برج دیده‌بانی شمارهٔ ۳ ۲۰۱۶ | وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم

هیچ یک از ما از غم و اندوه ناشی از مرگ عزیزانمان مصون نیستیم.‏ چطور می‌توانیم با مرگ یکی از اعضای خانواده یا دوستی نزدیک کنار آییم؟‏

موضوع اصلی این شماره

وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم

چطور باید با غم و اندوه مرگ عزیزمان کنار آییم؟‏ آیا امیدی برای عزیزان از دست رفته‌مان وجود دارد؟‏

موضوع اصلی این شماره

آیا سوگواری عملی اشتباه است؟‏

آیا دیگران شما را به خاطر نحوهٔ سوگواری‌تان قضاوت می‌کنند؟‏

موضوع اصلی این شماره

غلبه بر غم و اندوه

کتاب مقدّس در این زمینه راهنمایی‌های مفیدی به ما می‌دهد.‏

موضوع اصلی این شماره

تسلّی دادن به سوگواران

شاید دوستان نزدیک شخص سوگوار،‏ احساسات او را کاملاً درک نکنند.‏

موضوع اصلی این شماره

مردگان به زندگی باز خواهند گشت

آیا وعدهٔ کتاب مقدّس واقع‌بینانه است؟‏

آیا می‌دانستید که .‏ .‏ .‏

پدر یوسف چه کسی بود؟‏ صنعت نساجی در زمان باستان به چه شکل بود؟‏

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

عزّت‌نفس و رفتار محترمانه با زنان را آموختم

خواندن آیاتی از کتاب مقدّس،‏ جُزِف اِرِن‌بُگِن را برانگیخت تا زندگی‌اش را کاملاً تغییر دهد.‏

از ایمانشان سرمشق بگیریم

‏«خواهم رفت»‏

رِبِکا علاوه بر ایمان،‏ خصوصیات برجستهٔ دیگری نیز از خود نشان داد.‏

پاسخ کتاب مقدّس را بشنوید

آیا به زبان آوردن نام خدا اشتباه است؟‏

می‌توانید آنلاین مطالب بیشتری بخوانید

چرا انسان می‌میرد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس به این پرسش،‏ تسلّی‌بخش و امیدوارکننده است.‏