مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

یَهُوَه به جویندگان خود پاداش می‌دهد

یَهُوَه به جویندگان خود پاداش می‌دهد

‏«هر که به خدا نزدیک می‌شود،‏ باید معتقد باشد که او وجود دارد و به کسانی که از صمیم دل او را می‌جویند،‏ پاداش می‌دهد.‏»—‏عبرانیان ۱۱:‏۶‏.‏

سرودهای:‏ ۸۵،‏ ۱۳۴

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ محبت و ایمان چه ارتباطی با هم دارند؟‏ ب)‏ در اینجا چه پرسش‌هایی را بررسی خواهیم کرد؟‏

ما یَهُوَه را دوست می‌داریم و به او محبت می‌ورزیم «زیرا او نخست به ما محبت کرد.‏» (‏۱یو ۴:‏۱۹‏)‏ یکی از شیوه‌های ابراز محبت یَهُوَه به خادمان وفادارش برکت دادن به آنان بوده است.‏ همچنان که ما نیز در محبت به او رشد می‌کنیم،‏ ایمانمان به او استوارتر می‌گردد و اطمینانمان به این حقیقت مسلّم بیشتر می‌شود که او هر کس را که دوست می‌دارد،‏ پاداش می‌دهد.‏—‏عبرانیان ۱۱:‏۶ خوانده شود.‏

۲ یَهُوَه خدا پاداش‌دهنده است و این بخشی مهم از شخصیت اوست که هماهنگ با آن عمل می‌کند.‏ در واقع اگر کاملاً اطمینان نداشته باشیم که یَهُوَه آنانی را که او را می‌جویند پاداش می‌دهد،‏ ایمانمان کامل نیست.‏ چرا که «ایمان اطمینان قطعی به تحقق چیزهایی است که به آن امید داریم.‏» (‏عبر ۱۱:‏۱‏)‏ آری ایمان این مفهوم را در بر دارد که به پاداش و برکاتی که خدا وعده داده است،‏ اطمینان قطعی داشته باشیم.‏ حال،‏ ما از امید به پاداش چه بهره‌ای می‌بریم؟‏ چگونه یَهُوَه خدا در گذشته و اکنون به خادمانش پاداش داده است؟‏ در اینجا به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازیم.‏

یَهُوَه وعده داده است که خادمانش را برکت دهد

۳.‏ در مَلاکی ۳:‏۱۰ چه وعده‌ای داده شده است؟‏

۳ یَهُوَه خدا خود را ملزم ساخته است که خادمان وفادارش را برکت دهد و از ما  خواسته است که در پی این برکات باشیم.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «خداوند لشکرها می‌گوید:‏ مرا بدین‌سان بیازمایید که آیا روزنه‌های آسمان را برایتان نخواهم گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که دیگر هیچ نیازی باقی نماند!‏» (‏ملا ۳:‏۱۰‏)‏ ما با پذیرفتن این دعوت پرسخاوت یَهُوَه،‏ در واقع سپاسگزاری و قدردانی‌مان را از او نشان می‌دهیم.‏

۴.‏ چرا می‌توانیم بر گفتهٔ عیسی که در مَتّی ۶:‏۳۳ آمده است،‏ اطمینان کامل داشته باشیم؟‏

۴ عیسی به شاگردانش اطمینان بخشید که اگر در زندگی به پادشاهی خدا اولویت دهند،‏ خدا حامی آنان خواهد بود.‏ ‏(‏مَتّی ۶:‏۳۳ خوانده شود.‏)‏ دلیل این که عیسی با چنین اطمینانی سخن گفت شناخت او از یَهُوَه خدا بود که همواره به وعده‌هایش عمل می‌کند.‏ (‏اشع ۵۵:‏۱۱‏)‏ پس ما نیز می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که اگر ایمانی خالصانه به یَهُوَه خدا داشته باشیم،‏ او به این وعده‌اش عمل خواهد کرد:‏ «من هرگز تو را ترک نخواهم کرد و هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.‏» (‏عبر ۱۳:‏۵‏)‏ این گفته نیز تأکیدی است بر حقیقت آنچه عیسی در مورد اولویت دادن به پادشاهی خدا و عدالت او گفت.‏

عیسی نشان داد که ازخودگذشتگی‌های شاگردانش پاداش خواهد داشت (‏بند ۵ ملاحظه شود)‏

۵.‏ چرا گفتهٔ عیسی به پِطرُس ایمان ما را تقویت می‌کند؟‏

۵ پِطرُس رسول از عیسی پرسید:‏ «ما همه چیز را رها کرده‌ایم و از تو پیروی می‌کنیم؛‏ پس چه چیز عاید ما خواهد شد؟‏» (‏مت ۱۹:‏۲۷‏)‏ عیسی به جای سرزنش پِطرُس برای چنین پرسشی به شاگردانش گفت که آنان پاداش این ازخودگذشتگی‌شان را خواهند گرفت.‏ پاداش رسولان وفادار او و دیگر مسح‌شدگان پادشاهی با او در آسمان است،‏ اما حتی اکنون نیز مسح‌شدگان از برکات بسیاری برخوردارند:‏ «هر که خانه‌ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا فرزندان یا املاک خود را به خاطر نام من  ترک کرده است،‏ ۱۰۰ برابر خواهد یافت و زندگی جاودان را به میراث خواهد برد.‏» (‏مت ۱۹:‏۲۹‏)‏ در واقع تمامی پیروان عیسی از برکاتی برخوردار می‌شوند که بسیار فراتر از قربانی‌ها و ازخودگذشتگی‌هایشان است.‏ آیا ارزش خانوادهٔ روحانی ما،‏ پدران،‏ مادران،‏ برادران،‏ خواهران و فرزندانمان بسیار بیش از آنچه نیست که در راه پادشاهی خدا از آن‌ها گذشته‌ایم؟‏

لنگری مطمئن برای ما

۶.‏ چرا یَهُوَه به پرستندگانش وعدهٔ پاداش داده است؟‏

۶ یَهُوَه وعده داده است که به خادمان وفادارش پاداش می‌دهد،‏ آگاهی از این امر حفظ وفاداری به او را در سختی‌ها و آزمایش‌ها برای ما آسان‌تر می‌کند.‏ همچنان که خادمان وفادار خدا امروزه از برکات فوق‌العاده بهره می‌برند،‏ مشتاق و چشم‌انتظار برکات بزرگ‌تری در آینده هستند.‏ (‏۱تیمو ۴:‏۸‏)‏ آری،‏ اطمینان کامل ما از این که یَهُوَه «به کسانی که از صمیم دل او را می‌جویند،‏ پاداش می‌دهد» ایمانمان را پایدار و استوار نگاه می‌دارد.‏—‏عبر ۱۱:‏۶‏.‏

۷.‏ از چه جهت امید همچون لنگر است؟‏

۷ عیسی در موعظهٔ بالای کوه گفت:‏ «آنان به پیامبرانِ پیش از شما نیز اینچنین آزار رساندند.‏ پس شاد باشید و وجد نمایید؛‏ زیرا پاداشتان نزد خدا عظیم است.‏» (‏مت ۵:‏۱۲‏)‏ به‌راستی امید زندگی در آسمان یا امید زندگی ابدی بر بهشت روی زمین،‏ دلیلی بجاست بر این که ‹شاد باشیم و وجد نماییم.‏› (‏مز ۳۷:‏۱۱؛‏ لو ۱۸:‏۳۰‏)‏ چه امید زندگی بر آسمان داشته باشیم چه بر زمین «این امید برای جان ما همچون لنگری مطمئن و استوار است.‏» (‏عبر ۶:‏۱۷-‏۲۰‏)‏ همان گونه که لنگر،‏ کشتی را در طوفان محکم و ثابت نگاه می‌دارد،‏ امید قطعی ما به پاداش نیز از لحاظ احساسی،‏ ذهنی و روحانی به ما ثبات می‌بخشد.‏ این امید می‌تواند به ما قدرت دهد تا در سختی‌ها شکیبا باشیم.‏

۸.‏ چگونه امید قدرت دارد که نگرانی را کاهش دهد؟‏

۸ امیدی که کتاب مقدّس به ما می‌بخشد این قدرت را دارد که نگرانی‌ها را کاهش دهد.‏ وعده‌های خدا همچون مرهمی بر قلب مضطرب و نگران است.‏ به راستی ‹سپردن نگرانی خود به یَهُوَه خدا› و دانستن این که ‹او تکیه‌گاه ما خواهد بود› چقدر تسلّی‌بخش است.‏ (‏مز ۵۵:‏۲۲‏)‏ می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه خدا «فوق‌العاده بیشتر از آنچه بخواهیم یا تصوّر کنیم» برای ما انجام خواهد داد.‏ (‏افس ۳:‏۲۰‏)‏ فکرش را بکنید،‏ یَهُوَه خدا نه فقط آنچه می‌خواهیم،‏ و نه فقط بیشتر از آن،‏ بلکه «فوق‌العاده بیشتر از آنچه بخواهیم یا تصوّر کنیم» برای ما انجام خواهد داد.‏

۹.‏ تا چه حد می‌توان از برکات یَهُوَه اطمینان داشت؟‏

۹ برای کسب پاداش،‏ باید به یَهُوَه کاملاً ایمان ورزیم و از راهنمایی‌های او اطاعت کنیم.‏ موسی به قوم اسرائیل چنین گفت:‏ «خداوند شما را در سرزمینی که یهوه خدایتان به میراث به شما می‌بخشد تا آن را تصرف کنید،‏ به‌یقین برکت خواهد داد؛‏ فقط باید صدای یهوه خدای خود را به دقّت بشنوید و به هوش باشید تا همهٔ این فرمانها را که من امروز به شما امر می‌فرمایم،‏ به جای آورید.‏ زیرا یهوه خدایتان شما را چنان که گفته است،‏ برکت خواهد داد.‏» (‏تث ۱۵:‏۴-‏۶‏)‏ آیا اطمینان کامل دارید که اگر همچنان با وفاداری به یَهُوَه خدا خدمت کنید او به شما برکت خواهد داد؟‏ بی‌شک شما دلایل محکمی برای چنین اطمینانی دارید.‏

یَهُوَه به آنان پاداش داد

۱۰،‏ ۱۱.‏ یَهُوَه چگونه یوسف را پاداش داد؟‏

۱۰ کتاب مقدّس نوشته شده است،‏ تا ما از آن بهره بریم.‏ در این کتاب یَهُوَه خدا گزارش‌های بسیاری در مورد پاداش خادمان وفادارش نقل کرده است.‏ (‏روم ۱۵:‏۴‏)‏ یوسف نمونه‌ای برجسته از آن است.‏ ابتدا برادرانش تبانی کردند و او را به بردگی فروختند،‏ سپس همسر اربابش  به او تهمت زد و یوسف در مصر به زندان افتاد.‏ آیا در آنجا از یَهُوَه جدا شد؟‏ به هیچ وجه!‏ «خداوند با یوسف بود،‏ و به وی محبت می‌کرد،‏ .‏ .‏ .‏ و او را در هر چه می‌کرد،‏ کامیاب می‌ساخت.‏» (‏پیدا ۳۹:‏۲۱-‏۲۳‏)‏ در آن دوران سخت یوسف با شکیبایی منتظر ماند تا خدا وارد عمل شود.‏

۱۱ سال‌ها بعد فرعون یوسف را از زندان آزاد کرد و آن بردهٔ حقیر را دومین قدرتِ مصر ساخت.‏ (‏پیدا ۴۱:‏۱،‏ ۳۷-‏۴۳‏)‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم،‏ پس از این که همسر یوسف دو پسر به دنیا آورد:‏ «یوسف نخست‌زاده‌اش را مَنَسی نامید،‏ زیرا گفت:‏ ‹خدا تمامی مشقت من و همهٔ خانهٔ پدرم را از یاد من برده است.‏› او پسر دوّمش را اِفرایِم نامید،‏ زیرا گفت:‏ ‹خدا مرا در سرزمینِ مذلتم بارآور ساخته است.‏›» (‏پیدا ۴۱:‏۵۱،‏ ۵۲‏)‏ یوسف به دلیل وفاداری‌اش به یَهُوَه خدا،‏ پاداش یافت؛‏ پاداشی که نجات جان اسرائیلیان و مصریان را در پی داشت.‏ این نکته حائز اهمیت است که یوسف تشخیص داد که پاداش و برکات او از یَهُوَه بوده است.‏—‏پیدا ۴۵:‏۵-‏۹‏.‏

۱۲.‏ عیسی چگونه در آزمایش‌های ایمان وفادار ماند؟‏

۱۲ عیسی مسیح نیز در آزمایش‌های گوناگون و دشوارِ ایمان وفادار و مطیع ماند و پاداش یافت.‏ چه چیز به او کمک کرد؟‏ در کلام خدا آمده است:‏ «به خاطر شادی‌ای که پیش رو داشت تیر شکنجه را تحمّل کرده،‏ شرمساری را بی‌اهمیت شمرد.‏» (‏عبر ۱۲:‏۲‏)‏ بی‌شک تقدیس نام خدا مایهٔ شادی عیسی بود.‏ افزون بر این پاداشی نیز دریافت کرد،‏ جلب رضایت پدرش و بسیاری افتخارات فوق‌العادهٔ دیگر پاداش او بود.‏ کتاب مقدّس در مورد او می‌گوید:‏ «حال به دست راست تخت خدا نشسته است.‏» در جای دیگر می‌خوانیم:‏ «خدا او را به مقامی برتر سرافراز نمود و از روی مهربانی،‏ نامی برتر از هر نامی دیگر به او بخشید.‏»—‏فیلیپ ۲:‏۹‏.‏

یَهُوَه اعمال ما را فراموش نمی‌کند

۱۳،‏ ۱۴.‏ یَهُوَه در مورد آنچه برای او انجام می‌دهیم،‏ چه دیدی دارد؟‏

۱۳ می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه خدا از تمامی تلاش‌های ما در خدمت به او آگاه و قدردان است.‏ او عدم اعتمادبه‌نَفْس و احساسات ما و دیدی را که به خود داریم درک می‌کند.‏ زمانی که تحت فشارهای اقتصادی کمر خم می‌کنیم یا جسم و روحمان خدمتمان را محدود می‌کند،‏ دلسوز ماست.‏ می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او با مهربانی به خادمانش که می‌کوشند به او وفادار بمانند توجه دارد.‏—‏عبرانیان ۶:‏۱۰،‏ ۱۱ خوانده شود.‏

۱۴ فراموش نکنیم که همواره می‌توانیم به یَهُوَه خدا ‹شنوندهٔ دعا› حرف دلمان را بزنیم و اطمینان داشته باشیم که او به نگرانی‌های ما اهمیت می‌دهد.‏ (‏مز ۶۵:‏۲‏)‏ یَهُوَه خدا «پدر رحمت‌ها و خدای همه گونه دلگرمی‌ها» با سخاوت نیازهای عاطفی و روحانی ما را برطرف می‌کند،‏ شاید برای این منظور از هم‌ایمانانمان استفاده کند.‏ (‏۲قر ۱:‏۳‏)‏ دلسوزی ما به دیگران نیز دل یَهُوَه را شاد می‌سازد،‏ چرا که در کلامش آمده است:‏ «آن که بر بینوا شفقت کند،‏ به خداوند قرض می‌دهد،‏ و او پاداش کارش را به تمامی خواهد داد.‏» (‏امث ۱۹:‏۱۷؛‏ مت ۶:‏۳،‏ ۴‏)‏ اگر ما با ازخودگذشتگی به آنانی که در سختی هستند یاری رسانیم،‏ یَهُوَه به این عمل ما چنان می‌نگرد که گویی به او قرض داده‌ایم،‏ همچنین وعده داده است که پاداش نیکی ما را می‌دهد.‏

پاداش برای امروز و تا ابد

۱۵.‏ شما در انتظار چه پاداشی هستید؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۵ امید و پاداش مسیحی مسح‌شده این است که ‹تاج درستکاران برای او محفوظ نگاه داشته شده است که آن را سَرور،‏ آن داور عادل،‏ در آن روز به او پاداش خواهد داد.‏› (‏۲تیمو ۴:‏۷،‏ ۸‏)‏ البته این امر به این مفهوم نیست  کسی که امید دارد تا ابد بر زمین زندگی کند،‏ در نظر خدا ارزش کمتری دارد.‏ میلیون‌ها نفر از «گوسفندان دیگر» در انتظار زندگی ابدی در بهشت روی زمین هستند.‏ آنان در آن نظام «از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد.‏»—‏یو ۱۰:‏۱۶؛‏ مز ۳۷:‏۱۱‏.‏

۱۶.‏ از اول یوحنا ۳:‏۱۹،‏ ۲۰ چه تسلّی‌ای می‌یابیم؟‏

۱۶ شاید گاه احساس کنیم که در خدمت به یَهُوَه کار چندانی نمی‌کنیم یا در این که تلاش‌هایمان مایهٔ خشنودی یَهُوَه خدا باشد،‏ تردید به دل راه دهیم.‏ حتی ممکن است تصوّر کنیم لیاقت دریافت پاداش را نداریم.‏ باشد که هیچ گاه فراموش نکنیم که «خدا از دل ما بزرگ‌تر است و همه چیز را می‌داند.‏» ‏(‏۱یوحنا ۳:‏۱۹،‏ ۲۰ خوانده شود.‏)‏ او هر آنچه را که از روی ایمان و محبت‌مان به او،‏ در راه خدمت مقدّس انجام می‌دهیم،‏ هر چقدر هم که به نظرمان ناچیز باشد،‏ پاداش می‌دهد.‏—‏مرق ۱۲:‏۴۱-‏۴۴‏.‏

۱۷.‏ برخی برکاتی که امروزه از آن برخورداریم کدامند؟‏

۱۷ یَهُوَه خدا حتی امروزه،‏ در این روزهای آخر این دنیای شریر قومش را برکت می‌دهد.‏ او مراقب است که پرستندگان حقیقی از نظر روحانی مرتب شکوفا شوند که امروزه به شکلی بی‌نظیر شاهد آن هستیم.‏ (‏اشع ۵۴:‏۱۳‏)‏ همان طور که عیسی وعده داد یَهُوَه اکنون ما را پاداش داده است.‏ بودن در خانواده‌ای مهربان و جهانی که برادران و خواهران روحانی‌مان در سراسر دنیا آن را تشکیل می‌دهند،‏ پاداش ماست.‏ (‏مرق ۱۰:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ به علاوه آنان که مصمم او را می‌جویند از برکت آرامش درونی،‏ رضایت و شادی برخوردارند که این خود پاداشی پرارزش است.‏—‏فیلیپ ۴:‏۴-‏۷‏.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ خادمان یَهُوَه در خصوص پاداش‌هایی که دریافت می‌کنند چه احساسی دارند؟‏

۱۸ خادمان خدا در سراسر دنیا خود تجربه کرده‌اند که چگونه یَهُوَه خدا به آنان برکات و پاداش‌هایی فوق‌العاده داده است.‏ برای مثال،‏ بیانکا،‏ از آلمان می‌گوید:‏ «نمی‌دانم چگونه از یَهُوَه تشکر کنم که هر روز در کنار من است و به من یاری می‌کند تا با نگرانی‌هایم کنار بیایم.‏ دنیای امروز پرآشوب و تأسف‌آور است.‏ اما با خدمت به یَهُوَه و نزدیک ماندن به او در دستان او احساس امنیت می‌کنم.‏ هر کجا که در راه او ازخودگذشتگی‌ای کرده باشم او صدها برابر بیشتر به من برکت داده است.‏»‏

۱۹ پائولا از کانادا ۷۰ سال دارد،‏ او از بیرون‌زدگی نخاع رنج می‌برد که شدیداً تحرکش را محدود کرده است.‏ پائولا می‌گوید:‏ «این که نمی‌توانم حرکت کنم به معنی خدمت کمتر نیست.‏ از شیوه‌های مختلف خدمت،‏ مثل موعظه با تلفن و موعظهٔ غیررسمی بهره می‌گیرم.‏ دفتری به همراه دارم که آیات و نکاتی از نشریاتمان در آن است.‏ گاه برای تقویت و دلگرمی به آن مراجعه می‌کنم.‏ اسمش را ‹دفتر نجات‌بخش› گذاشته‌ام.‏ اگر بر وعده‌های یَهُوَه تمرکز کنیم یأس و دلسردی موقتی خواهد بود.‏ قطع‌نظر از شرایط ما یَهُوَه خدا همیشه آمادهٔ کمک به ماست.‏» ممکن است وضعیت شما با بیانکا و پائولا متفاوت باشد.‏ با این حال می‌توانید به پاداش‌ها و برکاتی فکر کنید که یَهُوَه نصیب شما و اطرافیانتان کرده است.‏ از تأمّل بر این که اکنون یَهُوَه چگونه به شما پاداش می‌دهد و چگونه در آینده پاداش خواهد داد،‏ فایدهٔ بسیار خواهید برد.‏

۲۰.‏ اگر با جان و دل به یَهُوَه خدا خدمت کنیم،‏ می‌توانیم از چه امری اطمینان داشته باشیم؟‏

۲۰ هیچ گاه فراموش نکنید اگر خالصانه و از صمیم دل سفرهٔ دلمان را نزد یَهُوَه بگشاییم،‏ «پاداشی عظیم» خواهیم یافت.‏ می‌توانید اطمینان داشته باشید که اگر «خواست خدا را به جا آورید» تحقق وعدهٔ خدا را خواهید دید.‏ (‏عبر ۱۰:‏۳۵،‏ ۳۶‏)‏ پس باشد که اکنون پیوسته ایمانمان را استوار سازیم و با جان و دل یَهُوَه را خدمت کنیم،‏ چرا که می‌دانیم پاداشمان نزد یَهُوَه خدا محفوظ است.‏—‏کولُسیان ۳:‏۲۳،‏ ۲۴ خوانده شود.‏