به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

از خادمان وفادار یَهُوَه سرمشق گیریم

از خادمان وفادار یَهُوَه سرمشق گیریم

‏«با وفادار،‏ خود را وفادار می‌نمایی.‏»—‏مزمور ۱۸:‏۲۵‏.‏

سرودهای:‏ ۶۳،‏ ۴۳

۱،‏ ۲.‏ چگونه داوود نشان داد که به یَهُوَه خدا وفادار است؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

داوود و اَبیشای در ظلمت شب آرام و بی‌صدا به دل اردوی لشکرِ ۳۰۰۰ نفری شائول رفتند.‏ در مرکز اردو،‏ شائولِ پادشاه را دیدند که در خواب است.‏ او برای پیدا کردن و کشتن داوود به بیابان یهودیه آمده بود.‏ اَبیشای در گوش داوود گفت:‏ «رخصت ده او را با نیزه به ضربتی به زمین بدوزم،‏ چنانکه نیازی به ضربت دوّم نباشد.‏» با توجه به وضعیتی که داوود در آن زمان داشت،‏ پاسخش تعجب‌آور است،‏ او گفت:‏ «او را هلاک مکن!‏ زیرا کیست که دست خویش بر مسیح خداوند دراز کند و بی‌گناه مانَد؟‏ .‏ .‏ .‏ خداوند از من به دور دارد که دست خویش بر مسیح او دراز کنم.‏»—‏۱سمو ۲۶:‏۸-‏۱۲‏.‏

۲ داوود می‌دانست که وفاداری به یَهُوَه چه جنبه‌هایی را در بر می‌گرفت.‏ او قصد آزار شائول را نداشت،‏ چون شائول،‏ پادشاه منتخب خدا بر اسرائیل بود.‏ خادمان وفادار یَهُوَه حرمت آنانی را که او برمی‌گزیند،‏ حفظ می‌کنند.‏ یَهُوَه از تمامی خادمانش می‌خواهد که وفادار بمانند.‏—‏مزمور ۱۸:‏۲۵ خوانده شود.‏

۳.‏ چگونه اَبیشای به داوود وفادار بود؟‏

۳ اَبیشای به داوود احترام می‌گذاشت،‏ او می‌دانست خدا داوود را به عنوان پادشاه  اسرائیل برگزیده است.‏ پس از این که داوود بر تخت پادشاهی نشست،‏ گناه بزرگی مرتکب شد.‏ او با همسر اوریا زنا کرد و برای پوشاندن گناهش از یوآب،‏ برادر اَبیشای خواست کاری کند که اوریا در جنگ کشته شود.‏ (‏۲سمو ۱۱:‏۲-‏۴،‏ ۱۴،‏ ۱۵؛‏ ۱توا ۲:‏۱۶‏)‏ ممکن است که اَبیشای در مورد گناه داوود شنیده بود،‏ اما همچنان احترام داوود را حفظ می‌کرد.‏ افزون بر این اَبیشای سردار سپاه بود،‏ اما هیچ گاه در پی تصاحب پادشاهی اسرائیل نبود،‏ بلکه همواره از داوود در مقابل خیانتکاران و دیگر دشمنانش دفاع کرد.‏—‏۲سمو ۱۰:‏۱۰؛‏ ۲۰:‏۶؛‏ ۲۱:‏۱۵-‏۱۷‏.‏

۴.‏ الف)‏ از چه جهت داوود در وفاداری به خدا نمونه است؟‏ ب)‏ چه نمونه‌هایی در این مقاله بررسی می‌شود؟‏

۴ داوود در طول زندگی‌اش به یَهُوَه خدا وفادار بود.‏ در جوانی با کشتن جُلیات غول‌پیکر از یَهُوَه و اسرائیلیان دفاع کرد.‏ (‏۱سمو ۱۷:‏۲۳،‏ ۲۶،‏ ۴۸-‏۵۱‏)‏ به دلیل گناهی که پس از به پادشاهی رسیدنش مرتکب شد،‏ ناتان،‏ پیامبر یَهُوَه باید او را اصلاح می‌کرد.‏ داوود به گناه خود اعتراف کرد و توبه نمود.‏ (‏۲سمو ۱۲:‏۱-‏۵،‏ ۱۳‏)‏ در دوران پیری،‏ برای ساخت معبد یَهُوَه چیزهای باارزش بسیاری تقدیم کرد.‏ (‏۱توا ۲۹:‏۱-‏۵‏)‏ البته داوود در طی زندگی‌اش مرتکب گناهان جدّی شد،‏ با این همه همواره تلاش کرد که به یَهُوَه وفادار ماند.‏ (‏مز ۵۱:‏۴،‏ ۱۰؛‏ ۸۶:‏۲‏)‏ در این مقاله نمونهٔ داوود و دیگر مردانی که همزمان با او می‌زیستند،‏ بررسی می‌شود و خواهیم آموخت که ما چگونه می‌توانیم به یَهُوَه خدا در زندگی‌مان اولویت دهیم.‏ همچنین خصوصیات دیگری را بررسی می‌کنیم که به ما در این راه کمک می‌کند.‏

آیا برای شما وفاداری به یَهُوَه بر هر چیز ارجحیت دارد؟‏

۵.‏ از خطای اَبیشای چه درسی می‌آموزیم؟‏

۵ زمانی که اَبیشای به کشتن شائول فکر کرد،‏ در واقع می‌خواست وفاداری‌اش را به داوود ثابت کند.‏ اما داوود او را از این کار بازداشت،‏ چون می‌دانست دراز کردن «دست خویش بر مسیح خداوند» خطاست.‏ (‏۱سمو ۲۶:‏۸-‏۱۱‏)‏ از این گزارش درسی مهم می‌آموزیم.‏ زمانی که در شرایطی قرار می‌گیریم که باید تشخیص دهیم وفاداری به چه کسی اولویت دارد،‏ اصول کتاب مقدّس ما را یاری می‌کند.‏

۶.‏ هر چند که وفاداری به خانواده و دوستانمان امری طبیعی است،‏ چرا باید مراقب باشیم؟‏

۶ وفاداری از دل برمی‌خیزد،‏ اما دل انسان فریبنده است.‏ (‏ار ۱۷:‏۹‏)‏ به دلیل ناکاملی،‏ ممکن است خادم وفادار خدا به آسانی بخواهد که وفاداری‌اش را به دوستی نزدیک یا عضوی از خانواده‌اش که خطایی مرتکب شده است،‏ حفظ کند.‏ به‌خصوص وقتی شخصی که به ما نزدیک است حقیقت را ترک می‌کند،‏ باید در حفظ وفاداری اولویت‌ها را حفظ کنیم و همواره به یاد داشته باشیم که وفاداری به یَهُوَه بر هر چیز و هر کس ارجحیت دارد.‏—‏مَتّی ۲۲:‏۳۷ خوانده شود.‏

۷.‏ چگونه خواهری در شرایط سخت به یَهُوَه خدا وفادار ماند؟‏

۷ اگر یکی از خویشاوندانتان از جماعت مسیحی اخراج شود،‏ ممکن است وفاداری شما به یَهُوَه محک زده شود.‏ برای مثال،‏ آنا،‏  ‏[۱]‏ خادم یَهُوَه است.‏ روزی مادر آنا که از جماعت اخراج شده است،‏ به او تلفن می‌کند.‏ او می‌خواست به ملاقات آنا برود،‏ چون از این که خانواده او را تنها گذاشته بودند ناراحت بود.‏ درخواست و خواهش مادرش،‏ دل آنا را شدیداً به درد آورد.‏ آنا به او قول داد در نامه‌ای پاسخ او را بدهد.‏ پیش از نوشتن نامه اصول کتاب مقدّس را مرور کرد.‏ (‏۱قر ۵:‏۱۱؛‏ ۲یو ۹-‏۱۱‏)‏ آنا در آن نامه با مهربانی به مادرش یادآور شد که عمل اشتباه او و امتناع از توبه موجب این وضعیت شده است و در واقع او خود‏،‏ خود را از خانواده جدا کرده است.‏ همچنین آنا نوشت:‏ «تنها راه برای رها شدن از ناراحتی‌اش این است که به یَهُوَه نزدیک شود.‏»—‏یعقو ۴:‏۸‏.‏

۸.‏ چه خصوصیاتی می‌تواند به ما در وفاداری به خدا یاری رساند؟‏

 ۸ وفاداری برخی از آنان که در زمان داوود زندگی می‌کردند سه خصوصیت را برجسته می‌سازد که در وفاداری به یَهُوَه خدا به آن‌ها نیاز داریم.‏ این خصوصیات تواضع،‏ مهربانی و شهامت است.‏ در اینجا به بررسی این خصوصیات می‌پردازیم.‏

تواضع لازمهٔ وفاداری به یَهُوَه

۹.‏ چرا اَبنیر می‌خواست داوود را بکشد؟‏

۹ یوناتان،‏ پسر شائول در کنار اَبنیر،‏ فرماندهٔ لشکر اسرائیلیان شاهد بودند که داوود سر جُلیات را در دست داشت و نزد شائول آمد.‏ یوناتان با داوود عهد دوستی بست.‏ (‏۱سمو ۱۷:‏۵۷–‏۱۸:‏۳‏)‏ اما اَبنیر رفتاری متفاوت با داوود داشت.‏ حتی بعدها به شائول که کمر به قتل داوود بسته بود،‏ یاری رساند.‏ داوود نوشت:‏ «بیدادگران قصد جان من دارند.‏» (‏مز ۵۴:‏۳؛‏ ۱سمو ۲۶:‏۱-‏۵‏)‏ چرا یوناتان و اَبنیر چنین رفتار متفاوتی با داوود داشتند؟‏ همچون یوناتان،‏ اَبنیر نیز می‌دانست که خدا داوود را به عنوان پادشاه اسرائیل برگزیده است.‏ پس از مرگ شائول،‏ اَبنیر می‌توانست تواضع نشان دهد و با حمایت از داوود وفاداری‌اش را به یَهُوَه خدا حفظ کند،‏ اما او در عوض از پسر شائول ایشبوشِت پشتیبانی کرد.‏ ممکن است اَبنیر بعدها فکر تصاحب تاج و تخت را در سر می‌پروراند،‏ از این رو با یکی از مُتَعِه‌های پادشاه رابطهٔ جنسی برقرار کرد.‏—‏۲سمو ۲:‏۸-‏۱۰؛‏ ۳:‏۶-‏۱۱‏.‏

۱۰.‏ چرا اَبشالوم به خدا وفادار نماند؟‏

۱۰ عدم تواضع راه را بر وفاداری اَبشالوم،‏ پسر داوود به یَهُوَه خدا بست.‏ «اَبشالوم برای خود ارابه و اسبان فراهم آورد و نیز پنجاه مرد تا پیش روی او بدوند.‏» (‏۲سمو ۱۵:‏۱‏)‏ او سعی کرد دل اسرائیلیان را به دست آورد.‏ همچون اَبنیر،‏ اَبشالوم نیز قصد جان داوود را داشت با این که می‌دانست یَهُوَه او را به عنوان پادشاه اسرائیل برگزیده است.‏—‏۲سمو ۱۵:‏۱۳،‏ ۱۴؛‏ ۱۷:‏۱-‏۴‏.‏

۱۱.‏ از گزارش‌های کتاب مقدّس در مورد اَبنیر،‏ اَبشالوم و باروک چه درسی می‌گیریم؟‏

۱۱ شرح حال اَبنیر و اَبشالوم روشن می‌سازد که وفاداری به خدا برای کسی که تواضع نداشته باشد و در پی جاه‌طلبی و اختیارات بیشتر باشد،‏ مشکل است.‏ قطعاً،‏ هیچ یک از خادمان وفادار یَهُوَه خدا در پی چنین اعمال شریرانه‌ای نیستند.‏ اما در این دنیا میل به کسب ثروت یا موقعیت شغلی و اجتماعی می‌تواند تأثیرات مخرّبی بر شخصیت فرد مسیحی بگذارد.‏ باروکِ کاتب،‏ همکار اِرْمیای نبی برای مدتی تمرکز خود را در خدمتش به یَهُوَه از دست داد.‏ یَهُوَه این پیام را  به او رساند:‏ «اینک در سرتاسر این سرزمین،‏ هر آنچه بنا کرده‌ام،‏ ویران خواهم ساخت و هر آنچه کاشته‌ام،‏ از ریشه بر خواهم کَند.‏ آیا تو چیزهای بزرگ برای خود می‌طلبی؟‏ خداوند می‌گوید آنها را طلب مکن.‏» (‏ار ۴۵:‏۴،‏ ۵‏)‏ باروک این اخطار را به گوش گرفت.‏ به‌راستی چقدر عاقلانه است،‏ همچنان که در انتظار پایان این نظام شریر هستیم این کلمات یَهُوَه خدا را نیز مد نظر داشته باشیم.‏

۱۲.‏ چرا فرد خودخواه نمی‌تواند به خدا وفادار باشد؟‏

۱۲ دانیال از مکزیک،‏ باید میان وفاداری به یَهُوَه خدا یا دنباله‌روی از علایق خودخواهانهٔ خود یکی را برمی‌گزید.‏ او می‌خواست با دختری که خادم یَهُوَه نبود ازدواج کند.‏ دانیال می‌گوید:‏ «من مرتب به او نامه می‌نوشتم،‏ حتی پس از این که خدمت پیشگامی را شروع کرده بودم.‏ اما در نهایت پا روی غرورم گذاشتم و با یکی از پیران باتجربه در مورد مشکلی که با آن روبرو بودم،‏ صحبت کردم.‏ او به من گفت که اگر می‌خواهم به یَهُوَه وفادار باشم،‏ نباید دیگر برای او چیزی بنویسم.‏ پس از دعاها و اشک‌های بسیار،‏ همین کار را کردم.‏ خیلی زود شادی بیشتری در خدمت به یَهُوَه یافتم.‏» دانیال بعدها با خواهری مسیحی ازدواج کرد و اکنون به عنوان سرپرست حوزه خدمت می‌کند.‏

وفاداری به خدا ما را مهربان می‌سازد

اگر از گناه جدّی هم‌ایمانی آگاه شدید،‏ آیا وفادارانه عمل می‌کنید و به او یاری می‌رسانید که از پیران جماعت کمک بگیرد؟‏ (‏بند ۱۴ ملاحظه شود)‏

۱۳.‏ زمانی که داوود مرتکب گناه شد،‏ چگونه ناتان به یَهُوَه خدا و در عین حال به داوود وفادار ماند؟‏

۱۳ با وفاداری به یَهُوَه خدا،‏ می‌توانیم وفاداری‌مان به دیگران را نیز نشان دهیم و به بهترین شکل به آنان یاری رسانیم.‏ ناتان نبی در عین حال که وفاداری‌اش را به یَهُوَه خدا حفظ کرد به داوود نیز وفادار ماند.‏ ناتان از زنای داوود و قتل همسر آن زن در جبههٔ جنگ آگاه شد.‏ یَهُوَه ناتان را مأمور کرد که داوود را توبیخ کند،‏ ناتان با شهامت از یَهُوَه اطاعت کرد و وفاداری‌اش را نیز به داوود نشان داد.‏ او حکیمانه و با مهربانی عمل کرد.‏ برای این که داوود به جدّیت گناه خود پی ببرد ناتان از تشبیهی استفاده کرد.‏ در آن تشبیه مردی ثروتمند با بی‌انصافی برّهٔ مردی فقیر را تصاحب می‌کند.‏ داوود از عمل آن مرد ثروتمند برآشفت.‏ سپس ناتان به او گفت:‏ «آن مرد تو هستی!‏» داوود متوجه شد که گناه بزرگی به یَهُوَه مرتکب شده است.‏—‏۲سمو ۱۲:‏۱-‏۷،‏ ۱۳‏.‏

۱۴.‏ چگونه می‌توانید به یَهُوَه خدا و در عین حال به دوستان و خویشاوندانتان وفادار بمانید؟‏

۱۴ شما می‌توانید در وهلهٔ اول به خدا وفادار بمانید و در عین حال با مهربانی‌تان به دیگران،‏ وفاداری‌تان به آنان را نیز حفظ کنید.‏ برای مثال،‏ ممکن است از  گناه هم‌ایمانی باخبر شوید.‏ شاید وفاداری به او برایتان اهمیت داشته باشد،‏ به خصوص اگر دوست نزدیک یا از خویشاوندانتان باشد.‏ اما اگر گناه او را بپوشانید،‏ به خدا وفادار نبوده‌اید.‏ بی‌شک وفاداری به یَهُوَه در اولویت قرار دارد.‏ پس همچون ناتان،‏ قاطعانه،‏ اما با مهربانی عمل کنید.‏ از دوست یا خویشاوندتان بخواهید که برای دریافت کمک نزد پیران جماعت برود.‏ اگر پس از این که زمانی کافی به او دادید چنین نکرد،‏ وفاداری شما به خدا،‏ باید شما را برانگیزد که با پیران جماعت در مورد آن صحبت کنید.‏ بدین سان به یَهُوَه وفادار بوده‌اید و در عین حال با برادر یا خواهرتان نیز با مهربانی عمل کرده‌اید،‏ چون پیران می‌توانند به او کمک کنند که دوباره به یَهُوَه نزدیک شود.‏ پیران بامهربانی و ملایمت او را اصلاح خواهند کرد.‏—‏لاویان ۵:‏۱؛‏ غَلاطیان ۶:‏۱ خوانده شود.‏

وفاداری به خدا شهامت می‌خواهد

۱۵،‏ ۱۶.‏ چرا حوشای برای وفاداری به یَهُوَه خدا نیاز به شهامت داشت؟‏

۱۵ حوشای که یکی از دوستان وفادار داوود پادشاه بود برای وفاداری به خدا نیاز به شهامت داشت.‏ او می‌دانست که اَبشالوم با سربازانش به اورشلیم آمده بودند و داوود از آنجا گریخته بود.‏ (‏۲سمو ۱۵:‏۱۳؛‏ ۱۶:‏۱۵‏)‏ حوشای چه کرد؟‏ آیا داوود را ترک کرد و از اَبشالوم حمایت کرد؟‏ خیر.‏ با این که سنی از داوود گذشته بود و بسیاری قصد جان او را داشتند،‏ حوشای به داوود که یَهُوَه او را به عنوان پادشاه برگزیده بود وفادار ماند و برای دیدار او به کوه زیتون رفت.‏—‏۲سمو ۱۵:‏۳۰،‏ ۳۲‏.‏

۱۶ داوود از حوشای خواست که به اورشلیم بازگردد و وانمود کند که دوست اَبشالوم است و اَبشالوم را بر آن دارد که به جای عمل کردن به پند اَخیتوفِل،‏ به او گوش دهد.‏ حوشای جان خود را به خطر انداخت و به خواستهٔ داوود عمل کرد.‏ در واقع او اینچنین وفاداری‌اش را به یَهُوَه خدا ثابت کرد.‏ داوود دعا کرد که یَهُوَه از حوشای حمایت کند.‏ مطابق با دعای داوود اَبشالوم به جای اَخیتوفِل به گفتهٔ حوشای گوش داد.‏—‏۲سمو ۱۵:‏۳۱؛‏ ۱۷:‏۱۴‏.‏

۱۷.‏ چرا برای وفاداری به شهامت نیاز داریم؟‏

۱۷ ما نیز برای وفاداری به خدا نیاز به شهامت داریم.‏ بسیاری از ما با وجود فشار خانواده،‏ همکاران یا کسانی که در دنیا اختیاراتی دارند،‏ با شهامت به یَهُوَه خدا وفادار مانده‌ایم.‏ برای مثال،‏ در ژاپن،‏ زندگی تارو از کودکی بر محور وفاداری به والدینش و اطاعت از آنان استوار بود.‏ او تنها از روی وظیفه چنین نمی‌کرد بلکه واقعاً شادی و خرسندی والدینش برای او اهمیت داشت.‏ زمانی که آنان در مورد معاشرت او با شاهدان یَهُوَه مخالفت کردند،‏ برای او بسیار مشکل و ناراحت‌کننده بود که تصمیمش را در مورد شرکت در جلسات به آنان بگوید.‏ تارو می‌گوید:‏ «آنان چنان ناراحت و عصبانی شدند که تا سال‌ها اجازه نداشتم به دیدنشان بروم.‏ برای شهامت و پای‌بندی به تصمیمی که گرفته بودم،‏ دعا می‌کردم.‏ اکنون رفتار آنان نرم‌تر شده است و می‌توانم به دیدنشان بروم.‏»—‏امثال ۲۹:‏۲۵ خوانده شود.‏

۱۸.‏ از این مقاله چه فایده‌ای بردید؟‏

۱۸ باشد که ما نیز همچون داوود،‏ یوناتان،‏ ناتان و حوشای از رضایت و خرسندی که وفاداری به یَهُوَه به همراه دارد برخوردار شویم.‏ از سوی دیگر باشد که برای حفظ وفاداری‌مان از رفتار اَبنیر و اَبشالوم نیز درس بگیرم.‏ بی‌گمان می‌خواهیم که همچون داوود همیشه به یَهُوَه نزدیک بمانیم.‏ مسلّم است که به دلیل ناکاملی خطاهایی می‌کنیم اما همواره می‌توانیم ثابت کنیم که وفاداری به یَهُوَه برایمان در رأس همه چیز قرار دارد.‏

^ ‏[۱] ‏(‏بند ۷)‏ برخی اسامی تغییر داده شده است.‏