به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  شمارهٔ ۶ ۲۰۱۶

 موضوع اصلی این شماره | رؤیاهایی برای درک عالم روحی

رؤیاهایی دربارهٔ موجودات روحی

رؤیاهایی دربارهٔ موجودات روحی

رؤیاهای شگفت‌انگیزی که در کتاب مقدّس به تصویر کشیده شده است به ما کمک می‌کنند تا عالم روحی را بهتر درک کنیم.‏ شما را تشویق می‌کنیم تا این رؤیاها را به دقت بررسی کنید.‏ با این که این رؤیاها به شکلی مجازی یا سمبولیک توصیف شده‌اند،‏ به ما کمک می‌کنند تا عالم روحی را تجسّم کرده و درک کنیم که موجودات روحی چه تأثیری بر ما دارند.‏

یَهُوَه خدای متعال است

‏«تختی در آسمان قرار داشت و کسی بر آن تخت نشسته بود.‏ آن تخت‌نشین،‏ ظاهری همچون سنگ یَشب و عقیق خرمایی داشت و گرداگرد تخت را رنگین‌کمانی زُمرّدگون فرا گرفته بود.‏»—‏مکاشفه ۴:‏۲،‏ ۳‏.‏

‏«نور از هر طرف او را در برگرفته بود.‏ نورِ گرداگردش شبیه تابش رنگین‌کمان بود که در روز بارانی در ابر پدیدار شود.‏ چنین بود منظرِ شباهتِ جلالِ خداوند.‏»—‏حِزْقیال ۱:‏۲۷،‏ ۲۸‏.‏

این دو رؤیا که به یوحنای رسول و حِزْقِیال نبی الهام شد،‏ شکوه یَهُوَه خدای متعال را با عباراتی همچون سنگ‌های جواهر،‏ رنگین‌کمان و تخت پادشاهی به تصویر می‌کشند.‏ این عبارات برای ما به راحتی قابل تجسّم می‌باشند و نشان می‌دهند که وجود یَهُوَه خدا سرشار از آرامش،‏ زیبایی و شگفتی است.‏

این توصیفات با گفته‌های مزمورنویس نیز هماهنگی دارد که می‌گوید:‏ «خداوند بزرگ است و به‌غایت شایان ستایش؛‏ از او می‌باید ترسید،‏ بیش از همهٔ خدایان.‏ زیرا همهٔ خدایانِ قومها،‏ بتهای بی‌ارزشند،‏ اما یهوه آسمانها را بساخت.‏ فرّ و شکوه به حضور وی است و توانایی و زیبایی در قُدس وی.‏»—‏مزمور ۹۶:‏۴-‏۶‏.‏

یَهُوَه خدای متعال است.‏ با این حال از ما دعوت کرده است تا از طریق دعا به او نزدیک شویم.‏ همچنین به ما اطمینان می‌دهد که دعاهایمان را می‌شنود.‏ (‏مزمور ۶۵:‏۲‏)‏ یَهُوَه خدا ما انسان‌ها را بسیار دوست دارد و برای ما ارزش فراوانی قائل است؛‏ تا حدّی که یوحنای رسول دربارهٔ او می‌گوید:‏ «خدا محبت است.‏»—‏۱یوحنا ۴:‏۸‏.‏

عیسی مسیح با خداوند است

‏«[استیفانِ شاگرد] پر از روح‌القدس،‏ به آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که به دست راست خدا ایستاده بود،‏ دید و گفت:‏ ‹اکنون،‏ من می‌بینم که آسمان‌ها گشوده شد و پسر انسان به دست راست خدا ایستاده است.‏›»—‏اعمال ۷:‏۵۵،‏ ۵۶‏.‏

این سخنان استیفان خطاب به رهبران مذهبی بود؛‏ یعنی کسانی که مدتی پیش باعث مرگ عیسی شده بودند.‏ اما رؤیای استیفان نشان داد که عیسی مسیح رستاخیز یافته و به جلال رسیده بود.‏ پولُس رسول در این باره گفت:‏ «[یَهُوَه،‏] [عیسی] را از میان مردگان  برخیزاند و در جایگاه‌های آسمانی بر دست راست خود نشاند؛‏ آری،‏ در جایگاهی بسیار بالاتر از هر حکومت،‏ اختیار،‏ قدرت و ریاست و با نامی بسیار والاتر از هر نامی که بتوان خواند؛‏ چه در این نظام حاضر و چه در نظام آینده.‏»—‏اِفِسُسیان ۱:‏۲۰،‏ ۲۱‏.‏

عیسی جایگاهی بس والا دارد.‏ با این وجود،‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که او نیز همچون یَهُوَه توجه و علاقهٔ زیادی به ما انسان‌ها دارد.‏ برای مثال،‏ عیسی طی خدمت زمینی‌اش،‏ بیماران و معلولان را شفا بخشید و مردگان را رستاخیز داد.‏ او حتی با فدا کردن جان خود،‏ عمق محبتش را به یَهُوَه خدا و به ما انسان‌ها نشان داد.‏ (‏اِفِسُسیان ۲:‏۴،‏ ۵‏)‏ اکنون،‏ عیسی به دست راست خدا ایستاده است و در آیندهٔ نزدیک برکات فراوانی را برای تمامی انسان‌های مطیع به ارمغان می‌آورد.‏

فرشتگان به خدا خدمت می‌کنند

‏«چون می‌نگریستم،‏ تختها برقرار شد،‏ و قدیم‌الایام [یَهُوَه] جلوس فرمود.‏ .‏ .‏ .‏ هزاران هزار خدمتش می‌کردند،‏ و کُرورها کُرور به حضورش ایستاده بودند.‏»—‏دانیال ۷:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

به راستی که چه رؤیای شگفت‌انگیزی!‏ دانیال در این رؤیا فرشتگان بسیاری را در آسمان دید.‏ فرشتگان موجوداتی هوشمند،‏ پرقدرت و باشکوه هستند.‏ این موجودات روحی به چند گروه منجمله سرافین و کرّوبیان تقسیم می‌شوند.‏ واژهٔ «فرشته» بیش از ۲۵۰ مرتبه در کتاب مقدّس آمده است.‏

یَهُوَه خدا فرشتگان را مدت‌ها پیش از آفرینش انسان خلق کرده بود.‏ پس نمی‌توان گفت که انسان‌ها پس از پایان زندگی‌شان به فرشته تبدیل می‌شوند.‏ حتی هنگام آفرینش زمین نیز فرشتگان حضور داشتند و ابراز شادمانی می‌کردند.‏—‏ایّوب ۳۸:‏۴-‏۷‏.‏

یکی از جنبه‌های خدمت فرشتگان،‏ مشارکت آنان در مهم‌ترین فعالیت روی زمین یعنی اعلام خبر خوش پادشاهی خداست.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۱۴‏)‏ یوحنای رسول دربارهٔ نقش فرشتگان در این کار چنین گفت:‏ «فرشته‌ای دیگر دیدم که در دل آسمان پرواز می‌کرد و بشارتی جاودان داشت تا آن را به ساکنان زمین،‏ از هر ملت و طایفه و زبان و قوم اعلام کند.‏» (‏مکاشفه ۱۴:‏۶‏)‏ در دوران ما،‏ فرشتگان همچون گذشته با انسان‌ها صحبت نمی‌کنند،‏ اما خادمان خدا را هدایت می‌کنند تا خبر خوش پادشاهی خدا را به گوش انسان‌های صادق برسانند.‏

 شیطان میلیون‌ها نفر را گمراه می‌کند

‏«در آسمان جنگی درگرفت:‏ میکائیل [عیسی مسیح] و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش با آنان به نبرد پرداختند،‏ اما شکست خوردند و دیگر در آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود.‏ پس آن اژدهای بزرگ به پایین افکنده شد؛‏ یعنی همان مار کهن که ابلیس و شیطان خوانده می‌شود و تمام ساکنان زمین را گمراه می‌کند.‏ او به همراه فرشتگانش به زمین افکنده شد.‏»—‏مکاشفه ۱۲:‏۷-‏۹‏.‏

آسمان همیشه در صلح و آرامش نبوده است.‏ در اوایل تاریخ بشر،‏ یکی از فرشتگان که می‌خواست انسان‌ها او را به جای خدا پرستش کنند،‏ بر علیه یَهُوَه خدا سرکشی کرد.‏ به همین دلیل،‏ این فرشته شیطان نامیده شد که به معنی «مقاومت‌کننده» است.‏ پس از آن،‏ برخی از فرشتگان دیگر نیز در این سرکشی به شیطان پیوستند و به عنوان دیوها شناخته شدند.‏ این موجودات روحی که شرارت تمام وجودشان را فراگرفته است به مقابله با یَهُوَه خدا برخاسته‌اند و بسیاری از انسان‌ها را گمراه کرده‌اند.‏

شیطان و دیوهایش موجوداتی بسیار بی‌رحم و دشمن انسان‌ها هستند.‏ آنان مسبب اکثر مصیبت‌های بشر می‌باشند.‏ برای مثال،‏ شیطان خدمتکاران ایّوب را که مردی باایمان بود کشت و دام‌هایش را از بین برد؛‏ سپس از طریق «تندبادی» شدید،‏ خانه‌ای را که ده فرزند ایّوب در آن جمع شده بودند تخریب کرد و به این شکل همهٔ فرزندان او را کشت.‏ پس از آن،‏ ایّوب را «از کف پا تا تارَکِ سر به دُملهایی دردناک مبتلا ساخت.‏»—‏ایّوب ۱:‏۷-‏۱۹؛‏ ۲:‏۷‏.‏

با این حال شیطان به زودی نابود خواهد شد.‏ او از زمانی که از آسمان به زمین انداخته شد،‏ «می‌داند که زمانی اندک دارد.‏» (‏مکاشفه ۱۲:‏۱۲‏)‏ بلی،‏ شیطان محکوم به نابودی است و آینده‌ای امیدبخش در انتظار انسان‌هاست.‏

آنانی که به آسمان می‌روند

‏«تو [عیسی] .‏ .‏ .‏ با خون خود افرادی را از هر طایفه،‏ زبان،‏ قوم و ملت برای خدا خریدی و از آنان پادشاهان و کاهنانی ساختی که در خدمت خدایمان باشند.‏ ایشان در مقام پادشاه بر زمین سلطنت خواهند کرد.‏»—‏مکاشفه ۵:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

این افراد،‏ مانند عیسی مسیح،‏ پس از پایان زندگی زمینی‌شان رستاخیز یافته و به آسمان می‌روند.‏ عیسی در این باره به رسولان وفادارش گفت:‏ «می‌روم تا مکانی برای شما حاضر کنم.‏ همچنین،‏ .‏ .‏ .‏ بار دیگر باز خواهم گشت و شما را نزد خود خواهم پذیرفت تا جایی که من هستم،‏ شما نیز باشید.‏»—‏یوحنا ۱۴:‏۲،‏ ۳‏.‏

شاید از خود بپرسید که ‹این افراد در آسمان چه خواهند کرد؟‏›  آنان به همراه عیسی،‏ یک پادشاهی آسمانی را تشکیل می‌دهند که در آینده‌ای نزدیک بر تمام ساکنان زمین حکمرانی خواهد کرد و برکات فراوانی را برای انسان‌ها به همراه خواهد داشت.‏ عیسی از طریق دعای نمونه به پیروانش آموخت تا برای برقراری این حکومت دعا کنند.‏ او چنین دعا کرد:‏ «پدر ما که در آسمان‌هایی،‏ نام تو مقدّس باد.‏ پادشاهی تو بیاید.‏ خواست تو همان طور که در آسمان انجام می‌شود،‏ بر زمین نیز انجام شود.‏»—‏مَتّی ۶:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

پادشاهی خدا در آینده چه خواهد کرد؟‏

‏«صدایی بلند از تخت شنیدم که گفت:‏ ‹نگاه کن!‏ خیمهٔ خدا با انسان‌هاست.‏ .‏ .‏ .‏ خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏ چیزهای گذشته سپری شده است.‏›»—‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

این رؤیا به یوحنای رسول الهام شد و به زمانی اشاره می‌کند که پادشاهی خدا،‏ متشکل از عیسی مسیح و رستاخیزیافتگانی که به آسمان رفته‌اند،‏ به نظام شریر کنونی پایان می‌دهد.‏ این پادشاهی،‏ زمین را به بهشت تبدیل می‌کند.‏ در آن زمان دیگر رنج و مصیبت وجود نخواهد داشت،‏ حتی مرگ نیز از بین خواهد رفت.‏

حال،‏ در مورد آنانی که پس از مرگشان به آسمان نمی‌روند چه می‌توان گفت؟‏ آنان در آینده‌ای نزدیک دوباره به زندگی باز خواهند گشت و تا ابد در بهشت روی زمین زندگی خواهند کرد.‏—‏لوقا ۲۳:‏۴۳‏.‏

این رؤیاها به ما اطمینان می‌دهند که یَهُوَه خدا و پسرش عیسی مسیح به همراه فرشتگان وفادار و آنانی که از زمین انتخاب شده‌اند،‏ عمیقاً به ما انسان‌ها علاقه دارند و خواهان سعادت ما هستند.‏ اگر مایلید دربارهٔ عملکرد پادشاهی خدا بیشتر بدانید،‏ شما را تشویق می‌کنیم تا با شاهدان یَهُوَه تماس بگیرید یا به وب‌سایت www.jw.org/fa مراجعه کرده و کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس را دانلود نمایید.‏