به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

تمام نگرانی‌های خود را به یَهُوَه بسپارید

تمام نگرانی‌های خود را به یَهُوَه بسپارید

‏‹تمام نگرانی‌های خود را به یَهُوَه بسپارید؛‏ زیرا او به فکر شماست.‏›—‏۱پِطرُس ۵:‏۷‏.‏

سرودهای:‏ ۶۰،‏ ۲۳

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ چرا می‌توان انتظار داشت که گاه با نگرانی روبرو شویم؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ در این مقاله چه نکاتی بررسی خواهد شد؟‏

ما در دورانی پراضطراب زندگی می‌کنیم.‏ شیطان ابلیس بسیار خشمگین است و «همچون شیری غرّان می‌گردد و کسی را می‌جوید تا ببلعد.‏» (‏۱پطر ۵:‏۸؛‏ مکا ۱۲:‏۱۷‏)‏ از این رو،‏ گاه حتی ما خادمان خدا نیز دچار اضطراب و نگرانی می‌شویم.‏ در گذشته خادمانی خداترس نیز با نگرانی روبرو بودند،‏ همچون داوود پادشاه که با ‹اندیشه‌هایش دست به گریبان بود.‏› (‏مز ۱۳:‏۲‏)‏ همچنین «نگرانی برای همهٔ جماعت‌ها» باری بود که پولُس رسول بر دوش خود احساس می‌کرد.‏ (‏۲قر ۱۱:‏۲۸‏)‏ حال زمانی که نگرانی بر ما غلبه می‌کند،‏ چه می‌توانیم بکنیم؟‏

۲ یَهُوَه خدا پدر آسمانی مهربانمان در گذشته به کمک خادمانش شتافت و امروزه نیز برای ما ممکن ساخته است که تا حد قابل توجهی از نگرانی و اضطراب رهایی یابیم.‏ کتاب مقدّس ما را چنین ترغیب می‌کند:‏ «تمام نگرانی‌های [یا «غصه‌های،‏» پاورقی] خود را به او بسپارید؛‏ زیرا او به فکر شماست.‏» (‏۱پطر ۵:‏۷‏)‏ پس چگونه می‌توانید چنین کنید؟‏ در این مقاله به چهار روش اشاره می‌کنیم که می‌تواند برای این منظور به شما یاری رساند.‏ این چهار روش عبارتند از:‏ دعایی از صمیم دل،‏ خواندن و تأمّل بر کتاب مقدّس،‏ کسب روح‌القدس و صحبت در مورد احساسات و افکارتان با شخصی قابل اعتماد.‏ هنگام بررسی این چهار روش دقت کنید که چگونه می‌توانید قدم‌هایی کاربردی برای رهایی از نگرانی بردارید.‏

 ‏«نگرانی خود را به خداوند بسپار»‏

۳.‏ چگونه می‌توانیم ‹نگرانی خود را به خداوند بسپاریم›؟‏

۳ قدم اول،‏ دعایی خالصانه به یَهُوَه خداست.‏ زمانی که با وضعیتی ناراحت‌کننده،‏ با تشویش و نگرانی روبرو می‌شوید سفرهٔ دلتان را پیش پدر آسمانی مهربانمان باز کنید.‏ داوود در مزمور از یَهُوَه چنین تمنا کرد:‏ «خدایا،‏ به دعایم گوش فرا ده.‏» سپس در همان مزمور می‌گوید:‏ «نگرانی خود را به خداوند بسپار،‏ که او تکیه‌گاه تو خواهد بود.‏» (‏مز ۵۵:‏۱،‏ ۲۲‏)‏ اگر برای حل مشکلی هر آنچه که در توان داشتید انجام داده‌اید،‏ واضح است که نگرانی و غصه نمی‌تواند قدمی پیش ببرد،‏ بلکه دعایی از صمیم دل است که می‌تواند به شما کمک کند.‏ اما چگونه دعا به شما یاری می‌کند که غصه‌های دل و افکار نگران‌کننده بر شما غالب نشود؟‏—‏مز ۹۴:‏۱۸،‏ ۱۹‏.‏

۴.‏ چرا در نگرانی‌ها دعا به یَهُوَه خدا بسیار اهمیت دارد؟‏

۴ فیلیپیان ۴:‏۶،‏ ۷ خوانده شود.‏ چگونه یَهُوَه به دعایی خالصانه،‏ از صمیم دل و التماس‌آمیزی که ما پیوسته در حضورش می‌آوریم،‏ پاسخ می‌دهد؟‏ او به ما آرامش خاطر می‌بخشد،‏ آرامشی که می‌تواند ذهن و دل ما را از احساسات نگران‌کننده آزاد سازد.‏ تجربهٔ شخصی بسیاری درستی این امر را ثابت کرده است.‏ یَهُوَه خدا به آنان یاری رسانده است که به جای نگرانی و دلواپسی،‏ آرامش عمیقی کسب کنند که فراتر از درک بشر است.‏ شما نیز می‌توانید این امر را تجربه کنید.‏ «آرامش خدا» می‌تواند بر هر مشکلی که شما با آن روبرویید،‏ پیروز شود.‏ شما می‌توانید کاملاً به این وعدهٔ پرمهر یَهُوَه اعتماد داشته باشید:‏ «پس ترسان مباش زیرا من با تو هستم،‏ و هراسان مباش زیرا من خدای تو هستم.‏»—‏اشع ۴۱:‏۱۰‏.‏

آرامش درونی از کلام خدا

۵.‏ چگونه کلام خدا می‌تواند برای ما آرامش به ارمغان آورد؟‏

۵ روش دوم برای کسب آرامش خواندن کتاب مقدّس و تأمّل بر آن است.‏ چرا چنین است؟‏ کتاب مقدّس حاوی راهنمایی‌های کارسازی است که می‌تواند به شما در پرهیز از نگرانی،‏ کاهش و کنار آمدن با آن کمک کند.‏ اهمیت خواندن کلام خدا را کوچک نشمارید،‏ حکمت آفریدگارمان در این کتاب نهفته است.‏ همچنان که روز یا شب در افکار یَهُوَه خدا تأمّل می‌کنید و دقت می‌کنید که چگونه به بهترین روش راهنمایی‌های آن را به کار بندید،‏ قدرتی فوق‌العاده خواهید یافت.‏ یَهُوَه خدا برای دوری از ترس و هراس و کسب قدرت و دلیری ما را ترغیب می‌کند که کلامش را بخوانیم.‏—‏یوش ۱:‏۷-‏۹‏.‏

۶.‏ سخنان عیسی چه تأثیری می‌تواند بر شما داشته باشد؟‏

۶ در کلام خدا می‌توانیم گفته‌های دلنشین عیسی را بخوانیم.‏ کلام و تعالیم او برای مخاطبانش طراوت‌بخش و روح‌افزا بود.‏ سخنان عیسی آرامی به دل‌ها می‌بخشید،‏ ضعفا را قوّت می‌داد و تسلّی و مرهم دل افسردگان بود،‏ از این رو افراد بسیاری به او جلب می‌شدند.‏ ‏(‏مَتّی ۱۱:‏۲۸-‏۳۰ خوانده شود.‏)‏ عیسی با مهر و عطوفت به نیازهای روحانی،‏ عاطفی و جسمی دیگران توجه می‌کرد.‏ (‏مرق ۶:‏۳۰-‏۳۲‏)‏ قول عیسی برای پشتیبانی و کمک همچنان به قوّت خود باقی است.‏ همان گونه که برای رسولانی که با او سفر می‌کردند،‏ این امر صدق می‌کرد امروزه نیز می‌تواند برای ما صادق باشد.‏ برای این منظور نباید لزوماً با او باشیم.‏ عیسی پادشاه آسمانی ما همچنان دلسوز ماست.‏ پس در «هنگام نیاز» می‌تواند به ما یاری رساند.‏ آری،‏ کلام عیسی می‌تواند دل ما را از امید و شجاعت پر سازد و در نگرانی‌ها به ما کمک کند.‏—‏عبر ۲:‏۱۷،‏ ۱۸؛‏ ۴:‏۱۶‏.‏

خصوصیاتی الٰهی که ثمرهٔ روح مقدّس خداست

۷.‏ طلب روح مقدّس از خدا،‏ برای شما چه ثمری دارد؟‏

۷ عیسی وعده داد که پدر آسمانی‌مان به آنان که از او بخواهند روح مقدّسش را می‌بخشد.‏ (‏لو ۱۱:‏۱۰-‏۱۳‏)‏  پس ما می‌توانیم از روح خدا برخوردار شویم.‏ روش سوم که برای کاهش نگرانی به ما قدرت می‌بخشد،‏ ثمرهٔ روح است.‏ خصوصیات مهمی که روح مقدّس خدا به وجود می‌آورد،‏ منعکس‌کنندهٔ شخصیت واقعی خدای قادر مطلق است.‏ ‏(‏غَلاطیان ۵:‏۲۲،‏ ۲۳ خوانده شود؛‏ کول ۳:‏۱۰‏)‏ با پرورش خصوصیات روح،‏ رابطه‌تان با دیگران بهبود خواهد یافت و بسیاری از موقعیت‌های نگران‌کننده به وجود نخواهد آمد.‏ اندکی بیندیشید که چگونه ثمرهٔ روح به شما یاری خواهد کرد.‏

۸-‏۱۲.‏ ثمرهٔ روح خدا چگونه می‌تواند به شما در کنار آمدن یا پرهیز از نگرانی و موقعیت‌های ناخوشایند کمک کند؟‏

۸ ‏«محبت،‏ شادی،‏ آرامش.‏» وقتی در حفظ احترام به دیگران تلاش کنید متوجه خواهید شد که نگرانی‌هایتان نیز کمتر می‌شود.‏ چرا؟‏ با ابراز محبت برادرانه،‏ مهربانی و احترام به دیگران مانع بروز موقعیت‌هایی می‌شوید که احساساتی همچون خشم،‏ رنجش و اضطراب را به وجود می‌آورد که می‌تواند موجب نگرانی‌تان شود.‏—‏روم ۱۲:‏۱۰‏.‏

۹ ‏«بردباری،‏ مهربانی،‏ نیکویی.‏» در کتاب مقدّس آمده است:‏ «نسبت به یکدیگر مهربان و عمیقاً دلسوز باشید و بدون قید و شرط یکدیگر را ببخشید.‏» (‏افس ۴:‏۳۲‏)‏ با به گوش گرفتن این پند با دیگران رابطه‌ای صلح‌آمیز خواهید داشت و از موقعیت‌هایی که می‌تواند موجب نگرانی شود،‏ اجتناب می‌کنید.‏ همچنین می‌توانید به شیوه‌ای مؤثر با مشکلاتی که از ناکاملی انسان‌ها به وجود می‌آید،‏ کنار بیایید.‏

۱۰ ‏«ایمان.‏» امروزه اغلب نگرانی‌های ما مربوط به امور مادی و مالی است.‏ (‏امث ۱۸:‏۱۱‏)‏ اما داشتن ایمان قوی به مراقبت پرمهر یَهُوَه،‏ می‌تواند به شما کمک کند که با نگرانی‌ها کنار بیایید یا از آن پرهیز کنید.‏ چگونه؟‏ با به گوش گرفتن پند الهامی پولُس رسول می‌توانید مانع بروز بسیاری از نگرانی‌ها شوید.‏ او می‌گوید:‏ «به آنچه دارید،‏ قانع باشید.‏» پولُس در ادامه می‌گوید:‏ «زیرا خدا گفته است:‏ ‹من هرگز تو را ترک نخواهم کرد و هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت.‏› بنابراین،‏ می‌توانیم با اطمینان بگوییم:‏ ‹یَهُوَه یاور من است؛‏ پس نخواهم ترسید.‏ انسان به من چه می‌تواند بکند؟‏›»—‏عبر ۱۳:‏۵،‏ ۶‏.‏

۱۱ ‏«ملایمت و خویشتنداری.‏» تنها فکرش را بکنید ابراز این خصوصیات تا چه حد مؤثر و کارساز خواهد بود.‏ با ابراز این خصوصیات می‌توانید از اعمالی که باعث نگرانی و اضطراب می‌شود،‏ پرهیز کنید.‏ همچنین پرهیز از «هر نوع تلخی بدخواهانه،‏ خشم،‏ عصبانیت،‏ فریاد،‏ ناسزاگویی» به شما کمک فراوان خواهد کرد.‏—‏افس ۴:‏۳۱‏.‏

۱۲ البته مسلماً نیاز به تواضع است تا «خود را زیر دست پرقدرت خدا فروتن سازید» و «تمام نگرانی‌های خود را به او بسپارید.‏» (‏۱پطر ۵:‏۶،‏ ۷‏)‏ با پرورش این تواضع و فروتنی در راهی گام برمی‌دارید که خشنودی خدا و حمایت او را به همراه دارد.‏ (‏میکا ۶:‏۸‏)‏ در واقع با شناختِ محدودیت‌های جسمی،‏ روحی و عاطفی خود بیشتر به یَهُوَه خدا توکل می‌کنیم و کمتر نگرانی بر ما غالب می‌آید.‏

هرگز نگران مباشید

۱۳.‏ منظور عیسی از این که «هرگز نگران فردا مباشید،‏» چه بود؟‏

۱۳ در مَتّی ۶:‏۳۴ ‏(‏خوانده شود)‏ عیسی این پند اساسی را داده است که «هرگز نگران فردا مباشید.‏» شاید برخی به کار بستن این پند را غیرممکن بدانند.‏ اما،‏ به‌راستی منظور عیسی چه بود؟‏ واضح است که منظور او این نبود که خادمان خدا در هیچ مقطعی از زندگی‌شان نگرانی به دل راه نمی‌دهند.‏ چرا که پیش‌تر آنچه را داوود و پولُس در مورد این موضوع نگاشتند،‏ بررسی کردیم.‏ در واقع عیسی با این گفته به شاگردانش یاری رساند تا تشخیص دهند،‏ غصه خوردن و نگرانی بیش از حد مشکلی را حل نمی‌کند.‏ هر روز،‏ مشکلات خود  را دارد،‏ پس مسیحیان نباید با مشغول کردن ذهن خود به افکار مضطرب‌کننده در مورد گذشته یا آینده بر مشکلات روزشان بیفزایند.‏ حال،‏ چگونه می‌توان با به کار بستن پند عیسی از نگرانی‌های زندگی کاست؟‏

۱۴.‏ چگونه ممکن است شخص خود را بابت گذشته نگران سازد و چگونه می‌تواند از آن رها شود؟‏

۱۴ شاید کوتاهی‌ها و اعمال شخص موجب نگرانی او شود.‏ شاید در گذشته عملی مرتکب شده است که حتی سال‌ها بعد ناراحتی وجدان دارد و احساس تقصیر می‌کند.‏ ظاهراً داوود پادشاه نیز گاه چنین احساسی داشت،‏ چرا که گفت:‏ «تقصیراتم از سَرَم گذشته.‏» همچنین می‌گوید:‏ «از سوز دل،‏ ناله برمی‌آورم.‏» (‏مز ۳۸:‏۳،‏ ۴،‏ ۸،‏ ۱۸‏)‏ چگونه داوود پادشاه می‌توانست در چنین موقعیتی حکیمانه عمل کند؟‏ او به بخشش،‏ رحمت و دلسوزی یَهُوَه خدا تمرکز کرد و با اطمینان چنین گفت:‏ «خوشا به حال آن که عِصیانش آمرزیده شد.‏»—‏مزمور ۳۲:‏۱-‏۳،‏ ۵ خوانده شود.‏

۱۵.‏ الف)‏ چه درسی از داوود می‌گیریم؟‏ ب)‏ چگونه می‌توانید از نگرانی‌هایتان بکاهید؟‏ (‏کادر «‏ توصیه‌هایی عملی برای کاهش نگرانی‏» ملاحظه شود.‏)‏

۱۵ گاه ممکن است شرایط کنونی‌مان موجب نگرانی‌مان شود.‏ برای مثال،‏ زمانی که داوود مزمور ۵۵ را نوشت،‏ جانش در خطر بود.‏ (‏مز ۵۵:‏۲-‏۵‏)‏ با این همه او اجازه نداد این ترس و نگرانی از اعتماد او به یَهُوَه بکاهد.‏ داوود در مورد آن خالصانه به یَهُوَه خدا دعا کرد،‏ همچنین می‌دانست که در کنار آن باید قدم‌های لازم را برای برخورد با آنچه نگرانش می‌ساخت بردارد.‏ (‏۲سمو ۱۵:‏۳۰-‏۳۴‏)‏ در اینجا می‌توان درسی از داوود آموخت.‏ بجای این که اجازه دهیم نگرانی بر ما غالب آید باید هر آنچه از دستمان برمی‌آید،‏ انجام دهیم و سپس با اعتماد به یَهُوَه خدا،‏ امور را در دستان او بسپاریم.‏

۱۶.‏ مفهوم نام خدا از چه جهت ایمان شما را مستحکم می‌سازد؟‏

۱۶ نگرانی‌های بی‌مورد برای مسیحیان زمانی پیش می‌آید که ذهن خود را با مشکلات احتمالی آینده مشغول می‌کنند.‏ اما،‏ نباید در مورد وقایعی که در مورد آن اطلاعی نداریم خود را نگران سازیم.‏ چرا؟‏ زیرا اغلب،‏ آنچه روی می‌دهد به بدی آنچه تصوّر کرده‌ایم،‏ نیست.‏ به علاوه،‏ هیچ موقعیتی نمی‌تواند خارج از کنترل یَهُوَه خدا باشد،‏ خدایی که می‌توانید تمامی نگرانی‌هایتان را به او بسپارید.‏ در کتاب مقدّس یَهُوَه خدا خود گفته است:‏ «هر آنچه بخواهم بشوم،‏ خواهم شد،‏» نام او این مفهوم را در بر دارد که «سبب شدن می‌شود.‏» (‏خرو ۳:‏۱۴‏،‏ ترجمهٔ دنیای جدید‏)‏ مفهوم نام خدا این اطمینان را به ما می‌بخشد که خدا کاملاً قادر است چنان عمل کند که خواسته‌اش برای خادمانش به انجام رسد.‏ می‌توان اطمینان داشت که خدا خادمان وفادارش را پاداش می‌دهد و به آنان در کنار آمدن با نگرانی‌های گذشته،‏ حال و آینده یاری می‌کند.‏

گفتگویی از دل

۱۷،‏ ۱۸.‏ گفتگوی مفید چگونه می‌تواند در کنار آمدن با نگرانی یاری‌دهنده باشد؟‏

۱۷ روش چهارم برای کنار آمدن با نگرانی‌ها،‏  گفتگوی مفید و بیان احساسات با شخصی قابل‌اعتماد است.‏ گاه گفتگو با همسر،‏ دوستی نزدیک یا پیری در جماعت می‌تواند سبب شود که به آنچه باعث نگرانی‌تان شده است،‏ از دید دیگری بنگرید.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «دل مضطرب،‏ آدمی را گرانبار می‌سازد،‏ اما سخن نیکو او را شادمان می‌گرداند.‏» (‏امث ۱۲:‏۲۵‏)‏ گفتگویی صریح و صادقانه می‌تواند باعث شود که درک بهتری از وضعیتتان کسب کنید و با آنچه ذهنتان را مشغول کرده است،‏ راحت‌تر کنار بیایید.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «بی‌مشورت،‏ تدبیرها باطل می‌شود،‏ با مشاوران بسیار،‏ به ثمر می‌رسد.‏»—‏امث ۱۵:‏۲۲‏.‏

۱۸ یَهُوَه از طریق جلسات هفتگی جماعت نیز به ما مسیحیان در کاهش نگرانی‌هایمان یاری می‌کند.‏ در این گردهمایی‌ها با هم‌ایمانانمان معاشرت می‌کنیم،‏ کسانی که به فکر ما هستند و خواهان تشویق یکدیگرند.‏ (‏عبر ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ این ‹تشویق متقابل› ما را از لحاظ روحانی قوّت می‌بخشد و کنار آمدن با نگرانی‌ها را برایمان آسان‌تر می‌سازد.‏—‏روم ۱:‏۱۲‏.‏

رابطهٔ ما با خدا بزرگ‌ترین قوّت ماست

۱۹.‏ چرا می‌توانید اطمینان داشته باشید که رابطه‌تان با یَهُوَه خدا به شما قدرت می‌بخشد؟‏

۱۹ یکی از پیران جماعت در کانادا آموخت که چگونه نگرانی‌های خود را به یَهُوَه بسپارد.‏ او حرفه‌ای پراسترس دارد،‏ معلّم و مشاور مدرسه است.‏ همچنین از اضطراب روحی نیز رنج می‌برد.‏ چگونه این برادر با مشکلاتش کنار آمد؟‏ او می‌گوید:‏ «متوجه شدم که استحکام بخشیدن به رابطه‌ام با یَهُوَه و تلاش سختم در این راه،‏ بیشترین قدرت را برای کنار آمدن با مشکلات عاطفی و روحی به من می‌دهد.‏ حمایت دوستان واقعی و هم‌ایمانان در زمان سختی بسیار حیاتی است.‏ با همسرم نیز در بیان احساساتم صادق هستم.‏ برای این که دید روشنی به مشکلاتم بیابم،‏ پیران جماعت و سرپرست حوزه کمک شایانی به من کردند.‏ همچنین در پی کمک‌های پزشکی نیز بودم و در ساعات و برنامه‌های روزانه‌ام تغییراتی ایجاد کردم و اوقاتی را به فراغت و ورزش اختصاص دادم.‏ به مرور توانستم تسلّط بیشتری بر خود داشته باشم.‏ اگر با وضعیتی روبرو می‌شوم که از کنترلم خارج است،‏ آن را به دست یَهُوَه می‌سپارم.‏»‏

۲۰.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم نگرانی‌هایمان را به خدا بسپاریم؟‏ ب)‏ در مقالهٔ بعد به بررسی چه موضوعی می‌پردازیم؟‏

۲۰ در این مقاله پی‌بردیم که با دعایی خالصانه و از صمیم قلب و خواندن و تأمل بر کلام یَهُوَه خدا می‌توانیم نگرانی‌هایمان را به او بسپاریم.‏ همچنین ارزش پرورش ثمرهٔ روح خدا،‏ گفتگو در مورد احساساتمان با شخصی قابل‌اعتماد و معاشرتی بناکننده در جماعت مسیحی را بررسی کردیم.‏ در مقالهٔ بعد به این امر خواهیم پرداخت که چگونه یَهُوَه از طریق امید و پاداشی که برایمان مهیا ساخته است نیز به ما یاری می‌رساند.‏—‏عبر ۱۱:‏۶‏.‏