به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  اوت ۲۰۱۶

راه موفقیت در زندگی مشترک

راه موفقیت در زندگی مشترک

‏«هر یک از شما باید به زن خود همچون خویشتن محبت کند و زن نیز باید عمیقاً به شوهر خود احترام بگذارد.‏»—‏افس ۵:‏۳۳‏.‏

سرودهای:‏ ۸۷،‏ ۳

۱.‏ با این که ازدواج معمولاً با شادی و خوشی آغاز می‌شود،‏ باید انتظار چه چیز را داشت؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

شادی عروس و داماد که زیبا و با وقار در روز ازدواجشان در کنار هم ایستاده‌اند،‏ وصف‌ناپذیر است.‏ طی دوران آشنایی محبت آنان به یکدیگر چنان افزوده شده است که بر آن شده‌اند با یکدیگر تعهد ازدواج و وفاداری ببندند.‏ زمانی که زن و مرد به هم می‌پیوندند و خانواده تشکیل می‌دهند،‏ بی‌شک لازم است که تغییراتی در خود ایجاد کنند.‏ کلام خدا نیز حکمت لازم را به آنان می‌دهد.‏ چرا که این خواست یَهُوَه خدا،‏ بانی ازدواج است که هر یک از آنان در زندگی مشترکشان شاد و موفق باشند.‏ (‏امث ۱۸:‏۲۲‏)‏ با این همه،‏ در کتاب مقدّس در خصوص زندگی مشترک میان انسان‌های ناکامل به‌روشنی آمده است که «در زندگی سختی خواهند کشید.‏» (‏۱قر ۷:‏۲۸‏)‏ اما چگونه می‌توان این مشکلات و سختی‌ها را به حداقل رساند؟‏ و چگونه زوج مسیحی می‌توانند زندگی مشترک موفقی داشته باشند؟‏

۲.‏ انواع محبت که باید میان زوج‌ها وجود داشته باشد،‏ کدامند؟‏

۲ کتاب مقدّس به اهمیت محبت تأکید کرده است.‏ دلبستگی و علاقه،‏ (‏به یونانی فیلِئو‏)‏ لازمهٔ زندگی مشترک است.‏ عشق به همسر (‏به یونانی اِرُس‏)‏ مایهٔ شادمانی است و محبت به خانواده (‏به یونانی ستُرگِه‏)‏ برای زمانی که فرزندان به کانون خانواده  می‌پیوندند،‏ ضروری است.‏ با این همه محبتی که موفقیت را در زندگی مشترک تضمین می‌کند،‏ محبت اصولی یا همان آگاپه است.‏ در خصوص این محبت پولُس رسول نوشت:‏ «هر یک از شما باید به زن خود همچون خویشتن محبت کند و زن نیز باید عمیقاً به شوهر خود احترام بگذارد.‏»—‏افس ۵:‏۳۳‏.‏

نقش مرد و زن در زندگی مشترک

۳.‏ در زندگی مشترک پیوند محبت میان طرفین چگونه باید باشد؟‏

۳ پولُس رسول نوشت:‏ «ای شوهران،‏ پیوسته به زنان خود محبت کنید،‏ همان طور که مسیح نیز به جماعت محبت کرد و جان خود را برای آن داد.‏» (‏افس ۵:‏۲۵‏)‏ برای سرمشق قرار دادن عیسی لازم است که پیروان او یکدیگر را همان گونه دوست بدارند که عیسی آنان را دوست داشت.‏ ‏(‏یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵؛‏ ۱۵:‏۱۲،‏ ۱۳ خوانده شود.‏)‏ از این رو محبت میان زوج‌های مسیحی باید چنان قوی باشد که هر دو حاضر باشند،‏ حتی جانشان را نیز برای هم فدا کنند.‏ شاید در زمان اختلاف‌نظر و مشکلات زن یا شوهر حاضر به چنین کاری نباشند.‏ با این همه آگاپه یا همان محبت اصولی «با همه چیز مدارا می‌کند،‏ به همه چیز اعتماد دارد،‏ همواره امیدوار است و در همه چیز پایداری می‌کند.‏» بلی،‏ «محبت هرگز از میان نمی‌رود.‏» (‏۱قر ۱۳:‏۷،‏ ۸‏)‏ به یاد داشتن تعهدی که زوج‌های خداترس مسیحی در مورد وفاداری و عشق و محبت با یکدیگر بسته‌اند،‏ آنان را بر آن می‌دارد که برای برطرف کردن مشکلات زندگی مشترک هماهنگ با معیارهای والای یَهُوَه خدا با یکدیگر همکاری کنند.‏

۴،‏ ۵.‏ الف)‏ شوهر به عنوان سرپرست خانواده چه وظیفه‌ای دارد؟‏ ب)‏ زن باید در مورد اطاعت و حمایت از شوهرش،‏ چه دیدی داشته باشد؟‏ پ)‏ زوجی مسیحی چه تغییراتی باید در خود ایجاد می‌کردند؟‏

۴ پولُس رسول با مد نظر داشتن این که طرفین ازدواج باید به وظیفه‌ای که در زندگی مشترک بر دوششان گذاشته شده است عمل کنند،‏ چنین نوشت:‏ «ای زنان،‏ همان طور که مطیع سَرور هستید،‏ مطیع شوهران خود نیز باشید؛‏ زیرا شوهر سَرِ زن خویش است،‏ چنان که مسیح سَرِ جماعت است.‏» (‏افس ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏)‏ این امر به این معنی نیست که زن ارزشی کمتر از شوهر خود دارد،‏ بلکه به این ترتیب او می‌تواند نقشی را که خدا برایش در زندگی مشترک در نظر گرفته است،‏ به انجام رساند.‏ چرا که یَهُوَه خدا چنین گفت:‏ «نیکو نیست آدم تنها باشد،‏ پس یاوری مناسب برای او می‌سازم.‏» (‏پیدا ۲:‏۱۸‏)‏ مسیح «سَرِ جماعت» است و او این وظیفه‌اش را با محبت انجام می‌دهد،‏ شوهر مسیحی نیز باید به همین گونه وظیفهٔ سرپرستی خود را ایفا کند.‏ اگر چنین کند همسرش نیز احساس امنیت می‌کند و احترام به شوهرش و پشتیبانی و اطاعت از او برایش شادی و رضایت به همراه دارد.‏

۵ در تأیید این امر که در زندگی زناشویی باید تغییراتی در خود ایجاد کرد.‏ خواهری مسیحی می‌گوید:‏ «زمانی که مجرّد بودم مستقل بودم و به همهٔ کارها خودم رسیدگی می‌کردم.‏ پس از ازدواج باید می‌آموختم که به شوهرم تکیه کنم.‏ همیشه آسان نبود،‏ اما چون همه چیز را به شیوهٔ یَهُوَه خدا انجام دادیم به یکدیگر نزدیک‌تر شدیم.‏» شوهر او می‌گوید:‏ «تصمیم‌گیری هیچ‌وقت برایم آسان نبود.‏ پس از ازدواج این که باید به فکر دو نفر باشم،‏ بر مشکلم افزود.‏ اما با دعا و درخواست راهنمایی از یَهُوَه و توجه به نظرات همسرم،‏ تصمیم‌گیری هر روز برایم آسان‌تر شد.‏ اکنون احساس می‌کنم که یک تیم واقعی هستیم.‏»‏

۶.‏ هنگام بروز مشکلات در زندگی مشترک چگونه محبت می‌تواند «کاملاً متحد» سازد؟‏

۶ ازدواجی استوار،‏ پیوند دو شخصی است که به‌خوبی هر دو آگاهند که انسان‌هایی ناکاملند.‏ آنان همواره ‹یکدیگر را تحمّل می‌کنند و همدیگر را بدون قید و شرط می‌بخشند.‏› بلی،‏ هردوی آنان مرتکب خطا می‌شوند.‏ در واقع بروز خطا و اشتباه فرصتی فراهم  می‌سازد که از آن خطاها درس گیرند،‏ یکدیگر را ببخشند و اجازه دهند که محبت کار خود را به انجام رساند،‏ چرا که محبت «کاملاً متحد می‌سازد.‏» (‏کول ۳:‏۱۳،‏ ۱۴‏)‏ افزون بر این «محبت،‏ بردبار و مهربان است.‏ .‏ .‏ .‏ محبت کینه به دل نمی‌گیرد.‏» (‏۱قر ۱۳:‏۴،‏ ۵‏)‏ در صورت بروز سوءتفاهم زوج مسیحی باید هر چه سریعتر آن را رفع کنند.‏ آنان باید تا پیش از پایان روز هر مشکلی که میان خود داشته‌اند،‏ از میان بردارند.‏ (‏افس ۴:‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏ نیاز به تواضع و شهامت است که شخص از روی خلوص و صداقت بگوید:‏ «ببخشید که ناراحتت کردم.‏» چنین تواضع و شهامتی در حل مشکلات و نزدیک کردن آن دو به یکدیگر بسیار اهمیت دارد.‏

نیاز به ملایمت و عطوفت

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ در کتاب مقدّس در خصوص رابطهٔ زناشویی چه پندی آمده است؟‏ ب)‏ چرا زوج مسیحی باید با یکدیگر با عطوفت و مهربانی رفتار کنند؟‏

۷ کتاب مقدّس برای داشتن دیدی معقول نسبت به روابط جنسی و زناشویی پندهایی حکیمانه می‌دهد.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۷:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏)‏ در این خصوص توجهی پرمهر به احساسات و نیازهای یکدیگر بسیار اهمیت دارد.‏ اگر شوهر با همسرش با ملایمت و عطوفت رفتار نکند،‏ برای زن دشوار است که از این جنبه از زندگی مشترک لذّت ببرد.‏ در کتاب مقدّس به شوهران گفته شده است که «با همسرانتان باملاحظه رفتار کنید.‏» (‏۱پطر ۳:‏۷‏)‏ رابطهٔ جنسی هیچ گاه نباید با اجبار یا تحکّم همراه باشد،‏ بلکه باید با میل هر دو به صورت طبیعی پیش آید.‏ در واقع از نظر احساسی و عاطفی شرایط باید برای هر دو فراهم و مناسب باشد،‏ هر چند که مرد اغلب سریع‌تر از همسر خود واکنش نشان می‌دهد.‏

۸ در کتاب مقدّس قانون مشخصی در خصوص نوع و حد محبت در رابطهٔ جنسی و زناشویی نیامده است،‏ اما به مهر و عطوفت اشاره شده است.‏ (‏غز ۱:‏۲؛‏ ۲:‏۶‏)‏ زوج مسیحی باید با یکدیگر با عطوفت رفتار کنند.‏

۹.‏ چرا تمایل جنسی به کسی خارج از پیوند ازدواج ناشایست است؟‏

۹ محبت عمیق به یَهُوَه خدا و همسایه باعث می‌شود که زوج مسیحی اجازه ندهند کسی یا چیزی میان پیوند آنان قرار گیرد.‏ بوده‌اند ازدواج‌هایی که به دلیل عادت زشتِ هرزه‌نگاری و نگاه کردن به تصاویر مستهجن با مشکلاتی روبرو شده یا حتی به تباهی کشیده شده است.‏ باید با هر تمایلی نسبت به این امر یا هر گونه تمایل جنسی خارج از پیوند ازدواج شدیداً مقابله کرد.‏ حتی رفتارها یا شوخی‌هایی به منظور جلب توجه کسی غیر از همسر شخص،‏ نشانهٔ بی‌مهری است و باید از آن پرهیز کرد.‏ به یاد داشتن این که یَهُوَه خدا از تمامی افکار و اعمال ما آگاه است،‏ ما را مصمم می‌سازد که همیشه خشنودی او را مد نظر داشته باشیم و پاک بمانیم.‏—‏ مَتّی ۵:‏۲۷،‏ ۲۸؛‏ عبرانیان ۴:‏۱۳ خوانده شود.‏

زمانی که زندگی مشترک با تنش همراه است

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ طلاق تا چه حد رواج دارد؟‏ ب)‏ کتاب مقدّس در مورد جدایی چه می‌گوید؟‏ پ)‏ چه چیز به شخص کمک می‌کند که در ترک همسر خود عجولانه عمل نکند؟‏

۱۰ در پیوند ازدواج تنش‌ها و مشکلات جدّی و ادامه‌دار می‌تواند سبب شود که هر دو یا یکی از آنان به متارکه یا طلاق فکر کند.‏ در برخی کشورها بیش از نیمی از ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد.‏ در جماعت مسیحی این گونه نیست،‏ اما با این همه افزایش مشکلات میان زوج‌های مسیحی را نباید نادیده گرفت.‏

۱۱ راهنمایی کتاب مقدّس چنین است:‏ «زن نباید از شوهر خود جدا شود.‏ اما اگر جدا شود،‏ یا دیگر نباید ازدواج کند یا باید با شوهر خود آشتی نماید.‏ شوهر نیز نباید همسر خود را ترک کند.‏» (‏۱قر ۷:‏۱۰،‏ ۱۱‏)‏ ترک همسر را نباید ساده انگاشت،‏ هر چند که گاه می‌تواند به نظر برسد که راه حلی برای مشکلات جدّی در زندگی مشترک است،‏ اما در واقع اغلب مشکلات جدّی‌تری به همراه می‌آورد.‏  عیسی پس از تکرار کلام خدا در مورد این که مرد پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به همسر خود می‌پیوندد،‏ چنین گفت:‏ «آنچه خدا پیوست،‏ هیچ انسانی جدا نسازد.‏» (‏مت ۱۹:‏۳-‏۶؛‏ پیدا ۲:‏۲۴‏)‏ این بدین معنی است که زن و شوهر هیچ‌کدام نباید ‹آنچه خدا پیوست را جدا سازند.‏› در نظر یَهُوَه خدا پیوند ازدواج پیوندی مادام‌العمر است.‏ (‏۱قر ۷:‏۳۹‏)‏ در نظر داشتن این که همه باید به خدا جوابگو باشند،‏ باید زوج‌ها را برانگیزد که تمام تلاش خود را برای حل سریع مشکلاتشان بکنند تا بزرگ‌تر و جدّی‌تر نشود.‏

۱۲.‏ چه امری می‌تواند سبب شود که شخص به متارکه فکر کند؟‏

۱۲ یکی از عوامل مشکل‌زا در زندگی مشترک انتظارات غیرواقع‌بینانه است.‏ وقتی رؤیاها برای زندگی مشترکی خوش و شاد به تحقق نمی‌رسد،‏ شخص احساس نارضایتی می‌کند،‏ تصوّر می‌کند که گول خورده است و حتی زندگی بر او تلخ می‌شود.‏ تفاوت‌های تربیتی و عاطفی می‌تواند عامل بروز مشکلات شود.‏ عوامل دیگری که می‌تواند ناسازگاری و اختلاف به وجود آورد مشکلات اقتصادی،‏ خانوادهٔ همسر و تربیت فرزندان است.‏ اما اکثریت قریب به اتفاقِ زوج‌های مسیحی با راهنمایی یَهُوَه خدا،‏ در کنار هم راه‌حلی برای این قبیل مشکلات می‌یابند.‏

۱۳.‏ آیا دلیلی موجه برای متارکه وجود دارد؟‏

۱۳ متارکه در مواردی خاص می‌تواند موجه باشد.‏ سرباز زدن از تأمین معاش خانواده،‏ آزار جسمی شدید و زمانی که پرستش برای شخص غیر ممکن می‌شود،‏ موارد استثنایی است که می‌تواند دلیلی برای متارکه یعنی ترک همسر باشد.‏ مسیحی‌ای که با مشکلات جدّی روبروست باید از پیران جماعت کمک بگیرد.‏ این برادران باتجربه می‌توانند زوج مسیحی را در به کار بستن پندهای کلام خدا یاری کنند.‏ برای حل مشکلات خانوادگی باید برای کسب روح خدا،‏ یاری او در به کار بستن اصول کتاب مقدّس و برخورداری از ثمرهٔ روح خدا به او دعا کرد.‏—‏غلا ۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏ ‏[۱]‏

۱۴.‏ کتاب مقدّس در مورد آنانی که همسرشان خادم یَهُوَه نیست چه گفته است؟‏

۱۴ در برخی موارد همسر فرد مسیحی خادم یَهُوَه خدا نیست.‏ کتاب مقدّس دلایلی آورده است که نشان می‌دهد چرا آنان باید با هم بمانند.‏ ‏(‏۱قُرِنتیان ۷:‏۱۲-‏۱۴ خوانده شود.‏)‏ مطابق کتاب مقدّس همسر شخصی که پرستندهٔ یَهُوَه خداست ‹تقدیس‌شده› محسوب می‌شود،‏ حال چه از این امر آگاه باشد چه آگاه نباشد.‏ فرزندان آنان نیز در چشم خدا «مقدّس» شمرده می‌شوند.‏ پولُس چنین گفته است:‏ «ای زن،‏ از کجا می‌دانی که باعث نجات شوهر خود نخواهی شد؟‏ یا ای مرد،‏ از کجا می‌دانی که باعث نجات همسر خود نخواهی شد؟‏» (‏۱قر ۷:‏۱۶‏)‏ تقریباً در تمامی جماعات شاهدان یَهُوَه افرادی هستند که باعث «نجات» همسرشان شده‌اند.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ کتاب مقدّس خطاب به زنان مسیحی که شوهرانشان خادم یَهُوَه نیستند،‏ چه می‌گوید؟‏ ب)‏ اگر شخص بی‌ایمان مصمم باشد که از همسر مسیحی خود جدا شود،‏ فرد مسیحی چه می‌کند؟‏

۱۵ پِطرُس رسول به زنان مسیحی پند می‌دهد که مطیع شوهران خود باشند و خطاب به آنان در مورد شوهرانشان می‌گوید:‏ «تا اگر برخی مطیع کلام نیستند،‏ بی‌آن که سخنی بگویید،‏ به خاطر رفتار شما به ایمان جلب شوند؛‏ زیرا آنان خود شاهد رفتار پاک و احترام عمیقتان خواهند بود.‏» زن مسیحی با رفتار «آرام و ملایم» خود که «در نظر خدا ارزشی والا دارد» می‌تواند بسیار بیش از صحبت کردن در مورد اعتقادات مسیحی،‏ شوهرش را به پرستش حقیقی جلب کند.‏—‏۱پطر ۳:‏۱-‏۴‏.‏

۱۶ حال اگر کسی که خادم یَهُوَه نیست بخواهد از همسرش جدا شود،‏ چطور؟‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «اگر شخص بی‌ایمان تصمیم بگیرد جدا شود،‏ بگذار جدا شود.‏ برادر یا خواهر مسیحی در چنین وضعیتی مجبور نیست که با او بماند.‏ با وجود این،‏ خدا شما را به صلح فراخوانده است.‏» (‏۱قر ۷:‏۱۵‏)‏ البته این بدان معنی نیست که در صورت بروز چنین وضعیتی،‏ فرد مسیحی  از دید کتاب مقدّس آزاد است که دوباره ازدواج کند.‏ اما موظف هم نیست که همسرش را به ماندن مجبور سازد.‏ ممکن است این متارکه صلح و آرامش نسبی‌ای را برای شخص فراهم کند.‏ همچنین فرد مسیحی می‌تواند امید داشته باشد که همسرش که از او جدا شده است با میل خود باز گردد تا با هم زندگی مشترکشان را قوّت بخشند و در نهایت او نیز به پرستش حقیقی روی آورد.‏

اولویت در زندگی مشترک

اولویت دادن به امور روحانی می‌تواند به شادی زندگی مشترک بیفزاید (‏بند ۱۷ ملاحظه شود)‏

۱۷.‏ مسیحیان متأهل باید به چه چیز اولویت دهند؟‏

۱۷ اکنون در نقطهٔ اوج «روزهای آخر» هستیم که به معنی زندگی در «زمان‌هایی سخت» است.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱-‏۵‏)‏ ما با نزدیک ماندن به یَهُوَه خدا می‌توانیم،‏ تأثیرات منفی این دنیا را خنثی کنیم.‏ پولُس رسول گفت:‏ «زمانِ باقی‌مانده کوتاه‌تر شده است.‏ از این پس کسانی که زن دارند،‏ چنان باشند که گویی زن ندارند.‏ .‏ .‏ .‏ همچنین کسانی که از این دنیا بهره می‌برند،‏ خود را در آن غرق نسازند.‏» (‏۱قر ۷:‏۲۹-‏۳۱‏)‏ در اینجا منظور پولُس رسول این نبود که زوج‌ها باید در وظایفی که نسبت به همسرشان دارند،‏ کوتاهی کنند.‏ با این همه از آنجا که زمان باقی مانده کوتاه است،‏ آنان باید در زندگی‌شان اولویت را به امور روحانی بدهند.‏—‏مت ۶:‏۳۳‏.‏

۱۸.‏ چرا مسیحیان می‌توانند از زندگی مشترک موفقی برخوردار باشند؟‏

۱۸ با این که امروزه در کل زندگی مشترک در معرض خطر است و شاهدیم که بسیاری از هم می‌پاشد،‏ ما مسیحیان می‌توانیم زندگی مشترک شاد و موفقی داشته باشیم.‏ به‌راستی زوج‌های مسیحی با نزدیک ماندن به قوم یَهُوَه،‏ به کار بستن پندهای کتاب مقدّس و پذیرفتن راهنمایی روح خدا می‌توانند از پیوند ازدواجشان یعنی «آنچه خدا پیوسته است» محافظت کنند.‏—‏مرق ۱۰:‏۹‏.‏

^ ‏[۱] ‏(‏بند ۱۳)‏ کتاب در پناه محبت خدا بمانید ضمیمهٔ «‏نگرش کتاب مقدّس در خصوص متارکه و طلاق‏» صفحات ۲۱۹-‏۲۲۱ ملاحظه شود.‏