مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

چه کنیم تا زندگی‌مان تنها به این زندگی محدود نشود؟‏

چه کنیم تا زندگی‌مان تنها به این زندگی محدود نشود؟‏

امروزه زندگی ما انسان‌ها با آنچه خدا برایمان می‌خواست فرسنگ‌ها فاصله دارد.‏ زمین باید از انسان‌هایی پر می‌بود که خدا را حاکم خود بدانند،‏ راهنمایی‌های او را به گوش گیرند و محبت و دیگر خصوصیات زیبای او را سرمشق زندگی‌شان سازند.‏ انسان‌هایی که با هم همکاری کنند،‏ فرزندانشان را در محیطی شاد بزرگ کنند،‏ چیزهای جدید کشف کنند و تمامی زمین را بهشت سازند.‏

خدا زندگی بر زمین را آن گونه خواهد ساخت که از ابتدا قصد کرده بود

  • «جنگها را تا کرانهای زمین پایان می‌بخشد.‏»‏‏—‏مزمور ۴۶:‏۹‏.‏

  • ‹کسانی که زمین را به نابودی می‌کشند،‏ نابود می‌شوند.‏›‏‏—‏مکاشفه ۱۱:‏۱۸‏.‏

  • «هیچ‌یک از ساکنان نخواهد گفت که ‹بیمارم!‏›»‏‏—‏اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴‏.‏

  • «برگزیدگان من کاملاً از دسترنج خود لذت خواهند برد.‏»‏‏—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۲‏،‏ دج.‏

این پیشگویی‌ها چگونه به تحقق خواهد رسید؟‏ یَهُوَه خدا عیسی مسیح را به عنوان پادشاه حکومت خود برگزیده است؛‏ حکومتی که از آسمان بر زمین حکمرانی خواهد کرد.‏ کتاب مقدّس این حکومت را سلطنت یا پادشاهی خدا خوانده است.‏ (‏دانیال ۲:‏۴۴‏)‏ در کتاب مقدّس آمده است که یَهُوَه خدا تخت پادشاهی را به عیسی می‌دهد.‏—‏لوقا ۱:‏۳۲،‏ ۳۳‏.‏

زمانی که عیسی مسیح بر زمین بود کارهای خارق‌العادهٔ بسیاری انجام داد.‏ به این ترتیب نشان داد در آینده تحت حکمرانی او زندگی بسیار بهتر از زندگی کنونی ما بر زمین خواهد بود.‏

عیسی نشان داد که چگونه به انسان‌های مطیع فایده خواهد رساند

  • او انواع بیماری‌ها را شفا داد و نشان داد که چگونه بیماری‌ها و ناتوانی‌های انسان را از میان خواهد برد.‏‏—‏مَتّی ۹:‏۳۵‏.‏

  • او دریای توفانی را آرام کرد و نشان داد با کنترل نیروهای طبیعی از انسان‌ها محافظت خواهد کرد.‏‏—‏مَرقُس ۴:‏۳۶-‏۳۹‏.‏

  • او با خوراک رساندن به هزاران نفر نشان داد که نیازهای اصلی زندگی انسان‌ها را رفع خواهد کرد.‏‏—‏مَرقُس ۶:‏۴۱-‏۴۴‏.‏

  • او در جشن عروسی آب را به شراب تبدیل کرد،‏ با این کار نشان داد که انسان‌ها را شاد خواهد ساخت.‏‏—‏یوحنا ۲:‏۷-‏۱۱‏.‏

چگونه می‌توانید از زندگی‌ای بهره‌مند شوید که خدا برای دوستدارانش مهیا کرده است؟‏ برای رسیدن به این زندگی باید در راهی مشخص قدم برداشت.‏ کتاب مقدّس در مورد این راه چنین گفته است:‏ «راهی که به حیات می‌انجامد و عدهٔ کمی آن را می‌یابند.‏»—‏مَتّی ۷:‏۱۴‏.‏

یافتن راه زندگی بهتر

راه زندگی چیست؟‏ یَهُوَه خدا گفته است:‏ «من یهوه خدای تو هستم،‏ که تو را به آنچه به سود توست تعلیم می‌دهم،‏ و در طریقی که باید بروی هدایتت می‌کنم.‏» (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷‏)‏ قدم برداشتن در این راه بهترین راه زندگی است.‏

عیسی گفت:‏ «من راه و حقیقت و حیات هستم.‏» (‏یوحنا ۱۴:‏۶‏)‏ با اعتقاد به حقایقی که عیسی مسیح تعلیم داد و با سرمشق قرار  دادن او در زندگی می‌توانیم به خدا نزدیک شویم و از زندگی فایدهٔ واقعی ببریم.‏

چگونه می‌توانید راه زندگی را پیدا کنید؟‏ مذاهب زیادی وجود دارد،‏ عیسی به ما چنین هشدار می‌دهد:‏ «نه هر که به من ‹سَرور،‏ سَرور› بگوید به پادشاهی آسمان‌ها راه خواهد یافت،‏ بلکه تنها آن کس که خواست پدر مرا که در آسمان است،‏ به جا آوَرَد.‏» (‏مَتّی ۷:‏۲۱‏)‏ همچنین برای شناخت پرستندگان حقیقی گفت:‏ «از میوه‌هایشان آنان را خواهید شناخت.‏» (‏مَتّی ۷:‏۱۶‏)‏ کتاب مقدّس می‌تواند به شما در شناخت پرستش حقیقی و تشخیص شیوه‌های نادرست پرستش کمک کند.‏—‏یوحنا ۱۷:‏۱۷‏.‏

چگونه می‌توانید در راه زندگی قدم بردارید؟‏ ابتدا باید کسی را که به ما زندگی بخشیده است بشناسیم:‏ او کیست؟‏ نام او چیست؟‏ چه شخصیتی دارد؟‏ چه می‌کند؟‏ از ما چه خواسته است؟‏ *

یَهُوَه خدا انسان‌ها را آفرید،‏ اما نه فقط به این منظور که کار کنند،‏ بخورند،‏ خانواده‌ای تشکیل دهند و به تفریح و سرگرمی بپردازند.‏ در واقع ما می‌توانیم آفریدگارمان را بشناسیم و دوست او شویم.‏ می‌توانیم با انجام آنچه او می‌خواهد نشان دهیم که دوستش داریم.‏ عیسی گفت:‏ «راهی که به زندگی جاودان می‌انجامد،‏ این است که تو را تنها خدای حقیقی .‏ .‏ .‏ بشناسند.‏»—‏یوحنا ۱۷:‏۳‏.‏

خدا از طریق کتاب مقدّس ما را تعلیم می‌دهد تا فایده ببریم.‏—‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷

اولین قدم را در سفر زندگی بردارید

شاید لازم باشد برای خشنود کردن خدای حقیقی تغییراتی در خود ایجاد کنیم.‏ شاید به نظر مشکل آید.‏ اما در واقع سفری لذّت‌بخش است که مثل هر سفر خوب دیگر با اولین قدم آغاز می‌شود.‏ برای یافتن پاسخ پرسش‌های اساسی‌تان در مورد خدا شاهدان یَهُوَه می‌توانند به شما کمک کنند.‏ آنان به رایگان و در زمان و مکانی که برای شما مناسب است بر مبنای کتاب مقدّس به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهند.‏ شما می‌توانید برای این دورهٔ آموزشی رایگان در سایت www.jw.org/fa با ما تماس بگیرید‏.‏