به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

هر یک از ما می‌تواند اتحاد مسیحی‌مان را قوّت بخشد

هر یک از ما می‌تواند اتحاد مسیحی‌مان را قوّت بخشد

‏«از طریق او،‏ تمام اعضای بدن،‏ با مفاصل نگاه‌دارندهٔ خود،‏ با هماهنگی به هم می‌پیوندند و با یکدیگر همکاری می‌کنند.‏»—‏اِفِسُسیان ۴:‏۱۶‏.‏

سرودهای:‏ ۵۳،‏ ۱۰۷

۱.‏ از همان ابتدا برای انجام مقصود خدا چه چیز وجود داشته است؟‏

از ابتدای آفرینش اتحاد و همکاری وجود داشته است.‏ در کتاب مقدّس اولین مخلوق خدا یا پسر او،‏ مظهر حکمت خوانده شده است که با او همکاری کرد و «همچون معماری» در کنار یَهُوَه خدا بوده است.‏ (‏امث ۸:‏۳۰‏)‏ خادمان خدا در فعالیت‌هایشان با یکدیگر همکاری می‌کردند؛‏ برای نمونه نوح هنگام بنای کشتی.‏ بعدها قوم خدا در سفرشان در بیابان خیمهٔ عبادت را با یکدیگر برمی‌افراشتند،‏ باز می‌کردند و از جایی به جای دیگر حمل می‌کردند.‏ در معبد خدا پرستندگان یَهُوَه برای جلال او با یکدیگر موسیقی می‌نواختند و سرودها را به صورتی موزون می‌خواندند.‏ قوم خدا تنها با همکاری با یکدیگر می‌توانستند این فعالیت‌ها را به انجام رسانند.‏—‏پیدا ۶:‏۱۴-‏۱۶،‏ ۲۲؛‏ اعد ۴:‏۴-‏۳۲؛‏ ۱توا ۲۵:‏۱-‏۸‏.‏

۲.‏ الف)‏ در جماعت مسیحی قرن اول چه نکته‌ای قابل توجه بود؟‏ ب)‏ در این مقاله چه موضوعاتی بررسی می‌شود؟‏

۲ جماعت مسیحی قرن اول نیز با یکدیگر همکاری می‌کردند.‏ پولُس رسول توضیح داد که هر چند آن مسیحیان مسح‌شده هر یک توانایی‌های گوناگون و مسئولیت‌های متفاوت داشتند،‏ با یکدیگر متحد بودند و از پیشوای خود عیسی  مسیح پیروی می‌کردند.‏ پولُس نقش آنان را به اعضای مختلف «یک بدن» تشبیه کرد که همه با یکدیگر همکاری می‌کنند.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۲:‏۴-‏۶،‏ ۱۲ خوانده شود.‏)‏ امروزه چگونه است؟‏ ما چگونه می‌توانیم در موعظهٔ خبر خوش،‏ در جماعت و در خانواده با یکدیگر همکاری کنیم و متحد بمانیم؟‏ در این مقاله به بررسی این امر می‌پردازیم.‏

همکاری در موعظه

۳.‏ یوحنای رسول چه رؤیایی دریافت کرد؟‏

۳ در اواخر قرن اول یوحنای رسول رؤیایی دید.‏ او هفت فرشته را دید که هر یک بر شیپوری می‌دمیدند.‏ زمانی که فرشتهٔ پنجم در شیپور خود دمید،‏ یوحنا «ستاره‌ای را» دید که از آسمان به زمین افتاد.‏ آن ستاره کلیدی در دست داشت که چاه بی‌انتها را گشود.‏ دودی همچون دود کوره‌ای بزرگ برخاست و از میان آن ملخ‌هایی به زمین آمدند.‏ آن ملخ‌ها به گیاهان زمین آسیبی نرساندند،‏ بلکه به این ملخ‌ها گفته شد که «به مردمانی آسیب رسانند که مُهر خدا را بر پیشانی خود ندارند.‏» (‏مکا ۹:‏۱-‏۴‏)‏ بی‌گمان یوحنا می‌دانست که حملهٔ ملخ‌ها تا چه حد مخرّب است.‏ در زمان موسی نیز ملخ‌ها به مصر حمله کرده بودند.‏ (‏خرو ۱۰:‏۱۲-‏۱۵‏)‏ ملخ‌هایی که یوحنا در این رؤیا دید مظهر مسیحیان مسح‌شده‌اند که پیام پرقدرت داوری خدا را اعلام می‌کنند.‏ اکنون میلیون‌ها نفر که امید زندگی بر زمین را دارند به آنان پیوسته‌اند و متحد در فعالیت موعظه مشغولند.‏ این فعالیت به بسیاری یاری رسانده است که ادیان کاذب را ترک کنند و از تسلّط دنیای شیطان آزاد شوند.‏

۴.‏ قوم خدا چه وظیفه‌ای بر عهده دارند و تنها در چه صورت می‌توانند آن را به انجام رسانند؟‏

۴ ما شاهدان یَهُوَه باید در سراسر زمین «خبر خوشِ پادشاهی» را پیش از پایان این نظام موعظه کنیم،‏ این کاری عظیم است.‏ (‏مت ۲۴:‏۱۴؛‏ ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ باید «هر که تشنه است» دعوت کنیم تا «به‌رایگان از آب حیات بنوشد،‏» یعنی تعالیم کتاب مقدّس را به هر که خواهان درک آن است بیاموزیم.‏ (‏مکا ۲۲:‏۱۷‏)‏ تنها اگر ‹با هماهنگی به هم بپیوندیم› و در جماعت با یکدیگر همکاری کنیم،‏ می‌توانیم این وظیفه را به انجام رسانیم.‏—‏افس ۴:‏۱۶‏.‏

۵،‏ ۶.‏ در موعظهٔ خبر خوش،‏ چگونه متحد عمل می‌کنیم؟‏

۵ برای این که بتوانیم خبر خوش پادشاهی خدا را تا آنجا که ممکن است به افراد بیشتری موعظه کنیم،‏ باید خدمت موعظه را به صورتی سازماندهی‌شده انجام دهیم.‏ برای این منظور در جماعات سراسر دنیا راهنمایی‌های لازم داده می‌شود.‏ ما در جلسات خدمت موعظه گرد هم می‌آییم،‏ سپس برای اعلام پیام پادشاهی نزد انسان‌ها می‌رویم.‏ با سخنانمان و از طریق میلیون‌ها نسخه نشریاتی که بر مبنای کتاب مقدّس تهیه شده است،‏ پیام را پخش می‌کنیم.‏ گاه فعالیت‌های ویژه‌ای برای خدمت موعظه در نظر گرفته می‌شود.‏ آیا تلاش می‌کنیم که هماهنگ با راهنمایی‌هایی که داده می‌شود،‏ آن را انجام دهیم؟‏ اگر چنین کنیم متحد با میلیون‌ها نفر یک پیام را موعظه می‌کنیم.‏ همچنین به این ترتیب با فرشته‌ای که در دل آسمان پرواز می‌کند و در مکاشفه ۱۴:‏۶ آمده است،‏ همکاری می‌کنیم؛‏ فرشته‌ای که برای موعظهٔ خبر خوش به قوم خدا یاری می‌کند.‏

۶ دیدن گزارش سالانهٔ فعالیت موعظهٔ جهانی که هر ساله در دسترسمان قرار می‌گیرد،‏ بسیار شادی‌بخش است.‏ به اتحاد جهانی‌مان فکر کنید،‏ زمانی که مردم را برای کنگره‌های ناحیه‌ای،‏ کنگره‌های ویژهٔ ناحیه‌ای و بین‌المللی دعوت می‌کنیم.‏ در این گردهمایی‌ها همهٔ ما از اطلاعاتی یکسان برخوردار می‌شویم،‏ سخنرانی‌ها و نمایش‌هایی تشویق‌کننده‌ا اجرا می‌شود و ترغیب می‌شویم که با تمام وجود یَهُوَه خدا را خدمت کنیم.‏  شرکت در مراسم بزرگداشت مرگ عیسی نیز ما را متحد می‌سازد،‏ هرساله پس از غروب آفتاب،‏ در ۱۴ نیسان گردهم می‌آییم و با حضور در آن مراسم از فرمان عیسی اطاعت می‌کنیم و قدردانی‌مان را از لطف بی‌کران یَهُوَه ابراز می‌کنیم.‏ (‏۱قر ۱۱:‏۲۳-‏۲۶‏)‏ چند هفته پیش از مراسم یادبود تا حد امکان می‌کوشیم در محدودهٔ موعظهٔ جماعتمان مردم را دعوت کنیم که به همراه ما در این مراسم مهم شرکت کنند.‏

۷.‏ همکاری با یکدیگر ما را قادر به چه کاری می‌سازد؟‏

۷ یک ملخ به تنهایی قدرتی ندارد،‏ مشابهاً ما نیز به تنهایی نمی‌توانیم به همهٔ مردم موعظه کنیم.‏ همکاری با یکدیگر است که ما را قادر می‌سازد توجه میلیون‌ها انسان را به یَهُوَه خدا جلب کنیم؛‏ او که شایستهٔ پرستش و جلال است.‏ البته،‏ تنها همکاری در خدمت موعظه نیست که قوم خدا را متحد می‌سازد.‏

همکاری در جماعت

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ پولُس برای نشان دادن اهمیت اتحاد در جماعت از چه تشبیهی استفاده کرد؟‏ ب)‏ ما چگونه می‌توانیم در جماعت همکاری کنیم؟‏

۸ پولُس در نامه‌اش به جماعت اِفِسُس به سازماندهی جماعت و نیاز آنان به این که باید از هر لحاظ رشد کنند،‏ اشاره کرد.‏ ‏(‏اِفِسُسیان ۴:‏۱۵،‏ ۱۶ خوانده شود.‏)‏ چه چیز به هر یک از ما کمک می‌کند که در جهت رسیدن به این هدف پیش رویم؟‏ پولُس با استفاده از تشبیه بدن انسان،‏ به اتحاد جماعت تحت رهبری عیسی مسیح به عنوان سر جماعت تأکید کرد.‏ پولُس رسول اشاره کرد که اعضای بدن از طریق «مفاصل نگاه‌دارندهٔ خود،‏ با هماهنگی به هم می‌پیوندند و با یکدیگر همکاری می‌کنند.‏» چگونه هر یک از ما چه پیر چه جوان،‏ چه پربنیه و چه کم‌بنیه،‏ می‌تواند سهم خود را در اتحاد جماعت و وضعیت روحانی آن ایفا کند؟‏

۹ عیسی پیران را برای راهنمایی جماعت تعیین کرده است،‏ همچنین از ما می‌خواهد که آنان را حرمت نهیم و از آنان اطاعت کنیم.‏ (‏عبر ۱۳:‏۷،‏ ۱۷‏)‏ شاید این کار همیشه برای ما آسان نباشد.‏ اما می‌توانیم از یَهُوَه خدا کمک بخواهیم.‏ روح مقدّس او می‌تواند به ما کمک کند که با جان و دل از ترتیبات جماعت پشتیبانی کنیم.‏ همچنین اگر گاه به گوش گرفتن راهنمایی‌ها برایمان دشوار است،‏ بجاست بر این امر تأمّل کنیم که همکاری متواضعانهٔ ما تا چه حد در اتحاد جماعت مؤثر است.‏ به علاوه،‏ همکاری بر محبتمان به یکدیگر می‌افزاید.‏

۱۰.‏ خادمان جماعت چه نقشی در اتحاد جماعت دارند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۰ خادمان جماعت نیز نقش مهمی در اتحاد جماعت دارند.‏ این برادران در هر سنی که باشند با ازخودگذشتگی به جماعت خدمت می‌کنند و همه از خدمت آنان فایده می‌برند.‏ برای نمونه،‏ آنان به پیران کمک می‌کنند تا مبشّران جماعت برای خدمت موعظه نشریات کافی داشته باشند.‏ همچنین،‏ اغلب به نظافت و نگهداری از سالن جماعت توجه می‌کنند و به کسانی که در جلسات شرکت می‌کنند خوشامد می‌گویند.‏ اگر با این برادران همکاری کنیم،‏ جماعت متحد می‌ماند و می‌توانیم به صورتی سازماندهی‌شده یَهُوَه خدا را خدمت کنیم.‏—‏با اعمال ۶:‏۳-‏۶ مقایسه شود.‏

۱۱.‏ جوانان چگونه می‌توانند در اتحاد جماعت سهیم شوند؟‏

۱۱ بسیاری از برادران باتجربه برای سال‌ها مسئولیت‌های جماعت را بر دوش داشته‌اند.‏ اما شاید به دلیل بالا رفتن سن دیگر نتوانند همچون گذشته فعالیت کنند.‏ از این رو باید تغییرات لازم انجام شود.‏ برادران جوان‌تر می‌توانند کمک بزرگی باشند.‏ البته آنان نیاز به تجربه دارند،‏ اما با آموزش لازم می‌توانند مسئولیت‌های بیشتری بپذیرند و با تلاش مستمر می‌توانند واجد شرایط شوند و به عنوان پیر جماعت خدمت کنند.‏ (‏۱تیمو ۳:‏۱،‏ ۱۰‏)‏ برخی پیران جماعت که جوان‌تر هستند پیشرفت کرده‌اند و اکنون به عنوان  سرپرست سیّار به برادران و خواهران در جماعات بسیاری خدمت می‌کنند.‏ آیا این روحیه و پشتیبانی افراد جوان‌تر در خدمت مایهٔ شادی و قدردانی ما نیست؟‏—‏مزمور ۱۱۰:‏۳؛‏ جامعه ۱۲:‏۱ خوانده شود.‏

همکاری در خانواده

۱۲،‏ ۱۳.‏ چه چیز به همکاری و اتحاد اعضای خانواده کمک می‌کند؟‏

۱۲ چگونه می‌توانیم اعضای خانواده را به همکاری بیشتر با یکدیگر برانگیزیم؟‏ برای بسیاری مطالعهٔ ثمربخش در پرستش خانوادگی به صورت هفتگی مفید بوده است.‏ وقتی والدین و فرزندان با یکدیگر اوقات دلنشینی را صرف شناخت بیشتر یَهُوَه خدا می‌کنند،‏ اتحاد و محبتشان به یکدیگر قوی‌تر می‌شود.‏ آمادگی برای خدمت موعظه را می‌توان در برنامهٔ پرستش خانوادگی گنجاند تا کل خانواده برای خدمتی مؤثرتر مجهز شود.‏ همچنین زمانی که در پرستش خانوادگی اعضای خانواده در مورد کلام خدا صحبت می‌کنند به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند؛‏ چرا که می‌بینند تمامی آنان یک خدا را دوست دارند و می‌خواهند خواست او را به انجام رسانند.‏

پرستش خانوادگی پیوند میان پیر و جوان را مستحکم می‌سازد (‏بندهای ۱۲،‏ ۱۵ ملاحظه شود)‏

۱۳ زوج‌ها چگونه می‌توانند در جلال دادن به یَهُوَه با هم همکاری کنند؟‏ اگر آنان هر دو خادم وفادار یَهُوَه خدا باشند و او را دوست بدارند در زندگی زناشویی‌شان نیز متحد و شاد خواهند بود.‏ همچون ابراهیم و سارا،‏ اسحاق و رِبِکا،‏ حَنّا و اِلقانَه،‏ زن و شوهر باید دلبستگی و علاقه‌شان را به یکدیگر ابراز کنند.‏ (‏پیدا ۲۶:‏۸؛‏ ۱سمو ۱:‏۵،‏ ۸؛‏ ۱پطر ۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ اگر زن و شوهر چنین کنند با یکدیگر متحد خواهند بود و به یَهُوَه خدا نیز نزدیک‌تر خواهند شد.‏—‏جامعه ۴:‏۱۲ خوانده شود.‏

۱۴.‏ اگر همسر شما یَهُوَه را خدمت نمی‌کند،‏ چگونه می‌توانید پیوند ازدواجتان را استوار نگاه دارید؟‏

۱۴ در کتاب مقدّس به روشنی آمده است که مسیحیان نباید با شخصی که خادم یَهُوَه نیست،‏ ازدواج کنند.‏ (‏۲قر ۶:‏۱۴‏)‏ پس در مورد برادران و خواهرانی که همسرشان خادم یَهُوَه نیست،‏ چه می‌توان گفت؟‏ برخی پس از ازدواجشان با حقیقت آشنا شدند و اکنون یَهُوَه خدا را خدمت می‌کنند،‏ اما همسرشان خادم یَهُوَه نیست.‏ باز هم خادمان یَهُوَه می‌توانند برای ایجاد هماهنگی و همکاری خانواده اصول کتاب مقدّس را به کار بندند و سهم خود را ادا کنند؛‏ به این معنی که تا جای ممکن بدون این که معیارهای الٰهی را زیر پا بگذارند با همسرشان همکاری کنند.‏ البته این کار همیشه آسان نیست،‏ اما به برکاتی که می‌تواند در پی داشته باشد فکر کنید.‏ همچنین زمانی که زن یا شوهر از جماعت مسیحی دور می‌شود نیز به کار بستن اصول کتاب مقدّس می‌تواند دشوار شود.‏ این برای خواهری به نام مری پیش آمد.‏ او و دیوید،‏ همسرش یَهُوَه خدا را خدمت می‌کردند،‏ اما زمانی رسید که دیوید دیگر در جلسات شرکت نکرد.‏ با این همه مری با وفاداری در جلسات و کنگره‌ها شرکت می‌کرد و می‌کوشید که اصول کتاب مقدّس را در خانه به کار بندد؛‏ از جمله آموزش شش فرزندشان را.‏ وقتی فرزندانشان به سنی رسیدند که خانه را ترک کردند،‏ مری شدیداً احساس تنهایی کرد.‏ آن زمان دیوید شروع به خواندن مجلّاتی کرد که مری برایش کنار می‌گذاشت.‏ بعد از مدتی دیوید شرکت در جلسات را نیز آغاز کرد.‏ در آن جلسات نوهٔ شش‌ساله‌اش برای او جا می‌گرفت.‏ وقتی دیوید به جلسه نمی‌رفت،‏ نوه‌اش می‌گفت:‏ «پدربزرگ،‏ در جلسه جات خالی بود.‏» دیوید بعد از ۲۵ سال دوباره خدمت به یَهُوَه را با شادی آغاز کرد و مری نیز بسیار شادمان است که اکنون آنان دوشادوش هم یَهُوَه را خدمت می‌کنند.‏

۱۵.‏ زوج‌های مسن چگونه می‌توانند به زوج‌های جوان یاری رسانند؟‏

۱۵ امروزه شیطان خانواده‌ها را هدف حملهٔ خود قرار  داده است.‏ از این رو بسیار مهم است که خادمان خدا در زندگی مشترکشان همکاری و اتحاد را حفظ کنند.‏ قطع‌نظر از این که چند سال است که ازدواج کرده‌اید،‏ با خود فکر کنید که چگونه با گفتار و عملتان می‌توانید زندگی مشترکتان را استوار سازید.‏ در این خصوص زوج‌های مسن‌تر می‌توانند به زوج‌های جوان جماعت یاری رسانند،‏ شاید بتوانند آنان را برای پرستش خانوادگی‌شان به خانه‌شان دعوت کنند.‏ به این ترتیب زوج‌های جوان می‌توانند ببینند که قطع‌نظر از مدت زمان زندگی مشترک،‏ دلبستگی و هماهنگی بسیار اهمیت دارد.‏—‏تیت ۲:‏۳-‏۷‏.‏

‏«بیایید به کوه خداوند برویم»‏

۱۶،‏ ۱۷.‏ قوم متحد خدا چشم‌انتظار چه روزی است؟‏

۱۶ اسرائیلیان را در زمان قدیم مجسم کنید که در معبد یَهُوَه در اورشلیم در عیدی یَهُوَه خدا را پرستش می‌کردند.‏ پیش از آن خود را برای سفر آماده می‌کردند،‏ طی سفر به نیازهای یکدیگر می‌رسیدند و یَهُوَه خدا را در معبدش متحد پرستش می‌کردند.‏ برای انجام تمامی این‌ها نیاز به همکاری بود.‏ (‏لو ۲:‏۴۱-‏۴۴‏)‏ ما نیز همچنان که در سفرمان به سوی دنیای جدید پیش می‌رویم نیاز به همبستگی و همکاری داریم.‏ برای این کار نیاز به تلاش جدّی و مستمر است.‏ آیا لازم است که شما بیشتر به این امر توجه کنید؟‏

۱۷ به برکاتی فکر کنید که در انتظارمان است.‏ البته اکنون نیز ما تفرقه و آشفتگی‌ای که در نظام شیطان است،‏ پشت سر نهاده‌ایم.‏ اکنون شاهد تحقق پیشگویی اِشَعْیا و میکاه هستیم که هر دو گفته بودند،‏ قوم خدا متحد به «کوه خداوند» می‌روند.‏ (‏اشع ۲:‏۲-‏۴؛‏ میکاه ۴:‏۲-‏۴ خوانده شود.‏)‏ به‌راستی پرستش ما در این «ایام آخر» بسیار والا و برجسته است.‏ اما به‌راستی روزی که تمامی مردم زمین با هماهنگی به هم بپیوندند و در پرستش یَهُوَه خدا متحد شوند،‏ چه قدر شادی‌بخش خواهد بود!‏