مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

شناخت خدا چه تأثیری بر زندگی شما دارد؟‏

شناخت خدا چه تأثیری بر زندگی شما دارد؟‏

تا اینجا برای پاسخ به این پرسش که خدا واقعاً کیست؟‏ گام‌به‌گام نکاتی گفته شد.‏ ابتدا از طریق کتاب مقدّس آموختیم که نام خدا یَهُوَه است و محبت خصوصیت اصلی یا غالب اوست.‏ همچنین به این موضوع پرداختیم که او برای انسان‌ها چه کرده است و در آینده چه خواهد کرد.‏ البته مطالب بسیاری می‌توان در مورد شخصیت خدا آموخت‏.‏ اما شاید با خود بگویید واقعاً شناخت خدا چه فایده و تأثیری بر زندگی شما دارد.‏

یَهُوَه خدا گفته است،‏ اگر او را «بجویی او را خواهی یافت.‏» (‏۱تواریخ ۲۸:‏۹‏)‏ در پی خدا بودن و شناخت او می‌تواند نتیجهٔ فوق‌العاده‌ای برایتان به همراه داشته باشد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید،‏ «خداوند دوست» شما خواهد شد.‏ به‌راستی چه برکت بی‌نظیری!‏ (‏مزمور ۲۵:‏۱۴‏،‏ مژده برای عصر جدید‏)‏ چنین رابطهٔ نزدیکی با خدا برای شما چه خواهد آورد؟‏

شادی و خوشبختی واقعی.‏ یَهُوَه خدا «خدای شاد» خوانده شده است.‏ (‏۱تیموتائوس ۱:‏۱۱‏)‏ نزدیک شدن به او و به کار بستن راهنمایی‌های او شادی و خوشبختی واقعی برایتان می‌آورد و از نظر عاطفی،‏ جسمی و روحی به شما فایدهٔ فراوان می‌رساند.‏ (‏مزمور ۳۳:‏۱۲‏)‏ همچنین با پرورش عاداتی سالم،‏ پرهیز از شیوهٔ زندگی‌ای که به شما ضرر می‌رساند و ایجاد رابطه‌ای خوب با دیگران می‌توانید زندگی‌ای شاد در پیش گیرید.‏ آنگاه شما نیز با این گفتهٔ کتاب مقدّس همصدا خواهید شد:‏ «مرا نیکوست که به خدا نزدیک باشم.‏»—‏مزمور ۷۳:‏۲۸‏.‏

توجه و مراقبت.‏ یَهُوَه خدا به خادمانش چنین وعده داده است:‏ «در حالی که چشمم بر توست،‏ تو را مشورت خواهم داد.‏» (‏مزمور ۳۲:‏۸‏)‏ این بدین معنی است که یَهُوَه به خادمانش توجهی خاص نشان می‌دهد و هماهنگ با نیاز تک‌تکشان از هر یک از آنان مراقبت می‌کند.‏ (‏مزمور ۱۳۹:‏۱،‏ ۲‏)‏ وقتی با یَهُوَه خدا رابطه‌ای نزدیک برقرار می‌کنید،‏ متوجه می‌شوید که او همیشه در کنار شماست.‏

آینده‌ای فوق‌العاده.‏ یَهُوَه خدا کلید شادی و رضایت در زندگی را به شما می‌دهد و در عین حال درِ آینده‌ای درخشان را به رویتان باز می‌کند.‏ (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «راهی که به زندگی جاودان می‌انجامد،‏ این است که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای بشناسند.‏» (‏یوحنا ۱۷:‏۳‏)‏ در این دوران سخت،‏ امیدی که خدا به ما می‌دهد،‏ همچون لنگری «مطمئن و استوار است» که ما را از توفان ناملایمات زندگی حفظ می‌کند.‏—‏عبرانیان ۶:‏۱۹‏.‏

این‌ها تنها چند دلیل از دلایل مهم بسیاری بود که اهمیت شناخت بهتر خدا و ایجاد رابطه‌ای نزدیک با او را نشان می‌دهد.‏ برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با یکی از شاهدان یَهُوَه صحبت کنید یا به سایت jw.org/fa مراجعه کنید.‏