مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

یَهُوَه خدا،‏ قادر مطلق و باملاحظه

یَهُوَه خدا،‏ قادر مطلق و باملاحظه

‏«[یَهُوَه] سرشتِ ما را می‌داند،‏ و به یاد دارد که ما خاک هستیم!‏»—‏مزمور ۱۰۳:‏۱۴‏.‏

سرودهای:‏ ۳۰،‏ ۱۰

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ یَهُوَه در مقایسه با افراد قدرتمند و بانفوذ،‏ چه رفتاری با انسان‌ها دارد؟‏ ب)‏ در این مقاله به بررسی چه موضوعاتی می‌پردازیم؟‏

انسان‌های قدرتمند و بانفوذ اغلب بر دیگران «سَروری می‌کنند» یا حتی آنان را تحت سلطهٔ خود در می‌آورند.‏ (‏مت ۲۰:‏۲۵؛‏ جا ۸:‏۹‏)‏ چنین افرادی تفاوت زیادی با یَهُوَه دارند!‏ یَهُوَه قادر مطلق است،‏ اما با ما انسان‌های ناکامل بسیار باملاحظه رفتار می‌کند.‏ او با ما مهربان است،‏ به احساسات ما احترام می‌گذارد و به نیازهایمان توجه می‌کند.‏ از آنجا که او «به یاد دارد که ما خاک هستیم،‏» هرگز از ما انتظاری ندارد که خارج از توانمان باشد.‏—‏مز ۱۰۳:‏۱۳،‏ ۱۴‏.‏

۲ در کتاب مقدّس گزارشات بسیاری وجود دارد که رفتار باملاحظهٔ یَهُوَه را با خادمانش نشان می‌دهد.‏ در اینجا می‌خواهیم سه نمونه را بررسی کنیم.‏ اول،‏ یَهُوَه باملاحظه و بادرایت به سموئیل جوان کمک کرد تا پیام داوری را به عیلی،‏ کاهن اعظم برساند.‏ دوم،‏ زمانی که موسی نمی‌خواست هدایت اسرائیلیان را بر عهده بگیرد،‏ یَهُوَه با صبر و بردباری با او برخورد کرد.‏ سوم،‏ نحوهٔ خروج اسرائیلیان از مصر که نشانهٔ توجه و دلسوزی یَهُوَه به آنان بود.‏ در این مقاله خواهیم دید که هر یک از این نمونه‌ها دربارهٔ یَهُوَه به ما چه می‌آموزد و چه نکاتی را می‌توانیم بکار گیریم.‏

 رفتاری باملاحظه همچون یک پدر

۳.‏ چه اتفاق غیرمعمولی برای سموئیل افتاد و چه سؤالی در این باره مطرح می‌شود؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۳ سموئیل زمانی که سن خیلی کمی داشت،‏ ‹خداوند را در معبد خدمت می‌کرد.‏› (‏۱سمو ۳:‏۱‏)‏ یک شب بعد از این که سموئیل به خواب رفت،‏ اتفاقی غیرمعمول رخ داد.‏ * ‏(‏۱سموئیل ۳:‏۲-‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ سموئیل شنید که کسی نام او را صدا می‌زند.‏ او فکر کرد عیلی،‏ کاهن اعظم که مردی سالخورده بود،‏ او را صدا می‌کرد.‏ بنابراین از روی اطاعت،‏ سریع نزد او رفت و گفت:‏ «بلی،‏ گوش به فرمانم!‏ زیرا که مرا خواندی.‏» عیلی گفت که او را صدا نکرده است!‏ بعد از این که دو مرتبهٔ دیگر این اتفاق افتاد،‏ عیلی متوجه شد که صدایی که سموئیل می‌شنید از طرف خداست.‏ او به سموئیل گفت که چگونه به آن صدا پاسخ دهد و سموئیل نیز اطاعت کرد.‏ اما چرا همان مرتبهٔ اول،‏ یَهُوَه از طریق فرشته‌ای،‏ خود را بر سموئیل آشکار نساخت؟‏ پاسخ این سؤال در کتاب مقدّس نیامده است،‏ اما اتفاقات پس از آن واقعه نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی آن،‏ این بود که یَهُوَه ملاحظهٔ سموئیل جوان را کرد.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏

۴،‏ ۵.‏ الف)‏ سموئیل نسبت به مأموریتی که از طرف خدا گرفت چه احساسی داشت و صبح روز بعد از آن چه رخ داد؟‏ ب)‏ این گزارش دربارهٔ یَهُوَه به ما چه می‌آموزد؟‏

۴ ۱سموئیل ۳:‏۱۱-‏۱۸ خوانده شود.‏ در شریعت موسی آمده بود که بچه‌ها باید به سالمندان،‏ به‌خصوص رهبران قوم احترام بگذارند.‏ (‏خرو ۲۲:‏۲۸؛‏ لاو ۱۹:‏۳۲‏)‏ آیا سموئیل صبح زود نزد عیلی رفت و با شجاعت پیام ناخوشایند داوری یَهُوَه را برای او بازگو کرد؟‏ خیر!‏ کتاب مقدّس می‌گوید که سموئیل ‹می‌ترسید رؤیا را برای عیلی بازگوید.‏› اما یَهُوَه برای عیلی آشکار ساخت که خود با سموئیل سخن گفته است.‏ بنابراین عیلی پیشقدم شد و به سموئیل گفت:‏ ‹از تمامی آنچه به تو گفته شده است،‏ چیزی از من پنهان مدار.‏› سموئیل نیز اطاعت کرد و «همه چیز را به او گفت.‏»‏

۵ عیلی از گفته‌های سموئیل زیاد تعجب نکرد.‏ زیرا او به یاد آورد که پیش از آن نیز یکی از فرستادگان خدا با او دربارهٔ این داوری صحبت کرده بود.‏ (‏۱سمو ۲:‏۲۷-‏۳۶‏)‏ به راستی که این گزارش نمونهٔ خوبی از رفتار باملاحظه و حکمت یَهُوَه است.‏

۶.‏ ما از نحوهٔ کمک خدا به سموئیل چه درس‌هایی می‌آموزیم؟‏

۶ آیا شما در سنین نوجوانی هستید؟‏ اگر چنین است نمونهٔ سموئیل به شما نشان می‌دهد که یَهُوَه با مشکلات شما آشناست و احساساتتان را درک می‌کند.‏ شاید شما شخصی خجالتی باشید.‏ یا شاید برایتان مشکل باشد که با بزرگ‌ترها دربارهٔ پیام پادشاهی خدا صحبت کنید یا برخلاف عقاید همکلاسی‌هایتان عمل کنید.‏ مطمئن باشید که یَهُوَه آمادهٔ کمک به شماست.‏ در دعا سفرهٔ دلتان را برای او باز کنید.‏ (‏مز ۶۲:‏۸‏)‏ بر الگوی جوانانی همچون سموئیل که در کتاب مقدّس آمده است تعمّق کنید.‏ همچنین با مسیحیانی که با مشکلاتی همچون مشکلات شما روبرو بوده‌اند صحبت کنید.‏ مطمئناً آنان به شما خواهند گفت که یَهُوَه از چه راه‌هایی کمکشان کرده است؛‏ راه‌هایی که شاید انتظارش را هم نداشتند.‏

رفتاری باملاحظه با موسی

۷،‏ ۸.‏ یَهُوَه چگونه نسبت به موسی بسیار باملاحظه عمل کرد؟‏

۷ زمانی که موسی ۸۰ ساله بود،‏ مأموریتی دشوار از طرف یَهُوَه دریافت کرد.‏ یَهُوَه او را برگزید تا اسرائیلیان را از اسارت مصر آزاد سازد.‏ (‏خرو ۳:‏۱۰‏)‏ دریافت چنین مأموریتی،‏ برای موسی که به مدت ۴۰ سال در مِدیان شبانی کرده بود بسیار غیرمنتظره بود.‏ او گفت:‏ «من کیستم که نزد فرعون روم و بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون آورم؟‏» یَهُوَه به موسی چنین قوّت قلب داد:‏ «به‌یقین من با تو خواهم  بود.‏» (‏خرو ۳:‏۱۱،‏ ۱۲‏)‏ یَهُوَه همچنین به او چنین وعده داد:‏ «مشایخ اسرائیل به سخنانت گوش فرا خواهند داد.‏» اما موسی سخن یَهُوَه را رد کرد و گفت:‏ «شاید مرا باور نکنند.‏» (‏خرو ۳:‏۱۸؛‏ ۴:‏۱‏)‏ یَهُوَه نه تنها از خود صبر و بردباری نشان داد،‏ بلکه لطفش را بیش از پیش شامل حال موسی کرد.‏ او به موسی قدرت داد که معجزه کند.‏ به این شکل،‏ موسی اولین انسانی بود که در کتاب مقدّس قدرت انجام معجزات به او نسبت داده شد.‏—‏خرو ۴:‏۲-‏۹،‏ ۲۱‏.‏

۸ موسی که هنوز در پی بهانه‌ای بود تا از زیر آن مسئولیت شانه خالی کند،‏ به یَهُوَه گفت که نمی‌تواند به‌خوبی صحبت کند.‏ یَهُوَه در پاسخ به او گفت:‏ «من با زبانت خواهم بود و آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت.‏» آیا موسی با این پاسخ قانع شد؟‏ خیر!‏ او از یَهُوَه خواست تا شخص دیگری را به جای او بفرستد.‏ اما این بار یَهُوَه از موسی خشمگین شد.‏ او درخواست موسی را نپذیرفت،‏ اما با انتخاب هارون به عنوان سخنگوی او،‏ نشان داد که احساسات موسی را در نظر می‌گیرد.‏—‏خرو ۴:‏۱۰-‏۱۶‏.‏

۹.‏ صبر و مهربانی یَهُوَه چگونه به موسی در انجام مأموریتش کمک کرد؟‏

۹ این گزارش چه نکته‌ای دربارهٔ یَهُوَه به ما می‌آموزد؟‏ از آنجا که یَهُوَه خدای قادر مطلق است،‏ می‌توانست کاری کند که موسی بترسد و فوراً از یَهُوَه اطاعت کند.‏ اما او از خود صبر و مهربانی نشان داد و سعی کرد که به خادم فروتن و متواضعش اطمینان و قوّت قلب دهد.‏ نتیجه این شد که موسی به بهترین شکل رهبری قوم را به عهده گرفت.‏ او در برخورد با دیگران همواره از ملایمت و مهربانی یَهُوَه الگو می‌گرفت.‏—‏اعد ۱۲:‏۳‏.‏

آیا در برخورد با دیگران از یَهُوَه سرمشق می‌گیرید؟‏ (‏بند ۱۰ ملاحظه شود)‏

۱۰.‏ الگو گرفتن از یَهُوَه چه فوایدی برایمان دارد؟‏

۱۰ آیا شما شوهر،‏ پدر،‏ مادر یا پیر جماعت هستید؟‏ در این صورت،‏ از اختیاراتی نسبی برخوردارید.‏ بنابراین بسیار اهمیت دارد که همچون یَهُوَه با آنانی که تحت سرپرستی شما هستند،‏ صبور و مهربان بوده و رفتاری باملاحظه داشته باشید.‏ (‏کول ۳:‏۱۹-‏۲۱؛‏ ۱پطر ۵:‏۱-‏۳‏)‏ اگر همواره بکوشید که از یَهُوَه و عیسی سرمشق گیرید،‏ دیگران در کنار شما احساس آرامش و راحتی خواهند  کرد.‏ (‏مت ۱۱:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ به‌علاوه،‏ نمونه‌ای عالی از خود بجا خواهید گذاشت.‏—‏عبر ۱۳:‏۷‏.‏

نجات‌دهنده‌ای قدرتمند و باملاحظه

۱۱،‏ ۱۲.‏ یَهُوَه هنگام خروج اسرائیلیان از مصر،‏ چگونه به آنان احساس امنیت و آرامش بخشید؟‏

۱۱ احتمالاً زمانی که اسرائیلیان در سال ۱۵۱۳ قبل از میلاد،‏ مصر را ترک کردند،‏ بیش از ۳ میلیون نفر بودند.‏ آن جمعیت شامل کودکان،‏ سالمندان و احتمالاً بیماران و معلولان نیز می‌شد.‏ چنین جمعیتی برای خروج از مصر،‏ یقیناً نیاز داشتند که شخصی مهربان و باملاحظه آنان را رهبری کند.‏ یَهُوَه از طریق موسی نشان داد که دقیقاً همین خصوصیات را داراست.‏ مصر تنها سرزمینی بود که اسرائیلیان می‌شناختند.‏ با این حال،‏ آنان هنگام خروج از آن سرزمین احساس اطمینان و امنیت داشتند.‏—‏مز ۷۸:‏۵۲،‏ ۵۳‏.‏

۱۲ یَهُوَه چگونه چنین احساس امنیت و آرامشی به قومش بخشید؟‏ او هنگام خروج از مصر،‏ یَهُوَه اسرائیلیان را طوری سازماندهی کرده بود که گویی «مسلح برای جنگ» بودند.‏ (‏خرو ۱۳:‏۱۸‏)‏ چنین نحوهٔ سازماندهی‌ای به آنان اطمینان می‌داد که یَهُوَه کنترل امور را در دست دارد.‏ به‌علاوه،‏ یَهُوَه ‹در روز،‏ از طریق ابر و در شب،‏ با نورِ آتش› آنان را هدایت می‌کرد.‏ (‏مز ۷۸:‏۱۴‏)‏ گویی یَهُوَه به آنان می‌گفت:‏ «مترسید،‏ من با شما هستم.‏ شما را هدایت می‌کنم و حافظ شما هستم.‏» اسرائیلیان به‌زودی با موقعیتی روبرو می‌شدند که واقعاً به چنین دلگرمی و قوّت قلبی نیاز داشتند!‏

هنگام عبور از دریای سرخ،‏ یَهُوَه چگونه توجه و علاقه‌اش را به اسرائیلیان نشان داد؟‏ (‏بند ۱۳ ملاحظه شود)‏

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ یَهُوَه چگونه در کنار دریای سرخ به اسرائیلیان توجه نشان داد؟‏ ب)‏ یَهُوَه چطور نشان داد که بسیار قدرتمندتر از مصریان است؟‏

۱۳ خروج ۱۴:‏۱۹-‏۲۲ خوانده شود.‏ خود را در بین قوم اسرائیل تصوّر کنید که دریای سرخ پیش رویتان است و لشکر فرعون در تعقیب شماست.‏ در این لحظه یَهُوَه وارد عمل می‌شود.‏ ستون ابر که جلوی قوم بود به سمت عقب اردوگاه حرکت می‌کند و بین اسرائیلیان و لشکر فرعون قرار می‌گیرد.‏ اکنون مصریان در تاریکی هستند،‏ اما یَهُوَه اردوگاه اسرائیلیان را به شکلی معجزه‌آسا نورانی کرده است!‏ حال شما موسی را می‌بینید که دست خود را به طرف دریا دراز می‌کند و بادی پرقدرت که از طرف شرق می‌وزد،‏ آب دریا را می‌شکافد و مسیری پهن و عریض را در دریا باز می‌کند.‏ شما و بقیهٔ قوم به همراه خانواده و تمام حیوانات،‏ به شکلی سازماندهی‌شده بر بستر دریا پا می‌گذارید.‏ شاید تعجب کنید که بستر دریا خیس و گل‌آلود نیست،‏ بلکه کاملاً خشک است و به راحتی می‌توانید روی آن راه بروید!‏ به این شکل،‏ سالمندان و آنانی که ناتوانی جسمی دارند نیز می‌توانند به راحتی از دریا عبور کنند.‏

۱۴ خروج ۱۴:‏۲۳،‏ ۲۶-‏۳۰ خوانده شود.‏ فرعون با غرور فراوان به دنبال شما و هم‌ایمانانتان می‌تازد.‏ موسی دوباره دستش را به طرف دریا دراز می‌کند و دیوارهای آب فرو می‌ریزند.‏ فرعون و لشکرش در آن سیل عظیم نابود می‌شوند و هیچ یک از آنان زنده نمی‌ماند!‏—‏خرو ۱۵:‏۸-‏۱۰‏.‏

۱۵.‏ این گزارش دربارهٔ یَهُوَه به ما چه می‌آموزد؟‏

۱۵ ما از این گزارش می‌آموزیم که یَهُوَه،‏ خدای نظم است.‏ این خصوصیت به ما کمک می‌کند که همواره احساس امنیت و آرامش کنیم.‏ (‏۱قر ۱۴:‏۳۳‏)‏ به‌علاوه،‏ این گزارش نشان می‌دهد که یَهُوَه همچون شبانی مهربان همواره به قوم خود و نیازهای آنان توجه دارد و آنان را از دشمنانشان محفوظ نگاه می‌دارد.‏ به‌راستی که داشتن شبانی همچون یَهُوَه،‏ به ما قوّت قلب و آرامش می‌دهد؛‏ به‌خصوص که به انتهای نظام حاضر نزدیک‌تر می‌شویم!‏—‏امث ۱:‏۳۳‏.‏

۱۶.‏ تعمّق بر نحوهٔ نجات اسرائیلیان توسط یَهُوَه،‏ چه اطمینانی به ما می‌دهد؟‏

۱۶ امروزه نیز یَهُوَه به قومش توجه دارد.‏ او همواره به آنان کمک می‌کند که رابطه‌ای نزدیک با او داشته  باشند و آنان را از دشمنان محفوظ نگاه می‌دارد.‏ یَهُوَه طی مصیبت عظیمی که در پیش داریم نیز از ما محافظت می‌کند.‏ (‏مکا ۷:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ بنابراین خادمان خدا،‏ چه پیر چه جوان،‏ چه سلامت چه بیمار،‏ طی مصیبت عظیم هرگز وحشت‌زده و سراسیمه نخواهند بود.‏ * آنان کاملاً متفاوت عمل خواهند کرد؛‏ زیرا سخن عیسی را به یاد خواهند داشت که گفت:‏ «راست بایستید و سرهای خود را بلند کنید؛‏ زیرا نجات شما نزدیک است.‏» (‏لو ۲۱:‏۲۸‏)‏ در آینده‌ای نزدیک،‏ جوج یعنی گروهی از قوم‌ها که بسیار قدرتمندتر از فرعون هستند،‏ به قوم خدا حمله خواهند کرد.‏ خادمان یَهُوَه در آن زمان،‏ اطمینان خواهند داشت که یَهُوَه از آنان محافظت می‌کند.‏ (‏حز ۳۸:‏۲،‏ ۱۴-‏۱۶‏)‏ چرا آنان چنین اطمینانی دارند؟‏ زیرا به‌خوبی می‌دانند که یَهُوَه هرگز تغییر نمی‌کند و مانند گذشته قومش را با علاقه و محبت فراوان نجات خواهد داد.‏—‏اشع ۲۶:‏۳،‏ ۲۰‏.‏

۱۷.‏ الف)‏ گزارشات کتاب مقدّس که نشانگر توجه یَهُوَه به خادمانش است چگونه به ما فایده می‌رساند؟‏ ب)‏ در مقالهٔ بعد به بررسی چه موضوعاتی می‌پردازیم؟‏

۱۷ در این مقاله نمونه‌هایی را بررسی کردیم که نشان می‌دهد یَهُوَه به قومش توجه دارد و همواره ملاحظهٔ آنان را می‌کند.‏ او به نیازهای قومش رسیدگی می‌کند،‏ آنان را راهنمایی می‌کند و نجاتشان می‌دهد.‏ هنگام تعمّق بر چنین گزارشاتی سعی کنید با جنبه‌های جدیدی از شخصیت یَهُوَه آشنا شوید که قبلاً به آن‌ها دقت نکرده بودید.‏ هر چه بیشتر با خصوصیات زیبای یَهُوَه آشنا شوید،‏ عشق و محبتتان نسبت به او بیشتر شده و ایمانتان تقویت می‌گردد.‏ در مقالهٔ بعد خواهیم دید که با الگو گرفتن از یَهُوَه چگونه می‌توانیم در محیط خانواده،‏ در جماعت و در خدمت موعظه،‏ به دیگران توجه نشان دهیم و با آنان باملاحظه رفتار کنیم.‏

^ بند 3 یوسفوس،‏ تاریخ‌نگار یهودی می‌گوید که سموئیل در آن زمان ۱۲ سال داشت.‏

^ بند 16 به احتمال زیاد برخی از آنانی که از حارمَگِدّون نجات می‌یابند،‏ بیمار یا معلول خواهند بود.‏ زمانی که عیسی بر روی زمین بود،‏ ‹همه نوع بیماری و ناتوانی› را شفا داد.‏ این موضوع نشان می‌دهد که او در مقیاسی بزرگ‌تر،‏ آنانی را که از حارمَگِدّون نجات یابند شفا خواهد داد.‏ (‏مت ۹:‏۳۵‏)‏ کسانی که پس از حارمَگِدّون رستاخیز می‌یابند،‏ با بدن‌هایی سالم به زندگی بازمی‌گردند.‏