مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

‏«دلیر باش و دست به کار شو!‏»‏

‏«دلیر باش و دست به کار شو!‏»‏

‏«قوی و دلیر باش و دست به کار شو!‏ مترس و هراسان مباش،‏ زیرا که یهوه خدا .‏ .‏ .‏ با تو است.‏»—‏۱تواریخ ۲۸:‏۲۰‏.‏

سرودهای:‏ ۳۸،‏ ۳۴

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ سلیمان چه مسئولیت مهمی دریافت کرد؟‏ ب)‏ چرا داوود نگران پسرش سلیمان بود؟‏

سلیمان مسئولیتی ویژه دریافت کرده بود.‏ یَهُوَه خدا از او خواسته بود که بنای معبد اورشلیم را نظارت کند.‏ این پروژه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ساختمان‌سازی در تمام اعصار بود.‏ آن بنا باید «به‌غایت شکوهمند» و «در تمامی ممالکْ» معروف می‌بود.‏ مهم‌تر از همه،‏ آن معبد «خانهٔ یهوه» خدای حقیقی می‌شد.‏—‏۱توا ۲۲:‏۱،‏ ۵،‏ ۹-‏۱۱‏.‏

۲ داوود پادشاه اطمینان داشت که خدا از این پروژه حمایت خواهد کرد،‏ اما سلیمان «جوان و بی‌تجربه» بود.‏ آیا او این شجاعت را داشت که مسئولیت بنای معبد را به عهده گیرد یا به دلیل جوانی و بی‌تجربگی آن مسئولیت را رد می‌کرد؟‏ سلیمان برای موفقیت در این پروژهٔ عظیم باید با دلیری و شجاعت دست به کار می‌شد.‏

۳.‏ سلیمان از شجاعت پدرش چه می‌توانست بیاموزد؟‏

۳ سلیمان می‌توانست از شجاعت پدرش درس بگیرد.‏ داوود در جوانی هنگامی که از گوسفندان پدرش نگهداری می‌کرد،‏ با حیوانات وحشی جنگید.‏ (‏۱سمو ۱۷:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ وقتی او با جُلیات،‏ جنگجوی غول‌پیکر جنگید شجاعت بی‌نظیری نشان داد.‏ بلی،‏ او با استفاده از سنگی صاف و با کمک خدا توانست جُلیات را شکست دهد.‏—‏۱سمو ۱۷:‏۴۵،‏ ۴۹،‏ ۵۰‏.‏

۴.‏ چرا سلیمان باید دلیر و شجاع می‌بود؟‏

 ۴ بنابراین داوود بهترین کسی بود که می‌توانست سلیمان را ترغیب کند که شجاع باشد و معبد را بنا کند.‏ ‏(‏۱تواریخ ۲۸:‏۲۰ خوانده شود.‏)‏ اگر سلیمان شجاعت نشان نمی‌داد ترس چنان او را فلج می‌کرد که حتی نمی‌توانست کار را شروع کند.‏

۵.‏ چرا باید شجاع باشیم؟‏

۵ ما نیز برای این که بتوانیم با دلیری و شجاعت کار خدادادی‌مان را به پایان برسانیم،‏ به کمک یَهُوَه خدا نیاز داریم.‏ بنابراین،‏ ابتدا سرمشق اشخاصی را که در گذشته دلیری نشان دادند،‏ بررسی می‌کنیم.‏ سپس می‌بینیم که چگونه می‌توانیم شجاع باشیم و کارمان را به پایان برسانیم.‏

سرمشق‌هایی از شجاعت

۶.‏ چرا شجاعت یوسف قابل تحسین است؟‏

۶ هنگامی که زن فوطیفار یوسف را وسوسه کرد تا با او هم‌خواب شود،‏ یوسف با دلیری پیشنهاد او را رد کرد.‏ یوسف می‌دانست که اگر پیشنهاد زن ارباب خود را رد کند،‏ با عواقب تلخی روبرو خواهد شد.‏ با این حال،‏ به جای تسلیم شدن،‏ پیشنهاد او را فوراً رد کرد.‏—‏پیدا ۳۹:‏۱۰،‏ ۱۲‏.‏

۷.‏ چگونه راحاب شجاعانه عمل کرد؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۷ راحاب نیز زنی شجاع بود.‏ هنگامی که جاسوس‌های اسرائیلی به خانهٔ او در اَریحا پناه بردند،‏ ترس می‌توانست بر او چیره شود و او را از کمک بازدارد.‏ اما چون به یَهُوَه خدا توکل کرد توانست شجاعانه عمل کند.‏ او آن دو جاسوس را پنهان کرد و به آنان یاری رساند تا برای نجات جانشان فرار کنند.‏ (‏یوش ۲:‏۴،‏ ۵،‏ ۹،‏ ۱۲-‏۱۶‏)‏ راحاب اعتقاد داشت که یَهُوَه خدای حقیقی است و مطمئن بود که او سرانجام آن سرزمین را به اسرائیلیان خواهد داد.‏ راحاب نگذاشت که ترس از دیگران از جمله پادشاه اَریحا و مردانش او را فلج سازد،‏ بلکه برای نجات خود و خانواده‌اش شجاعانه عمل کرد.‏—‏یوش ۶:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

۸.‏ شجاعت عیسی چه تأثیری بر رسولان او داشت؟‏

۸ رسولان عیسی نیز با دیدن شجاعت عیسی بر آن شدند که مانند او شجاع باشند.‏ (‏مت ۸:‏۲۸-‏۳۲؛‏ یو ۲:‏۱۳-‏۱۷؛‏ ۱۸:‏۳-‏۵‏)‏ برای مثال،‏ وقتی صَدّوقیان تلاش کردند آنان را از تعلیم دادن به نام عیسی منع کنند،‏ آن رسولان با شجاعت به کار خود ادامه دادند.‏—‏اعما ۵:‏۱۷،‏ ۱۸،‏ ۲۷-‏۲۹‏.‏

۹.‏ بر طبق ۲تیموتائوس ۱:‏۷ شجاعت از کجا منشأ می‌گیرد؟‏

۹ یوسف،‏ راحاب،‏ عیسی و رسولانش مصمم بودند آنچه را درست است،‏ انجام دهند.‏ آنان شجاعانه عمل نمودند،‏ چون به یَهُوَه خدا تکیه کردند،‏ نه به توانایی‌های خود.‏ ما نیز هنگامی که به شجاعت نیاز داریم،‏ به جای این که به خودمان یا توانایی‌هایمان تکیه کنیم باید به یَهُوَه خدا توکل کنیم.‏ ‏(‏۲تیموتائوس ۱:‏۷ خوانده شود.‏)‏ حال بررسی می‌کنیم که چطور می‌توانیم در خانواده و در جماعت شجاعانه عمل کنیم.‏

مواقعی که به شجاعت نیاز داریم

۱۰.‏ چرا جوانان باید شجاعانه عمل کنند؟‏

۱۰ جوانان مسیحی اغلب با موقعیت‌هایی روبرو می‌شوند که برای حفظ وفاداری‌شان باید شجاعانه عمل کنند.‏ آنان می‌توانند سلیمان را سرمشق خود سازند که برای اتمام بنای معبد شجاعانه عمل کرد و تصمیماتی خردمندانه گرفت.‏ جوانان مسیحی می‌توانند از کمک‌های والدینشان بهره گیرند،‏ با این حال برای مسائل مهم زندگی‌شان باید خود تصمیم بگیرند.‏ (‏امث ۲۷:‏۱۱‏)‏ برای مثال این که با چه کسانی دوست شوند،‏ چه تفریحاتی داشته باشند،‏ چگونه از لحاظ اخلاقی پاک و تمیز بمانند و چه وقت می‌خواهند تعمید بگیرند.‏ جوانان باید در این موارد شجاعانه عمل کنند،‏ چون باید برخلاف خواست شیطان که خدا را ملامت می‌کند،‏ تصمیم بگیرند.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ الف)‏ چگونه موسی شجاعانه عمل کرد؟‏ ب)‏ چگونه جوانان می‌توانند موسی را سرمشق قرار دهند؟‏

۱۱ یکی از تصمیمات مهم جوانان،‏ مشخص کردن  اهداف‌شان در زندگی است.‏ در برخی کشورها جوانان تحت فشار قرار می‌گیرند که در پی تحصیلات عالی و شغلی پردرآمد باشند.‏ در بعضی کشورهای دیگر که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند،‏ جوانان شاید فکر کنند که باید سخت کار کرده از خانوادهٔ خود پشتیبانی کنند.‏ اگر شما تحت چنین شرایطی هستید به سرگذشت موسی توجه کنید و او را سرمشق قرار دهید.‏ موسی در قصر دختر فرعون بزرگ شد.‏ بنابراین،‏ او می‌توانست در پی کسب ثروت و مقام باشد.‏ آیا می‌توانید تصوّر کنید که او چقدر از سوی خانوادهٔ مصری خود،‏ معلّمان و مشاورانش تحت فشار قرار می‌گرفت؟‏ با این حال،‏ موسی شجاعانه عمل کرد و تصمیم گرفت که به یَهُوَه خدا خدمت کند.‏ او پس از این که مصر و ثروت آن را رها کرد،‏ با شجاعت به یَهُوَه خدا توکل کرد.‏ (‏عبر ۱۱:‏۲۴-‏۲۶‏)‏ در نتیجه یَهُوَه به او بسیار برکت داد و در آینده نیز برکات بیشتری شامل حال او خواهد شد.‏

۱۲ اگر شما جوانان نیز همچون موسی شجاع باشید و خدمت به یَهُوَه خدا را هدف خود سازید و در زندگی به آن اولویت دهید،‏ یَهُوَه به شما برکت خواهد داد.‏ او به شما کمک خواهد کرد که نیازهای خانوادهٔ خود را فراهم سازید.‏ شما نیز می‌توانید همچون تیموتائوس جوان که در قرن اول میلادی می‌زیست،‏ بر روی هدف‌های روحانی تمرکز کنید.‏ *‏—‏فیلیپیان ۲:‏۱۹-‏۲۲ خوانده شود.‏

آیا مصمم هستید که در همهٔ امور زندگی شجاعانه عمل کنید؟‏ (‏بندهای ۱۳-‏۱۷ ملاحظه شود)‏

۱۳.‏ چگونه شجاع بودن به خواهر جوانی کمک کرد که به اهدافش برسد؟‏

۱۳ یک خواهر که در آلاباما در آمریکا زندگی می‌کرد برای این که بتواند در زندگی خود اهداف روحانی بگذارد،‏ نیاز به شجاعت داشت.‏ او می‌گوید:‏ «من خیلی خجالتی بودم.‏ صحبت با دیگران در سالن جماعت برایم سخت بود،‏ چه رسد به موعظه و صحبت با مردمی که نمی‌شناختم.‏» هدف این خواهر جوان خدمت پیشگامی بود و او توانست با کمک والدینش و اعضای جماعت به این هدف برسد.‏ او می‌گوید:‏ «دنیای شیطان مردم را ترغیب می‌کند که در پی تحصیلات عالی،‏ شهرت،‏ پول و اموال بیشتر باشند.‏ اکثر کسانی که به دنبال این اهداف هستند نه تنها به آن نمی‌رسند،‏ بلکه دچار استرس و افسردگی نیز می‌شوند.‏ اما خدمت به یَهُوَه خدا باعث شده است که من بیشترین شادی را در زندگی داشته باشم و احساس رضایت کنم.‏»‏

۱۴.‏ والدین مسیحی در چه مواقعی باید شجاعانه عمل کنند؟‏

۱۴ والدین مسیحی نیز باید شجاع باشند.‏ برای مثال،‏ ممکن است کارفرمای شما مرتب از شما بخواهد که شب‌ها و آخرهفته‌ها اضافه‌کاری کنید،‏ یعنی درست زمان‌هایی که شما پرستش خانوادگی دارید،‏ به موعظه می‌روید و در جلسات جماعت شرکت می‌کنید.‏ در چنین مواقعی باید شجاع باشید و درخواست مرتب و نابجای کارفرمایتان را رد کنید و سرمشق خوبی برای فرزندتان باشید.‏ همچنین ممکن است برخی والدین در جماعت اجازه دهند که فرزندشان کارهایی انجام دهد که از نظر شما درست نیست.‏ اگر آن والدین از شما بپرسند که چرا به فرزندتان اجازه نمی‌دهید که آن کار را انجام دهد،‏ چگونه جواب می‌دهید؟‏ آیا حاضرید که با شجاعت و محترمانه دلیلش را برای آنان توضیح دهید؟‏

۱۵.‏ آیاتی که در مزمور ۳۷:‏۲۵ و عبرانیان ۱۳:‏۵ آمده است،‏ چه کمکی به والدین می‌کند؟‏

۱۵ اگر شجاع باشیم می‌توانیم به فرزندانمان کمک کنیم که برای خود اهداف روحانی بگذارند و به آن برسند.‏ برای مثال،‏ برخی والدین واهمه دارند که فرزندانشان را تشویق کنند که خدمت پیشگامی را حرفهٔ خود سازند،‏ به جاهایی نقل‌مکان کنند که نیاز بیشتر به مبشّر است،‏ در بیت‌ئیل خدمت کنند و یا برای ساختن سالن‌های جماعت و مجمع داوطلب شوند.‏ شاید آنان نگران این هستند که وقتی سالمند می‌شوند،‏ فرزندانشان نتوانند از آنان مراقبت کنند.‏ اما والدین خردمند ترس به دل راه نمی‌دهند و مطمئن هستند که یَهُوَه خدا به وعده‌اش عمل می‌کند.‏ ‏(‏مزمور ۳۷:‏۲۵؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۵ خوانده شود.‏)‏ والدینی که شجاع هستند و به یَهُوَه  توکل دارند،‏ به فرزندانشان کمک می‌کنند که آنان نیز چنین کنند.‏—‏۱سمو ۱:‏۲۷،‏ ۲۸؛‏ ۲تیمو ۳:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

۱۶.‏ چگونه برخی از والدین به فرزندان خود یاری رسانده‌اند که به اهداف روحانی خود دست یابند،‏ و این امر چه کمکی به فرزندانشان کرده است؟‏

۱۶ زوجی در آمریکا به فرزندانشان کمک کردند که برای خود اهداف روحانی بگذارند.‏ آن برادر می‌گوید:‏ «قبل از این که فرزندان ما بتوانند راه بروند و صحبت کنند،‏ ما با آن‌ها در این مورد صحبت می‌کردیم که خدمت در جماعت و پیشگامی چقدر شادی‌بخش است.‏ اکنون که آنان بزرگ شده‌اند پیشگامی و خدمت در جماعت را هدف خود ساخته‌اند.‏ داشتن اهداف روحانی به فرزندانمان کمک می‌کند که با فشارهای دنیای شیطان مقابله کنند و بر آنچه واقعی است،‏ یعنی یَهُوَه خدا تمرکز کنند.‏» برادری که دارای دو فرزند است می‌گوید:‏ «بسیاری از والدین سخت می‌کوشند و دارایی زیادی صرف می‌کنند تا فرزندانشان در زمینه‌های ورزشی،‏ تفریحی و تحصیلی به اهداف خود برسند.‏ اما چقدر باارزش‌تر خواهد بود اگر ما والدین بکوشیم و با دارایی‌مان به فرزندانمان کمک کنیم تا به اهداف روحانی برسند و به این شکل رابطه‌ای نزدیک با یَهُوَه خدا داشته باشند.‏ وقتی در این راه با آنان همسفر می‌شویم،‏ رضایت خاطر زیادی در ما ایجاد می‌شود.‏» مطمئن باشید که خدا به والدینی که به فرزندانشان کمک می‌کنند تا به اهداف روحانی خود برسند،‏ برکات فراوانی می‌دهد.‏

شجاع بودن در جماعت

۱۷.‏ برای نمونه چه کسانی باید در جماعت مسیحی شجاعانه عمل کنند؟‏

۱۷ گاه لازم است که در جماعت نیز شجاعانه رفتار کنیم.‏ برای مثال،‏ وقتی شخصی در جماعت مرتکب گناهی جدّی می‌شود،‏ پیران جماعت باید برای رسیدگی به آن موضوع شجاعت نشان دهند.‏ آنان همچنین هنگام یاری رساندن به کسانی که به دلیل بیماری یا حوادث به کمک‌های اورژانسی نیاز دارند،‏ باید شجاعانه عمل کنند.‏ برخی پیران نیز به ملاقات زندانیان می‌روند و کتاب مقدّس را با اشخاص علاقه‌مند مطالعه می‌کنند و به نیازهای روحانی آنان رسیدگی می‌کنند.‏ خواهران مجرّد چگونه می‌توانند شجاع باشند؟‏ آنان نیز برای خدمت به یَهُوَه باید در بسیاری موارد شجاعانه عمل کنند و از فرصت‌ها به‌خوبی بهره گیرند.‏ آنان می‌توانند پیشگامی کنند،‏ به جایی که نیاز  بیشتر به مبشّر است نقل‌مکان کنند،‏ در بخش طراحی و ساختمان‌سازی منطقه‌ای همکاری کنند و یا در دورهٔ آموزشی بشارت‌دهندگان شرکت کنند.‏ برخی از آنان حتی به مدرسهٔ جِلْعاد دعوت شدند.‏

۱۸.‏ خواهران سالمند چگونه می‌توانند شجاع باشند؟‏

۱۸ خواهران سالمند برکتی برای جماعت هستند و ما آنان را دوست داریم.‏ برخی از آنان شاید همچون گذشته نتوانند فعال باشند،‏ اما هنوز می‌توانند با دلیری دست به کار شوند.‏ ‏(‏تیتوس ۲:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏)‏ برای مثال،‏ اگر پیران از خواهری سالمند خواسته باشند که در مورد پوشیدن لباس مناسب با خواهری جوان صحبت کند،‏ آن خواهر سالمند برای انجام این کار نیاز به شجاعت دارد.‏ البته هدفش این نیست که آن خواهر جوان را سرزنش کند،‏ بلکه می‌خواهد او را آگاه سازد که انتخابش چه تأثیری بر دیگران می‌گذارد.‏ (‏۱تیمو ۲:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ اگر خواهران سالمند به این طریق محبت‌شان را به دیگران نشان دهند،‏ اعضای جماعت تقویت و بنا می‌شوند.‏

۱۹.‏ الف)‏ برادران تعمیدیافته چگونه می‌توانند شجاع باشند؟‏ ب)‏ چگونه فیلیپیان ۲:‏۱۳ و ۴:‏۱۳ به برادران کمک می‌کند که شجاع باشند؟‏

۱۹ برادرانی که تعمید گرفته‌اند نیز باید شجاع باشند و دست به کار شوند.‏ مردان شجاعی که حاضرند مسئولیت بیشتری بپذیرند،‏ برکتی برای جماعت هستند.‏ (‏۱تیمو ۳:‏۱‏)‏ اما برخی ممکن است تمایل به این کار نداشته باشند.‏ شاید برادری در گذشته مرتکب خطایی شده باشد و اکنون فکر کند که شایستهٔ آن نیست خادم یا پیر جماعت شود.‏ یا برادری ممکن است تصوّر کند که برای خدمت در جماعت توانایی‌های لازم را ندارد.‏ اگر شما چنین احساسی دارید،‏ یَهُوَه خدا قادر است به شما کمک کند تا با دلیری و شجاعت عمل کنید.‏ ‏(‏فیلیپیان ۲:‏۱۳؛‏ ۴:‏۱۳ خوانده شود.‏)‏ سرگذشت موسی را به یاد آورید.‏ او نیز فکر می‌کرد که توانایی آن را ندارد خواست خدا را انجام دهد.‏ (‏خرو ۳:‏۱۱‏)‏ اما یَهُوَه به او کمک کرد که دلیر و شجاع باشد و آنچه لازم است انجام دهد.‏ چگونه برادری که تعمید گرفته است نیز می‌تواند دلیر و شجاع باشد؟‏ او می‌تواند به یَهُوَه خدا دعا کند و هر روز کتاب مقدّس را بخواند.‏ همچنین می‌تواند بر الگوی اشخاص شجاع تفکر و تعمّق کند که سرگذشت‌شان در کتاب مقدّس آمده است.‏ او می‌تواند با فروتنی از پیران جماعت بخواهد که به او آموزش دهند و خود نیز همیشه آمادهٔ همکاری باشد.‏ ما همهٔ برادران تعمیدیافته را تشویق می‌کنیم که شجاع باشند و در جماعت دست به کار شوند.‏

‏«یهوه خدا .‏ .‏ .‏ با تو است»‏

۲۰،‏ ۲۱.‏ الف)‏ داوود پسرش سلیمان را از چه چیزی مطمئن ساخت؟‏ ب)‏ ما از چه چیزی می‌توانیم مطمئن باشیم؟‏

۲۰ داوود پادشاه به سلیمان یادآوری کرد که یَهُوَه خدا تا پایان بنای معبد با او خواهد بود.‏ (‏۱توا ۲۸:‏۲۰‏)‏ مسلّماً این سخنان داوود بر دل و ذهن پسرش تأثیر گذاشت و مانع این شد که سلیمان به دلیل جوانی و بی‌تجربگی دست از کار بکشد.‏ او با دلیری و شجاعت بسیار دست به کار شد و با کمک یَهُوَه توانست بنای معبد را در مدت هفت‌سال‌ونیم به پایان برساند.‏

۲۱ همان طور که یَهُوَه به سلیمان یاری رساند به ما نیز کمک خواهد کرد که دلیر و شجاع باشیم و کارهای مربوط به خانواده و جماعت را با موفقیت به پایان رسانیم.‏ (‏اشع ۴۱:‏۱۰،‏ ۱۳‏)‏ اگر در خدمت و پرستشمان به یَهُوَه خدا شجاعانه عمل کنیم،‏ برکات فراوانی نصیب ما می‌شود،‏ چه اکنون و چه در آینده.‏ بنابراین،‏ ‹دلیر باشید و دست به کار شوید!‏›‏

^ بند 12 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این که چگونه اهداف روحانی داشته باشید به مقالهٔ «‏جوانان،‏ در پی اهداف روحانی باشید‏» در برج دیده‌بانی ۱ مهٔ ۲۰۰۷ صفحات ۲۸-‏۳۲ مراجعه کنید.‏