به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 موضوع اصلی این شماره | رؤیاهایی برای درک عالم روحی

سؤالاتی دربارهٔ موجودات روحی

سؤالاتی دربارهٔ موجودات روحی

آیا تا به حال دربارهٔ عالم روحی سؤالاتی داشته‌اید؟‏ هزاران سال است که مردم برای درک عالم روحی به حدس و گمان روی آورده‌اند.‏ برخی بر این باورند که عالم روحی مکانی است که نیاکانشان در آن زندگی می‌کنند و باید به آنان احترام بگذارند.‏ برخی دیگر تصوّر می‌کنند که عالم روحی یا آسمان،‏ مکانی آرامش‌بخش است که انسان‌های نیکوکار پس از مرگشان به همراه فرشتگان در آن زندگی می‌کنند.‏ برخی دیگر نیز عالم روحی را جایی می‌دانند که هزاران الٰهه در آن زندگی می‌کنند.‏

اکثر مردم معتقدند که ما انسان‌ها نمی‌توانیم دربارهٔ عالم روحی اطلاعاتی داشته باشیم؛‏ زیرا تا کنون هیچ کس از عالم روحی به زمین نیامده است تا آن را برایمان توصیف کند.‏ اما چنین استدلالی اشتباه است؛‏ زیرا عیسی مسیح پیش از زندگی زمینی‌اش،‏ در آسمان یا همان عالم روحی به سر می‌بُرد.‏ او صریحاً به رهبران مذهبی قرن اول چنین گفت:‏ «از آسمان نیامده‌ام تا به خواست خود عمل کنم،‏ بلکه آمده‌ام تا خواست او را که مرا فرستاد،‏ به جا آورم.‏» بنابراین اطلاعاتی که عیسی به رسولانش می‌داد کاملاً دقیق و معتبر بود.‏ او به آنان گفت:‏ «در خانهٔ پدر من مسکن بسیار است.‏»—‏یوحنا ۶:‏۳۸؛‏ ۱۴:‏۲‏.‏

پدر عیسی مسیح،‏ خداست.‏ نام خداوند،‏ یَهُوَه است و «خانهٔ» او در آسمان می‌باشد.‏ (‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏)‏ بنابراین هیچ کس بهتر از یَهُوَه خدا و عیسی مسیح نمی‌تواند آن عالم نادیدنی را برایمان توصیف کند.‏ آنان از طریق رؤیاهای شگفت‌انگیزی که به برخی از انسان‌های وفادار الهام کرده‌اند،‏ حقایقی را دربارهٔ عالم روحی آشکار ساخته‌اند.‏

در مقالهٔ بعد قسمت‌هایی از کتاب مقدّس را بررسی می‌کنیم که برخی از این رؤیاها را به تصویر کشیده است.‏ از آنجا که عالم روحی،‏ عالمی قابل رؤیت نیست و درک آن برای ما مشکل است،‏ یَهُوَه خدا برای به تصویر کشیدن آن از عبارات و کلماتی قابل فهم برای ما انسان‌ها استفاده کرده است.‏ با بررسی این رؤیاها درمی‌یابید که چه کسانی در ‹مسکن‌های› آسمان ساکن هستند.‏