مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

ارابه‌ها و تاج محافظ شماست

ارابه‌ها و تاج محافظ شماست

‏«اگر براستی کلام یهوه خدای خویش را بشنوید،‏ این واقع خواهد شد.‏»—‏زَکَریا ۶:‏۱۵‏.‏

سرودهای:‏ ۶۱،‏ ۲۲

۱،‏ ۲.‏ زَکَریا در پایان رؤیای هفتم،‏ یهودیان اورشلیم را در چه وضعیتی دید؟‏

هنگامی که رؤیای هفتم زَکَریا به پایان رسید،‏ او باید بر روی چیزهای بسیاری تفکّر و تعمّق می‌کرد.‏ یَهُوَه تضمین کرده بود که بدکاران را مجازات خواهد کرد و مسلّماً این وعدهٔ یَهُوَه باعث تقویت ایمان زَکَریا می‌شد.‏ اما در واقع هیچ چیزی تا آن زمان تغییر نکرده بود.‏ هنوز نادرستی و شرارت‌های دیگر انجام می‌شد و کار بنای معبد اورشلیم ناتمام مانده بود.‏ چرا یهودیان کاری را که یَهُوَه به آنان داده بود،‏ زود رها کردند؟‏ آیا هدف آنان از بازگشت به وطن‌شان این بود که در پی منافع شخصی خود باشند؟‏

۲ زَکَریا می‌دانست یهودیانی که به اورشلیم بازگشتند مردان و زنان باایمانی بودند.‏ آنان کسانی بودند که «خدا روحشان را برانگیخته بود» تا برای بازگشت به وطن‌شان خانه و شغل خود را در بابل رها کنند.‏ (‏عز ۱:‏۲،‏ ۳،‏ ۵‏)‏ آنان سرزمینی را که برایشان آشنا بود ترک کردند و به سرزمینی رفتند که برای اکثر آنان بیگانه بود.‏ بازسازی معبد یَهُوَه آنقدر اهمیت داشت که آن یهودیان حاضر شدند ۱۶۰۰ کیلومتر را از میان سرزمین‌های ناهموار و خطرناک طی کنند.‏

۳،‏ ۴.‏ یهودیانی که به اورشلیم بازگشتند با چه مشکلاتی روبرو شدند؟‏

۳ آیا می‌توانید آن سفر طولانی را تجسّم کنید؟‏ وقتی یهودیان از بابل به سوی  اورشلیم حرکت کردند،‏ بی‌شک در راه ساعت‌ها در مورد محل زندگی جدیدشان فکر می‌کردند.‏ سالمندان از شکوه و زیبایی شهر اورشلیم و معبد آن صحبت می‌کردند که پیش از نابودی اورشلیم،‏ آن را به چشم دیده بودند.‏ (‏عز ۳:‏۱۲‏)‏ اگر شما با آنان همسفر بودید،‏ وقتی اورشلیم را برای اولین بار می‌دیدید چه احساسی به شما دست می‌داد؟‏ آیا با دیدن ساختمان‌های ویران‌شده که علف هرز همه جای آن را پوشانده بود و دیوارهای خراب‌شده،‏ ناراحت و غمگین نمی‌شدید؟‏ شاید شما آن دیوارهای خرابه را با دیوارهای عظیم و مستحکم بابل مقایسه می‌کردید.‏ اما با این حال،‏ یهودیان مأیوس نشدند.‏ چرا؟‏ چون آنان به چشم خود دیدند که چگونه یَهُوَه در طی آن سفر طولانی از آنان پشتیبانی و محافظت کرد.‏ یهودیان به‌محض رسیدن به اورشلیم،‏ در مکانی که قبلاً معبد قرار داشت مذبحی ساختند و هر روز برای یَهُوَه قربانی می‌گذرانیدند.‏ (‏عز ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ آنان با شوروشوق تمام دست به کار شدند.‏ ظاهراً هیچ چیزی نمی‌توانست آنان را مأیوس کند.‏

۴ یهودیان باید همزمان با بازسازی معبد،‏ شهرها و خانه‌هایشان را نیز بازسازی می‌کردند.‏ آنان باید در کشتزار کار می‌کردند تا بتوانند برای خانوادهٔ خود خوراک فراهم کنند.‏ (‏عز ۲:‏۷۰‏)‏ آنان کارهای بسیاری در پیش داشتند و این برایشان طاقت‌فرسا بود.‏ علاوه بر آن،‏ کمی پس از شروع کار،‏ دشمنانشان سخت تلاش کردند که کارشان را متوقف کنند.‏ مخالفت آنان ۱۵ سال طول کشید و یهودیان کم‌کم مأیوس شدند.‏ (‏عز ۴:‏۱-‏۴‏)‏ مشکل بعدی که همچون توفانی به آنان حمله کرد،‏ فرمان متوقف ساختن بنای اورشلیم از سوی پادشاه پارس در سال ۵۲۲ قبل از میلاد بود.‏ به نظر می‌رسید که آن شهر دیگر هرگز بنا نخواهد شد.‏—‏عز ۴:‏۲۱-‏۲۴‏.‏

۵.‏ چگونه یَهُوَه به قومش کمک کرد؟‏

۵ یَهُوَه می‌دانست که قومش به چه چیزی نیاز دارد.‏ او آخرین رؤیا را به زَکَریا نشان داد تا به یهودیان اطمینان بخشد که آنان را دوست دارد و از تلاش‌هایی که در راه خدمت به او می‌کنند،‏ قدردان است.‏ او قول داد که اگر بر سر کاری که به آنان محوّل کرده است برگردند،‏ از آنان محافظت خواهد کرد.‏ یَهُوَه خدا در خصوص بازسازی معبد به آنان چنین اطمینان داد:‏ «اگر براستی کلام یهوه خدای خویش را بشنوید،‏ این واقع خواهد شد.‏»—‏زکر ۶:‏۱۵‏.‏

لشکری از فرشتگان

۶.‏ الف)‏ رؤیای هشتم زَکَریا چگونه شروع شد؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ چرا اسب‌ها رنگ‌های متفاوت داشتند؟‏

۶ رؤیای هشتم زَکَریا که آخرین رؤیای اوست،‏ بیشتر از رؤیاهای دیگر او ایمان خادمان خدا را تقویت می‌کند.‏ ‏(‏زَکَریا ۶:‏۱-‏۳ خوانده شود،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏ * تلاش کنید آنچه را زَکَریا در رؤیا دید،‏ تجسّم کنید.‏ او می‌گوید:‏ «چهار ارابه از میان دو کوه بیرون می‌رفت و کوه‌ها کوه‌های مسین بود.‏» اسب‌هایی که ارابه‌ها را می‌کشیدند رنگ‌های متفاوت داشتند که سواران را از یکدیگر متمایز می‌ساخت.‏ زَکَریا پرسید:‏ «اینها چیستند؟‏» (‏زکر ۶:‏۴‏)‏ از آنجایی که این رؤیا به ما و زمان ما نیز مربوط می‌شود،‏ می‌خواهیم بدانیم که مفهوم آن چیست.‏

یَهُوَه همچنان قومش را از طریق فرشتگان محافظت و تقویت می‌کند

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ دو کوه مسی مظهر چه چیزی هستند؟‏ ب)‏ چرا آن‌ها از مس ساخته شده‌اند؟‏

۷ گاه در کتاب مقدّس کوه‌ها نماد پادشاهی‌ها و حکومت‌هاست.‏ کوه‌هایی که در گزارش زَکَریا قید شده‌اند مشابه دو کوهی هستند که در پیشگویی دانیال نبی از آن‌ها صحبت شده است.‏ یکی از کوه‌ها حکمرانی ابدی و عالمگیر یَهُوَه خدا را نشان می‌دهد و کوه دیگر نماد پادشاهی خدا از طریق عیسی مسیح است.‏ (‏دان ۲:‏۳۵،‏ ۴۵‏)‏ از زمانی که عیسی در آسمان بر تخت پادشاهی  نشست،‏ یعنی از پاییز سال ۱۹۱۴ میلادی،‏ این دو کوه مجازی وجود داشته‌اند و در انجام مقصود خدا بر روی زمین نقش ویژه‌ای را ایفا کرده‌اند.‏

۸ چرا این کوه‌ها از مس بودند؟‏ مس همچون طلا فلزی بسیار باارزش است.‏ یَهُوَه خدا فرمان داده بود که در ساختن خیمهٔ عبادت و بعدها معبد اورشلیم از این فلز درخشان استفاده کنند.‏ (‏خرو ۲۷:‏۱-‏۳؛‏ ۱پاد ۷:‏۱۳-‏۱۶‏)‏ در واقع،‏ مسی بودن دو کوه مجازی جنبه‌های شکوهمند حکمرانی عالمگیر یَهُوَه خدا و پادشاهی خدا از طریق عیسی مسیح را به ما یادآوری می‌کند که همهٔ انسان‌ها تحت آن احساس امنیت خواهند کرد و از برکات فراوانی برخوردار خواهند شد.‏

۹.‏ آنانی که بر ارابه‌ها سوارند چه کسانی هستند و مأموریت‌شان چیست؟‏

۹ آنانی که بر ارابه‌ها سوارند نماد چه کسانی هستند؟‏ آنان مظهر فرشتگان هستند و احتمالاً گروه‌های مختلف از فرشتگان که با مأموریتی ویژه از «حضور خداوندگار تمامی جهان بیرون می‌آیند.‏» ‏(‏زَکَریا ۶:‏۵-‏۸ خوانده شود.‏)‏ آن فرشتگان به مکانی‌هایی مشخص فرستاده می‌شوند تا قوم خدا را از خطر «سرزمین شمال» یعنی بابل محافظت کنند.‏ یَهُوَه با نشان دادن این رؤیا به زَکَریا،‏ قومش را مطمئن ساخت که دیگر هرگز در اسارت بابل نخواهند بود.‏ به‌راستی که این پیام چقدر باعث دلگرمی کسانی بود که معبد را بازسازی می‌کردند.‏ آن یهودیان می‌دانستند که دشمنانشان هرگز قادر نخواهند بود آنان را از کارشان متوقف کنند.‏

۱۰.‏ پیشگویی زَکَریا در مورد ارابه‌ها و سواران آن،‏ قوم خدا را از چه چیزی مطمئن می‌سازد؟‏

۱۰ یَهُوَه خدا امروز نیز برای حفاظت و تقویت پرستندگانش از فرشتگان استفاده می‌کند.‏ (‏ملا ۳:‏۶؛‏ عبر ۱:‏۷،‏ ۱۴‏)‏ از سال ۱۹۱۹ میلادی که اسرائیل روحانی از اسارت بابل بزرگ آزاد شد،‏ دشمنانشان سخت تلاش کرده‌اند که از رشد و گسترش پرستش حقیقی جلوگیری کنند.‏ (‏مکا ۱۸:‏۴‏)‏ اما آنان در این کار موفق نشده‌اند.‏ از آنجایی که فرشتگان از سازمان یَهُوَه محافظت می‌کنند،‏ نباید ترس و واهمه داشته باشیم که قوم خدا دوباره تحت اسارت دین کاذب قرار گیرد.‏ (‏مز ۳۴:‏۷‏)‏ ما اطمینان داریم که می‌توانیم همچنان با شادی در خدمت به یَهُوَه مشغول باشیم.‏ پیشگویی زَکَریا به‌روشنی به ما نشان می‌دهد که تحت حفاظت آن دو کوه مجازی قرار داریم و در امنیت هستیم.‏

۱۱.‏ چرا نباید از حمله‌ای که به قوم خدا خواهد شد،‏ ترس و وحشت داشته باشیم؟‏

۱۱ در آیندهٔ بسیار نزدیک حکومت‌های دنیای شیطان برای نابودی قوم خدا گرد هم خواهند آمد.‏ (‏حز ۳۸:‏۲،‏ ۱۰-‏۱۲؛‏ دان ۱۱:‏۴۰،‏ ۴۴،‏ ۴۵؛‏ مکا ۱۹:‏۱۹‏)‏ در پیشگویی حِزْقیال نبی آمده است که آنان مانند ابری که زمین را می‌پوشانَد،‏ سوار بر اسب و با خشم شدید به سوی قوم خدا می‌تازند.‏ (‏حز ۳۸:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ * آیا این موضوع باید سبب ترس و وحشت ما شود؟‏ به هیچ وجه!‏ زیرا سپاه عظیم و لشکر یَهُوَه خدا آمادهٔ دفاع از ماست.‏ در طی مصیبت عظیم فرشتگان خدا برای محافظت از قوم او وارد عمل می‌شوند و همهٔ کسانی را که بر ضدّ حکمرانی خدا هستند،‏ نابود خواهند کرد.‏ (‏۲تسا ۱:‏۷،‏ ۸‏)‏ به‌راستی که آن روز چه روز شکوهمندی خواهد بود!‏ اما چه کسی فرماندهٔ لشکر آسمانی یَهُوَه خداست؟‏

 تاج‌گذاری پادشاه و کاهن یَهُوَه

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ یَهُوَه چه کاری را به زَکَریا سپرد؟‏ ب)‏ چگونه می‌دانیم که شاخه همان عیسی مسیح است؟‏

۱۲ یَهُوَه خدا آن هشت رؤیا را تنها به زَکَریا نشان داد.‏ سپس به او گفت که پیش‌گویی بعدی را با انجام اعمالی به نمایش بگذارد.‏ بدین شکل خدا کسانی را که معبد او را بازسازی می‌کردند،‏ تشویق کرد.‏ ‏(‏زَکَریا ۶:‏۹-‏۱۲ خوانده شود.‏)‏ یَهُوَه به زَکَریا گفت که از حِلدای،‏ طوبیا و یِدَعیا که از بابل آمده بودند،‏ طلا و نقره گرفته و با آن «تاجی» بسازد.‏ (‏زکر ۶:‏۱۱‏)‏ آیا به زَکَریا گفته شد که آن تاج را بر سر زَرُبّابِل فرماندار که از طایفهٔ یهودا و از نوادگان داوود بود،‏ بگذارد؟‏ خیر.‏ یَهُوَه به زَکَریا گفت که آن تاج را بر سر یِهوشَع کاهن اعظم بگذارد.‏ مسلّماً کسانی که شاهد این رویداد بودند،‏ شگفت‌زده شدند.‏

۱۳ آیا با این تاج‌گذاری،‏ یِهوشَع که کاهن اعظم بود پادشاه شد؟‏ خیر.‏ او از خاندان سلطنتی داوود نبود و به این دلیل صلاحیت پادشاه شدن را نداشت.‏ تاج‌گذاری او نمادی بود از تاج‌گذاری کسی که در آینده پادشاه و کاهن ابدی می‌شد.‏ آن شخص «شاخه» نامیده شده است و آیات کتاب مقدّس به ما نشان می‌دهد که شاخه همان عیسی مسیح است.‏—‏اشع ۱۱:‏۱؛‏ مت ۲:‏۲۳ پاورقی.‏

۱۴.‏ عیسی مسیح که پادشاه و کاهن اعظم است،‏ چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟‏

۱۴ عیسی هم پادشاه و هم کاهن اعظم است.‏ او فرماندهٔ لشکر آسمانی یَهُوَه خداست و سخت تلاش می‌کند که در این دنیای آشفته و پر از خشونت برای قوم خدا امنیت ایجاد کند.‏ (‏ار ۲۳:‏۵،‏ ۶‏)‏ در آیندهٔ بسیار نزدیک،‏ عیسی مسیح برای پشتیبانی از حکمرانی خدا و دفاع از قوم او خواهد برخاست و همهٔ ملت‌ها را شکست خواهد داد.‏ (‏مکا ۱۷:‏۱۲-‏۱۴؛‏ ۱۹:‏۱۱،‏ ۱۴،‏ ۱۵‏)‏ اما عیسی مسیح یا همان شاخه باید پیش از فرارسیدن آن روز کار بزرگی را به پایان برساند.‏

او معبد را بنا خواهد کرد

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ چه کسی در عصر ما قوم خدا را پاکسازی و برای پرستش پاک آماده کرد و چگونه؟‏ ب)‏ در پایان حکومت هزار سالهٔ مسیح،‏ وضعیت زمین به چه صورت خواهد بود؟‏

۱۵ عیسی مسیح پادشاه و کاهن اعظم شد.‏ بنابراین او بود که باید ‹معبد خداوند را بنا می‌کرد.‏› ‏(‏زَکَریا ۶:‏۱۳ خوانده شود.‏)‏ در عصر ما کار بنای مجازی شامل این بود که عیسی قوم خدا را در سال ۱۹۱۹ از اسارت بابل بزرگ یا نفوذ دین کاذب آزاد سازد و جماعت مسیحی را دوباره برپا کند.‏ او «غلام امین و دانا» را نیز منصوب کرد.‏ این غلام نماد گروهی از برادران مسح‌شده است که هدایت قوم خدا را بر عهده دارند و بر اموری که باید در بخش زمینی معبد روحانی انجام شود،‏ نظارت دارند.‏ (‏مت ۲۴:‏۴۵‏)‏ عیسی مسیح همچنین با پاکسازی قوم خدا به آنان کمک کرده است تا پرستشی پاک و بی‌آلایش داشته باشند.‏—‏ملا ۳:‏۱-‏۳‏.‏

۱۶ عیسی مسیح و ۱۴۴٬۰۰۰ نفری که همراه او پادشاه و کاهن خواهند بود،‏ در طی حکمرانی هزارسالهٔ مسیح به انسان‌های وفادار کمک خواهند کرد که به کاملیت دست یابند.‏ در پایان آن زمان فقط پرستندگان حقیقی خدا بر روی زمین باقی خواهند ماند.‏ سرانجام همهٔ مردم در سراسر زمین دوباره به طور کامل به پرستش حقیقی روی می‌آورند.‏

شرکت داشتن در کار بنای مجازی

۱۷.‏ یَهُوَه چه اطمینان دیگری به یهودیان داد و پیام او چه تأثیری بر آنان گذاشت؟‏

۱۷ پیام زَکَریا چه تأثیری بر یهودیان باستان داشت؟‏ یَهُوَه قول داده بود که از آنان محافظت کند و به آنان یاری رساند تا بنای معبد را به پایان برسانند.‏ این وعدهٔ یَهُوَه آنان را امیدوار ساخت.‏ اما آنان هنوز در شگفت بودند که چگونه با آن تعداد کم می‌توانند آن کار بزرگ را به انجام برسانند.‏ ادامهٔ سخنان زَکَریا  به آنان کمک کرد که بر ترس و شک خود چیره شوند.‏ علاوه بر پشتیبانی اشخاص وفاداری همچون حِلدای،‏ طوبیا و یِدَعیا،‏ یَهُوَه به آنان گفت که افراد بسیاری خواهند آمد و «در بنای معبد خداوند شرکت خواهند کرد.‏» ‏(‏زَکَریا ۶:‏۱۵ خوانده شود.‏)‏ یهودیان مطمئن بودند که یَهُوَه از کارشان پشتیبانی می‌کند.‏ با این که پادشاه پارس فرمان داده بود که کار بازسازی متوقف شود،‏ آنان شجاعانه دوباره به بازسازی معبد اورشلیم پرداختند.‏ ممنوع کردن کار آنان همچون کوهی بزرگ بر سر راه‌شان بود.‏ اما یَهُوَه خدا آن مانع را برداشت.‏ سرانجام کار بازسازی معبد در سال ۵۱۵ قبل از میلاد به پایان رسید.‏ (‏عز ۶:‏۲۲؛‏ زکر ۴:‏۶،‏ ۷‏)‏ با این همه،‏ سخنان یَهُوَه از رویدادهایی بسیار بزرگ‌تر خبر می‌دهد که در زمان ما به وقوع می‌پیوندد.‏

یَهُوَه خدا هرگز محبتی را که به او نشان می‌دهیم،‏ فراموش نمی‌کند (‏بندهای ۱۸،‏ ۱۹ ملاحظه شود)‏

۱۸.‏ چگونه زَکَریا ۶:‏۱۵ در دوران ما به تحقق می‌رسد؟‏

۱۸ امروزه میلیون‌ها نفر در سراسر زمین یَهُوَه را پرستش می‌کنند.‏ آنان با خوشحالی وقت،‏ انرژی و «دارایی» خود را به او تقدیم می‌کنند.‏ به این صورت،‏ آنان پشتیبانی خود را از معبد بزرگ روحانی نشان می‌دهند.‏ (‏امث ۳:‏۹‏)‏ ما می‌توانیم مطمئن باشیم که یَهُوَه از این پشتیبانی ما قدردان است.‏ به یاد آورید که حِلدای،‏ طوبیا و یِدَعیا طلا و نقره آوردند و زَکَریا از آن تاجی ساخت.‏ آن تاج ‹یادبودی› از اعانات آنان برای پرستش حقیقی بود.‏ (‏زکر ۶:‏۱۴‏)‏ یَهُوَه خدا هرگز کارهای ما را و محبتی را که به او نشان می‌دهیم،‏ فراموش نمی‌کند.‏—‏عبر ۶:‏۱۰‏.‏

۱۹.‏ رؤیاهای زَکَریا چه تأثیری باید بر ما بگذارد؟‏

۱۹ قوم یَهُوَه خدا در این روزهای آخر توانسته‌اند کارهای بزرگی انجام دهند.‏ آنان به دلیل رهبری عیسی مسیح و برکت یَهُوَه قادر به انجام این کارها بوده‌اند.‏ ما خوشحالیم که در سازمان یَهُوَه هستیم،‏ سازمانی که باثبات،‏ ایمن و ابدی است.‏ ما اطمینان داریم که خواست یَهُوَه در خصوص پرستش حقیقی به انجام خواهد رسید.‏ بنابراین،‏ از این که جایی در میان قوم خدا دارید قدردان باشید و «کلام یهوه خدای خویش را بشنوید.‏» به این شکل،‏ شما می‌توانید تحت حفاظت پادشاه و کاهن اعظم،‏ همچنین فرشتگان قرار بگیرید.‏ اگر آنچه در توان دارید برای پشتیبانی از پرستش حقیقی انجام دهید،‏ یَهُوَه خدا نیز در طی دوران آخر این نظام و تا ابد از شما محافظت خواهد کرد.‏

^ بند 6 ‏«بار دیگر چشمان خود را برافراشته،‏ نگریستم و اینک چهار ارابه از میان دو کوه بیرون می‌رفت و کوه‌ها کوه‌های مسین بود.‏ در ارابهٔ اوّل اسبان سرخ و در ارابهٔ دوّم اسبان سیاه،‏ و در ارابهٔ سوّم اسبان سفید و در ارابهٔ چهارم اسبان ابلقِ قوی بود.‏» (‏زَکَریا ۶:‏۱-‏۳‏،‏ ترجمهٔ قدیم‏)‏

^ بند 11 برای اطلاعات بیشتر،‏ برج دیده‌بانی ۱۵ مه ۲۰۱۵،‏ صفحات ۲۹-‏۳۰ ملاحظه شود.‏