مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیشگویی‌هایی که به تحقق رسیده است

پیشگویی‌هایی که به تحقق رسیده است

پیش‌تر در مورد کروئسوس،‏ پادشاهِ لیدیه صحبت کردیم که چگونه مشورت با یک غیبگو او را گمراه کرد و با کوروش،‏ پادشاه پارس وارد جنگ شد و شکست خورد.‏ اما کتاب مقدّس در مورد پادشاه پارس پیشگویی قابل توجهی دارد که دقیقاً با جزئیات به تحقق رسیده است.‏

حدود ۲۰۰ سال پیش از به دنیا آمدن کوروش،‏ اِشَعْیا،‏ پیامبر خدا در کنار ذکر نام این پادشاه توصیف کرد که چگونه او شهر عظیم بابِل را تسخیر خواهد کرد.‏

اِشَعْیا ۴۴:‏۲۴،‏ ۲۷،‏ ۲۸‏:‏ ‏«خداوند .‏ .‏ .‏ چنین می‌فرماید:‏ ‹من هستم یَهُوَه،‏ .‏ .‏ .‏ آن که به ژرفای دریا می‌گوید:‏ «خشک شو!‏ من نهرهایت را خشک خواهم کرد.‏» آن که دربارهٔ کوروش می‌گوید:‏ «او شبان من است،‏ و تمامی خشنودی مرا به جا خواهد آورد.‏» و آن که دربارهٔ اورشلیم می‌گوید:‏ «بنا خواهد شد»،‏ و در خصوص معبد که:‏ «بنیادت نهاده خواهد گشت.‏»›»‏

مطابق گفتهٔ هرودوتِ تاریخ‌نگار،‏ سپاه کوروش مسیر آب رودخانهٔ فُرات را که از شهر بابِل می‌گذشت،‏ تغییر داد.‏ کوروش با این استراتژی برای سپاهش ممکن ساخت که از بستر رودخانه عبور کرده وارد شهر شود.‏ پس از تسخیر شهر کوروش یهودیانی را که در آنجا اسیر بودند،‏ آزاد کرد.‏ او به آنان اجازه داد به اورشلیم بازگردند و شهری که ۷۰ سال پیش ویران شده بود،‏ بازسازی کنند.‏

اِشَعْیا ۴۵:‏۱‏:‏ ‏«این است آنچه خداوند به مرد مسح‌شدهٔ خود می‌گوید،‏ به کوروش،‏ که دست راستش را گرفتم تا قومها را در برابرش به زانو درآورم،‏ و توان ایستادگی را از آنان سلب کنم،‏ تا درها را در برابرش بگشایم و دروازه‌ها دیگر بسته نشوند.‏»‏

دیوارهای شهر مانعی برای سپاه پارس نبود.‏ به دلیل بی‌توجهی بابِلیان دروازهٔ شهر باز مانده بود و آنان توانستند از آن درها عبور کرده وارد شهر شوند.‏ اگر بابِلیان از نقشهٔ کوروش آگاه بودند،‏ می‌توانستند تمامی دروازه‌هایی که به رود باز می‌شد،‏ ببندند.‏ اما چنین نشد و شهر بی‌دفاع ماند.‏

این پیشگویی فوق‌العاده تنها یکی از پیشگویی‌های بسیار کتاب مقدّس است که دقیقاً به حقیقت پیوسته است.‏ * برخلاف پیشگویی‌های انسان که اغلب به خدایانی کاذب وابسته است،‏ پیشگویی‌های کتاب مقدّس از طرف خداوند متعال است،‏ او که گفته است:‏ «انتها را از ابتدا بیان می‌کنم و آنچه را که هنوز انجام نشده،‏ از قدیم.‏»—‏اِشَعْیا ۴۶:‏۱۰‏.‏

 تنها خدای حقیقی که نامش یَهُوَه است،‏ می‌تواند چنین ادعایی بکند.‏ نام او به این معنی است که «او سبب شدن می‌شود.‏» مفهوم این نام بر این نکته دلالت دارد که او قادر است وقایع آینده را هماهنگ با خواست خود شکل دهد.‏ این نام به ما اطمینان می‌بخشد که او به تمامی قول‌ها و وعده‌هایش عمل خواهد کرد.‏

پیشگویی‌هایی که اکنون به تحقق می‌رسد

آیا مایلید از پیشگویی‌های کتاب مقدّس مربوط به روزگار ما آگاه شوید؟‏ حدود ۲۰۰۰ سال پیش،‏ کتاب مقدّس از عبارت «روزهای آخر» استفاده کرد و پیشگویی کرد که آن دوران،‏ دورانی سخت خواهد بود.‏ اما منظور از «روزهای آخر» چیست؟‏ منظور روزهای آخر برای زمین یا نسل بشر نیست،‏ بلکه منظور روزهای آخرِ کشمکش‌ها،‏ ظلم‌ها و مصیبت‌هایی است که هزاران سال بر بشر سایه افکنده است.‏ در اینجا به چند نمونه از پیشگویی‌های مربوط به «روزهای آخر» می‌پردازیم.‏

۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵‏:‏ ‏«در روزهای آخر،‏ .‏ .‏ .‏ مردم،‏ خودپرست،‏ پول‌دوست،‏ خودستا،‏ خودپسند،‏ کفرگو،‏ نسبت به والدین خود نافرمان،‏ ناسپاس،‏ عهدشکن،‏ بی‌عاطفه،‏ ناسازگار،‏ تهمت‌زن،‏ فاقد خویشتنداری،‏ وحشی،‏ متنفر از نیکویی،‏ خیانتکار،‏ خودسر و مغرور خواهند بود.‏ همچنین لذّت را بیش از خدا دوست خواهند داشت.‏ به‌ظاهر خداپرست خواهند بود،‏ اما اعمالشان خلاف آن را ثابت می‌کند.‏»‏

به نظر شما آیا چنین رفتارهایی بیش از پیش در مردم روزگار ما دیده نمی‌شود؟‏ آیا امروزه خودپسندی،‏ پول‌دوستی و غرور در مردم بارز نیست؟‏ آیا مردم به جای این که خواهان سازگاری و تفاهم باشند،‏ پرتوقع‌تر نشده‌اند؟‏ بی‌شک متوجه نافرمانی فرزندان از والدین شده‌اید و این که در کل،‏ مردم خوشگذرانی را بیش از خدا دوست دارند.‏ این وضعیت روزبه‌روز نیز بدتر می‌شود.‏

مَتّی ۲۴:‏۶،‏ ۷‏:‏ ‏«شما غوغای جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را خواهید شنید؛‏ .‏ .‏ .‏ قومی بر ضدّ قومی دیگر و حکومتی بر ضدّ حکومتی دیگر برخواهد خاست.‏»‏

برخی آمارها نشان می‌دهد که تعداد کشته‌شدگان در جنگ‌ها و کشمکش‌های مسلّحانه از سال ۱۹۱۴ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر بوده است،‏ رقمی که از جمعیت بسیاری از کشورها بیشتر است.‏ تصوّرش را بکنید این کشتارها چه اندوه،‏ اشک و سختی‌هایی به همراه داشته است.‏ آیا این باعث شده است که ملت‌ها از خطاهایشان درس گیرند و به جنگ‌ها پایان دهند؟‏

مَتّی ۲۴:‏۷‏:‏ ‏«در مناطق مختلف،‏ قحطی‌ها .‏ .‏ .‏ روی خواهد داد.‏»‏

سازمان برنامهٔ جهانی غذا می‌گوید:‏ «در دنیایی که غذا به میزان کافی برای همه تولید می‌شود ۸۱۵ میلیون نفر،‏ یعنی یک نفر از هر نه نفر،‏ هر شب با شکم گرسنه می‌خوابد.‏ یک نفر از هر سه نفر هم از سوءتغذیه رنج می‌برد.‏» تخمین زده شده است که هر ساله سه میلیون کودک از گرسنگی جان می‌سپارند.‏

لوقا ۲۱:‏۱۱‏:‏ ‏«زمین‌لرزه‌های عظیم به وقوع خواهد پیوست.‏»‏

هر ساله حدود ۵۰٬۰۰۰ زمین‌لرزه با چنان شدّتی روی می‌دهد که برای مردم محسوس است.‏ حدود ۱۰۰ زلزله صدمات قابل توجه به ساختمان‌ها می‌رساند و هر ساله یک زلزلهٔ بزرگ روی می‌دهد.‏ بر اساس یکی از آمارها از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۰۰ در زمین‌لرزه‌ها ۴۷۱٬۰۰۰ نفر کشته شده‌اند.‏

مَتّی ۲۴:‏۱۴‏:‏ ‏«این خبر خوشِ پادشاهی،‏ در سراسر زمین موعظه خواهد شد تا برای همهٔ قوم‌ها شهادتی شود،‏ آنگاه پایان فرا خواهد رسید.‏»‏

بیش از ۸ میلیون شاهد یَهُوَه خبر خوش پادشاهی خدا را در ۲۴۰ سرزمین در سراسر دنیا موعظه می‌کنند.‏ این خبر خوش در شهرهای بزرگ،‏ روستاهای دورافتاده،‏ جنگل‌ها و کوه‌ها به گوش مردم می‌رسد.‏ در پیشگویی کتاب مقدّس آمده است،‏ زمانی که این فعالیت آن گونه که خدا می‌خواهد به انجام رسد «پایان فرا خواهد رسید.‏» این پایان به چه معناست؟‏ به معنی پایان یافتن حکمرانی انسان‌ها و آمدن پادشاهی خداست.‏ تحت پادشاهی خدا زمین چگونه خواهد بود؟‏ در ادامهٔ این مجلّه قول‌ها و وعده‌های خدا آمده است.‏

^ بند 8 مقالهٔ «‏شاهدی خاموش بر پیشگویی‌ای دقیق‏» را ملاحظه کنید.‏