به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  فوریه ۲۰۱۶

به یَهُوَه وفادار بمانید

به یَهُوَه وفادار بمانید

‏«خداوند تا به ابد بین من و تو و بین فرزندان من و فرزندان تو شاهد باشد.‏»—‏۱سموئیل ۲۰:‏۴۲‏.‏

سرودهای:‏ ۱۲۵،‏ ۶۲

۱،‏ ۲.‏ چرا دوستی یوناتان با داوود نمونه‌ای چشمگیر از وفاداری است؟‏

داوود،‏ جُلیات،‏ جنگاور غول‌پیکر فلسطینی را شکست داد.‏ می‌توان تصوّر کرد شیوه‌ای که داوود در این نبرد پیش گرفت،‏ یوناتان را سخت متحیّر کرد.‏ داوود در حالی که «سر آن فلسطینی در دستش بود» مقابل شائول پادشاه،‏ پدر یوناتان ایستاد.‏ (‏۱سمو ۱۷:‏۵۷‏)‏ شاید یوناتان تحت تأثیر شجاعت داوود قرار گرفته بود.‏ بی‌گمان یَهُوَه خدا با داوود بود.‏ از آن زمان،‏ میان یوناتان و داوود پیوند دوستی نزدیکی برقرار شد،‏ «یوناتان با داوود پیمان بست،‏ زیرا او را همچون جان خویش دوست می‌داشت.‏» (‏۱سمو ۱۸:‏۱-‏۳‏)‏ یوناتان تا پایان عمر به پیمانش با داوود وفادار ماند.‏

۲ خدا داوود را به عنوان پادشاه آیندهٔ اسرائیل برگزیده بود،‏ نه یوناتان را.‏ اما این امر سبب نشد که از دلبستگی یوناتان به داوود کاسته شود.‏ زمانی که شائول کمر به قتل داوود بسته بود،‏ یوناتان نگران شد.‏ او برای یاری و تقویت دوستش داوود در توکل کردن به یَهُوَه،‏ به بیابان حورِش سفر کرد.‏ یوناتان به داوود گفت:‏ «مترس .‏ .‏ .‏ تو بر اسرائیل پادشاه خواهی شد و من دوّمین بعد از تو خواهم بود.‏»—‏۱سمو ۲۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏

۳.‏ برای یوناتان چه امری بیش از وفاداری‌اش به داوود اهمیت داشت،‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

 ۳ برای همهٔ ما وفاداری خصوصیتی تحسین‌برانگیز است.‏ اما اگر یوناتان را به دلیل وفاداری‌اش به داوود تحسین کنیم و وفاداری او به خدا را در نظر نگیریم،‏ امری مهم را از نظر دور داشته‌ایم.‏ چرا یوناتان به جای حسادت به داوود،‏ او را دوست خود می‌دانست؟‏ ظاهراً یوناتان به چیزی بیش از مقام و منفعت خود اهمیت می‌داد.‏ یوناتان حتی به داوود یاری کرد تا به یَهُوَه توکل کند.‏ پس می‌توان دید که برای یوناتان وفاداری به یَهُوَه بر هر چیز دیگر ارجحیت داشت.‏ آری،‏ وفاداری یوناتان به داوود بر وفاداری‌اش به یَهُوَه بنا شده بود.‏ این مردان هر دو به یَهُوَه خدا و یکدیگر وفادار ماندند و به این سوگندشان پای‌بند بودند:‏ «خداوند تا به ابد بین من و تو و بین فرزندان من و فرزندان تو شاهد باشد.‏»—‏۱سمو ۲۰:‏۴۲‏.‏

۴.‏ الف)‏ چه امری شادی و رضایت واقعی برایمان می‌آورد؟‏ ب)‏ در این مقاله چه موضوعاتی بررسی می‌شود؟‏

۴ ما مسیحیان نیز باید به خانواده،‏ دوستان و هم‌ایمانانمان وفادار باشیم.‏ (‏۱تسا ۲:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ اما بیش از همه ما باید به یَهُوَه خدا وفادار باشیم،‏ کسی که به ما زندگی بخشیده است.‏ (‏مکا ۴:‏۱۱‏)‏ این وفاداری در ما شادی واقعی و رضایت به وجود می‌آورد.‏ البته واضح است که باید حتی در آزمایش‌ها و شرایط دشوار نیز به او وفادار مانیم.‏ در این مقاله بررسی خواهیم کرد که چگونه نمونهٔ یوناتان به ما یاری می‌کند که در چهار وضعیت دشوار وفاداری‌مان را حفظ کنیم.‏ ۱)‏ زمانی که به نظر می‌رسد شخصی که به او اختیاراتی سپرده شده است،‏ شایستهٔ احترام نیست.‏ ۲)‏ زمانی که باید انتخاب کنیم که به چه کسی وفادار بمانیم.‏ ۳)‏ زمانی که در مورد ما به ناحق قضاوت شده است یا رفتارمان سوءتعبیر شده است.‏ ۴)‏ زمانی که وفاداری ما در برابر علایق شخصی‌مان قرار می‌گیرد.‏

زمانی که از دید ما شخصی که اختیاراتی دارد شایستهٔ احترام نیست

۵.‏ چرا در زمان حکمرانی شائول برای قوم اسرائیل وفاداری به خدا دشوار بود؟‏

۵ یَهُوَه،‏ شائول،‏ پدر یوناتان را به عنوان پادشاه برگزید،‏ اما او بعدها نافرمانی کرد و یَهُوَه او را مردود شمرد.‏ (‏۱سمو ۱۵:‏۱۷-‏۲۳‏)‏ از آنجا که یَهُوَه خدا،‏ همان موقع شائول را از پادشاهی خلع نکرد،‏ به دلیل اعمال و رفتار ناشایست شائول،‏ وفاداری تابعین و نزدیکانش در بوتهٔ آزمایش قرار گرفت.‏ آنان باید به یَهُوَه وفادار می‌بودند،‏ هر چند کسی که به عنوان پادشاه «بر تختِ خداوند» نشسته بود،‏ راه دیگری در پیش گرفته بود.‏—‏۱توا ۲۹:‏۲۳‏.‏

۶.‏ چه چیز نشان می‌دهد یوناتان به یَهُوَه وفادار ماند؟‏

۶ با این همه یوناتان،‏ پسر شائول به یَهُوَه وفادار ماند.‏ برای نمونه به آنچه یوناتان درست پس از نافرمانی شائول انجام داد،‏ توجه کنید.‏ (‏۱سمو ۱۳:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ در آن زمان سپاهی از فلسطینیان با ۳۰٬۰۰۰ ارابهٔ جنگی برای حمله به اسرائیل آمده بود.‏ سپاه شائول فقط ۶۰۰ نفر بود و تنها او و یوناتان اسلحه داشتند.‏ اما یوناتان ترسی به دل راه نداد.‏ او این گفتهٔ سموئیل نبی را به یاد آورد:‏ «زیرا خداوند به خاطر نام عظیم خود قومش را ترک نخواهد کرد.‏» (‏۱سمو ۱۲:‏۲۲‏)‏ یوناتان به سربازی که سلاحش را حمل می‌کرد،‏ گفت:‏ «هیچ چیز نمی‌تواند خداوند را از نجات بخشیدن به دستِ افراد کثیر یا قلیل بازدارد.‏» آن دو به گروهی از فلسطینیان حمله کردند و ۲۰ تن از آنان را کشتند.‏ یوناتان نشان داد که به یَهُوَه ایمان و اعتماد دارد و یَهُوَه نیز او را برکت داد.‏ پس از آن زمین‌لرزه‌ای شد و فلسطینیان از وحشت به جان هم افتادند و یکدیگر را کشتند.‏ به این ترتیب ایمان یوناتان به خدا،‏ پیروزی را برای اسرائیلیان به همراه آورد.‏—‏۱سمو ۱۳:‏۵،‏ ۱۵،‏ ۲۲؛‏ ۱۴:‏۱،‏ ۲،‏ ۶،‏ ۱۴،‏ ۱۵،‏ ۲۰‏.‏

۷.‏ رفتار یوناتان با پدرش چگونه بود؟‏

۷ با این که شائول از خدا دور شده بود،‏ یوناتان تا جایی که ممکن بود با پدرش همکاری می‌کرد.‏ برای نمونه،‏ آنان  دوشادوش هم برای دفاع از قوم خدا جنگیدند.‏—‏۱سمو ۳۱:‏۱،‏ ۲‏.‏

۸،‏ ۹.‏ چرا اطاعت از آنان که اختیاراتی بر ما دارند،‏ نشانهٔ وفاداری‌مان به خداست؟‏

۸ همچون یوناتان،‏ ما نیز باید تا جای ممکن از قدرت‌های حاکم فرمانبرداری کنیم،‏ حتی اگر به نظر رسد که برخی از آنان شایستهٔ احترام و اطاعت نیستند.‏ ما چنین می‌کنیم چون خدا از ما این را خواسته است.‏ برای نمونه،‏ حتی اگر مأمور دولت فاسد و ظالم هم باشد،‏ ما باز هم به او احترام می‌گذاریم.‏ به این دلیل که یَهُوَه خدا اجازه داده است که این «قدرت‌های حاکم» حکومت کنند و ما موظفیم تا جایی که معیارهای خدا زیر پا گذاشته نشود،‏ از آنان اطاعت کنیم.‏ ‏(‏رومیان ۱۳:‏۱،‏ ۲ خوانده شود.‏)‏ در واقع هر یک از ما می‌تواند با حفظ احترام و پذیرفتن آنانی که یَهُوَه خدا اختیاراتی بخشیده است،‏ وفاداری‌اش را به یَهُوَه خدا نشان دهد.‏—‏۱قر ۱۱:‏۳؛‏ عبر ۱۳:‏۱۷‏.‏

اگر همسرتان خادم یَهُوَه نیست با حفظ احترام او،‏ وفاداری‌تان به یَهُوَه خدا را ثابت می‌کنید (‏بند ۹ ملاحظه شود)‏

۹ اُلگا ‏[۱]‏ در آمریکای جنوبی زندگی می‌کند و یکی از شاهدان یَهُوَه است.‏ همسرش برای سال‌ها با او رفتار بدی داشت،‏ با وجود این،‏ اُلگا همیشه احترام او را حفظ می‌کرد و به این ترتیب وفاداری‌اش به خدا را ثابت کرد.‏ همسر اُلگا از سخن گفتن با او امتناع می‌کرد یا با سخنانش او را می‌رنجاند،‏ او را تهدید می‌کرد که فرزندانش را از او می‌گیرد و ترکش می‌کند.‏ اما اُلگا بدی را با بدی پاسخ نمی‌داد.‏ او تمام تلاش خود را می‌کرد که همسری شایسته برای او باشد،‏ برایش غذا می‌پخت،‏ لباس‌هایش را می‌شست و از خانوادهٔ شوهرش نیز مراقبت می‌کرد.‏ (‏روم ۱۲:‏۱۷‏)‏ حتی اگر ممکن بود شوهرش را در جمع‌های خانوادگی یا مهمانی با همکارانش،‏ همراهی می‌کرد.‏ برای مثال،‏ زمانی که شوهرش می‌خواست در مراسم تدفین پدرش در شهری دیگر شرکت کند،‏ اُلگا پس از آماده کردن بچه‌ها و وسایل لازم او را در این سفر همراهی کرد و تا پایان مراسم،‏ پشت در کلیسا منتظرش ماند.‏ پس از سال‌ها،‏ صبر و احترامِ اُلگا نتیجه داد و رفتار شوهرش نرمتر شد.‏ اکنون دیگر همسر اُلگا،‏ او را به سالن جماعت می‌رساند،‏ حتی او را تشویق می‌کند که به جلسات برود و گاه خود نیز در این جلسات شرکت می‌کند.‏—‏۱پطر ۳:‏۱‏.‏

زمانی که در حفظ وفاداری بر سر دو راهی قرار می‌گیریم

۱۰.‏ یوناتان چگونه می‌دانست به چه کسی باید وفادار بماند؟‏

۱۰ شائول کمر به قتل داوود بسته بود،‏ از این رو یوناتان با تصمیمی دشوار روبرو بود.‏ یوناتان از یک سو می‌خواست  که به عهد خود با داوود وفادار بماند و از سوی دیگر نیز باید از پدرش اطاعت می‌کرد و به او وفادار می‌بود.‏ اما یوناتان می‌دانست که یَهُوَه با داوود است،‏ نه با شائول.‏ از این رو وفاداری‌اش به داوود را بر وفاداری‌اش به شائول اولویت داد.‏ او به داوود گفت که باید خود را پنهان کند و نزد شائول نیز از داوود به نیکی یاد کرد تا از کشتن او منصرف شود.‏—‏۱سموئیل ۱۹:‏۱-‏۶ خوانده شود.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ چگونه محبت به خدا ما را در وفاداری به او مصمم می‌سازد؟‏

۱۱ خواهری به نام آلیس از استرالیا نیز با این تصمیم روبرو شد که وفاداری به چه کسی برایش بیشتر اهمیت دارد.‏ زمانی که مطالعهٔ کتاب مقدّس را شروع کرد در مورد آنچه می‌آموخت با خانواده‌اش صحبت می‌کرد.‏ پس از چندی،‏ آلیس به خانواده‌اش گفت که با آنان کریسمس را جشن نمی‌گیرد.‏ دلیل آن را نیز بیان کرد.‏ رفته‌رفته عکس‌العمل‌های آرام آنان به خشمی تند مبدّل شد.‏ آلیس احساس می‌کرد که به خانواده‌اش پشت کرده است،‏ او می‌گوید:‏ «در آخر مادرم به من گفت که دیگر مرا دختر خود نمی‌داند.‏ شوکه شدم،‏ این حرف عمیقاً ناراحتم کرد،‏ چون خیلی خانواده‌ام را دوست داشتم.‏ با این حال،‏ مصمم بودم که یَهُوَه خدا و پسرش،‏ در دلم اول جا داشته باشند.‏ از این رو در مجمع بعد تعمید گرفتم.‏»—‏مت ۱۰:‏۳۷‏.‏

۱۲ اگر مراقب نباشیم،‏ وفاداری و پای‌بندی‌مان به قوم،‏ مدرسه،‏ یا تیم ورزشی می‌تواند وفاداری ما را به خدا کم‌رنگ کند و حتی از میان ببرد.‏ برای مثال،‏ هِنری بازی شطرنج را دوست داشت.‏ مدرسهٔ آنان در مسابقات شطرنج سابقهٔ خوبی داشت و او نیز می‌خواست تمام تلاش خود را بکند تا وجههٔ مدرسه‌اش در این مسابقات حفظ شود.‏ اما چون مسابقات آخرهفته‌ها بود دیگر فرصت کافی نداشت که در موعظه و جلسات شرکت کند.‏ هِنری می‌گوید برای او پای‌بندی‌اش به مدرسه پراهمیت‌تر از پای‌بندی و وفاداری‌اش به خدا شده بود.‏ از این رو تصمیم گرفت که از تیم شطرنج مدرسه بیرون بیاید.‏—‏مت ۶:‏۳۳‏.‏

۱۳.‏ وفاداری به خدا چگونه به ما کمک می‌کند که مشکلات خانوادگی را حل کنیم؟‏

۱۳ گاه حفظ وفاداری به اعضای خانواده با مشکلاتی همراه است.‏ برای نمونه،‏ کِن،‏ می‌گوید:‏ «من می‌خواستم برنامه‌ای مرتب برای دیدن مادر پیرم داشته باشم و گاه او پیش ما بماند.‏ اما همسر و مادرم با هم نمی‌ساختند.‏ اول برایم سخت بود،‏ چون راضی کردن یکی به قیمت دلخوری دیگری تمام می‌شد.‏» کِن با خود فکر کرد و به این نتیجه رسید که کتاب مقدّس می‌گوید،‏ در چنین شرایطی باید همسرش را خشنود کند و به او وفادار ماند.‏ او راه‌حلی معقول یافت که همسرش نیز با آن موافق بود.‏ وفاداری به خدا و احترام به کلام او به کِن شهامت داد.‏ او توانست با همسرش در مورد این که او باید مادرش را به گرمی بپذیرد،‏ صحبت کند و همچنین توانست به مادرش توضیح دهد که چرا او نیز باید به همسرش احترام بگذارد.‏—‏پیدایش ۲:‏۲۴؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۳:‏۴،‏ ۵ خوانده شود.‏

زمانی که در مورد ما ناعادلانه قضاوت می‌شود

۱۴.‏ شائول با یوناتان چگونه رفتار کرد؟‏

۱۴ ممکن است کسی که اختیاراتی به او سپرده شده است در مورد ما ناعادلانه قضاوت کند.‏ یوناتان در چنین شرایطی قرار گرفت.‏ شائول،‏ پادشاه منتخب خدا،‏ از دوستی یوناتان با داوود آگاه بود،‏ اما دلیل آن را نمی‌دانست.‏ شائول با خشم و غضبی تند یوناتان را تحقیر کرد.‏ اما یوناتان مانند او عمل نکرد.‏ یوناتان احترام پدرش را حفظ کرد و در عین حال به یَهُوَه خدا و داوود نیز که در آینده پادشاه اسرائیل می‌شد،‏ وفادار ماند.‏—‏۱سمو ۲۰:‏۳۰-‏۴۱‏.‏

۱۵.‏ اگر برادری با ما ناعادلانه رفتار می‌کند،‏ چه باید بکنیم؟‏

۱۵ امروزه در جماعت شاهدان یَهُوَه کمتر امکان دارد که با کسی ناعادلانه رفتار شود.‏ اما نباید از نظر دور داشت کسانی که اختیاراتی در جماعت دارند،‏ مردانی ناکامل هستند و این امکان وجود دارد که برداشت و قضاوتی اشتباه بکنند.‏ (‏۱سمو ۱:‏۱۳-‏۱۷‏)‏ با این همه چنانچه در مورد ما اشتباه قضاوت شود  یا رفتار ما سوءتعبیر شود،‏ می‌خواهیم که همواره به یَهُوَه وفادار بمانیم.‏

زمانی که وفاداری ما در برابر علایق شخصی‌مان قرار می‌گیرد

۱۶.‏ در چه شرایطی باید به خدا وفادار باشیم و خودخواهانه عمل نکنیم؟‏

۱۶ شائول یوناتان را تشویق می‌کرد که به فکر منافع خود باشد.‏ (‏۱سمو ۲۰:‏۳۱‏)‏ اما وفاداری به خدا،‏ یوناتان را بر آن داشت که به جای منافع شخصی و طلب تاج و تخت پادشاهی،‏ با داوود رابطهٔ دوستی برقرار کند.‏ ما نیز می‌خواهیم این روحیهٔ ازخودگذشتگی یوناتان را سرمشق قرار دهیم و در نظر داشته باشیم که شخصی نزد خدا مقبول است که «به قول خویش وفا کند،‏ هر چند به زیانش باشد.‏» (‏مز ۱۵:‏۴‏)‏ یوناتان ‹به قول خویش وفا کرد› ما نیز باید چنین کنیم.‏ برای مثال،‏ زمانی که قراردادِ کاری با کسی می‌بندیم اما متعهد بودن به آن از آنچه تصوّر می‌کردیم برایمان مشکل‌تر می‌شود،‏ وفاداری ما به خدا و کلام او باید ما را برانگیزد که به تعهدمان وفادار مانیم.‏ حال اگر زندگی مشترک ما از آنچه تصوّر می‌کردیم دشوارتر باشد،‏ چطور؟‏ محبت به خدا ما را برمی‌انگیزد که به همسرمان وفادار مانیم.‏—‏مَلاکی ۲:‏۱۳-‏۱۶ خوانده شود.‏

پای‌بندی به تعهد کاری‌مان می‌تواند وفاداری‌مان به خدا و حرمتی را که برای کلام او قائلیم،‏ محک زند (‏بند ۱۶ ملاحظه شود)‏

۱۷.‏ این مقاله چه کمکی به شما کرد؟‏

۱۷ ما نیز می‌خواهیم همچون یوناتان به خدا وفادار مانیم و در پی نفع خود نباشیم.‏ باشد که همچون یوناتان با وفادار ماندن به برادران و خواهرانمان،‏ حتی آنان که ما را دلسرد می‌کنند،‏ وفاداری‌مان به خدا را ثابت کنیم.‏ با وفادار ماندن به یَهُوَه خدا در شرایط سخت،‏ دل او را شاد می‌کنیم و این کار خشنودی و رضایت عمیقی برایمان به همراه دارد.‏ (‏امث ۲۷:‏۱۱‏)‏ اگر به یَهُوَه وفادار مانیم،‏ خواهیم دید که چگونه در نهایت او کاری می‌کند که همه چیز به نفع آنانی که او را دوست دارند،‏ پیش رود.‏ در مقالهٔ بعد وفاداری و عدم وفاداری برخی افرادی را که همزمان با داوود می‌زیستند،‏ بررسی خواهیم کرد.‏

^ ‏[۱] ‏(‏بند ۹)‏ برخی اسامی تغییر کرده‌اند.‏