مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا سبک لباس پوشیدن شما خدا را جلال می‌دهد؟‏

آیا سبک لباس پوشیدن شما خدا را جلال می‌دهد؟‏

‏«همه را برای جلال خدا بکنید.‏»—‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۳۱‏.‏

سرودهای:‏ ۳۴،‏ ۶۱

۱،‏ ۲.‏ چرا شاهدان یَهُوَه برای انتخاب لباس از معیار والایی پیروی می‌کنند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

روزنامه‌ای هلندی در مورد یکی از گردهمایی‌های رهبران کلیسا چنین نوشت:‏ «مردم بسیاری لباسی روزمره به تن داشتند،‏ به خصوص در روزهای خیلی گرم لباس‌های راحت‌تری به تن کرده بودند.‏ اما در کنگرهٔ شاهدان یَهُوَه .‏ .‏ .‏ پسران و مردان پیراهن،‏ کراوات و کت می‌پوشند و دختران و زنان دامن‌هایی با بلندی مناسب و در عین حال امروزی به تن می‌کنند.‏» حقیقتاً شاهدان یَهُوَه اغلب مورد تحسین قرار گرفته‌اند،‏ از این جهت که خود را به «لباسی آراسته و به نجابت و سنجیدگی» می‌آرایند؛‏ لباسی شایستهٔ آنان که «خود را به خدا وقف کرده‌اند.‏» (‏۱تیمو ۲:‏۹،‏ ۱۰‏،‏ پاورقی)‏ مخاطب پولُس رسول در اینجا زنان است،‏ اما واضح است اصلی که در این آیه آمده است،‏ برای مردان مسیحی نیز صدق می‌کند.‏

۲ برای ما خادمان یَهُوَه داشتن معیاری مناسب برای لباس و پوشش بسیار مهم است،‏ این امر برای یَهُوَه،‏ خدایی که می‌پرستیم نیز اهمیت دارد.‏ (‏پیدا ۳:‏۲۱‏)‏ آنچه کتاب مقدّس در مورد سبک لباس و ظاهر ما می‌گوید جای شکی باقی نمی‌گذارد که یَهُوَه خدا،‏ سلطان عالم معیارهایی مناسب و مفید برای پرستندگانش دارد.‏ از این رو انتخاب لباس و آرایشمان نباید تنها بر مبنای آنچه خود می‌پسندیم باشد  بلکه باید معیارهای یَهُوَه خدا سلطان عالم و آنچه او می‌پسندد را نیز در نظر بگیریم.‏

۳.‏ از شریعت خدا به اسرائیلیان در مورد سبک لباس چه می‌آموزیم؟‏

۳ برای نمونه،‏ در شریعتِ خدا به اسرائیلیان قوانینی داده شده بود که آنان را از شیوهٔ زندگی غیراخلاقی و بی‌بندوبارِ قوم‌های اطراف حفظ می‌کرد.‏ در شریعت صریحاً آمده بود که یَهُوَه از این که زنان و مردان لباسی به تن کنند که تفاوت آنان مشخص نباشد،‏ کراهت دارد.‏ ‏(‏تَثنیه ۲۲:‏۵ خوانده شود.‏)‏ از راهنمایی یَهُوَه خدا در خصوص لباس،‏ به روشنی می‌بینیم که یَهُوَه از سبک لباسی که مردان را زنانه جلوه دهد و زنان،‏ ظاهری مردانه به خود بگیرند یا طوری باشد که وجه تمایز میان آنان دشوار باشد،‏ خشنود نیست.‏

۴.‏ چه چیز مسیحیان را در خصوص انتخاب لباس یاری می‌کند؟‏

۴ در کلام خدا اصولی آمده است که به مسیحیان در انتخاب پوشش و لباس کمک می‌کند.‏ صرف‌نظر از محل زندگی،‏ فرهنگ یا آب‌وهوا،‏ آنان از این اصول پیروی می‌کنند.‏ نیازی نیست که فهرستی با جزئیات تهیه شود که چه سبک لباس پسندیده یا ناپسند است،‏ بلکه اصول کتاب مقدّس راهنمای ماست.‏ از این رو در عین حال که به این اصول پای‌بندیم می‌توانیم سلیقهٔ شخصی خود را نیز در انتخاب لباس در نظر داشته باشیم.‏ در اینجا به برخی اصول کتاب مقدّس می‌پردازیم که می‌تواند به ما در تشخیص «خواست نیکو،‏ پسندیده و کامل خدا» برای انتخاب لباس یاری کند.‏—‏روم ۱۲:‏۱،‏ ۲‏.‏

نشان دادن شایستگی خود به عنوان خادم خدا

۵،‏ ۶.‏ لباس ما باید چه تأثیری بر دیگران داشته باشد؟‏

۵ پولُس رسول تحت الهام الٰهی بر اهمیت اصلی که در دوم قُرِنتیان ۶:‏۴ آمده است،‏ تأکید کرد.‏ ‏(‏خوانده شود.‏)‏ ظاهر ما در مورد ما چیزهای بسیار می‌گوید،‏ مردم از روی «ظاهر» ما تصویری از شخصیت ما در ذهن خود می‌سازند.‏ (‏۱سمو ۱۶:‏۷‏)‏ از این رو،‏ ما خادمان خدا به‌خوبی آگاهیم که در انتخاب لباس صرفاً راحتی و علاقهٔ شخصی تصمیم‌گیرنده نیست.‏ اصول کتاب مقدّس باید ما را بر آن دارد که از پوشیدن لباسی تنگ و چسبان،‏ بدن‌نما و تحریک‌کننده پرهیز کنیم.‏ پوشیدن لباس‌هایی که اندام‌هایی را که شایسته نیست در معرض دید دیگران قرار گیرد برجسته یا مشخص می‌کند،‏ ناپسند است.‏ هیچ کس نباید از نگاه کردن به ما به دلیل لباسی که پوشیده‌ایم معذّب شود یا مجبور شود که به طرفی دیگر نگاه کند.‏

۶ اگر ظاهرمان آراسته باشد و لباسی مرتب،‏ پاکیزه و آراسته به حجب و حیا پوشیده باشیم،‏ احتمال این که مردم ما را به عنوان خادم یَهُوَه سلطان عالم ارج نهند،‏ بیشتر است.‏ همچنین ممکن است به خدایی که ما پرستش می‌کنیم جذب شوند،‏ به سازمان ما احترام بگذارند و به پیام نجات‌بخش ما توجه کنند.‏

۷،‏ ۸.‏ به‌خصوص در چه زمان‌هایی باید در انتخاب لباس دقت کنیم؟‏

۷ ما موظفیم که به خاطر یَهُوَه خدای مقدّسمان،‏ هم‌ایمانانمان و مردم محدودهٔ موعظه‌مان لباسی به تن کنیم که مایهٔ جلال یَهُوَه و حفظ حرمت پیاممان باشد.‏ (‏روم ۱۳:‏۸-‏۱۰‏)‏ این امر به خصوص زمانی که به فعالیت‌های مسیحی می‌پردازیم اهمیت دارد،‏ مثل شرکت در جلسات یا خدمت موعظه‏.‏ ما باید لباسی به تن کنیم که شایستهٔ کسانی است که «خود را به خدا وقف کرده‌اند.‏» (‏۱تیمو ۲:‏۱۰‏)‏ مسلّم است که هر لباسی مناسب هر منطقه نیست.‏ از این رو قوم یَهُوَه در سراسر دنیا به آداب و رسوم محلّی نیز توجه دارند تا مایهٔ رنجش و آزردگی کسی نشوند.‏

آیا سبک لباسی که انتخاب می‌کنید احترام نام خدایی را که بر خود دارید،‏ حفظ می‌کند؟‏ (‏بندهای ۷ و ۸ ملاحظه شود)‏

۸ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۳۱ خوانده شود.‏ برای شرکت در  مجمع‌ها و کنگره‌ها باید لباسی مناسب و موقر پوشید و از سبک‌های افراطی که در دنیا رواج دارد،‏ پرهیز کرد.‏ حتی هنگام پذیرش یا خروج از هتل یا قبل و بعد از برنامه‌های کنگره لباسی نامرتب به تن نمی‌کنیم.‏ اگر لباسی مناسب به تن داشته باشیم،‏ با افتخار هویت خود را به عنوان شاهد یَهُوَه معرفی می‌کنیم و هنگامی که فرصتی برای موعظه پیش آید،‏ می‌توانیم از آن بهره جوییم.‏

۹،‏ ۱۰.‏ چرا در انتخاب لباس باید به پند فیلیپیان ۲:‏۴ توجه کنیم؟‏

۹ فیلیپیان ۲:‏۴ خوانده شود.‏ چرا مسیحیان باید به تأثیر لباس‌شان بر هم‌ایمانانشان توجه کنند؟‏ یک دلیل آن این است که قوم خدا سخت می‌کوشند که به این هشدار کتاب مقدّس عمل کنند:‏ «تمایلات خود را که زمینی است،‏ بکُشید؛‏ یعنی امیال نامشروع جنسی،‏ ناپاکی،‏ شهوت عنان‌گسیخته.‏» (‏کول ۳:‏۲،‏ ۵‏)‏ ما نمی‌خواهیم عمل کردن به این پند را برای هم‌ایمانانمان دشوار کنیم.‏ برادران و خواهرانی که پیش‌تر شیوهٔ زندگی غیر اخلاقی داشته‌اند ممکن است باز هم با تمایلات گناه‌آلود در نبرد باشند.‏ (‏۱قر ۶:‏۹،‏ ۱۰‏)‏ آیا ما می‌خواهیم که این مبارزه را برای آنان دشوارتر سازیم؟‏

۱۰ لباس ما در جمع‌های برادران و خواهرانمان باید آن گونه باشد که از نظر پاکی و پاکدامنی جمع ما پناهگاهی در این دنیا برای همه‌مان باشد،‏ چه در جلسات جماعت چه در جمع‌های غیررسمی‌مان.‏ ما در انتخاب لباس آزادیم،‏ با این همه تمامی ما موظفیم لباسی بر تن کنیم که برای دیگران حفظ پاکدامنی و رعایت معیارهای خدا را در پاکی و قدّوسیت در افکار،‏  کلام و رفتار دشوار نسازد.‏ (‏۱پطر ۱:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ محبت راستین،‏ «رفتار ناپسند ندارد،‏ در پی نفع خود نیست.‏»—‏۱قر ۱۳:‏۴،‏ ۵‏.‏

لباسی مناسبِ زمان و مکان

۱۱،‏ ۱۲.‏ در نظر داشتن چه امری در انتخاب لباس عاقلانه است؟‏

۱۱ هنگام تصمیم‌گیری در انتخاب لباس خادمان خدا این اصل را در نظر می‌گیرند:‏ «برای هر چیز زمانی است و هر امری را زیر آسمان وقتی.‏» (‏جا ۳:‏۱،‏ ۱۷‏)‏ مسلّماً تفاوت‌های اقلیمی و تغییر فصل همچنین شرایط زندگی و موقعیت‌های متفاوت بر شیوهٔ لباس پوشیدن ما تأثیر دارد.‏ با این همه،‏ معیارهای یَهُوَه خدا با تغییر آب‌وهوا تغییر نمی‌کند.‏—‏ملا ۳:‏۶‏.‏

۱۲ به‌خصوص در آب‌وهوای گرم انتخاب لباسی مناسب و معقول دشوار است و نیاز به تأمّل بیشتر و قوّهٔ تشخیص است.‏ اما اگر چنین کنیم و از پوشیدن لباس‌های تنگ یا بسیار گشاد و بدن‌نما اجتناب کنیم،‏ برادران و خواهرانمان قدردان خواهند بود.‏ (‏ایو ۳۱:‏۱‏)‏ همچنین،‏ کنار دریا یا استخر مایویی که می‌پوشیم نیز باید نشانهٔ حجب و حیای ما باشد.‏ (‏امث ۱۱:‏۲،‏ ۲۰‏)‏ حتی اگر در دنیا بسیاری مایوهای نامناسب می‌پوشند،‏ ما که خادمان یَهُوَه هستیم برایمان اهمیت دارد که مایهٔ نیکنامی خدای مقدّسمان باشیم،‏ خدایی که دوستش می‌داریم.‏

۱۳.‏ چرا پندی که در اول قُرِنتیان ۱۰:‏۳۲،‏ ۳۳ آمده است در انتخاب لباس اهمیت دارد؟‏

۱۳ اصل مهم دیگری که به ما در انتخاب لباس مناسب یاری می‌کند در نظر گرفتن وجدان دیگران است،‏ چه هم‌ایمانان،‏ چه غیرهم‌ایمانان.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۰:‏۳۲،‏ ۳۳ خوانده شود.‏)‏ ما جداً موظفیم که از پوشیدن لباسی که می‌تواند دیگران را آزرده سازد،‏ خودداری کنیم.‏ پولُس رسول نوشت:‏ «بیایید هر یک از ما همسایهٔ خود را در آنچه برای او مفید است،‏ خشنود سازد و به این ترتیب او را بنا کند.‏» سپس چنین دلیل می‌آورد:‏ «زیرا حتی مسیح نیز به دنبال خشنودی خود نبود.‏» (‏روم ۱۵:‏۲،‏ ۳‏)‏ بله،‏ عیسی کمک به دیگران را بر راحتی خود ترجیح می‌داد،‏ کمک به آنان کلید انجام خواست خدا بود.‏ از این رو،‏ ما نیز از سبک یا لباسی که خود دوست داریم،‏ اما می‌تواند ذهن کسانی را که به آنان موعظه می‌کنیم منحرف سازد،‏ صرف‌نظر می‌کنیم.‏

۱۴.‏ چگونه والدین با شیوه‌ای که در انتخاب لباس برمی‌گزینند می‌توانند فرزندانشان را در راه جلال یَهُوَه خدا تربیت کنند؟‏

۱۴ والدین مسیحی موظفند که به اعضای خانواده در به کار بستن اصول کتاب مقدّس یاری رسانند.‏ به کار بستن اصول این کتاب این امر را نیز در بر دارد که خود و فرزندانشان بکوشند در لباس پوشیدن،‏ آرایش و ظاهرشان سبکی موقر را حفظ کنند و دل یَهُوَه خدا را شاد سازند.‏ (‏امث ۲۲:‏۶؛‏ ۲۷:‏۱۱‏)‏ والدین می‌توانند با نمونهٔ نیکوی خود و راهنمایی‌های پرمهر و عملی به فرزندانشان،‏ در دل آنان احترام به یَهُوَه خدای مقدّسی را که می‌پرستند به وجود آورند.‏ بجاست والدین برای انتخاب لباس به فرزندانشان یاری رسانند که از کجا و چگونه لباسی مناسب تهیه کنند.‏ این صرفاً به این معنی نیست که فرزندان لباسی که دوست دارند تهیه کنند بلکه باید لباسی انتخاب کنند که یَهُوَه خدا را جلال دهد،‏ خدایی که آنان نام او را بر خود دارند.‏

از آزادی‌تان عاقلانه استفاده کنید

۱۵.‏ برای تصمیم‌گیری شخصی در مورد انتخاب لباس،‏ چه اموری باید راهنمای ما باشد؟‏

۱۵ در کلام خدا راهنمایی‌های عملی‌ای وجود دارد که می‌تواند به ما در تصمیم‌گیری عاقلانه‌ای که مایهٔ جلال یَهُوَه خدا باشد،‏ یاری رساند.‏ اما باز هم آنچه ما به تن می‌کنیم به سلیقه و خواست ما بستگی دارد.‏ سلیقه‌های ما متفاوت است همین طور توان مالی‌مان.‏ با این همه  لباس ما باید همیشه مرتب،‏ پاکیزه،‏ آراسته و شایستهٔ مناسبتی که در آن شرکت می‌کنیم باشد،‏ همچنین باید در چشم مردمِ محلِ زندگی‌مان پذیرفته باشد.‏

۱۶.‏ چرا ارزش دارد که برای انتخاب لباسی مناسب تلاش کنیم؟‏

۱۶ باید اذعان داشت که در مورد انتخاب لباس همواره گرفتن تصمیمی درست و معقول که تمامی جوانب در نظر گرفته شده باشد،‏ آسان نیست.‏ اغلب فروشگاه‌ها لباس‌هایی مردم‌پسند می‌فروشند از این رو شاید برای خرید دامن،‏ پیراهن و بلوزی آراسته،‏ شلوار و کت‌وشلواری مناسب که تنگ نباشد باید وقت و زحمت بسیاری صرف کرد.‏ با این همه اگر چنین کنیم قاعدتاً هم‌ایمانانمان متوجه می‌شوند که تلاش کرده‌ایم لباسی زیبا و مناسب به تن کنیم و از این بابت از ما قدردان خواهند بود.‏ همچنین رضایتی که از جلال دادن یَهُوَه خدا پدر آسمانی‌مان به دست می‌آوریم به هر زحمتی که در این راه بکشیم،‏ می‌ارزد.‏

۱۷.‏ برادران برای گذاشتن ریش چه نکاتی را باید در نظر بگیرند؟‏

۱۷ در مورد داشتن ریش برای برادران چه می‌توان گفت؟‏ در شریعت موسی از مردان خواسته شده بود که ریش بگذارند.‏ (‏لاو ۱۹:‏۲۷؛‏ ۲۱:‏۵؛‏ غلا ۳:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ مسیحیان نه تحت شریعت موسی هستند و نه موظف به حفظ آن.‏ در برخی فرهنگ‌ها داشتن ریشی مرتب پذیرفته و شایسته شمرده می‌شود و به هیچ وجه در موعظه از حرمت پیام پادشاهی نمی‌کاهد.‏ برخی برادرانی که به عنوان خادم یا پیر جماعت منصوب شده‌اند ریش دارند.‏ با این همه ممکن است برخی برادران تصمیمی دیگر بگیرند و ریش نگذارند.‏ (‏۱قر ۸:‏۹،‏ ۱۳؛‏ ۱۰:‏۳۲‏)‏ در برخی مناطق یا فرهنگ‌های دیگر،‏ داشتن ریش مرسوم نیست و برای خادمان خدا مناسب شمرده نمی‌شود.‏ در واقع داشتن ریش می‌تواند مانع شود که خدا را آن گونه که شایستهٔ اوست جلال داد،‏ چرا که لباس و ظاهر شخص نباید به گونه‌ای باشد که ایرادی به او وارد باشد.‏—‏روم ۱۵:‏۱-‏۳؛‏ ۱تیمو ۳:‏۲،‏ ۷‏.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ برای این که لباس و ظاهرمان مایهٔ خشنودی یَهُوَه خدا باشد میکاه ۶:‏۸ چگونه می‌تواند به ما کمک کند؟‏

۱۸ به‌راستی مایهٔ خوشحالی است که یَهُوَه با دادن فهرستی از جزئیات که چه لباسی باید بپوشیم یا نپوشیم ما را تحت فشار نگذاشته است.‏ بلکه اصولی به ما داده است تا بر مبنای آن خود آزادانه تصمیم بگیریم.‏ به این ترتیب،‏ حتی در انتخاب لباس و آرایش ظاهرمان نیز می‌توانیم نشان دهیم که «با فروتنی در حضور خدا» قدم بر می‌داریم.‏—‏میکا ۶:‏۸‏.‏

۱۹ فروتنی این جنبه را در بر دارد که خود را با تقدّس و پاکی یَهُوَه محک زنیم.‏ ما برای دریافت بهترین راهنمایی،‏ کاملاً به یَهُوَه خدا وابسته‌ایم.‏ همچنین ملاحظهٔ احساسات و عقاید دیگران نیز جنبه‌ای از فروتنی است.‏ اگر زندگی‌مان را با معیارهای والای خدا هماهنگ کنیم و حساسیت‌های دیگران را در نظر بگیریم «با فروتنی در حضور خدا» قدم برمی‌داریم.‏

۲۰.‏ ظاهر و لباس ما باید چه تأثیری بر دیگران بگذارد؟‏

۲۰ انتخاب لباس ما نباید موجب شود که فکر دیگری غیر از این که ما پرستندهٔ یَهُوَه هستیم در ذهن مردم ایجاد شود.‏ برادران و خواهران همین طور دیگر مردم باید از ظاهر ما ببینند که به خدای عادلمان احترام می‌گذاریم.‏ او معیارهای والایی دارد و رعایت کردن این معیارها مایهٔ شادی ماست.‏ در کل برادران و خواهران ما با لباس و ظاهر مناسب و رفتار نیکویشان انسان‌هایی را که پذیرای حقیقتند جلب پیام نجات‌بخش کتاب مقدّس می‌کنند و مایهٔ شادی یَهُوَه خدا و جلال او هستند،‏ به راستی این برادران و خواهران شایستهٔ تحسینند.‏ بی‌شک تصمیم درست در انتخاب لباس به او که خود را «به فَرّ و شکوه ملبّس» ساخته است،‏ جلال می‌دهد.‏—‏مز ۱۰۴:‏۱،‏ ۲‏.‏