به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  شمارهٔ ۳ ۲۰۱۶

نام خدا در یکی از دست‌نوشته‌های باستانی کتاب مقدّس چندین بار آمده است

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا خدا نامی دارد؟‏

برخی از مردم معتقدند که خدا نامی ندارد؛‏ برخی دیگر می‌گویند که نام او خدا یا سَرور است و برخی دیگر می‌گویند که خدا هزاران نام دارد.‏ نظر شما چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«بگذار بدانند که تو تنها،‏ که نامت یهوه است،‏ بر تمامی زمین متعال هستی!‏»—‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • با این که خدا عناوین مختلفی دارد،‏ برای خود یک نام خاص انتخاب کرده است.‏—‏خروج ۳:‏۱۵‏.‏

  • شناخت خدا امری غیرممکن نیست؛‏ او می‌خواهد که ما او را بشناسیم.‏—‏اعمال ۱۷:‏۲۷‏.‏

  • اولین قدم برای نزدیک شدن به خدا،‏ دانستن نام اوست.‏—‏یعقوب ۴:‏۸‏.‏

آیا به زبان آوردن نام خدا اشتباه است؟‏

نظر شما چیست؟‏

  • بله

  • خیر

  • گاهی اوقات

پاسخ کتاب مقدّس چیست؟‏

‏«نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر،‏ زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی بَرَد بی‌سزا نخواهد گذاشت.‏» (‏خروج ۲۰:‏۷‏)‏ بنابراین بی‌حرمتی کردن به نام خدا اشتباه است.‏—‏اِرْمیا ۲۹:‏۹‏.‏

چه نکات دیگری را می‌توانیم از کتاب مقدّس بیاموزیم؟‏

  • عیسی مسیح نام خدا را می‌دانست و آن را به زبان می‌آورد.‏—‏یوحنا ۱۷:‏۲۵،‏ ۲۶‏.‏

  • خدا از ما می‌خواهد که او را به نام بخوانیم.‏—‏مزمور ۱۰۵:‏۱‏.‏

  • دشمنان خدا می‌خواهند که نام خدا به فراموشی سپرده شود.‏—‏اِرْمیا ۲۳:‏۲۷‏.‏