به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  دسامبر ۲۰۱۶

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا به یاد می‌آورید؟‏

آیا آنچه در شماره‌های اخیر مجلّهٔ برج دیده‌بانی خوانده‌اید به یاد دارید؟‏ با تأمّل در سؤالات زیر خود را محک زنید:‏

عیسی در پندی که در مَتّی ۱۸:‏۱۵-‏۱۷ ذکر شده است،‏ چه نوع گناهی را در نظر داشت؟‏

اول این که منظور او اختلافی بوده است که دو طرف می‌توانند بین خود حل کنند.‏ دوم این که گناه شخص در حدّی جدّی است که اگر حل نشود،‏ به اخراج می‌انجامد.‏ برای مثال،‏ این گناه می‌تواند شامل تهمت و افترا یا فریبکاری باشد.‏—‏ب۱۶/‏۵،‏ صفحات ۶-‏۷‏.‏

برای بهره‌گیری بیشتر از خواندن کتاب مقدّس چه می‌توان کرد؟‏

با دیدی باز بخوانید،‏ تلاش کنید درس‌هایی از آن بیرون بکشید و به کار برید،‏ برای خود سؤالاتی مطرح کنید،‏ سؤالاتی همچون:‏ چگونه می‌توانم از این اطلاعات برای کمک به دیگران استفاده کنم؟‏ همچنین با ابزارهایی که در اختیار دارید در مورد آنچه خوانده‌اید،‏ تحقیق کنید.‏—‏ب۱۶/‏۵،‏ صفحات ۲۴-‏۲۶‏.‏

آیا سوگواری برای مسیحیان که به رستاخیز ایمان دارند،‏ اشتباه است؟‏

ایمان فرد مسیحی به رستاخیز غم و اندوه شدیدی را که او در دل دارد برطرف نمی‌کند.‏ ابراهیم برای مرگ سارا سوگواری کرد.‏ (‏پیدا ۲۳:‏۲‏)‏ با گذشت زمان غم و اندوه شخص کاهش می‌یابد.‏—‏ب‌ع۱۶/‏۳،‏ صفحهٔ ۴‏.‏

در حِزْقیال باب ۹ مردی که دوات کاتبان بر کمر دارد و شش مرد پُتک به دست نماد چه کسانی هستند؟‏

درک ما این است که آنان نماد فرشتگان هستند که در نابودی اورشلیم شرکت داشتند و در آینده نیز در نابودی این نظام شریر هنگام جنگ حارمَگِدّون شرکت خواهند داشت.‏ در تحقق امروزی این پیشگویی عیسی مسیح همان مردی است که دَواتِ کاتبان بر کمر دارد و بر همهٔ آنانی که باید نجات یابند،‏ نشان می‌گذارد.‏—‏ب۱۶/‏۶،‏ صفحات ۱۶-‏۱۷‏.‏

کتاب مقدّس در برابر چه خطرهایی محفوظ مانده است؟‏

۱)‏ فرسودگی نسخه‌های آن که معمولاً بر کاغذهای پاپیروس و طومارهای پوستین نوشته می‌شد.‏ ۲)‏ مخالفت رهبران مذهبی و سیاسی که در پی نابودی آن بودند.‏ ۳)‏ تلاش برخی جهت تحریف آن.‏—‏ب‌ع۱۶/‏۴،‏ صفحات ۴-‏۷‏.‏

چگونه می‌توانید زندگی خود را ساده کنید؟‏

نیازهای واقعی‌تان را مشخص کنید و از خرج‌های غیرضروری بپرهیزید.‏ مبلغی واقع‌بینانه برای گذران زندگی تعیین کنید.‏ آنچه را استفاده نمی‌کنید،‏ نگاه ندارید و تمامی قرض‌هایتان را بپردازید.‏ ساعات کاری‌تان را کم کنید و برای افزایش خدمت برنامه‌ریزی کنید.‏—‏ب۱۶/‏۷،‏ صفحهٔ ۱۰‏.‏

کتاب مقدّس نشان می‌دهد که چه چیز باارزش‌تر از طلا و نقره است؟‏

در ایّوب ۲۸:‏۱۲،‏ ۱۵ آمده است که حکمت الٰهی بهتر از طلا و نقره است.‏ همچنان که در پی کسب این حکمت هستید،‏ بکوشید فروتن بمانید و در ایمان استوار شوید.‏—‏ب۱۶/‏۸،‏ صفحات ۱۸-‏۱۹‏.‏

آیا امروزه مناسب است که برادری ریش داشته باشد؟‏

در برخی از فرهنگ‌ها داشتن ریشی مرتب پذیرفته به شمار می‌آید و از حرمت پیام پادشاهی نمی‌کاهد.‏ با این همه،‏ در این مناطق نیز ممکن است برخی از برادران تصمیم بگیرند که ریش نگذارند.‏ (‏۱قر ۸:‏۹‏)‏ در برخی مناطق یا فرهنگ‌های دیگر،‏ داشتن ریش برای خادمان مسیحی مناسب نیست.‏—‏ب۱۶/‏۹،‏ صفحهٔ ۲۱‏.‏

چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که گزارش کتاب مقدّس در مورد داوود و جُلیات واقعیت دارد؟‏

قد جُلیات در این گزارش تنها ۱۵ سانتی‌متر بیشتر از قد بلندترین مرد در عصر حاضر است.‏ در کتیبه‌ای باستانی به «خاندان داوود» اشاره شده است و این خود تأییدی است بر این که داوود شخصیتی واقعی بوده است.‏ عیسی نیز او را شخصیتی واقعی می‌دانست.‏ همچنین جزئیات جغرافیایی در آن گزارش با آنچه امروزه در مورد آن مکان‌ها شناخته شده است،‏ مطابقت دارد.‏—‏ب‌ع۱۶/‏۵،‏ صفحهٔ ۱۳‏.‏

آگاهی،‏ فهم و حکمت چه تفاوتی با هم دارند؟‏

شخصی که علم و آگاهی دارد،‏ اطلاعات و حقایق را جمع‌آوری می‌کند.‏ کسی که درک و فهم دارد،‏ می‌تواند ارتباط اطلاعات و حقایق را با یکدیگر بسنجد.‏ شخصی که از حکمت و خرد برخوردار است،‏ علم و درک را با هم می‌آمیزد و در عمل آن را به کار می‌بندد.‏—‏ب۱۶/‏۱۰،‏ صفحهٔ ۱۸‏.‏