‏«به دلیل افزایش قانون‌شکنی،‏ محبت اکثر مردم به سردی خواهد گرایید.‏»—‏مَتّی ۲۴:‏۱۲‏.‏

سرودهای:‏ ۶۰،‏ ۱۳۵

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ سخنان عیسی در مَتّی ۲۴:‏۱۲ نخست در مورد چه کسانی به وقوع پیوست؟‏ ب)‏ چگونه کتاب اعمال نشان می‌دهد که اکثر مسیحیان قرن اول محبتشان را به خدا حفظ کردند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

عیسی مسیح در بخشی از نشان مرکب که در رابطه با «دوران پایانی نظام حاضر» بود،‏ چنین گفت:‏ «محبت اکثر مردم به سردی خواهد گرایید.‏» (‏مت ۲۴:‏۳،‏ ۱۲‏)‏ یهودیان قرن اول میلادی که ادعا می‌کردند قوم خدا هستند،‏ اجازه دادند محبتشان به خدا سرد شود.‏

۲ اما اکثر مسیحیان آن زمان همواره به ‹بشارت دادن دربارهٔ اینکه عیسی همان مسیح است› مشغول بودند و محبتشان را به خدا،‏ هم‌ایمانان خود و حتی کسانی که با آنان هم‌ایمان نبودند،‏ نشان دادند.‏ آنان به این صورت محبتشان را به خدا حفظ کردند.‏ (‏اعما ۲:‏۴۴-‏۴۷؛‏ ۵:‏۴۲‏)‏ اما متأسفانه برخی مسیحیان قرن اول اجازه دادند که محبتشان به خدا سرد شود.‏

۳.‏ چه چیزهایی باعث شد که محبت برخی از مسیحیان سرد شود؟‏

۳ عیسی مسیح پس از رستاخیزش،‏ به مسیحیان اِفِسُس در قرن اول چنین گفت:‏ «با این حال،‏ این عیب را در تو می‌بینم که محبت نخستین خود را از دست داده‌ای.‏» (‏مکا ۲:‏۴‏)‏ چرا محبت آنان سرد شده بود؟‏ یک دلیل آن شاید این باشد که آنان تحت نفوذ دنیایی  قرار داشتند که همه به فکر ارضای امیال نَفْسانی خود بودند.‏ (‏افس ۲:‏۲،‏ ۳‏)‏ شهر اِفِسُس باستان همچون اکثر شهرهای امروزی پر از شرارت و فساد بود.‏ مردم آن شهرِ بسیار ثروتمند فقط به فکر داشتن زندگی‌ای مرفه و تجمّلی بودند.‏ بسیاری از آنان غرق اعمال غیراخلاقی بودند و برای قوانین الٰهی احترامی قائل نبودند.‏ آنان بیشتر در فکر خوشگذرانی بودند تا این که به خدا و دیگران محبتی ایثارگرانه نشان دهند.‏

۴.‏ الف)‏ چگونه محبت اکثر مردم سرد شده است؟‏ ب)‏ در کدام زمینه‌ها می‌خواهیم عشق و محبت‌مان را همچنان حفظ کنیم؟‏

۴ سخنان عیسی در مورد این که محبت بسیاری از انسان‌ها سرد می‌شود،‏ برای دوران ما نیز صدق می‌کند.‏ محبت مردم به خدا روزبه‌روز کمتر می‌شود.‏ امروزه میلیون‌ها نفر به خدا پشت کرده‌اند و برای حل مشکلات جامعه به سازمان‌ها و مؤسسات این دنیا امید بسته‌اند.‏ از این رو،‏ محبت به خدا در میان انسان‌هایی که او را نمی‌پرستند،‏ روزبه‌روز سردتر می‌شود.‏ البته این اتفاق ممکن است برای برخی از مسیحیان نیز رخ دهد و محبت‌شان به خدا به مرور سرد شود،‏ چنان که برای برخی از مسیحیان شهر اِفِسُس که در قرن اول می‌زیستند،‏ رخ داد.‏ از این رو می‌خواهیم سه زمینه را بررسی کنیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم در این زمینه‌ها محبت‌مان را حفظ کنیم:‏ ۱)‏ محبت ما به یَهُوَه خدا.‏ ۲)‏ عشق ورزیدن به حقایق کتاب مقدّس.‏ ۳)‏ محبت به هم‌ایمانانمان.‏

محبت ما به یَهُوَه خدا

۵.‏ چرا باید خدا را دوست داشته باشیم؟‏

۵ عیسی همان روز پیش از این که به پیروانش هشدار دهد که محبت مردم نسبت به یکدیگر سرد خواهد شد،‏ بر این موضوع تأکید کرد که چه کسی را باید بیشتر از همه دوست بدارند.‏ او گفت:‏ «یَهُوَه خدای خود را با تمامی دل،‏ تمامی جان و تمامی ذهن خود دوست بدار.‏ این بزرگ‌ترین و نخستین حکم است.‏» (‏مت ۲۲:‏۳۷،‏ ۳۸‏)‏ داشتن محبتی عمیق به خدا به ما کمک می‌کند که از فرمان‌های او اطاعت کنیم،‏ صبر و تحمّل داشته باشیم و از بدی متنفر باشیم.‏ ‏(‏مزمور ۹۷:‏۱۰ خوانده شود.‏)‏ با این همه،‏ شیطان و دنیای او سخت تلاش می‌کنند که محبت‌مان را به خدا سرد کنند.‏

۶.‏ سرد شدن عشق و محبت مردم به خدا،‏ چه نتیجه‌ای داشته است؟‏

۶ دنیایی که ما امروز در آن زندگی می‌کنیم،‏ برداشتی نادرست از عشق و محبت دارد.‏ مردم به جای این که عشق به خدا را در دل بپرورانند،‏ خودخواه یا «خودپرست» شده‌اند.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۲‏)‏ دنیای شیطان «امیال نفس،‏ خواسته‌های چشم و فخر به مال و منال» را در میان انسان‌ها ترویج می‌دهد.‏ (‏۱یو ۲:‏۱۶‏)‏ پولُس رسول به هم‌ایمانان مسیحی خود هشدار داد که در پی ارضای امیال نَفْسانی نباشند و به آنان چنین گفت:‏ «اگر افکار خود را درگیر آنچه نفسانی است بسازیم،‏ به مرگ می‌انجامد .‏ .‏ .‏ زیرا اگر شخص افکار خود را درگیر آنچه نفسانی است سازد،‏ در واقع با خدا دشمنی کرده است.‏» (‏روم ۸:‏۶،‏ ۷‏)‏ به راستی،‏ کسانی که زندگی خود را صرف مال‌اندوزی و ارضای تمایلات جنسی خود کرده‌اند،‏ به یأس و ناامیدی دچار شده،‏ شدیداً آسیب دیده‌اند.‏—‏۱قر ۶:‏۱۸؛‏ ۱تیمو ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۷.‏ امروزه مسیحیان با چه خطراتی مواجهند؟‏

۷ بسیاری از کسانی که بی‌خدا،‏ ندانم‌گرا و پیرو فرضیهٔ تکامل هستند،‏ تلاش می‌کنند که دیگران را متقاعد سازند که عشق و محبت به خدا بی‌مفهوم است و یا این که اصلاً خدایی وجود ندارد.‏ آنان بسیاری را متقاعد ساخته‌اند که اشخاصی که به وجود خدا ایمان دارند ساده‌لوح یا نادان هستند.‏ از سوی دیگر،‏ بسیاری از انسان‌ها برای دانشمندان بیش از خدا عزّت و احترام قائلند.‏ (‏روم ۱:‏۲۵‏)‏ اگر ما مسیحیان به چنین تعالیمی گوش دهیم،‏ رابطه‌مان با یَهُوَه خدا تضعیف شده،‏ عشق و محبتمان به او سرد می‌شود.‏—‏عبر ۳:‏۱۲‏.‏

۸.‏ الف)‏ بسیاری از خادمان یَهُوَه خدا با چه شرایط مأیوس‌کننده‌ای مواجهند؟‏ ب)‏ مزمور ۱۳۶ چه اطمینانی به ما می‌دهد؟‏

۸ از آنجایی که همهٔ ما در این دنیای شریر که تحت تسلّط شیطان است زندگی می‌کنیم،‏ گاه برای ما شرایطی  پیش می‌آید که باعث یأس و ناامیدی می‌شود.‏ (‏۱یو ۵:‏۱۹‏)‏ اما اگر اجازه دهیم که یأس و ناامیدی بر ما چیره شود،‏ ایمانمان به خدا ضعیف شده،‏ عشق و محبت‌مان به او سرد می‌شود.‏ برای مثال،‏ شاید به دلیل کهولت سن دچار مشکلاتی شده باشیم،‏ یا سلامتی‌مان در خطر باشد و یا به مشکل مالی برخورده باشیم.‏ شاید احساس می‌کنیم که کارها را آن گونه که می‌خواهیم نمی‌توانیم انجام دهیم و یا برخی چیزها در زندگی بر وفق مراد ما پیش نمی‌رود.‏ مشکل ما هر چه که باشد،‏ هرگز نباید فکر کنیم که یَهُوَه خدا ما را ترک کرده است.‏ به جای آن باید بر آیاتی تفکر و تعمّق کنیم که محبت جاودانهٔ خدا را به ما نشان می‌دهد.‏ برای مثال،‏ بر روی این سخنان مزمورنویس تعمّق کنید:‏ «ما را در زمان پریشانی به یاد آورد؛‏ زیرا محبّت پایدار او ابدی است.‏» (‏مز ۱۳۶:‏۲۳‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ ما می‌توانیم مطمئن باشیم که یَهُوَه خدا به فریاد کمک و التماس‌آمیز ما گوش داده به آن پاسخ می‌دهد.‏—‏مز ۱۱۶:‏۱؛‏ ۱۳۶:‏۲۴-‏۲۶‏.‏

۹.‏ چه چیزی به پولُس قدرت بخشید تا محبتش را به خدا حفظ کند؟‏

۹ پولُس رسول نیز مانند مزمورنویس بر حمایت همیشگی یَهُوَه خدا تفکر و تعمّق می‌کرد و این باعث می‌شد که او قوی و استوار بماند.‏ پولُس نوشت:‏ «یَهُوَه یاور من است؛‏ پس نخواهم ترسید.‏ انسان به من چه می‌تواند بکند؟‏» (‏عبر ۱۳:‏۶‏)‏ از آنجایی که پولُس اعتماد راسخی به کمک پرمهر یَهُوَه خدا داشت،‏ توانست با مشکلات زندگی دست‌وپنجه نرم کند و اجازه نداد که شرایط ناگوار زندگی او را به زانو درآورد.‏ حتی هنگامی که او در زندان بود چندین نامهٔ تشویق‌آمیز به جماعت‌ها نوشت.‏ (‏افس ۴:‏۱؛‏ فیلیپ ۱:‏۱۷؛‏ فیلیمو ۱‏)‏ پولُس با وجود مشکلات سختی که داشت،‏ محبتش را به یَهُوَه خدا همواره حفظ کرد.‏ چه چیزی قدرت انجام این کار را به او داد؟‏ پولُس همواره به یَهُوَه توکل کرد،‏ به «خدای همه گونه دلگرمی‌ها .‏ .‏ .‏ که در تمام سختی‌هایمان به ما دلگرمی می‌بخشد.‏» (‏۲قر ۱:‏۳،‏ ۴‏)‏ ما چگونه می‌توانیم او را سرمشق قرار داده،‏ همواره محبت‌مان را به خدا حفظ کنیم؟‏

محبت‌تان را به یَهُوَه خدا حفظ کنید (‏بند ۱۰ ملاحظه شود)‏

۱۰.‏ چگونه می‌توانیم همواره محبت‌مان را به یَهُوَه خدا بیشتر کنیم؟‏

۱۰ پولُس رسول به یکی از راه‌هایی که می‌توانیم محبت‌مان را به یَهُوَه خدا حفظ کنیم،‏ اشاره کرد.‏ او نوشت:‏ «پیوسته دعا کنید.‏» همچنین بعدها در این مورد گفت:‏ «در دعا پشتکار داشته باشید.‏» (‏۱تسا ۵:‏۱۷؛‏ روم ۱۲:‏۱۲‏)‏ دعا که گفتگویی خالصانه با خداست،‏ پایه و اساس داشتن یک رابطهٔ نزدیک با اوست.‏ (‏مز ۸۶:‏۳‏)‏ هنگامی که با پدر آسمانی‌مان در مورد افکار و احساسات عمیق‌مان صحبت می‌کنیم،‏ به او که شنوندهٔ دعاست نزدیک‌تر می‌شویم.‏ (‏مز ۶۵:‏۲‏)‏ همچنین،‏ وقتی می‌بینیم که یَهُوَه خدا به دعاهایمان پاسخ می‌دهد،‏ عشق و محبت‌مان به او بیشتر می‌شود.‏ به این شکل،‏ اطمینان ما به این گفتهٔ کتاب مقدّس که «خداوند نزدیک است به همهٔ آنان که او را می‌خوانند،‏» بیشتر می‌شود.‏ (‏مز ۱۴۵:‏۱۸‏)‏ مطمئن بودن از حمایت پرمهر یَهُوَه خدا به ما کمک می‌کند که از آزمایش ایمان سربلند بیرون آییم.‏

عشق ورزیدن به حقایق کتاب مقدّس

۱۱،‏ ۱۲.‏ چگونه می‌توانیم عشق و علاقه‌مان را به حقایق کتاب مقدّس بیشتر کنیم؟‏

۱۱ ما مسیحیان،‏ حقیقت را دوست داریم و برای آن ارزش فراوان قائلیم.‏ کتاب مقدّس که کلام خداست،‏ منشأ اصلی حقیقت است.‏ عیسی مسیح در دعا به پدر آسمانی خود چنین گفت:‏ «کلام تو حقیقت است.‏» (‏یو ۱۷:‏۱۷‏)‏ برای این که به کلام خدا عشق بورزیم،‏ باید شناختی دقیق از آن داشته باشیم.‏ (‏کول ۱:‏۱۰‏)‏ اما کسب شناخت دقیق تنها چیزی نیست که ما لازم داریم.‏ کلام الهامی خدا در مزمور ۱۱۹ نشان می‌دهد که به چه چیز دیگری نیاز داریم.‏ ‏(‏مزمور ۱۱۹:‏۹۷-‏۱۰۰ خوانده شود.‏)‏ ما باید در طی روز برای تفکر و تأمّل بر آیات کتاب مقدّس وقت بگذاریم.‏ اگر بر روی این موضوع که چگونه می‌توانیم حقایق کتاب مقدّس را در زندگی‌مان به کار گیریم تفکر و تأمّل کنیم،‏ قدردانی‌مان از آن بیشتر می‌شود.‏

۱۲ مزمورنویس همچنین گفت:‏ «کلام تو به مذاقم چه  شیرین‌است،‏ و به دهانم از عسل شیرین‌تر!‏» (‏مز ۱۱۹:‏۱۰۳‏)‏ نشریاتی که سازمان خدا بر اساس کتاب مقدّس تهیه می‌بیند،‏ همچون خوراکی خوشمزه است.‏ ما هنگام صرف غذا برای لذّت بردن از آن وقت می‌گذاریم.‏ پس،‏ برای مطالعهٔ کلام خدا نیز باید وقت کنار گذاشت.‏ آنگاه،‏ از ‹کلمات پسندیدهٔ› حقیقت واقعاً لذّت خواهیم برد و بهتر می‌توانیم آن را به خاطر سپرده،‏ از آن برای یاری رساندن به دیگران بهره گیریم.‏—‏جا ۱۲:‏۱۰‏.‏

۱۳.‏ چه چیزی به اِرْمیا کمک کرد که حقایق کلام خدا را دوست بدارد و این امر چه تأثیری بر او داشت؟‏

۱۳ پیامبر خدا اِرْمیا حقایق کلام خدا را دوست داشت.‏ این حقایق چه تأثیری بر دل او گذاشت؟‏ او گفت:‏ «سخنانت یافت شد،‏ و آنها را خوردم،‏ و کلامت شادی و لذت دل من گردید.‏» (‏ار ۱۵:‏۱۶‏)‏ اِرْمیا با خواندن کلام ارزشمند خدا به طور مجازی آن را خورد و برای هضم آن بر روی آن تفکر و تأمّل کرد.‏ از این رو قدردان بود و افتخار می‌کرد که می‌تواند به عنوان نمایندهٔ خدا کلام او را به دیگران اعلام کند.‏ او گفت:‏ «ای خداوند قادر متعال،‏ چه افتخار بزرگی است که نام تو را بر خود دارم!‏» (‏ار ۱۵:‏۱۶ب‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ اگر ما نیز بر حقایق کتاب مقدّس تفکر و تأمّل کنیم،‏ آن را دوست خواهیم داشت و متوجه خواهیم شد که در این زمان آخر چه افتخار بزرگی نصیبمان شده است؛‏ این افتخار که شاهد یَهُوَه باشیم و در مورد پادشاهی او با دیگران صحبت کنیم.‏

به حقایق کتاب مقدّس عشق بورزید (‏بند ۱۴ ملاحظه شود)‏

۱۴.‏ چگونه می‌توانیم عشق و علاقه‌مان را به حقایق کتاب مقدّس افزایش دهیم؟‏

۱۴ به‌جز خواندن کتاب مقدّس و نشریاتی که بر اساس آن تهیه شده‌اند،‏ چه چیز دیگری می‌تواند به ما کمک کند تا عشق و علاقه‌مان را به حقایق کتاب مقدّس بیشتر کنیم؟‏ باید مرتب در جلسات جماعت شرکت کنیم.‏ یکی از مهم‌ترین شیوه‌های آموزش،‏ مطالعهٔ هفتگی کتاب مقدّس از طریق مجلّهٔ برج دیده‌بانی است.‏ برای این که بتوانیم موضوع مورد بحث را کاملاً درک کنیم،‏ باید خودمان را برای مطالعهٔ هر مقالهٔ برج دیده‌بانی به‌خوبی آماده کنیم.‏ برای مثال می‌توانیم همهٔ آیاتی را که در مقاله آمده است از کتاب مقدّس بخوانیم.‏ مجلّهٔ برج دیده‌بانی هم‌اکنون به زبان‌های بسیاری موجود است و می‌توان آن را از طریق سایت jw.org یا اَپ JW Library دانلود کرد.‏ برخی از مقالات الکترونیکی این امکان را فراهم می‌سازد تا سریع‌تر بتوانیم آیات ذکرشده را بیابیم.‏ از هر روشی که استفاده کنیم،‏ مهم است که آیات را به‌دقت بخوانیم و بر روی آن تفکر و تأمّل کنیم تا عشق و  علاقهٔ ما به حقایق کتاب مقدّس بیشتر شود.‏—‏مزمور ۱:‏۲ خوانده شود.‏

محبت به هم‌ایمانانمان

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ بر طبق آیاتی که در یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵ آمده است،‏ همهٔ ما چه وظیفه‌ای داریم؟‏ ب)‏ چگونه محبت ما به هم‌ایمانانمان،‏ به محبت‌مان به یَهُوَه خدا و عشق و علاقه‌مان به کتاب مقدّس وابسته است؟‏

۱۵ عیسی در آخرین شب زندگی خود به شاگردانش چنین گفت:‏ «من به شما حکمی تازه می‌دهم و آن این است که به یکدیگر محبت کنید؛‏ همان گونه که من به شما محبت کردم،‏ شما نیز به یکدیگر محبت نمایید.‏ به این طریق است که همه خواهند دانست،‏ شاگردان من هستید–‏اگر به یکدیگر محبت کنید.‏»—‏یو ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏.‏

۱۶ محبت به هم‌ایمانانمان به محبت‌مان به یَهُوَه خدا وابسته است.‏ در واقع،‏ اگر خدا را دوست نداشته باشیم،‏ نمی‌توانیم هم‌ایمانانمان را دوست داشته باشیم.‏ همچنین اگر هم‌ایمانانمان را دوست نداشته باشیم،‏ نمی‌توانیم خدا را دوست داشته باشیم.‏ یوحنای رسول در این خصوص نوشت:‏ «هر که برادر خود را که دیده است دوست نداشته باشد،‏ نمی‌تواند خدایی را که ندیده است دوست داشته باشد.‏» (‏۱یو ۴:‏۲۰‏)‏ همچنین،‏ محبت‌مان به یَهُوَه خدا و هم‌ایمانانمان به عشق و علاقهٔ ما به کتاب مقدّس وابسته است.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ چون اگر حقایق کتاب مقدّس را دوست داشته باشیم،‏ برانگیخته می‌شویم که از فرمان‌های کتاب مقدّس اطاعت کنیم،‏ فرمان‌هایی همچون محبت به خدا و محبت به هم‌ایمانانمان.‏—‏۱پطر ۱:‏۲۲؛‏ ۱یو ۴:‏۲۱‏.‏

به هم‌ایمانانتان محبت کنید (‏بند ۱۷ ملاحظه شود)‏

۱۷.‏ از چه راه‌هایی می‌توانیم محبت‌مان را به هم‌ایمانانمان نشان دهیم؟‏

۱۷ ۱تِسالونیکیان ۴:‏۹،‏ ۱۰ خوانده شود.‏ از چه راه‌هایی می‌توانیم محبت‌مان را به دیگران در جماعت نشان دهیم؟‏ شاید برادر یا خواهری سالمند برای رفت و آمد به جلسات نیاز به کمک داشته باشد یا شاید خواهری بیوه برای تعمیرات خانه‌اش نیاز به کمک داشته باشد.‏ (‏یعقو ۱:‏۲۷‏)‏ همهٔ برادران و خواهرانی که دلسرد یا افسرده شده‌اند و یا با سختی‌ها و فشارهای دیگری مواجهند،‏ حال چه جوان باشند چه سالمند،‏ به توجه،‏ دلگرمی و تشویق ما نیاز دارند.‏ (‏امث ۱۲:‏۲۵؛‏ کول ۴:‏۱۱‏)‏ اگر با گفتار و رفتارمان نشان دهیم که «به هم‌ایمانانمان،‏ یعنی به کسانی که از طریق ایمان خویشاوند ما هستند» توجه داریم،‏ ثابت می‌کنیم که واقعاً آنان را دوست داریم.‏—‏غلا ۶:‏۱۰‏.‏

۱۸.‏ چگونه می‌توانیم اختلافات کوچکی را که بین ما و هم‌ایمانانمان پیش می‌آید،‏ حل کنیم؟‏

۱۸ کتاب مقدّس پیشگویی کرد که «در روزهای آخر» این نظام شریر بسیاری از مردم خودخواه و طمّاع خواهند شد.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ از این رو،‏ ما مسیحیان باید سخت تلاش کنیم که محبت‌مان به خدا،‏ عشق و علاقه‌مان به کلامش و محبت‌مان به یکدیگر سرد نشود.‏ بلکه همواره بر محبت‌مان بیفزاییم.‏ از آنجایی که همهٔ ما ناکاملیم شاید گاه بین ما و هم‌ایمانانمان اختلافات کوچکی پیش آید.‏ اما چون همدیگر را دوست داریم تلاش خواهیم کرد که اختلافات را با مهربانی و هر چه زودتر حل کنیم.‏ (‏افس ۴:‏۳۲؛‏ کول ۳:‏۱۴‏)‏ پس،‏ هیچ گاه نگذاریم محبت‌مان سرد شود،‏ بلکه بکوشیم همواره محبت‌مان را به یَهُوَه خدا،‏ عشق و علاقه‌مان را به کلامش و محبت‌مان را به هم‌ایمانانمان بیشتر کنیم.‏