به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  اوت ۲۰۱۶

ازدواج—‏منشأ آن و مقصود از آن

ازدواج—‏منشأ آن و مقصود از آن

‏«یهوه خدا فرمود:‏ ‹نیکو نیست آدم تنها باشد،‏ پس یاوری مناسب برای او می‌سازم.‏›»—‏پیدایش ۲:‏۱۸‏.‏

سرودهای:‏ ۳۶،‏ ۱۱

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ پیوند ازدواج چگونه آغاز شد؟‏ ب)‏ اولین مرد و زن قاعدتاً چه احساسی نسبت به پیوند ازدواج داشتند؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

به‌راستی ازدواج بخشی از زندگی است.‏ مروری بر منشأ آن و مقصودی که در پس آن است باعث می‌شود دیدی درست به آن داشته باشیم و از برکات آن فایدهٔ بیشتر ببریم.‏ پس از این که خدا اولین انسان،‏ آدم را آفرید حیوانات را نزد او آورد تا آن‌ها را نام‌گذاری کند.‏ اما «یاوری مناسب برای آدم یافت نشد.‏» خدا آدم را به خوابی عمیق فرو برد و یکی از دنده‌های او را گرفت و از آن زنی ساخت و خدا آن زن را نزد آدم آورد.‏ ‏(‏پیدایش ۲:‏۲۰-‏۲۴ خوانده شود.‏)‏ پس خدا منشأ و بانی ازدواج است.‏

۲ عیسی تأیید کرد که یَهُوَه خدا چنین مقرّر فرموده است:‏ «مرد،‏ پدر و مادر خود را ترک می‌کند و به زن خود می‌پیوندد و آن دو یک تن خواهند شد.‏» (‏مت ۱۹:‏۴،‏ ۵‏)‏ این که خدا در آفرینش زن از دندهٔ مرد استفاده کرد،‏ می‌توانست بر اتحاد و نزدیکی آن دو تأثیر خاصّی داشته باشد.‏ در آن زمان طلاق یا چند همسری جایی در پیوند ازدواج نداشت.‏

 پیوند ازدواج در تحقق مقصود یَهُوَه

۳.‏ یکی از مقاصد مهم پیوند ازدواج چه بود؟‏

۳ آدم از داشتن همسر زیبایش بسیار شاد شد و او را بعدها حوّا نامید.‏ حوّا همسر و «یاوری مناسب» برای آدم بود و آن‌دو با عمل کردن به وظیفه‌ای که به عنوان زن و مرد به آنان سپرده شده بود،‏ می‌توانستند هرروزه مایهٔ شادی و مسرّت یکدیگر باشند.‏ (‏پیدا ۲:‏۱۸‏)‏ یکی از مقاصد مهم پیوند ازدواج پر کردن زمین از نوادگانشان بود.‏ (‏پیدا ۱:‏۲۸‏)‏ مقصود این بود که فرزندان با وجود عشق و علاقه‌شان به والدین،‏ آنان را رها کنند و خانواده‌ای برای خود تشکیل دهند.‏ همچنین انسان‌ها تا حدّی که رفاه و آسایششان حفظ شود زمین را پر کنند و بهشت را در سراسر زمین توسعه دهند.‏

۴.‏ در اولین ازدواج چه روی داد؟‏

۴ آدم و حوّا هر دو از اراده و اختیار خود سوءاستفاده کردند و راه نافرمانی از یَهُوَه را پیش گرفتند.‏ از این رو اولین پیوند ازدواج با سختی و مصیبت روبرو شد.‏ شیطانِ ابلیس یعنی «همان مار کهن» با حربه‌ای حوّا را فریفت.‏ او این باور را در حوّا به وجود آورد که خوردن از درخت «شناخت نیک و بد» می‌تواند به او حکمت و دانشی خاص ببخشد و او را قادر سازد که خوب و بد را خود تشخیص دهد.‏ حوّا در مورد این موضوع با آدم صحبت نکرد و به این ترتیب به سرپرستی همسرش احترامی نگذاشت.‏ آدم نیز به جای اطاعت از خدا میوه‌ای را که حوّا به او داد پذیرفت.‏—‏مکا ۱۲:‏۹؛‏ پیدا ۲:‏۹،‏ ۱۶،‏ ۱۷؛‏ ۳:‏۱-‏۶‏.‏

۵.‏ از پاسخ آدم و حوّا به یَهُوَه خدا چه می‌آموزیم؟‏

۵ زمانی که خدا از آدم خواست که پاسخگوی عملش باشد،‏ او همسرش را مقصر دانست و گفت:‏ «این زن که به من بخشیدی تا با من باشد،‏ او از آن درخت به من داد و من خوردم.‏» حوّا نیز تقصیر را بر گردن مار انداخت که او را فریفته است.‏ (‏پیدا ۳:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ بهانه‌هایی بی‌پایه و ناموجه!‏ اولین زوج به دلیل نافرمانی از یَهُوَه سرکش و مردود شمرده شدند.‏ به‌راستی این هشداری است برای ما!‏ در واقع برای موفقیت در ازدواج هر یک از طرفین باید نقش و وظیفهٔ خود را بپذیرد و از یَهُوَه خدا اطاعت کند.‏

۶.‏ پیدایش ۳:‏۱۵ را توضیح دهید.‏

۶ با وجود عمل شیطان در باغ عدن یَهُوَه با اولین پیشگویی در کتاب مقدّس امیدی برای انسان‌ها فراهم کرد.‏ ‏(‏پیدایش ۳:‏۱۵ خوانده شود.‏)‏ در کتاب مقدّس آمده است که یَهُوَه از طریق «نسل زن» آن موجود روحی سرکش را نابود می‌کند.‏ یَهُوَه خدا از این طریق گوشه‌ای از رابطه‌اش را که میان او و انبوه خادمان وفادارش در آسمان وجود دارد و به زن تشبیه شده‌اند،‏ برای ما روشن می‌کند.‏ آیات کتاب مقدّس روشن می‌سازد که یَهُوَه خدا از «نسل زن» کسی را می‌فرستد تا سر ابلیس را بکوبد.‏ بدین ترتیب یَهُوَه آنچه را اولین زوج بشری از دست دادند،‏ برای انسان‌های مطیع مهیا می‌سازد؛‏ یعنی تحقق مقصود اولیه‌اش و زندگی ابدی بر زمین برای آنان.‏—‏یو ۳:‏۱۶‏.‏

۷.‏ الف)‏ پس از سرکشی آدم و حوّا چه بر سر پیوند ازدواج آمد؟‏ ب)‏ مطابق کتاب مقدّس زنان و شوهران چه وظیفه‌ای دارند؟‏

۷ سرکشی آدم و حوّا بر پیوند ازدواج میان آن‌دو و در کل بر زندگی مشترک میان انسان‌ها تأثیر گذاشت.‏ از جمله این تأثیرات درد بارداری و زایمان برای حوّا و تمامی زنان نسل اوست،‏ همچنین همان گونه که کتاب مقدّس گفته است،‏ امروزه در بسیاری از زندگی‌های مشترک با وجود تمایل و «اشتیاق» زنان به شوهرانشان،‏ مردان با تحکّم با آنان رفتار می‌کنند و حتی گاه خشونت‌آمیز.‏ (‏پیدا ۳:‏۱۶‏)‏ کتاب مقدّس از شوهران می‌خواهد که سرپرستی و مسئولیتی را که به آنان سپرده شده است،‏ با محبت و مهربانی اِعمال کنند.‏ در عوض زنان نیز باید مطیع شوهرانشان باشند.‏ (‏افس ۵:‏۳۳‏)‏  اگر زوج‌های خداترس چنین با هم همکاری کنند،‏ اختلافاتشان را به حداقل می‌رسانند و حتی شاید آن‌ها را کاملاً از میان ببرند.‏

تاریخچهٔ ازدواج از آدم تا زمان توفان

۸.‏ تاریخچهٔ ازدواج از زمان آدم تا توفان چگونه بود؟‏

۸ پیش از این که گناه و ناکاملی آدم و حوّا به مرگ آنان بینجامد،‏ آنان پسران و دخترانی به دنیا آوردند.‏ (‏پیدا ۵:‏۴‏)‏ اولین پسر آنان قائن با یکی از خویشاوندانش ازدواج کرد.‏ لَمِک،‏ از نوادگان قائن اولین کسی است که گفته شده دو زن داشته است.‏ (‏پیدا ۴:‏۱۷،‏ ۱۹‏)‏ از زمان آدم تا توفان روزگار نوح تنها از چند تن نام برده شده است که پرستندهٔ یَهُوَه خدا بودند.‏ از جمله هابیل،‏ خَنوخ،‏ نوح و خانواده‌اش.‏ در روزگار نوح فرشتگان یا «پسران خدا دیدند که دختران آدمیان زیبارویند.‏» این فرشتگان بدن جسمانی به خود گرفتند و هر یک از آنان هر دختری را که پسندید،‏ برای خود به زنی گرفت.‏ از رابطهٔ میان این فرشتگان نافرمان و زنان که پیوندی غیرطبیعی بود،‏ فرزندانی غول‌پیکر،‏ خشن و بی‌رحم به دنیا آمد.‏ همچنین در آن زمان شرارت انسان بر زمین بسیار شد،‏ طوری که افکار و نیّت‌های انسان دائماً بد و زشت بود.‏—‏پیدا ۶:‏۱-‏۵‏.‏

۹.‏ الف)‏ یَهُوَه با دنیای فاسد زمان نوح چه کرد؟‏ ب)‏ از آنچه در آن زمان گذشت ما چه درسی می‌گیریم؟‏

۹ یَهُوَه خدا در روزگار نوح برای نابودی شرارت توفانی به وجود آورد.‏ در آن زمان،‏ مردم چنان به امور روزمره از جمله ازدواج مشغول بودند که پیام نوح را که «طریق درست خدا را موعظه می‌کرد» به گوش نگرفتند و نابود شدند.‏ (‏۲پطر ۲:‏۵‏)‏ عیسی وضعیت آن زمان را با روزگار ما مقایسه کرد.‏ ‏(‏مَتّی ۲۴:‏۳۷-‏۳۹ خوانده شود.‏)‏ امروزه پیش از پایان این نظام شریر،‏ خبر خوش پادشاهی خدا در سراسر زمین به گوش تمامی قوم‌ها می‌رسد تا شهادتی برای آنان باشد.‏ اما اغلب مردم آن را نمی‌پذیرند.‏ باشد که هیچ گاه امور خانوادگی از جمله زندگی مشترک و بزرگ کردن فرزندان،‏ ما را چنان غرق خود نسازد که آمدن روز یَهُوَه را از نظر دور داریم.‏

تاریخچهٔ ازدواج از زمان توفان تا روزگار عیسی

۱۰.‏ الف)‏ در بسیاری از فرهنگ‌ها چه اعمال جنسی‌ای بخشی از زندگی مردم شد؟‏ ب)‏ چگونه ابراهیم و سارا در خصوص زندگی مشترک نمونه‌ای نیکو از خود به جا گذاشتند؟‏

۱۰ نوح و سه پسرش هر کدام یک زن داشتند.‏ اما پس از توفان بسیاری از مردان چند همسر برای خود اختیار کردند.‏ در بسیاری از فرهنگ‌ها روابط غیراخلاقی راه و روش زندگی مردم شد و حتی با مناسک مذهبی نیز آمیخته شد.‏ زمانی که ابراهیم و همسرش سارا به فرمان خدا به کنعان نقل‌مکان کردند،‏ آن سرزمین مملو از اعمالی بود که پیوند ازدواج را حقیر می‌کرد و به تمسخر می‌گرفت.‏ به دلیل این که مردم سُدوم و غَمورَه به اعمال و رفتارهای جنسی ناشایست دست می‌زدند یا این رفتارها را نادیده می‌گرفتند،‏ یَهُوَه خدا فرمان نابودی آنان را داد.‏ ابراهیم به‌درستی خانواده‌اش را هدایت کرد و سارا نیز مطیع شوهر خود بود و به این ترتیب آن‌دو نمونه‌ای نیکو از خود به جا گذاشتند.‏ ‏(‏۱پِطرُس ۳:‏۳-‏۶ خوانده شود.‏)‏ ابراهیم اطمینان حاصل کرد که پسر او اسحاق با یکی از پرستندگان یَهُوَه ازدواج کند.‏ اسحاق نیز برای پسر خود یعقوب چنین کرد و ۱۲ طایفهٔ اسرائیل از نسل یعقوب به وجود آمد.‏

۱۱.‏ شریعت موسی چگونه اسرائیلیان را حفظ کرد؟‏

۱۱ بعدها یَهُوَه با نوادگان یعقوب عهدی بست.‏ او به آنان شریعت موسی را داد که به زنان و شوهران یاری می‌رساند تا پرستش یَهُوَه را پاک نگاه دارند.‏ برای نمونه،‏ در خصوص رسوم ازدواج از جمله چندهمسری قوانینی داده شد و اسرائیلیان اجازه نداشتند که با  بت‌پرستان ازدواج کنند.‏ ‏(‏تَثنیه ۷:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏)‏ در صورت بروز اختلافات در ازدواج تدارکی دیده شده بود که مشایخ قوم به آن رسیدگی کنند.‏ به اموری همچون خیانت،‏ حسادت و بدگمانی به نحوی شایسته رسیدگی می‌شد.‏ طلاق مجاز بود اما برای آن نیز قوانینی در نظر گرفته شده بود.‏ مرد تنها در صورتی که «چیزی قبیح» در همسرش می‌یافت،‏ اجازه داشت او را طلاق دهد.‏ (‏تث ۲۴:‏۱‏)‏ به این که چه چیز «قبیح» محسوب می‌شده است،‏ اشاره‌ای نشده بود،‏ اما می‌توان حدس زد که قاعدتاً منظور مشکلاتی ناچیز نبوده است.‏—‏لاو ۱۹:‏۱۸‏.‏

هیچ گاه با همسرتان با فریبکاری عمل نکنید

۱۲،‏ ۱۳.‏ الف)‏ در زمان مَلاکی برخی مردان چگونه با همسرانشان رفتار می‌کردند؟‏ ب)‏ امروزه اگر شخصی همسر خود را رها کند و با همسر شخصی دیگر رابطه ایجاد کند،‏ چه عواقبی برایش خواهد داشت؟‏

۱۲ در زمان مَلاکی نبی،‏ بسیاری از مردان یهودی برای طلاق دادن همسرانشان هر بهانه‌ای می‌آوردند و با آنان فریبکارانه عمل می‌کردند.‏ آنان همسر ایّام جوانی‌شان را ترک می‌کردند،‏ شاید به این علّت که با زنی جوان‌تر یا با زنی از قوم‌های بت‌پرست ازدواج کنند.‏ زمانی که عیسی بر زمین بود هنوز هم مردان یهودی با فریبکاری همسرانشان را «به هر دلیلی» طلاق می‌دادند.‏ (‏مت ۱۹:‏۳‏)‏ یَهُوَه خدا از چنین طلاقی نفرت داشت.‏—‏مَلاکی ۲:‏۱۳-‏۱۶ خوانده شود.‏

۱۳ امروزه شاهدان یَهُوَه به هیچ وجه با خیانت در پیوند ازدواج سازش نمی‌کنند.‏ برای نمونه،‏ فرض کنید مرد یا زنی متأهل که تعمید گرفته است،‏ با شخصی متأهل زنا کند و پس از طلاق از همسرش با آن شخص ازدواج کند.‏ اگر چنین شخص گناهکاری توبه نکند برای حفظ پاکی روحانی جماعت از جماعت اخراج می‌شود.‏ (‏۱قر ۵:‏۱۱-‏۱۳‏)‏ فرد گناهکار تنها زمانی می‌تواند در جماعت پذیرفته شود که توبه کند و ‹ثمراتی بیاورد که نشانهٔ توبهٔ او باشد.‏› (‏لو ۳:‏۸؛‏ ۲قر ۲:‏۵-‏۱۰‏)‏ هر چند که نباید برای پذیرفته شدن شخص به جماعت زمان مشخصی تعیین شود،‏ اما اگر شخص فریبکارانه عمل کرده باشد که به ندرت در میان قوم خدا مشاهده می‌شود،‏ این عمل او نباید نادیده گرفته شود.‏ ممکن است لازم باشد یک سال یا بیشتر بگذرد تا شخص گناهکار توبهٔ خالصانهٔ خود را ثابت کند.‏ حتی اگر شخص به جماعت پذیرفته شود او باید «حساب خود را به خدا» پس دهد.‏—‏روم ۱۴:‏۱۰-‏۱۲‏؛‏ برج دیده‌بانی انگلیسی ۱۵ نوامبر ۱۹۷۹ صفحات ۳۱-‏۳۲ ملاحظه شود.‏

ازدواج میان مسیحیان

۱۴.‏ در کل مقصود از شریعت موسی چه بود؟‏

۱۴ قوم اسرائیل برای ۱۵۰۰ سال تحت شریعت موسی بود.‏ این قوانین به آنان یاری رساند تا اصول عادلانهٔ خدا را در خصوص امور خانوادگی و دیگر موضوعات مد نظر داشته باشند.‏ شریعت محافظ آنان بود و آنان را به مسیح هدایت کرد.‏ (‏غلا ۳:‏۲۳،‏ ۲۴‏)‏ در زمان مرگ عیسی با منسوخ شدن شریعت،‏ یَهُوَه خدا تدارکی جدید مهیا ساخت.‏ (‏عبر ۸:‏۶‏)‏ طبق آن برخی اموری که در شریعت موسی جایز شمرده می‌شد،‏ دیگر مجاز نبود.‏

۱۵.‏ الف)‏ در جماعت مسیحی چه معیاری در خصوص زندگی مشترک حفظ می‌شود؟‏ ب)‏ در خصوص طلاق مسیحیان باید چه اموری را مد نظر داشته باشند؟‏

۱۵ در پاسخ به پرسش برخی فَریسیان در خصوص طلاق که در شریعت موسی ذکر شده بود،‏ عیسی گفت:‏ «در ابتدا چنین نبود.‏» (‏مت ۱۹:‏۶-‏۸‏)‏ در واقع عیسی اشاره کرد که آن معیار الٰهی که در ابتدا در باغ عدن بود باید در جماعت مسیحی حاکم باشد.‏ (‏۱تیمو ۳:‏۲،‏ ۱۲‏)‏ یک تن بودن در ازدواج،‏ زوج‌ها را در کنار هم نگاه می‌دارد و محبت به خدا و یکدیگر پیوندشان را  استوار می‌سازد.‏ اگر طلاق به دلیل رابطهٔ جنسی نبوده باشد،‏ شخص اجازه ندارد که دوباره ازدواج کند.‏ (‏مت ۱۹:‏۹‏)‏ مسلّماً،‏ ممکن است شخصی تصمیم بگیرد که همسرش را که زنا کرده و توبه کرده است عفو کند،‏ حتی ظاهراً هوشَع نبی نیز جومِر،‏ همسر زناکار خود را بخشید.‏ مشابهاً،‏ یَهُوَه اسرائیلیانی را که از نظر روحانی به او خیانت و ابراز ندامت کرده بودند،‏ بخشید.‏ (‏هو ۳:‏۱-‏۵‏)‏ همچنین لازم به ذکر است که اگر شخصی بداند که همسرش زنا کرده است،‏ با این حال با او رابطهٔ جنسی برقرار کند،‏ این عمل او حاکی از این است که او را بخشیده است و دیگر از دید کتاب مقدّس دلیل موجهی برای طلاق وجود ندارد.‏

۱۶.‏ عیسی در مورد تجرد چه گفت؟‏

۱۶ عیسی پس از اشاره به این که تنها دلیل موجه برای طلاق زناست،‏ در مورد کسانی صحبت کرد که «این موهبت را دارند» که مجرّد بمانند و گفت:‏ «بگذار آن که می‌تواند این راه را در پیش گیرد،‏ چنین کند.‏» (‏مت ۱۹:‏۱۰-‏۱۲‏)‏ بسیاری تصمیم گرفته‌اند که مجرّد بمانند تا بتوانند تماماً بر خدمت به یَهُوَه تمرکز کنند.‏ چنین افرادی شایستهٔ تحسینند.‏

۱۷.‏ چه چیز می‌تواند به فرد مسیحی برای تصمیم به ازدواج کمک کند؟‏

۱۷ تجرد یا تأهل تصمیمی است شخصی.‏ آن که در دل خود عزم کرده مجرّد بماند،‏ می‌تواند از موهبت تجرد برخوردار شود.‏ پولُس رسول در عین این که تجرد را توصیه کرد،‏ چنین نیز گفت:‏ «اما به سبب رواج اعمال نامشروع جنسی بگذارید هر مرد،‏ زنی برای خود داشته باشد و هر زن،‏ شوهری برای خود.‏» همچنین گفت:‏ «اگر خویشتندار نیستند،‏ بگذارید ازدواج کنند؛‏ زیرا ازدواج از سوختن در آتش شهوت بهتر است.‏» ازدواج می‌تواند مانع شود که شخص به خودارضایی یا اعمال جنسی نامشروع دست زند.‏ همچنین سن شخص می‌تواند عاملی برای تصمیم‌گیری باشد،‏ چون در کتاب مقدّس آمده است:‏ «اگر کسی فکر می‌کند که چنانچه مجرّد بماند به نحوی شایسته رفتار نخواهد کرد و اگر از سن بلوغ نیز گذشته باشد،‏ بهترین کار این است که بگذارید آنچه می‌خواهد بکند؛‏ گناهی نمی‌کند.‏ بگذارید چنین افرادی ازدواج کنند.‏» (‏۱قر ۷:‏۲،‏ ۹،‏ ۳۶؛‏ ۱تیمو ۴:‏۱-‏۳‏)‏ با این حال،‏ تمایلات جنسی که می‌تواند در دوران جوانی بروز کند،‏ دلیلی برای اقدام به ازدواج نیست.‏ چرا که ممکن است شخص هنوز به بلوغی نرسیده باشد که بتواند وظایفی را که زندگی مشترک به همراه دارد،‏ بر دوش کشد.‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ الف)‏ زندگی مشترک مسیحی باید چگونه آغاز شود؟‏ ب)‏ در مقالهٔ بعد به بررسی چه نکاتی می‌پردازیم؟‏

۱۸ زندگی مشترک مسیحی باید میان مرد و زنی آغاز شود که خود را به یَهُوَه خدا وقف کرده‌اند و او را با تمام وجود دوست دارند.‏ همچنین آنان باید چنان علاقه‌ای به یکدیگر داشته باشند که بخواهند تعهد ازدواج،‏ آنان را به هم پیوند دهد.‏ چنین افرادی خود را از برکاتی برخوردار می‌سازند که ازدواج با «کسی که پیرو سَرور» است به همراه دارد.‏ (‏۱قر ۷:‏۳۹‏)‏ بی‌شک پس از ازدواج،‏ هر دو بر این عقیده‌اند که برای موفقیت در زندگی مشترک بهترین راهنمایی و نصایح در کتاب مقدّس یافت می‌شود.‏

۱۹ در مقالهٔ بعد بر مبنای آیات کتاب مقدّس نکاتی برجسته می‌شود که می‌تواند مسیحیان متأهل را برای رویارویی با مشکلاتی که در این «روزهای آخر» با آن روبرویند،‏ یاری رساند.‏ به خصوص این که در این روزهای آخر مردم خصوصیاتی دارند که مانع موفقیت در زندگی مشترک می‌شود.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱-‏۵‏)‏ همچنان که ما در راه زندگی ابدی گام برمی‌داریم،‏ یَهُوَه خدا هر آنچه برای سعادت و شادی در زندگی مشترک نیاز داریم در کلام پرارزشش بیان کرده است.‏—‏مت ۷:‏۱۳،‏ ۱۴‏.‏