به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  آوریل ۲۰۱۶

سؤالات خوانندگان

سؤالات خوانندگان

منظور از «بیعانه» و «مُهری» که هر مسیحی مسح‌شده از خدا دریافت می‌کند،‏ چیست؟‏—‏۲قُرِنتیان ۱:‏۲۱،‏ ۲۲‏؛‏ پاورقی.‏

در گذشته،‏ برای اعتبار یک مدرک گِل یا مومی به آن می‌چسباندند و مُهرِ انگشتری بر آن زده می‌شد

بیعانه:‏ در کتابی مرجع آمده است،‏ واژهٔ یونانی‌ای که در دوم قُرِنتیان ۱:‏۲۲ «بیعانه» ترجمه شده است،‏ «واژه‌ای تخصصی در حقوق و بازرگانی است» که به معنی ‏«پیش قسط،‏ ضامن،‏ پیش‌پرداخت و وثیقه است.‏ در واقع این واژه به معنی پرداخت مبلغی است به منظور این که از لحاظ قانونی حق مالکیت چیزی برای پرداخت‌کننده تضمین شود یا قراردادی معتبر شمرده شود.‏» در خصوص مسح‌شدگان،‏ کل مبلغ یا پاداش در دوم قُرِنتیان ۵:‏۱-‏۵ توصیف شده است.‏ این پاداش عطای فناناپذیری را نیز شامل می‌شود.‏—‏۱قر ۱۵:‏۴۸-‏۵۴‏.‏

در زبان یونانی مدرن،‏ واژهٔ هم‌خانوادهٔ این واژه برای حلقهٔ نامزدی استفاده می‌شود،‏ تشبیهی مناسب برای آنان که بخشی از زن مجازی مسیح می‌شوند.‏—‏۲قر ۱۱:‏۲؛‏ مکا ۲۱:‏۲،‏ ۹‏.‏

مُهر:‏ در گذشته از مُهر برای اثبات مالکیت،‏ توافق یا به نشان اعتبار استفاده می‌شد.‏ در رابطه با مسح‌شدگان،‏ روح‌القدس آنان را به صورت مجازی مُهر کرده است تا دارایی خدا شوند.‏ (‏افس ۱:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ این مُهر دائمی نیست.‏ مُهر دائمی زمانی پیش از مرگ شخص وفادار یا زمانی پیش از مصیبت عظیم زده می‌شود.‏—‏افس ۴:‏۳۰؛‏ مکا ۷:‏۲-‏۴‏.‏