا خداست که به شما نیرو می‌دهد و مایهٔ خشنودی اوست که هم رغبت و هم قدرت عمل را به شما عطا کند.‏» (‏فیلیپ ۲:‏۱۳‏)‏ باشد که تمامی ما همچنان که با جان و دل به خدمت موعظه می‌پردازیم،‏ یَهُوَه پدر آسمانی و مهربانمان نیروی لازم را به ما عطا کند.‏—‏۲تیمو ۴:‏۵‏.‏

^ ‏[۱] ‏(‏بند ۱۲)‏ «ستون‌های ایمان—‏جماعت‌های آمریکا و شرکایشان» مأخذ انگلیسی.‏