به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  اوت ۲۰۱۷

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

چرا گزارش‌های مَتّی و لوقا در مورد نخستین رویدادهای زندگی عیسی مسیح با یکدیگر تفاوت دارند؟‏

گزارش‌های انجیل مَتّی در رابطه با تولّد عیسی و اتفاقاتی که بعد از آن رخ داد با گزارشات انجیل لوقا فرق دارند،‏ چون این دو گزارش از دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده‌اند.‏

گزارش مَتّی بیشتر در مورد وقایعی صحبت می‌کند که مربوط به یوسف است.‏ در این انجیل آمده است که وقتی یوسف متوجه شد مریم باردار است چه واکنشی نشان داد،‏ چگونه فرشته‌ای به یوسف در خوابش ظاهر شد و دلیل بارداری مریم را به او توضیح داد،‏ و سپس یوسف آن موقعیت را پذیرفت.‏ (‏مت ۱:‏۱۹-‏۲۵‏)‏ همچنین مَتّی گزارش می‌دهد که بار دیگر فرشته‌ای در خواب به یوسف گفت که با خانواده‌اش به مصر فرار کند.‏ به علاوه در گزارش مَتّی می‌خوانیم که یوسف به همراه خانواده‌اش به مصر فرار کرد،‏ فرشته‌ای در خواب به او گفت که به سرزمین اسرائیل برگردد و یوسف به همراه خانواده‌اش بازگشت و در ناصره ساکن شد.‏ (‏مت ۲:‏۱۳،‏ ۱۴،‏ ۱۹-‏۲۳‏)‏ در نخستین باب‌های انجیل مَتّی،‏ نام یوسف هشت بار ذکر شده است،‏ در صورتی که نام مریم تنها چهار بار آمده است.‏

اما گزارش لوقا بیشتر شامل اتفاقاتی می‌شود که مربوط به مریم است.‏ در گزارش این انجیل می‌خوانیم که فرشته‌ای به نام جبرائیل به مریم ظاهر شد،‏ سپس مریم به دیدن خویشاوند خود اِلیزابِت رفت و یَهُوَه را حمد و تمجید کرد.‏ (‏لو ۱:‏۲۶-‏۵۶‏)‏ همچنین سخنان شَمعون به مریم آمده است که در رابطه با رنج و سختی‌های آتی عیسی بود.‏ حتی در گزارشی که عیسی در ۱۲ سالگی با خانواده‌اش به معبد رفته بود،‏ سخنان مریم آمده است و نه سخنان یوسف.‏ لوقا همچنین می‌گوید که تمام این وقایع روی مریم اثر عمیقی داشت.‏ (‏لو ۲:‏۱۹،‏ ۳۴،‏ ۳۵،‏ ۴۸،‏ ۵۱‏)‏ در دو فصل اول انجیل لوقا،‏ از مریم ۱۲ بار نام برده شده است،‏ اما از یوسف فقط ۳ بار.‏ پس مَتّی در مورد فعالیت‌ها و آنچه مربوط به یوسف بود گزارش می‌دهد،‏ در حالی که گزارش لوقا در مورد جزئیاتی است که مربوط به مریم می‌شد.‏

علاوه بر آن شجره‌نامه‌هایی که این دو نگارنده به قلم آوردند،‏ تفاوت دارند.‏ مَتّی دودمان یوسف را دنبال کرده است و نشان می‌دهد که عیسی به عنوان پسرخواندهٔ یوسف حق داشت که وارث قانونی تخت پادشاهی داوود باشد.‏ چرا می‌توان چنین گفت؟‏ زیرا یوسف از نسل سلیمان پسر داوود پادشاه بود.‏ (‏مت ۱:‏۶،‏ ۱۶‏)‏ اما لوقا دودمان مریم را دنبال کرده است و نشان می‌دهد که عیسی ‏«بر حسب جسم» از نسل داوود بود و حق داشت که وارث تخت پادشاهی باشد.‏ (‏روم ۱:‏۳‏،‏ پاورقی)‏ چرا؟‏ زیرا مریم از نسل ناتان پسر داوود پادشاه بود.‏ (‏لو ۳:‏۳۱‏)‏ چرا لوقا در این شجره‌نامه نگفته است که مریم دختر هالی بود؟‏ دلیل آن این است که در آن زمان نام مردان در شجره‌نامه‌های رسمی ثبت می‌شد.‏ از این رو همه می‌دانستند وقتی که لوقا گفت «یوسف پسر هالی» است،‏ منظورش این بود که او داماد یا به اصطلاح پسر هالی است.‏—‏لو ۳:‏۲۳‏.‏

شجره‌نامهٔ عیسی در گزارشات مَتّی و لوقا ثابت می‌کند که عیسی همان مسیح موعود بود.‏ در واقع در زمان عیسی همه می‌دانستند که عیسی از نسل داوود پادشاه بود،‏ حتی فَریسیان و صَدّوقیان نیز نمی‌توانستند آن را زیر سؤال ببرند.‏ دو شجره‌نامهٔ عیسی نقش اساسی در ایمان ما دارند و به ما اطمینان می‌بخشند که وعده‌های دیگر خدا نیز همه به تحقق خواهند رسید.‏