مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

حقیقت را بیان کنید

حقیقت را بیان کنید

‏«هر یک با همسایهٔ خود سخن به راستی گویید.‏»—‏زَکَریا ۸:‏۱۶‏.‏

سرودهای:‏ ۵۶،‏ ۱۲۴

۱،‏ ۲.‏ چه ابزاری وحشتناک‌ترین تأثیر را بر انسان‌ها گذاشته است و چه کسی مسبب آن است؟‏

تلفن،‏ برق،‏ اتومبیل و یخچال تنها برخی از اختراعات بشر است که زندگی‌مان را راحت‌تر کرده است.‏ از طرف دیگر،‏ برخی نوآوری‌ها برای ما انسان‌ها خطرآفرین بوده است؛‏ برای مثال باروت،‏ مین،‏ سیگار،‏ بمب اتمی.‏ اما ابزار دیگری وجود دارد که از همهٔ موارد بالا قدیمی‌تر است و وحشتناک‌ترین تأثیر را بر انسان‌ها گذاشته است.‏ دروغ!‏ بدین معنی که شخصی برای فریب دیگران سخنی غیر از حقیقت را بر زبان آورد.‏ چه کسی اولین دروغ را گفت؟‏ عیسی مسیح «ابلیس» را «پدر دروغ» خوانده است.‏ ‏(‏یوحنا ۸:‏۴۴ خوانده شود.‏)‏ شیطان چه زمانی برای اولین بار دروغ گفت؟‏

۲ اولین دروغ او به هزاران سال پیش در باغ عدن بازمی‌گردد.‏ اولین زوج بشر یعنی آدم و حوّا از زندگی در بهشتی که آفریدگارشان برای آنان فراهم کرده بود برخوردار بودند.‏ سپس شیطان وارد صحنه شد.‏ او می‌دانست که خدا به آدم و حوّا فرمان داده بود از میوۀ «درخت شناخت نیک و بد» نخورند و اگر از فرمان خدا سرپیچی کنند خواهند مرد.‏ با این حال،‏ شیطان از طریق ماری با حوّا صحبت کرد و به او گفت:‏ «به‌یقین نخواهید مرد.‏» این اولین دروغ در طول تاریخ بود.‏ شیطان در ادامه گفت:‏ «خدا می‌داند روزی که از آن بخورید،‏ چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواهید بود.‏»—‏پیدا ۲:‏۱۵-‏۱۷؛‏ ۳:‏۱-‏۵‏.‏

۳.‏ چرا می‌توان گفت که دروغ شیطان مغرضانه و از روی بدخواهی بود و نتیجهٔ آن چه بود؟‏

 ۳ دروغ شیطان مغرضانه و از روی بدخواهی بود،‏ زیرا او می‌دانست که اگر حوّا گفتهٔ او را باور کند و از آن میوه بخورد،‏ خواهد مرد.‏ آدم و حوّا هر دو از فرمان یَهُوَه سرپیچی کردند و سرانجام مردند.‏ (‏پیدا ۳:‏۶؛‏ ۵:‏۵‏)‏ به‌علاوه به‌خاطر گناه آنان «مرگ در میان همهٔ انسان‌ها شیوع یافت.‏» در واقع «مرگ .‏ .‏ .‏ بر همگان پادشاهی کرد،‏ حتی بر کسانی که گناهشان همچون تخطّی آدم نبود.‏» (‏روم ۵:‏۱۲،‏ ۱۴‏)‏ اکنون به جای این که انسان‌ها طبق ارادۀ یَهُوَه،‏ از زندگی ابدی در بهشت لذّت ببرند ‹روزهای عمرشان هفتاد سال است و اگر قوی باشند،‏ هشتاد سال.‏› حتی اگر چنین باشد نیز در زندگی «محنت و اندوه» بسیار خواهند داشت.‏ (‏مز ۹۰:‏۱۰‏)‏ تمام این وقایع غم‌انگیز به‌خاطر دروغ شیطان بود!‏

۴.‏ الف)‏ پاسخ چه سؤالاتی را باید بدانیم؟‏ ب)‏ مطابق با مزمور ۱۵:‏۱،‏ ۲ تنها چه کسانی می‌توانند دوست یَهُوَه باشند؟‏

۴ عیسی گفت که شیطان «در حقیقت استوار نماند؛‏ زیرا حقیقت در او نیست.‏» امروزه نیز شیطان همچنان به دروغ‌هایش ادامه می‌دهد و به این شکل «تمام ساکنان زمین را گمراه می‌کند.‏» (‏مکا ۱۲:‏۹‏)‏ مسلّماً ما نمی‌خواهیم فریب دروغ‌های شیطان را بخوریم.‏ به همین دلیل سه سؤال را در این مقاله پاسخ می‌دهیم.‏ شیطان چگونه انسان‌ها را گمراه می‌کند؟‏ چرا دروغ در بین انسان‌ها بسیار معمول است؟‏ برای این که مانند آدم و حوّا رابطه‌مان با یَهُوَه صدمه نبیند،‏ چگونه می‌توانیم همواره ‹راست بگوییم؟‏›—‏مزمور ۱۵:‏۱،‏ ۲ خوانده شود.‏

شیطان چگونه انسان‌ها را گمراه می‌کند؟‏

۵.‏ امروزه شیطان چگونه انسان‌ها را گمراه می‌کند؟‏

۵ پولُس رسول می‌دانست که ما می‌توانیم از فریب شیطان در امان باشیم،‏ «زیرا از انگیزه‌های او بی‌اطلاع نیستیم.‏» (‏۲قر ۲:‏۱۱‏،‏ پاورقی)‏ ما می‌دانیم که تمام دنیا از جمله ادیان کاذب،‏ سیاست فاسد و دنیای طمّاع تجارت تحت کنترل شیطان است.‏ (‏۱یو ۵:‏۱۹‏)‏ بنابراین جای تعجب نیست که افرادی که مقام بالایی در این دنیا دارند،‏ تحت نفوذ شیطان و دیوهایش دروغ می‌گویند.‏ (‏۱تیمو ۴:‏۱،‏ ۲‏)‏ برای مثال تجّار و بازرگانان،‏ طرح‌ها و محصولاتی زیان‌آور به مردم عرضه می‌کنند و از طریق تبلیغات دروغین و گمراه‌کننده محصولاتشان را به فروش می‌رسانند.‏

۶،‏ ۷.‏ الف)‏ چرا دروغ گفتن رهبران مذهبی گناه بزرگی برای آنان محسوب می‌شود؟‏ ب)‏ شما چه دروغ‌هایی از رهبران ادیان شنیده‌اید؟‏

۶ رهبران مذهبی که تعالیم دروغ را رواج می‌دهند،‏ گناه بزرگی مرتکب می‌شوند؛‏ زیرا زندگی و آیندۀ پیروان خود را به خطر می‌اندازند.‏ اگر شخصی تعلیمی دروغین را باور کند و به اعمالی که خدا محکوم کرده است دست بزند،‏ ممکن است امکان زندگی ابدی را برای همیشه از دست بدهد.‏ (‏هو ۴:‏۹‏)‏ عیسی می‌دانست که رهبران مذهبی زمان خودش مردم را گمراه می‌کردند.‏ او با صراحت به آنان چنین گفت:‏ «وای بر شما،‏ ای علمای دین و فَریسیان،‏ ای ریاکاران!‏ زیرا دریا و خشکی را طی می‌کنید تا کسی را به کیش خود درآورید و وقتی درآمد،‏ او را دو برابر بیش از خود سزاوار درّۀ هِنّوم [نابودی ابدی] می‌سازید.‏» (‏مت ۲۳:‏۱۵‏)‏ عیسی با عباراتی تند و صریح رهبران مذهبی را محکوم کرد.‏ زیرا آنان به‌راستی «از پدر خود ابلیس» بودند که «از آغاز قاتل بود.‏»—‏یو ۸:‏۴۴‏.‏

۷ امروزه رهبران ادیان در همه جای دنیا فعالیت می‌کنند؛‏ برای مثال کشیش‌ها،‏ خاخام‌ها و سُوامی‌ها.‏ آنان همچون رهبران مذهبی قرن اول «مانع آشکار شدن حقیقت می‌شوند» و ‹حقیقت خدا را با دروغ معاوضه می‌کنند.‏› (‏روم ۱:‏۱۸،‏ ۲۵‏)‏ آنان تعالیم غلطی را به مردم می‌آموزند؛‏ تعالیمی همچون آتش جهنّم،‏ فناناپذیری روح،‏ تناسخ و این که خدا همجنسگرایی و ازدواج با شخص همجنس را قابل قبول می‌داند.‏

۸.‏ ما به‌زودی چه دروغی از سیاستمداران می‌شنویم و باید چه واکنشی نسبت به آن داشته باشیم؟‏

 ۸ سیاستمداران نیز با دروغ،‏ انسان‌ها را گمراه می‌کنند.‏ یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌هایی که انسان‌ها به‌زودی می‌شنوند این است که «صلح و امنیت» برقرار شده است!‏ اما «ناگهان نابودی به نحوی غیرمنتظره بر ایشان خواهد آمد.‏» باشد که ما فریب آنان را نخوریم و به یاد داشته باشیم که این نظام حاضر بسیار بی‌ثبات است!‏ ما به‌خوبی می‌دانیم که «روز یَهُوَه درست همچون دزدی که در شب می‌آید،‏ خواهد آمد.‏»—‏۱تسا ۵:‏۱-‏۴‏.‏

چرا دروغ در بین انسان‌ها بسیار معمول است؟‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ چرا انسان‌ها دروغ می‌گویند و این کار چه نتایجی دارد؟‏ ب)‏ چه چیز را دربارۀ یَهُوَه باید به یاد داشته باشیم؟‏

۹ معمولاً وقتی مردم از محصولی که به‌تازگی اختراع شده است استقبال می‌کنند،‏ آن محصول به طور عمده به تولید می‌رسد.‏ این موضوع در رابطه با دروغ نیز صدق می‌کند.‏ دروغ گفتن امروزه در بین مردم بسیار معمول شده است و تنها افراد عالی‌رتبه نیستند که با دروغ،‏ دیگران را فریب می‌دهند.‏ در مقاله‌ای با عنوان «چرا دروغ می‌گوییم؟‏» نوشتهٔ باتاچارجی چنین آمده است:‏ «دروغگویی بخشی از شخصیت انسان‌ها شده است.‏» مردم معمولاً برای حفظ آبروی خود یا برای نفع خود دروغ می‌گویند.‏ آنان همچنین برای توجیه اشتباهات خود یا سوءاستفادۀ مالی حقیقت را پنهان می‌کنند.‏ طبق آن مقاله برخی مردم «به‌آسانی به افراد غریبه،‏ همکاران،‏ دوستان و نزدیکان خود در امور کوچک و بزرگ دروغ می‌گویند.‏»‏

۱۰ نتیجهٔ این همه دروغ چیست؟‏ اعتمادها سلب می‌شود و دوستی‌ها از بین می‌رود.‏ تصوّر کنید چقدر یأس‌آور است وقتی زنی به شوهر وفادار خود خیانت می‌کند و با دروغ رابطهٔ نامشروع خود را پنهان نگاه می‌دارد.‏ یا مردی که با همسر و فرزندان خود بدرفتاری می‌کند،‏ اما در حضور دیگران وانمود می‌کند که شوهر و پدری نمونه است.‏ باید به یاد داشته باشیم که چنین انسان‌های فریبکاری نمی‌توانند چیزی را از یَهُوَه مخفی نگاه دارند،‏ زیرا ‹همه چیز در چشم یَهُوَه،‏ عریان و به‌وضوح نمایان است.‏›—‏عبر ۴:‏۱۳‏.‏

۱۱.‏ ما از نمونهٔ بد حَنانیا و سَفیره چه می‌آموزیم؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۱ مطابق با یکی از گزارشات کتاب مقدّس،‏ شیطان زوجی مسیحی را برانگیخت که به خدا دروغ بگویند.‏ حَنانیا و سَفیره در دل خود قصد کردند که رسولان را فریب دهند.‏ آنان برای اهدای اعانه یکی از املاک خود را فروختند،‏ اما تنها بخشی از مبلغ فروش آن را به رسولان دادند.‏ آنان با اهدای این اعانه می‌خواستند خود را در دید اعضای جماعت بسیار بخشنده و سخاوتمند جلوه دهند.‏ اما یَهُوَه که می‌توانست همه چیز را ببیند،‏ آنان را به سزای عملشان رساند.‏—‏اعما ۵:‏۱-‏۱۰‏.‏

۱۲.‏ چه آینده‌ای در انتظار کسانی است که بدون پشیمانی و مغرضانه دروغ می‌گویند و چرا؟‏

۱۲ یَهُوَه چه احساسی نسبت به دروغ دارد؟‏ شیطان و تمام کسانی که مانند او بدون پشیمانی و مغرضانه دروغ می‌گویند،‏ به «دریاچهٔ آتش» افکنده خواهند شد.‏ (‏مکا ۲۰:‏۱۰؛‏ ۲۱:‏۸؛‏ مز ۵:‏۶‏)‏ زیرا از دید یَهُوَه دروغگویان جزو گروهی هستند که «اعمالشان در چشم خدا نفرت‌انگیز است.‏»—‏مکا ۲۲:‏۱۵‏،‏ پاورقی.‏

۱۳.‏ ما چه چیز را در رابطه با یَهُوَه می‌دانیم و این موضوع ما را به چه کاری برمی‌انگیزد؟‏

۱۳ ‏«خدا انسان نیست که دروغ گوید.‏» در واقع «ممکن نیست خدا .‏ .‏ .‏ دروغ بگوید.‏» (‏اعد ۲۳:‏۱۹؛‏ عبر ۶:‏۱۸‏)‏ ‹یَهُوَه از زبان دروغگو بیزار است.‏› (‏امث ۶:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ بنابراین برای این که مورد تأیید یَهُوَه باشیم باید مطابق معیارهای او زندگی کنیم و همواره صادق باشیم.‏ به همین دلیل ‹به یکدیگر دروغ نمی‌گوییم.‏›—‏کول ۳:‏۹‏.‏

 راستگو باشیم

۱۴.‏ الف)‏ چگونه می‌توانیم خود را از پیروان ادیان کاذب متمایز سازیم؟‏ ب)‏ اصلی را که در لوقا ۶:‏۴۵ آمده است توضیح دهید.‏

۱۴ یکی از راه‌هایی که مسیحیان حقیقی خود را از پیروان ادیان کاذب متمایز می‌سازند چیست؟‏ آنان همواره حقیقت را می‌گویند.‏ ‏(‏زَکَریا ۸:‏۱۶،‏ ۱۷ خوانده شود.‏)‏ پولُس رسول چنین گفت:‏ ‹با راستگویی شایستگی خود را به عنوان خادمان خدا نشان می‌دهیم.‏› (‏۲قر ۶:‏۴،‏ ۷‏)‏ عیسی نیز گفت:‏ «زبان آنچه را می‌گوید که دل از آن پر است.‏» (‏لو ۶:‏۴۵‏)‏ بنابراین اگر شخص در دل خود صادق باشد،‏ سخن راست و حقیقت را بر زبان می‌آورد.‏ او به افراد غریبه،‏ همکاران،‏ دوستان و نزدیکان خود حقیقت را می‌گوید؛‏ حال چه در مسائل جزئی،‏ چه در امور جدّی‌تر.‏ حال خواهیم دید که در موقعیت‌های مختلف چگونه می‌توانیم صادق باشیم.‏

آیا تشخیص می‌دهید که زندگی این خواهر جوان چه مشکلی دارد؟‏ (‏بندهای ۱۵ و ۱۶ ملاحظه شود)‏

۱۵.‏ الف)‏ چرا عاقلانه نیست که زندگی دوگانه‌ای داشته باشیم؟‏ ب)‏ چه چیز به جوانان کمک می‌کند که با فشار هم‌سن‌وسالان خود مقابله کنند؟‏ (‏پاورقی ملاحظه شود.‏)‏

۱۵ حال اگر شما جوانی هستید که می‌خواهید مانند هم‌سن‌وسالان خود باشید چطور؟‏ بسیار مراقب باشید که همچون برخی جوانان زندگی دوگانه‌ای نداشته باشید.‏ آنان در حضور خانواده و اعضای جماعت وانمود می‌کنند که زندگی پاکی دارند،‏ اما در شبکه‌های اجتماعی و هنگامی که با جوانان دنیوی هستند کاملاً متفاوت عمل می‌کنند.‏ برای مثال،‏ کلماتی ناشایست به زبان می‌آورند،‏ لباس‌هایی نامناسب می‌پوشند،‏ به موسیقی‌های غیراخلاقی گوش می‌دهند،‏ الکل بیش از حد و مواد مخدّر مصرف می‌کنند،‏ ارتباط پنهانی با جنس مخالف دارند و یا حتی به اعمالی بدتر از این دست می‌زنند.‏ چنین افرادی با دروغ زندگی می‌کنند و در مقابل والدین و هم‌ایمانان خود و حتی یَهُوَه خدا با ریاکاری عمل می‌کنند.‏ (‏مز ۲۶:‏۴،‏ ۵‏)‏ یَهُوَه خدا کاملاً متوجه می‌شود اگر ما فقط ‹با لب‌هایمان به او حرمت گذاریم،‏ اما دل‌هایمان از او بسیار دور باشد.‏› (‏مرق ۷:‏۶‏)‏ بسیار حکیمانه است که پند کتاب امثال را بکار گیریم که می‌گوید:‏ «دلت بر گنهکاران حسد مبَرد،‏ بلکه همهٔ روز برای ترس خداوند غیور باش.‏»—‏امث ۲۳:‏۱۷‏.‏ *

۱۶.‏ هنگامی که فرم درخواست خدمت تمام‌وقت را پر می‌کنیم،‏ چرا مهم است صادق باشیم؟‏

۱۶ شاید شما بخواهید به پیشگامی بپردازید،‏ یا شاید بخواهید به خدمت تمام‌وقت ویژه مانند خدمت در بیت‌ئیل مشغول شوید.‏ در این صورت  هنگامی که فرم درخواست را پر می‌کنید،‏ بسیار مهم است که به سؤالاتی دربارۀ سلامت،‏ تفریحات و اصول اخلاقی،‏ جواب‌هایی صادقانه و کامل بدهید.‏ (‏عبر ۱۳:‏۱۸‏)‏ شاید در گذشته به اعمالی ناپاک یا سؤال‌برانگیز دست زده باشید که پیران جماعت از آن آگاه نباشند.‏ بجاست که در این رابطه از آنان کمک بخواهید تا بتوانید با وجدانی پاک به یَهُوَه خدمت کنید.‏—‏روم ۹:‏۱؛‏ غلا ۶:‏۱‏.‏

۱۷.‏ هنگامی که مورد بازجویی قرار می‌گیریم چه مسئولیتی نسبت به هم‌ایمانانمان داریم؟‏

۱۷ موقعیت دیگری را در نظر بگیرید.‏ فرض کنید که در سرزمین شما فعالیت شاهدان یَهُوَه محدود شده است.‏ مقامات دولتی شما را احضار کرده‌اند تا سؤالاتی دربارۀ هم‌ایمانانتان از شما بپرسند.‏ در این شرایط چگونه باید عمل کنید؟‏ آیا باید هر آنچه را می‌دانید به آنان بگویید؟‏ هنگامی که عیسی از طرف فرمانداران روم بازجویی می‌شد چگونه عمل کرد؟‏ واکنش او مطابق با یکی از اصول کتاب مقدّس بود که می‌گوید:‏ «وقتی برای سکوت و وقتی برای سخن گفتن.‏» بنابراین عیسی گاهی اوقات هیچ پاسخی نمی‌داد!‏ (‏جا ۳:‏۱،‏ ۷؛‏ مت ۲۷:‏۱۱-‏۱۴‏)‏ بجاست که ما نیز در چنین شرایطی بسیار محتاط عمل کنیم تا جان هم‌ایمانانمان را به خطر نیندازیم.‏—‏امث ۱۰:‏۱۹؛‏ ۱۱:‏۱۲‏.‏

چگونه تشخیص می‌دهید که چه زمانی باید سکوت کرد و چه زمانی باید حقیقت را کاملاً بیان کرد؟‏ (‏بندهای ۱۷ و ۱۸ ملاحظه شود)‏

۱۸.‏ هنگامی که دربارۀ خطای هم‌ایمانی با پیران جماعت صحبت می‌کنیم چه مسئولیتی داریم؟‏

۱۸ حال اگر یکی از اعضای جماعت گناهی جدّی مرتکب شده است که شما از آن آگاهید چطور؟‏ شاید پیران مسیحی که مسئولند جماعت را از نظر اخلاقی پاک نگاه دارند،‏ در این رابطه سؤالاتی از شما بپرسند.‏ در این شرایط اگر پای یکی از دوستان نزدیک یا اعضای خانواده در میان باشد چگونه عمل می‌کنید؟‏ «شخص امین،‏ حقیقت را بیان می‌کند.‏» (‏امث ۱۲:‏۱۷؛‏ ۲۱:‏۲۸‏)‏ بنابراین شما مسئولید که حقیقت را تمام و کمال برای پیران جماعت بگویید و آن را تغییر ندهید.‏ پیران جماعت باید از تمام جوانب امر آگاه باشند تا بتوانند به بهترین شکل به شخص خطاکار کمک کنند.‏ در نتیجه او می‌تواند رابطه‌اش را با یَهُوَه حفظ کند.‏—‏یعقو ۵:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

۱۹.‏ در مقالهٔ بعد چه موضوعی را بررسی خواهیم کرد؟‏

۱۹ داوود مزمورنویس گفت که یَهُوَه مشتاق راستی و صداقت است.‏ (‏مز ۵۱:‏۶‏)‏ داوود می‌دانست که راستی و صداقت از دل ما می‌آید.‏ مسیحیان حقیقی در تمام جوانب زندگی با دیگران صادق هستند.‏ راه دیگری که ما خادمان خدا می‌توانیم تفاوت خود را با پیروان ادیان کاذب نشان دهیم این است که حقیقت کلام خدا را با دیگران در میان بگذاریم.‏ در مقالهٔ بعد این موضوع را بررسی خواهیم کرد.‏

^ بند 15 فصل ۱۶ از جلد دوم کتاب «پرسش‌های جوانان—‏پاسخ‌های مفید» در مورد داشتن زندگی‌ای دوگانه (‏انگلیسی)‏ و همچنین پرسش ۶ بروشور پاسخ به ۱۰ پرسش جوانان با عنوان «‏چطور با فشار همسالانم مقابله کنم؟‏‏» ملاحظه شود.‏