به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  فوریه ۲۰۱۷

مقصود یَهُوَه به انجام خواهد رسید

مقصود یَهُوَه به انجام خواهد رسید

‏«سخن گفتم و به‌یقین به انجام خواهم رسانید،‏ تدبیر کردم و آن را عملی خواهم ساخت.‏»—‏اِشَعْیا ۴۶:‏۱۱‏.‏

سرودهای:‏ ۱۴۷،‏ ۱۴۹

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ یَهُوَه خدا چه چیزی را برای ما آشکار ساخته است؟‏ ب)‏ کلام خدا در اِشَعْیا ۴۶:‏۱۰،‏ ۱۱ و ۵۵:‏۱۱ چه اطمینانی به ما می‌دهد؟‏

کتاب مقدّس با این گفتهٔ ساده اما بنیادی و عمیق شروع می‌شود:‏ «در آغاز،‏ خدا آسمانها و زمین را آفرید.‏» (‏پیدا ۱:‏۱‏)‏ به‌راستی که ما انسان‌ها تنها به ذرّه‌ای از کارهای عظیم آفرینش،‏ همچون فضا،‏ نور و جاذبه پی برده‌ایم و فقط بخش کوچکی از جهان هستی را دیده‌ایم.‏ (‏جا ۳:‏۱۱‏)‏ با این همه،‏ یَهُوَه خدا برای ما آشکار ساخته است که مقصودش از آفرینش زمین و بشر چه بوده است.‏ زمین ساخته شد تا خانه‌ای مناسب و ایده‌آل برای انسان‌ها باشد؛‏ انسان‌هایی که به صورت خدا خلق شده‌اند.‏ (‏پیدا ۱:‏۲۶‏)‏ آنان فرزندان خدا و یَهُوَه خدا نیز پدر آنان می‌شد.‏

۲ چنان که در باب سوم کتاب پیدایش توضیح داده شده است،‏ در اجرای مقصود یَهُوَه خدا کارشکنی شد.‏ (‏پیدا ۳:‏۱-‏۷‏)‏ اما این کارشکنی مانعی دائمی برای انجام خواست یَهُوَه نبود.‏ هیچ کس نمی‌تواند سد راه یَهُوَه خدا شود.‏ (‏اشع ۴۶:‏۱۰،‏ ۱۱؛‏ ۵۵:‏۱۱‏)‏ از این رو،‏ ما می‌توانیم مطمئن باشیم که مقصود اصلی یَهُوَه در وقت معین به انجام خواهد رسید.‏

۳.‏ الف)‏ حقایق پایه‌ای و اساسی برای درک کتاب مقدّس کدامند؟‏ ب)‏ چرا چنین تعالیمی را مرور می‌کنیم؟‏ پ)‏ چه سؤالاتی را بررسی خواهیم کرد؟‏

۳ احتمالاً همهٔ ما با حقایقی که در کتاب مقدّس آمده است آشنا هستیم،‏  حقایقی همچون مقصود خدا برای زمین و انسان‌ها و نقش اصلی عیسی مسیح در تحقق مقصود او.‏ این حقایق پایه‌ای و اساسی شاید نخستین موضوعاتی بودند که ما در همان اوایل مطالعهٔ کلام خدا یاد گرفتیم.‏ مسلّماً ما نیز می‌خواهیم به انسان‌های صادق کمک کنیم تا با این تعالیم مهم و حیاتی آشنا شوند.‏ هم‌اکنون ما سخت در تلاشیم که تا حد امکان مردم بیشتری را به مراسم یادبود مرگ مسیح دعوت کنیم.‏ (‏لو ۲۲:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ کسانی که در این مراسم شرکت می‌کنند با مقصود خدا بیشتر آشنا می‌شوند.‏ از این رو،‏ در این روزهایی که به مراسم یادبود نزدیک می‌شویم،‏ مناسب است که سؤالاتی خاص را بررسی و بر آن‌ها تفکر کنیم؛‏ سؤالاتی که می‌تواند علاقهٔ شاگردانمان و همچنین آنانی را که با خلوص نیّت در این مراسم مهم شرکت می‌کنند،‏ برانگیزد.‏ مقصود اصلی خدا برای زمین و انسان‌ها چه بوده است؟‏ چرا مقصود خدا تا کنون به تحقق نرسیده است؟‏ چرا قربانی عیسی کلیدی است که راه را برای انجام مقصود خدا باز می‌کند؟‏

مقصود اصلی آفریدگار چه بود؟‏

۴.‏ آفرینش چگونه جلال خدا را بیان می‌کند؟‏

۴ یَهُوَه آفریدگاری عظیم است.‏ تمام آفریده‌های او فوق‌العاده است.‏ (‏پیدا ۱:‏۳۱؛‏ ار ۱۰:‏۱۲‏)‏ از نظم و زیبایی که در آفرینش نمایان است،‏ چه می‌آموزیم؟‏ تأمّل بر آفرینش یَهُوَه ما را شگفت‌زده می‌کند،‏ پی بردن به این که همهٔ آفریده‌های او،‏ چه کوچک و چه بزرگ،‏ همه سودمندند.‏ به‌راستی چه کسی است که از اجزای سلول انسان،‏ جزئیات و ظرافت بدن نوزاد یا زیبایی غروب آفتاب شگفت‌زده نشود؟‏ مسلّماً این آفریده‌های یَهُوَه ما را به ستایش برمی‌انگیزد،‏ چرا که خدا این توانایی را به ما داده است که بتوانیم زیبایی‌ها را ببینیم.‏—‏مزمور ۱۹:‏۱؛‏ ۱۰۴:‏۲۴ خوانده شود.‏

۵.‏ چگونه یَهُوَه خدا در جهان هستی نظم و هماهنگی ایجاد کرده است؟‏

۵ اگر به جهان هستی بنگریم،‏ می‌بینیم که برای همه چیز حد و مرزی نهاده شده است.‏ در واقع یَهُوَه خدا قانون‌گذار است.‏ او به دلیل مهر و محبت خود،‏ نه تنها قوانین فیزیکی،‏ بلکه قوانین اخلاقی را نیز پایه‌گذاری کرد تا همه چیز در هماهنگی و نظم صورت گیرد.‏ (‏مز ۱۹:‏۷-‏۹‏)‏ از این رو،‏ همه چیز در عالم هستی در جای معین خود قرار دارد و بر طبق مقصود خدا عمل می‌کند.‏ برای مثال،‏ نیروی جاذبه باعث می‌شود که اتمسفر نزدیک زمین بماند و از طریق آن آب اقیانوس‌ها و دریاها و جزر و مد آن‌ها کنترل می‌شود.‏ بدون نیروی جاذبه زندگی بر زمین امکان‌پذیر نمی‌بود.‏ در واقع،‏ هماهنگی و نظم کاملی که در جهان هستی وجود دارد،‏ به دلیل قوانین و حد و مرزی است که یَهُوَه خدا گذاشته است.‏ این نظم به‌روشنی نشان می‌دهد که او از آفرینش زمین و انسان مقصودی داشته است.‏ پس آیا بجا نیست که در خدمت موعظه توجه مردم را به یَهُوَه خدا جلب کنیم که جهانی با چنین نظم شگفت‌انگیزی آفریده است؟‏—‏مکا ۴:‏۱۱‏.‏

۶،‏ ۷.‏ برخی توانایی‌هایی که یَهُوَه خدا به آدم و حوّا بخشید،‏ کدامند؟‏

۶ مقصود اصلی یَهُوَه خدا این بود که بشر تا ابد بر زمین زندگی کند.‏ (‏پیدا ۱:‏۲۸؛‏ مز ۳۷:‏۲۹‏)‏ او از روی سخاوت به آدم و حوّا توانایی‌های مختلف و باارزشی داد تا آنان بتوانند از زندگی لذّت ببرند.‏ ‏(‏یعقوب ۱:‏۱۷ خوانده شود.‏)‏ یَهُوَه به آنان ارادهٔ آزاد داد،‏ توانایی استدلال و تفکر بخشید و آنان را قادر ساخت دوست داشتن را حس کنند و از رابطهٔ دوستی لذّت ببرند.‏ خدا با آدم صحبت کرد و به او تعلیم داد که چگونه مطیع بماند.‏ آدم آموخت که چگونه به نیازهای خود رسیدگی کند و از زمین و حیوانات مراقبت نماید.‏ (‏پیدا ۲:‏۱۵-‏۱۷،‏ ۱۹،‏ ۲۰‏)‏ یَهُوَه همچنین به آدم و حوّا حس چشایی،‏ لامسه،‏ بینایی،‏ شنوایی و بویایی بخشید تا آنان بتوانند از زیبایی و تنوع  در بهشت،‏ کاملاً لذّت ببرند.‏ آدم و حوّا می‌توانستند تا ابد به کارهای فراوانی که به آنان محوّل شده بود بپردازند و در پی کشف چیزهای جدید باشند.‏

۷ خدا چه مقصود دیگری برای بشر داشت؟‏ یَهُوَه خدا به آدم و حوّا این توانایی را داد که صاحب فرزندانی کامل شوند.‏ او قصد داشت که زمین را با نوادگان آدم و حوّا پر سازد.‏ یَهُوَه خدا آدم و حوّا را که نخستین فرزندان کامل او بر زمین بودند دوست داشت و خواست او این بود که آدم و حوّا و همهٔ کسانی که پس از آنان صاحب فرزند می‌شدند نیز همچون او فرزندانشان را دوست بدارند.‏ زمین خانهٔ آنان می‌شد و می‌توانستند از همهٔ منابع آن بهره برند.‏—‏مز ۱۱۵:‏۱۶‏.‏

چرا مقصود خدا هنوز به تحقق نرسیده است؟‏

۸.‏ مقصود از قانونی که در پیدایش ۲:‏۱۶،‏ ۱۷ ذکر شده است،‏ چه بود؟‏

۸ چرا مقصود خدا فوراً به انجام نرسید؟‏ یَهُوَه خدا برای این که حد و مرز آزادی آدم و حوّا را به آنان نشان دهد،‏ قانونی ساده برای آنان گذاشت.‏ او به آدم گفت:‏ «تو می‌توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛‏ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری،‏ زیرا روزی که از آن بخوری به‌یقین خواهی مرد.‏» (‏پیدا ۲:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ این قانون خدا برای آدم و حوّا کاملاً واضح و روشن بود و اطاعت از آن نیز برایشان سخت نبود،‏ چرا که یَهُوَه خدا برای آنان خوراک‌های لذیذ و فراوان در باغ عدن فراهم دیده بود.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ شیطان چه تهمتی به یَهُوَه خدا زد؟‏ ب)‏ آدم و حوّا چه تصمیمی گرفتند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۹ شیطان ابلیس از طریق ماری حوّا را فریفت تا از پدر آسمانی‌اش،‏ یَهُوَه خدا نافرمانی کند.‏ ‏(‏پیدایش ۳:‏۱-‏۵ خوانده شود؛‏ مکا ۱۲:‏۹‏)‏ شیطان با مطرح کردن این پرسش از آدم و حوّا که «آیا خدا براستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟‏» در واقع شیطان تلویحاً چنین گفت:‏ «آیا شما آزاد نیستید آنچه را می‌خواهید انجام دهید؟‏» سپس به دروغ به حوّا گفت:‏ «به‌یقین نخواهید مرد.‏» او تلاش کرد که حوّا را به نافرمانی از خدا متقاعد سازد و به او گفت:‏ «خدا می‌داند روزی که از آن بخورید،‏ چشمان شما باز خواهد شد.‏» شیطان با این سخنان به صورت ضمنی گفت که یَهُوَه خدا نمی‌خواهد آنان از میوهٔ آن درخت بخورند چون به دانش و شناخت ویژه‌ای دست می‌یافتند.‏ سرانجام او به دروغ به آنان این وعده را داد که «همچون خدا شناسندهٔ نیک و بد» خواهند شد.‏

۱۰ آدم و حوّا باید تصمیم می‌گرفتند که چگونه عمل کنند.‏ آیا از فرمان یَهُوَه خدا اطاعت می‌کردند یا این که به گفته‌های مار گوش می‌دادند؟‏ آنان تصمیم گرفتند که از خدا نافرمانی کنند.‏ به این ترتیب،‏ آدم و حوّا نیز در سرکشی از خدا به شیطان پیوستند و یَهُوَه را به عنوان پدر خود رد کردند.‏ آنان با تصمیم خود،‏ از خدا و از حمایت او دور شدند.‏—‏پیدا ۳:‏۶-‏۱۳‏.‏

۱۱.‏ چرا یهوه خدا گناه آدم و حوّا را نادیده نگرفت؟‏

۱۱ آدم و حوّا با سرکشی از خدا کاملیت خود را از دست دادند.‏ علاوه بر این،‏ آنان دشمنان خدا شدند،‏ چرا که کتاب مقدّس در مورد یَهُوَه خدا می‌گوید:‏ «چشمان تو پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرد؛‏ تو بی‌انصافی را نظاره‌گر نمی‌توانی شد.‏» (‏حب ۱:‏۱۳‏)‏ اگر یَهُوَه آدم و حوّا را به دلیل گناهشان مجازات نمی‌کرد،‏ تهدیدی بود برای صلح و اتحاد میان فرشتگان و همین طور میان تمامی مخلوقات جاندارش بر زمین.‏ مهم‌تر از آن،‏ اگر خدا گناه آنان را نادیده می‌گرفت،‏ فرشتگان و انسان‌ها اعتماد خود را به گفته‌های او از دست می‌دادند.‏ اما یَهُوَه خدا همیشه به گفته‌های خود عمل می‌کند و معیارهایش را زیر پا نمی‌گذارد.‏ (‏مز ۱۱۹:‏۱۴۲‏)‏ پس،‏ اگرچه آدم و حوّا از ارادهٔ آزاد برخوردار بودند،‏ نمی‌توانستند از عواقب سرکشی  علیه خدا و تصمیمی نادرست اجتناب کنند.‏ آنان از خاک بودند،‏ مردند و به خاک بازگشتند.‏—‏پیدا ۳:‏۱۹‏.‏

۱۲.‏ چه بر سر فرزندان آدم آمد؟‏

۱۲ آدم و حوّا با نافرمانی از خدا موقعیت خود را به عنوان فرزندان او از دست دادند و دیگر عضوی از خانوادهٔ او نبودند.‏ خدا آنان را از باغ عدن بیرون کرد و دیگر نمی‌توانستند به آنجا بازگردند.‏ (‏پیدا ۳:‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏ یَهُوَه این گونه عدالت را اجرا کرد و اجازه داد که آنان عواقب تصمیم خود را بچشند.‏ ‏(‏تَثنیه ۳۲:‏۴،‏ ۵ خوانده شود.‏)‏ آنان کاملیت خود را از دست دادند و دیگر نمی‌توانستند خصوصیات پدر آسمانی خود،‏ یَهُوَه خدا را به طور کامل منعکس کنند.‏ آدم نه تنها خود آینده‌ای باشکوه را از دست داد،‏ بلکه ناکاملی،‏ گناه و مرگ را نیز به فرزندانش به میراث داد.‏ (‏روم ۵:‏۱۲‏)‏ او فرزندانش را از زندگی ابدی محروم ساخت.‏ آدم و حوّا دیگر نمی‌توانستند فرزندانی کامل به دنیا آورند؛‏ فرزندان آنان نیز قادر به انجام این کار نبودند.‏ شیطان ابلیس پس از دور ساختن آدم و حوّا از خدا،‏ همچنان تلاش کرده است که باقی انسان‌ها را نیز گمراه کند.‏—‏یو ۸:‏۴۴‏.‏

بهای رهایی ما را به خدا نزدیک می‌کند

۱۳.‏ خواست یَهُوَه خدا برای بشر چیست؟‏

۱۳ یَهُوَه خدا هنوز هم انسان‌ها را دوست دارد.‏ با وجود سرکشی آدم و حوّا،‏ خواست یَهُوَه این است که انسان‌ها از داشتن رابطه‌ای خوب با او لذّت ببرند.‏ او نمی‌خواهد که کسی بمیرد.‏ (‏۲پطر ۳:‏۹‏)‏ از این رو،‏ فوراً پس از سرکشی آدم و حوّا،‏ خدا بدون این که معیارهای عادلانهٔ خود را زیر پا بگذارد،‏ تدارکی فراهم کرد تا انسان‌ها بتوانند دوباره به او نزدیک شوند.‏ چگونه یَهُوَه چنین کرد؟‏

۱۴.‏ الف)‏ طبق یوحنا ۳:‏۱۶ خدا برای نجات بشر از چنگ گناه و مرگ چه کرد؟‏ ب)‏ در مورد چه پرسشی می‌توان با مردم صحبت کرد؟‏

۱۴ یوحنا ۳:‏۱۶ خوانده شود.‏ شاید برخی از کسانی که به مراسم یادبود مرگ مسیح دعوت می‌شوند،‏ این آیه را از حفظ بدانند.‏ اما پرسش مهم این است که چگونه قربانی عیسی زندگی ابدی را برای ما ممکن می‌سازد؟‏ اگر ما مردم را به مراسم یادبود دعوت کنیم،‏ خودمان نیز در آن مراسم شرکت داشته باشیم و پس از آن به دیدار آنان رویم،‏ می‌توانیم به آنان کمک کنیم که به پاسخ این پرسش مهم پی ببرند.‏ هر چه درک این علاقه‌مندان از تدارک بهای رهایی بیشتر شود،‏ به همان اندازه بیشتر به محبت خدا به انسان‌ها و عمق حکمت او پی خواهند برد.‏ از این رو،‏ حال می‌خواهیم در مورد بهای رهایی چند نکتهٔ مهم را بررسی کنیم.‏

۱۵.‏ عیسی و آدم چه تفاوتی با یکدیگر داشتند؟‏

۱۵ یَهُوَه برای نجات بشر جان انسانی کامل را به عنوان بهای رهایی فراهم کرد.‏ این انسان کامل باید به یَهُوَه وفادار می‌ماند و حاضر می‌شد که جانش را در راه انسان‌های محکوم به مرگ فدا کند.‏ (‏روم ۵:‏۱۷-‏۱۹‏)‏ خدا زندگی نخستین مخلوق خود را از آسمان به زمین انتقال داد.‏ (‏یو ۱:‏۱۴‏)‏ از این رو،‏ عیسی نیز همچون آدم انسانی کامل بود.‏ اما برخلاف آدم بر طبق معیارهای خدا زندگی کرد،‏ معیارهایی که خدا برای انسانی کامل تعیین کرده بود.‏ عیسی حتی تحت سخت‌ترین آزمایش‌ها و فشارها قانون خدا را زیر پا نگذاشت.‏

۱۶.‏ چرا بهای رهایی هدیه‌ای پرارزش است؟‏

۱۶ عیسی که انسانی کامل بود می‌توانست با فدا کردن جان خود در راه بشر،‏ آنان را از گناه و مرگ نجات دهد.‏ او با آدم کاملاً برابر بود.‏ عیسی انسانی کامل بود و تا پایان زندگی خود،‏ به خدا وفادار ماند و از او اطاعت کرد.‏ (‏۱تیمو ۲:‏۶‏)‏ عیسی جانش را در راه ما فدا کرد و این جانفشانی این امکان را فراهم ساخت تا مردان،‏ زنان و کودکان،‏ آری «بسیاری» بتوانند به زندگی ابدی دست یابند.‏ (‏مت ۲۰:‏۲۸‏)‏ در واقع،‏ بهای رهایی کلیدی است که راه را برای تحقق مقصود اصلی خدا  باز می‌کند.‏ (‏۲قر ۱:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ بهای رهایی یا فدیهٔ عیسی،‏ این امکان را برای همهٔ انسان‌های وفادار فراهم می‌سازد تا به زندگی ابدی دست یابند.‏

یَهُوَه راه بازگشت را برای ما باز کرده است

۱۷.‏ بهای رهایی چه چیز را امکان‌پذیر می‌سازد؟‏

۱۷ یَهُوَه هزینهٔ سنگینی را برای فراهم ساختن بهای رهایی پرداخت.‏ (‏۱پطر ۱:‏۱۹‏)‏ او به دلیل عشق و علاقه‌اش به انسان‌ها حاضر شد در راه آنان یگانه پسر خود را فدا کند.‏ (‏۱یو ۴:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ در واقع،‏ عیسی جای آدم را گرفت که پدر همهٔ انسان‌ها بود.‏ (‏۱قر ۱۵:‏۴۵‏)‏ او این امکان را برای ما فراهم ساخت تا نه تنها به زندگی ابدی دست یابیم،‏ بلکه در نهایت دوباره عضوی از خانوادهٔ خدا شویم.‏ از طریق بهای رهایی انسان‌ها کامل خواهند شد و یَهُوَه خدا بدون زیر پا گذاشتن قانون خود،‏ آنان را به عنوان عضوی از خانواده‌اش می‌پذیرد.‏ آیا این امر که روزی همهٔ انسان‌های وفادار کامل خواهند شد،‏ دلگرم‌کننده نیست؟‏ در آن روز میان همهٔ اعضای خانوادهٔ یَهُوَه خدا،‏ چه در آسمان و چه بر زمین،‏ اتحاد وجود خواهد داشت.‏ آنگاه ما به مفهوم واقعی فرزندان خدا خواهیم بود.‏—‏روم ۸:‏۲۱‏.‏

۱۸.‏ چه وقت یَهُوَه خدا «به‌تنهایی حاکم همه» خواهد بود؟‏

۱۸ سرکشی شیطان سبب نشد که یَهُوَه عشق و علاقه‌اش را به انسان‌ها از دست بدهد،‏ یا این که انسان‌های ناکامل وفاداری خود را به یَهُوَه خدا از دست بدهند.‏ یَهُوَه از طریق تدارک بهای رهایی این امکان را برای ما فراهم ساخت که در چشم او کاملاً درستکار باشیم.‏ تصوّر کنید وقتی هر کس «تشخیص دهد پسر کیست و به او ایمان بورزد» و از زندگی جاودان برخوردار شود،‏ زندگی چگونه خواهد بود.‏ (‏یو ۶:‏۴۰‏)‏ پدر آسمانی و مهربان ما که از حکمت بی‌کران برخوردار است،‏ مقصود اصلی خود را به انجام خواهد رساند و به انسان‌ها کمک خواهد کرد تا کامل شوند.‏ آنگاه یَهُوَه خدا «به‌تنهایی حاکم همه» خواهد بود.‏—‏۱قر ۱۵:‏۲۸‏.‏

۱۹.‏ الف)‏ قدردانی از تدارک بهای رهایی باید ما را به چه کاری برانگیزد؟‏ (‏کادر «‏ جستجوی افرادی که دلی پذیرا دارند‏» ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ در مقالهٔ بعد به بررسی چه موضوعی خواهیم پرداخت؟‏

۱۹ قدردانی از تدارک بهای رهایی باید ما را برانگیزد که با تمام توانمان با همهٔ مردم در مورد این هدیهٔ باارزش صحبت کنیم.‏ مردم باید بدانند که یَهُوَه از طریق بهای رهایی با مهربانی به هر کس این امکان را می‌دهد تا به زندگی ابدی دست یابد.‏ اما بهای رهایی کاربردی بیش از این دارد.‏ در مقالهٔ بعد بررسی خواهیم کرد که یَهُوَه از طریق قربانی عیسی چگونه به موضوعی که شیطان در باغ عدن مطرح کرد،‏ پاسخ می‌دهد.‏