به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات فوریه ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۴ آوریل-‏۱ مهٔ ۲۰۱۶ است.‏

زندگی‌نامه

یَهُوَه مرا در خدمتم موفق ساخت

کوروین رابیسون برای ۷۳ سال با وفاداری یَهُوَه را خدمت کرد و بیش از ۶۰ سال از این زمان را در بیت‌ئیل آمریکا خدمت کرد.‏

یَهُوَه او را دوست خود خواند

آیا می‌خواهید دوست یَهُوَه خدا شوید؟‏ نمونهٔ ابراهیم درس‌های ارزنده‌ای در این خصوص به ما می‌آموزد.‏

دوستان نزدیک یَهُوَه را سرمشق خود سازید

چگونه روت،‏ حزقیا و مریم رابطهٔ دوستی نزدیکی با یَهُوَه خدا برقرار کردند؟‏

یَهُوَه را همچنان با شادمانی خدمت کنید

تأمّل بر سه اصل مهم موجب می‌شود که شادی‌مان را حفظ کنیم.‏

به یَهُوَه وفادار بمانید

نمونهٔ یوناتان می‌تواند به ما کمک کند که در چهار وضعیت دشوار به یَهُوَه وفادار بمانیم

از خادمان وفادار یَهُوَه سرمشق گیریم

چگونه وفاداری به خدا برای داوود،‏ یوناتان،‏ ناتان و حوشای بیش از هر چیز اهمیت داشت؟‏

از آرشیو ما

اتومبیلی بلندگودار آشنا برای میلیون‌ها نفر

از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۱ اتومبیل بلندگودار برج دیده‌بانی مبشّران اندکی را که در برزیل بودند قادر ساخت که به میلیون‌ها نفر خبر خوش پادشاهی را برسانند.‏