برج دیده‌بانی شمارهٔ ۶ ۲۰۱۶ | رؤیاهایی برای درک عالم روحی

کتاب مقدّس عالم نادیدنی را به تصویر می‌کشد.‏

موضوع اصلی این شماره

سؤالاتی دربارهٔ موجودات روحی

می‌توانیم پاسخ‌هایی منطقی برای سؤالاتمان بیابیم.‏

موضوع اصلی این شماره

رؤیاهایی دربارهٔ موجودات روحی

کتاب مقدّس چگونه یَهُوَه خدا،‏ عیسی مسیح و فرشتگان وفادار را به تصویر می‌کشد؟‏

از پرندگان آسمان چه می‌آموزیم؟‏

پرندگان نه تنها گواهی بر قدرت بی‌انتهای خداوند هستند،‏ بلکه نکات مهمی را دربارهٔ زندگی به ما می‌آموزند.‏

لَفِورِ دِتَپلِ—‏او می‌خواست مردم عامی با کلام خدا آشنا شوند

لَفِورِ چطور توانست با وجود مخالفت‌ها،‏ به هدفش دست یابد؟‏

زندگی‌نامه

حقیقت کتاب مقدّس را بدون دست در آغوش کشیدم

پسری که در یک حادثهٔ هولناک معلول شده بود،‏ با یافتن شواهدی به وجود خدا اعتقاد پیدا کرد.‏

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا خدا دعاهایتان را می‌شنود؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

آیا خدا شیطان را آفرید؟‏

چرا عیسی گفت که شیطان در حقیقت استوار نماند؟‏