برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات اکتبر ۲۰۱۹

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲-‏۲۹ دسامبر است.‏

۱۹۱۹—‏صد سال پیش

در سال ۱۹۱۹ یَهُوَه قومش را به طور چشمگیری برای موعظه قوّت بخشید.‏ اما پیش از آن،‏ لازم بود تغییری بزرگ در موقعیت شاگردان کتاب مقدّس ایجاد شود.‏

داوری خدا—‏آیا او به‌موقع به ما هشدار می‌دهد؟‏

یَهُوَه هم‌اکنون به ساکنان زمین دربارهٔ «توفانی» هشدار می‌دهد که بسیار خطرناک‌تر از توفان‌هایی است که در گزارشات هواشناسی می‌شنوند.‏ او چگونه این هشدار را می‌دهد؟‏

در انتهای «روزهای آخر» فعال بمانید

در پایان «روزهای آخر» چه وقایعی رخ خواهد داد؟‏ تا رسیدن آن زمان،‏ یَهُوَه از ما چه انتظاری دارد؟‏

طی «مصیبت عظیم» وفادار بمانید

طی «مصیبت عظیم» یَهُوَه چه انتظاری از خادمانش دارد؟‏ اکنون چه باید بکنیم تا بتوانیم در مصیبت عظیم وفاداری خود را حفظ نماییم؟‏

آیا خود را در دستان یَهُوَه قرار می‌دهید؟‏

در دوران باستان،‏ یَهُوَه به خادمانش هم رغبت و هم قدرت عمل بخشید.‏ امروزه او چگونه ما را برای خدمتمان مجهز می‌سازد؟‏

تنها باید یَهُوَه را بپرستیم

در این مقاله به بررسی دو مورد می‌پردازیم که کمکمان می‌کند دریابیم تا چه حد خود را به یَهُوَه وقف کرده‌ایم.‏