مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات آوریل ۲۰۱۷

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۹ مه–‏۲ ژوئیه ۲۰۱۷ است.‏

‏«نذر خویش اَدا کن»‏

نذر یا عهد چیست؟‏ کتاب مقدّس در مورد نذر به خدا یا عهد بستن با او چه می‌گوید؟‏

چه چیزهایی با آمدن پادشاهی خدا از میان خواهد رفت؟‏

در کتاب مقدّس آمده است که ‹دنیا گذراست.‏› منظور از «دنیا» چیست؟‏

زندگی‌نامه

مصمم بودم که سرباز مسیح باشم

دامیتریاس سارَس چون خدمت نظام وظیفه را رد کرد،‏ به زندان افتاد.‏ با وجود این که او با مصیبت‌های بسیاری روبرو شد،‏ همواره خدا را حمد و ستایش کرد.‏

‏«داور تمامی جهان» همواره عادلانه عمل می‌کند

چرا می‌توان گفت که غیرممکن است خدا انصاف را به جا نیاورد؟‏ چرا دانستن این موضوع برای ما مسیحیان اهمیت دارد؟‏

آیا همچون یَهُوَه خدا به عدالت و انصاف می‌نگرید؟‏

اگر بخواهیم همچون یَهُوَه خدا به عدالت و انصاف بنگریم باید هم متواضع و هم بخشنده باشیم.‏ چرا؟‏

با ایثارگری،‏ یَهُوَه را جلال دهید!‏

خداوند قادر مطلق برای تلاشی که خادمانش در راه تحقق مقاصد او انجام می‌دهند،‏ حتی اگر ناچیز به نظر رسد،‏ ارزش قائل است.‏