به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  دسامبر ۲۰۱۷

‏«می‌دانم که .‏ .‏ .‏ برخواهد خاست»‏

‏«می‌دانم که .‏ .‏ .‏ برخواهد خاست»‏

‏«دوست ما خوابیده است،‏ اما من به آنجا می‌روم تا او را بیدار کنم.‏»—‏یوحنا ۱۱:‏۱۱‏.‏

سرودهای:‏ ۱۴۲،‏ ۱۲۹

۱.‏ مارتا به چه چیز دربارهٔ برادرش اطمینان داشت؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

مارتا،‏ شاگرد و دوست نزدیک عیسی،‏ سوگوار بود.‏ او برادرش ایلعازَر را از دست داده بود.‏ آیا چیزی می‌توانست غم و اندوه او را تا حدّی کاهش دهد؟‏ بله،‏ عیسی مسیح به او چنین اطمینان بخشید:‏ «برادرت برخواهد خاست.‏» این گفتهٔ عیسی غم و اندوه مارتا را کاملاً از بین نمی‌برد،‏ اما مارتا به سخن عیسی ایمان داشت.‏ او در پاسخ به عیسی گفت:‏ ‏«می‌دانم که هنگام رستاخیز در روز بازپسین،‏ برخواهد خاست.‏» (‏یو ۱۱:‏۲۰-‏۲۴‏)‏ او اطمینان داشت که برادرش در آینده رستاخیز خواهد یافت.‏ سپس عیسی معجزه‌ای انجام داد و در همان روز ایلعازَر را به زندگی بازگرداند.‏

۲.‏ چرا می‌خواهید مانند مارتا ایمانی قوی به رستاخیز داشته باشید؟‏

۲ ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یَهُوَه خدا و عیسی امروزه نیز برای ما چنین معجزاتی انجام دهند.‏ اما آیا مانند مارتا اطمینان داریم که عزیز ازدست‌رفته‌مان در آینده رستاخیز خواهد یافت؟‏ شاید شما همسر،‏ مادر،‏ پدر،‏ مادربزرگ و یا پدربزرگتان را از دست داده‌اید.‏ یا شاید به دلیل مرگ فرزندتان سوگوار هستید.‏ احتمالاً در انتظار روزی هستید که دوباره عزیز ازدست‌رفته‌تان را در آغوش بگیرید،‏ با او صحبت کنید  و بخندید.‏ خوشبختانه شما نیز می‌توانید مانند مارتا بگویید:‏ ‹می‌دانم که عزیز ازدست‌رفته‌ام هنگام رستاخیز برخواهد خاست.‏› با این حال،‏ هر شخص مسیحی همواره باید دلیل ایمانش به رستاخیز را به یاد داشته باشد.‏

۳،‏ ۴.‏ عیسی چه کسانی را رستاخیز داد و مارتا ایمان داشت که چه اتفاقی برای ایلعازَر خواهد افتاد؟‏

۳ مارتا در اورشلیم زندگی می‌کرد و به احتمال زیاد وقتی عیسی پسر بیوه‌زنی را در نائینِ جلیل رستاخیز داد،‏ آنجا نبود.‏ همچنین زمانی که عیسی دختر یایروس را رستاخیز داد،‏ مارتا در آنجا حضور نداشت.‏ اما احتمالاً در مورد آن‌ها چیزهایی شنیده بود.‏ کسانی که هنگام رستاخیز دختر یایروس در آنجا حضور داشتند «می‌دانستند که دختر مرده است.‏» اما عیسی دست بی‌جان آن دختر را گرفت و گفت:‏ «دخترم،‏ برخیز!‏» و آن دختر بلافاصله برخاست.‏ (‏لوقا ۷:‏۱۱-‏۱۷؛‏ ۸:‏۴۱،‏ ۴۲،‏ ۴۹-‏۵۵‏)‏ مارتا و خواهرش مریم می‌دانستند که عیسی می‌تواند بیماری‌ها را شفا دهد.‏ به همین دلیل فکر کردند که اگر عیسی هنگام بیماری ایلعازَر آنجا بود،‏ برادرشان زنده می‌ماند.‏ اما حال که ایلعازَر مرده بود،‏ مارتا چه انتظاری داشت؟‏ توجه کنید که مارتا گفت ایلعازَر در آینده،‏ «در روز بازپسین» به زندگی باز خواهد گشت.‏ اما او چطور چنین اطمینانی داشت؟‏ شما چطور می‌توانید مطمئن باشید که عزیزان ازدست‌رفته‌تان در آینده به زندگی باز خواهند گشت؟‏

۴ دلایل محکمی برای ایمان به رستاخیز وجود دارد.‏ در ادامه آیاتی را در مورد رستاخیز بررسی خواهیم کرد که شاید پیش از این به برخی از آن‌ها توجه نکرده باشید.‏ بنابراین،‏ با بررسی این آیات امیدتان به رستاخیز عزیزانتان قوی‌تر خواهد شد.‏

وقایعی امیدوارکننده!‏

۵.‏ چرا مارتا به رستاخیز برادرش ایمان داشت؟‏

۵ توجه کنید که مارتا نگفت:‏ ‹‏امیدوارم که برادرم برخیزد.‏› او گفت:‏ ‏«‏می‌دانم  که .‏ .‏ .‏ برخواهد خاست.‏» مارتا به رستاخیز برادرش ایمان داشت.‏ زیرا او هنگامی که نوجوان بود در خانه و کنیسه دربارهٔ کسانی که در گذشته رستاخیز یافته بودند چیزهای زیادی شنیده بود.‏ حال به بررسی سه گزارش در کلام الهامی خدا در این باره می‌پردازیم.‏

۶.‏ ایلیّا چه معجزهٔ شگفت‌انگیزی انجام داد و آن معجزه چه ارتباطی با مارتا داشت؟‏

۶ اولین رستاخیز زمانی اتفاق افتاد که یَهُوَه خدا به ایلیّا قدرت انجام معجزات را بخشید.‏ ایلیّای نبی در یک شهر کوچک و ساحلی به نام صَرَفَه بود که بیوه‌زنی فقیر از او مهمان‌نوازی کرد.‏ سپس یَهُوَه خدا از طریق معجزه کاری کرد که ذخیرهٔ روغن و آرد بیوه‌زن تمام نشود تا آنان زنده بمانند.‏ (‏۱پاد ۱۷:‏۸-‏۱۶‏)‏ بعدها پسر آن بیوه‌زن بیمار شد و درگذشت.‏ سپس ایلیّا به کمک او شتافت.‏ او جسد آن پسر را لمس کرد و چنین دعا کرد:‏ «خدای من،‏ تمنا اینکه جان این طفل به او برگردد.‏» خدا دعای ایلیّا را شنید و آن پسر را به زندگی بازگرداند.‏ این اولین رستاخیزی است که کتاب مقدّس آن را گزارش کرده است.‏ ‏(‏۱پادشاهان ۱۷:‏۱۷-‏۲۴ خوانده شود.‏)‏ یقیناً این گزارش تأثیر بسزایی بر مارتا گذاشته بود.‏

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ اِلیشَع برای این که زنی سوگوار را تسلّی دهد چه کرد؟‏ ب)‏ معجزهٔ اِلیشَع چه چیز را دربارهٔ یَهُوَه خدا ثابت می‌کند؟‏

۷ دومین رستاخیز را اِلیشَع،‏ جانشین ایلیّای نبی انجام داد.‏ زنی سرشناس از قوم اسرائیل در شونَم نسبت به اِلیشَع بسیار بخشنده بود و از او مهمان‌نوازی کرد.‏ یَهُوَه خدا آن زن را که بچه‌دار نمی‌شد و همین طور شوهر سالخورده‌اش را از طریق اِلیشَع نبی پاداش داد و به آنان پسری بخشید.‏ چند سال بعد پسر آنان درگذشت و مادرش شدیداً سوگوار شد.‏ او با اجازهٔ همسرش حدود ۳۰ کیلومتر راه پیمود تا اِلیشَع را بر کوه کَرمِل ببیند.‏ اِلیشَع خادم خود جِیحَزی را جلوتر از خود به شونَم فرستاد.‏ اما جِیحَزی نتوانست آن پسر را به زندگی بازگرداند.‏ سپس  اِلیشَع به همراه مادر آن پسر از راه رسید.‏—‏۲پاد ۴:‏۸-‏۳۱‏.‏

۸ اِلیشَع در خانهٔ آن زوج در کنار جسد آن پسر به یَهُوَه خدا دعا کرد.‏ یَهُوَه دعای اِلیشَع را شنید و آن پسر را به طور معجزه‌آسایی به زندگی بازگرداند.‏ آن مادر وقتی دید که پسرش زنده است غرق در شادی شد!‏ ‏(‏۲پادشاهان ۴:‏۳۲-‏۳۷ خوانده شود.‏)‏ آن مادر احتمالاً به یاد داشت که حَنّا نیز مدتی نازا بود و بعدها وقتی پسرش سموئیل را به خیمهٔ عبادت برد چنین دعا کرد:‏ «خداوند .‏ .‏ .‏ به گور فرو می‌برد و برمی‌خیزاند.‏» (‏۱سمو ۲:‏۶‏)‏ یَهُوَه خدا آن پسر را در شونَم از مرگ برخیزاند و ثابت کرد که می‌تواند مردگان را رستاخیز دهد.‏

۹.‏ توضیح دهید که در سومین گزارش رستاخیز در کتاب مقدّس چه روی داد؟‏

۹ اما این آخرین رویداد تکان‌دهنده در مورد اِلیشَع نبود.‏ او بیش از ۵۰ سال نبی خدا بود،‏ سپس ‹به مرضی مبتلا شد که به مرگش انجامید.‏› مدتی بعد که تنها استخوان‌های او در قبر باقی مانده بود،‏ گروهی از دشمنان به آن سرزمین هجوم آوردند.‏ در همان زمان تعدادی از اسرائیلیان به گورستان می‌رفتند تا جسد مردی را دفن کنند.‏ آنان با دیدن دشمنان با عجله جسد آن مرد را به قبری که اِلیشَع در آن بود انداختند و فرار کردند.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ «آن مرده به محض برخورد با استخوانهای اِلیشَع،‏ زنده شد و بر پا ایستاد.‏» (‏۲پاد ۱۳:‏۱۴،‏ ۲۰،‏ ۲۱‏)‏ می‌توانیم تصوّر کنیم که این گزارشات تأثیر بسزایی بر مارتا گذاشت!‏ به‌راستی که یَهُوَه خدا بر مرگ تسلّط دارد.‏ این گزارشات به ما نیز اطمینان می‌بخشد که قدرت یَهُوَه خدا عظیم و نامحدود است.‏

وقایعی در قرن اول

۱۰.‏ برای خواهری مسیحی به نام طابیتا چه اتفاقی افتاد و پِطرُس چه کرد؟‏

۱۰ در نوشته‌های مقدّس یونانی نیز به رستاخیزهایی اشاره شده است که از طریق یکی از خادمان وفادار خدا رخ داد.‏ برای مثال،‏ همان طور که اشاره شد عیسی فردی را در شهر نائین رستاخیز داد و فردی دیگر را در خانهٔ یایروس.‏ پِطرُس رسول نیز زنی مسیحی به نام طابیتا (‏دورکاس)‏ را رستاخیز داد.‏ پِطرُس نزدیک جسد طابیتا رفت و به یَهُوَه خدا دعا کرد.‏ سپس گفت:‏ «طابیتا برخیز!‏» آن زن در همان لحظه به زندگی بازگشت و پِطرُس ‹او را که زنده شده بود به مسیحیان دیگر نشان داد.‏› آن اتفاق مردم را چنان تحت تأثیر قرار داد که «بسیاری به سَرور ایمان آوردند.‏» این شاگردان جدید دربارهٔ عیسی مسیح و این که یَهُوَه قادر است مردگان را رستاخیز دهد به دیگران شهادت می‌دادند.‏—‏اعما ۹:‏۳۶-‏۴۲‏.‏

۱۱.‏ مطابق با گزارش لوقا برای مردی جوان چه اتفاقی افتاد و آن واقعه چه تأثیری بر دیگران گذاشت؟‏

۱۱ برخی نیز شاهد عینی رستاخیزی دیگر بودند.‏ مسیحیان در بالاخانه‌ای در تِروآس در شمال غربی ترکیهٔ امروزی جلسه‌ای برگزار کرده بودند.‏ پولُس رسول در آنجا تا نیمه‌های شب مشغول سخنرانی بود.‏ مردی جوان به نام اِفتیخوس لبهٔ پنجره نشسته بود و در حالی که به سخنان پولُس گوش می‌کرد ناگهان خواب بر او چیره شد و از طبقهٔ سوم به پایین افتاد.‏ شاید لوقای پزشک اولین نفر بود که به کمک او شتافت و تشخیص داد که او فقط زخمی و بی‌هوش نشده،‏ بلکه مرده است!‏ پولُس پایین رفت،‏ بدن بی‌جان اِفتیخوس را در آغوش گرفت و به همه اعلام کرد:‏ «او زنده است.‏» به‌راستی کسانی که شاهد مرگ و رستاخیز اِفتیخوس بودند،‏ بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند و «فوق‌العاده دلگرمی یافتند.‏»—‏اعما ۲۰:‏۷-‏۱۲‏.‏

امیدی محکم و استوار

۱۲،‏ ۱۳.‏ با توجه به گزارشات رستاخیزی که بررسی کردیم،‏ چه سؤالاتی مطرح می‌شود؟‏

۱۲ گزارشات بالا به ما نیز مانند مارتا اطمینان می‌بخشد که خدا یعنی کسی که به ما زندگی بخشیده  است،‏ قدرت دارد مردگان را به زندگی بازگرداند.‏ قابل توجه است که تمام آن رستاخیزها از طریق خادمان وفاداری همچون ایلیّا،‏ عیسی یا پِطرُس انجام شد و در واقع در دورانی بود که یَهُوَه معجزاتی صورت می‌داد.‏ اما در مورد دورانی که معجزه و رستاخیزی صورت نمی‌گرفت،‏ چطور؟‏ آیا مردان و زنان وفادار در آن دوران نیز می‌توانستند اطمینان داشته باشند که خدا مردگان را در آینده رستاخیز می‌دهد؟‏ آیا می‌توانستند ایمانی همچون ایمان مارتا داشته باشند که دربارهٔ برادرش گفت:‏ «می‌دانم که هنگام رستاخیز در روز بازپسین‏،‏ برخواهد خاست»؟‏ چرا مارتا چنین ایمانی داشت و چرا ما می‌توانیم چنین ایمانی داشته باشیم؟‏

۱۳ کلام الهامی خدا نشان می‌دهد که خادمان وفادار او می‌دانستند که در آینده رستاخیزی وجود خواهد داشت.‏ حال به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.‏

۱۴.‏ از سرگذشت ابراهیم،‏ در مورد رستاخیز چه می‌آموزیم؟‏

۱۴ به آنچه یَهُوَه خدا به ابراهیم گفته بود فکر کنید.‏ ابراهیم سال‌ها چشم‌انتظار اسحاق یعنی وارث خود بود.‏ اما یَهُوَه به او گفت:‏ «پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری،‏ یعنی اسحاق را برگیر .‏ .‏ .‏ و او را .‏ .‏ .‏ چون قربانی تمام‌سوز تقدیم کن.‏» (‏پیدا ۲۲:‏۲‏)‏ احساس ابراهیم را در آن لحظه تصوّر کنید.‏ یَهُوَه به او وعده داده بود که از طریق نسل او تمامی قوم‌ها برکت خواهند یافت.‏ (‏پیدا ۱۳:‏۱۴-‏۱۶؛‏ ۱۸:‏۱۸؛‏ روم ۴:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ یَهُوَه همچنین گفته بود که این برکت از طریق نسل اسحاق خواهد بود.‏ (‏پیدا ۲۱:‏۱۲‏)‏ اما اگر ابراهیم اسحاق را قربانی می‌کرد وعده‌های یَهُوَه چطور تحقق می‌یافت؟‏ پولُس رسول تحت الهام خدا نوشت که ابراهیم ایمان داشت که خدا قادر است اسحاق را از مرگ برخیزاند.‏ ‏(‏عبرانیان ۱۱:‏۱۷-‏۱۹ خوانده شود.‏)‏ در کتاب مقدّس نیامده است که ابراهیم فکر کرد،‏ یَهُوَه اسحاق را بعد از مدتی کوتاه،‏ مثلاً چند ساعت،‏ یک روز و یا یک هفته رستاخیز خواهد داد.‏ ابراهیم به هیچ وجه نمی‌توانست بداند که پسرش چه زمانی به زندگی باز خواهد گشت.‏ با این حال،‏ کاملاً اطمینان داشت که یَهُوَه اسحاق را رستاخیز خواهد داد.‏

۱۵.‏ ایّوب چه امیدی داشت؟‏

۱۵ ایّوب نیز مانند ابراهیم به رستاخیز ایمان داشت.‏ او می‌دانست که اگر درختی قطع شود،‏ می‌تواند شاخه‌های جدید تولید کرده،‏ دوباره رشد کند.‏ اما انسان‌ها چنین نیستند.‏ (‏ایو ۱۴:‏۷-‏۱۲؛‏ ۱۹:‏۲۵-‏۲۷‏)‏ انسان‌ها نمی‌توانند خودشان را از مرگ برخیزانند.‏ (‏۲سمو ۱۲:‏۲۳؛‏ مز ۸۹:‏۴۸‏)‏ اما یَهُوَه این قدرت و توانایی را دارد که انسان‌ها را رستاخیز دهد.‏ ایّوب ایمان داشت که یَهُوَه زمانی را  تعیین کرده است که او را به یاد آورد.‏ ‏(‏ایّوب ۱۴:‏۱۳-‏۱۵ خوانده شود.‏)‏ او نمی‌دانست که یَهُوَه دقیقاً چه زمانی این کار را خواهد کرد.‏ اما اطمینان داشت که یَهُوَه هم می‌خواهد و هم قادر است انسان‌ها را رستاخیز دهد؛‏ زیرا او خود به انسان‌ها زندگی بخشیده است.‏

۱۶.‏ فرشتهٔ خدا چگونه دانیال را تشویق کرد؟‏

۱۶ دانیال یکی دیگر از خادمان وفادار است که در نوشته‌های مقدّس عبری به او اشاره شده است.‏ او دهه‌ها یَهُوَه را وفادارانه خدمت می‌کرد و یَهُوَه نیز از او حمایت می‌کرد.‏ یک بار فرشتهٔ خدا به دانیال گفت:‏ «ای مرد بسیار محبوب،‏ .‏ .‏ .‏ سلامتی بر تو باد.‏ قوی و دلیر باش.‏»—‏دان ۹:‏۲۲،‏ ۲۳؛‏ ۱۰:‏۱۱،‏ ۱۸،‏ ۱۹‏.‏

۱۷،‏ ۱۸.‏ یَهُوَه چه وعده‌ای دربارهٔ آیندهٔ دانیال به او داد؟‏

۱۷ در آن زمان دانیال حدود ۱۰۰ سال داشت و عمرش رو به پایان بود.‏ بنابراین شاید گاهی به این فکر می‌کرد که چه آینده‌ای در انتظارش است.‏ آیا دانیال به زندگی بازمی‌گشت؟‏ بله،‏ قطعاً.‏ در انتهای کتاب دانیال می‌خوانیم که یَهُوَه به او چنین اطمینان بخشید:‏ «تا به آخر برو که استراحت خواهی یافت.‏» (‏دان ۱۲:‏۱۳‏)‏ دانیال سالخورده می‌دانست که مردگان در واقع استراحت می‌کنند و بعد از مرگ «از کار و تدبیر و معرفت و حکمت خبری نخواهد بود.‏» چنین عاقبتی در انتظار دانیال بود.‏ (‏جا ۹:‏۱۰‏)‏ اما یَهُوَه به او وعده داد که به زندگی باز خواهد گشت.‏

۱۸ یَهُوَه خدا به دانیال گفت:‏ «در انتهای ایام در جایگاه مقرر خویش بر پا خواهی ایستاد.‏» دانیال نمی‌دانست که یَهُوَه دقیقاً به چه وقت اشاره می‌کرد.‏ او بعد از مرگش می‌بایست مدتی «استراحت» می‌کرد.‏ عبارت ‹در انتهای ایام› نشان می‌دهد که باید مدتی طولانی از مرگ دانیال بگذرد.‏ «کتاب مقدّس اورشلیم»‏ * وعدهٔ یَهُوَه به دانیال را چنین بیان می‌کند:‏ ‏«‏در انتهای دوران،‏  در جایگاه خود بر پا خواهی ایستاد.‏» به علاوه،‏ عبارت ‹در جایگاه مقرر خویش بر پا ایستادن› نشان می‌دهد که او پس از آن مدت،‏ مطابق وعدهٔ یهوه رستاخیز خواهد یافت.‏

شما نیز مانند مارتا می‌توانید به رستاخیز ایمان داشته باشید (‏بندهای ۱۹،‏ ۲۰ ملاحظه شود)‏

۱۹،‏ ۲۰.‏ الف)‏ این مقاله چطور نشان داد که مارتا برای پاسخ قاطعش به عیسی،‏ دلایل محکمی داشت؟‏ ب)‏ در مقالهٔ بعد چه موضوعاتی را بررسی می‌کنیم؟‏

۱۹ بنابراین کاملاً روشن است که چرا مارتا اطمینان داشت برادر وفادارش ایلعازَر،‏ «در روز بازپسین،‏ برخواهد خاست.‏» پاسخ قاطع او به عیسی و همین طور وعده‌ای که یَهُوَه به دانیال داد به ما مسیحیان نیز اطمینان می‌دهد که در آینده مردگان رستاخیز خواهند یافت.‏

۲۰ رویدادهای گذشته گواهی بر این است که رستاخیز مردگان امکان‌پذیر است و مردگان به زندگی باز خواهند گشت.‏ مردان و زنانی که وفادارانه یَهُوَه را خدمت کردند در انتظار رستاخیزی در آینده بودند.‏ حال آیا گزارشی وجود دارد که نشان دهد رستاخیز یک شخص مدت‌ها بعد از وعدهٔ آن،‏ به تحقق رسیده باشد؟‏ اگر چنین باشد،‏ دلیل محکم‌تری خواهیم داشت که همچون مارتا چشم‌انتظار رستاخیز مردگان باشیم.‏ رستاخیز مردگان چه زمانی رخ خواهد داد؟‏ در مقالهٔ بعد این موضوعات را بررسی خواهیم کرد.‏

^ بند 18 مأخذ انگلیسی.‏