مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

چرا باید «هوشیار بمانیم»؟‏

چرا باید «هوشیار بمانیم»؟‏

‏«نمی‌دانید که در چه روزی سَرور شما خواهد آمد.‏»—‏مَتّی ۲۴:‏۴۲‏.‏

سرودهای:‏ ۱۳۶،‏ ۱۲۹

۱.‏ با تشبیهی نشان دهید که چرا آگاهی از زمان و توجه به آنچه پیرامون ما روی می‌دهد اهمیت دارد.‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

لحظاتی به شروع کنگره مانده است.‏ مجری برنامه به سکو می‌رود و به همه خوش‌آمد می‌گوید.‏ به این ترتیب متوجه می‌شویم که زمان آن است که بر صندلی‌هایمان بنشینیم و از موسیقی زیبای ارکستر برج‌دیده‌بانی و آغاز برنامه لذّت ببریم و مهم‌تر از آن دل و ذهنمان را برای شنیدن سخنرانی‌ها آماده کنیم.‏ اما برخی بی‌خبر از این که برنامه آغاز شده است،‏ توجه‌شان به چیز دیگری است،‏ این طرف و آن طرف می‌روند و با دوستانشان صحبت می‌کنند.‏ واضح است که آنان هوشیار نیستند و نسبت به زمان و آنچه پیرامونشان می‌گذرد بی‌توجهند؛‏ این که مجری روی سکوست،‏ موسیقی آغاز شده و حضار بر صندلی‌هایشان نشسته‌اند.‏ این موقعیت درسی مهم به ما می‌دهد،‏ چون به زودی رویدادی بسیار بزرگ‌تر در شرف وقوع است که ما باید برای آن آماده باشیم.‏ این چه رویدادی است؟‏

۲.‏ چرا عیسی به پیروانش گفت که ‹بیدار بمانند›؟‏

۲ زمانی که عیسی در مورد «دوران پایانی نظام حاضر» صحبت می‌کرد،‏ به شاگردانش چنین هشدار داد:‏ «هوشیار و بیدار بمانید؛‏ زیرا نمی‌دانید آن زمان مقرّر چه وقت است.‏» سپس بار دیگر چنین تذکر می‌دهد:‏ ‏«هوشیار بمانید.‏» ‏(‏مت ۲۴:‏۳؛‏ مَرقُس ۱۳:‏۳۲-‏۳۷ خوانده شود.‏)‏ گزارش مَتّی نیز در مورد این  گفتگوی عیسی با شاگردانش روشن می‌سازد که عیسی به پیروانش این هشدار را داد و گفت:‏ «پس هوشیار بمانید؛‏ زیرا نمی‌دانید که در چه روزی سَرور شما خواهد آمد.‏ .‏ .‏ .‏ شما نیز آماده باشید؛‏ زیرا در ساعتی که گمان نمی‌کنید،‏ پسر انسان می‌آید.‏» عیسی بار دیگر می‌گوید:‏ ‏«پس بیدار بمانید؛‏ زیرا از آن روز و ساعت آگاه نیستید.‏»—‏مت ۲۴:‏۴۲-‏۴۴؛‏ ۲۵:‏۱۳‏.‏

۳.‏ چرا ما به هشدار عیسی توجه داریم؟‏

۳ ما شاهدان یَهُوَه این هشدار عیسی را جدّی می‌گیریم.‏ می‌دانیم که در انتهای «زمان آخر» زندگی می‌کنیم و تا شروع «مصیبت عظیم» چیزی نمانده است.‏ (‏دان ۱۲:‏۴؛‏ مت ۲۴:‏۲۱‏)‏ امروزه جنگ‌های خانمان‌برانداز،‏ افزایش غیراخلاقیات،‏ قانون‌شکنی،‏ قحطی،‏ بیماری‌های همه‌گیر،‏ زمین‌لرزه‌ها و مذاهب دروغین در سراسر زمین به چشم می‌خورد.‏ همچنین قوم یَهُوَه در همه جا به نحوی بی‌سابقه به فعالیت موعظهٔ پادشاهی مشغولند.‏ (‏مت ۲۴:‏۷،‏ ۱۱،‏ ۱۲،‏ ۱۴؛‏ لو ۲۱:‏۱۱‏)‏ در عین حال،‏ با امید و اشتیاق مد نظر داریم که آمدن عیسی و انجام مقصود خدا برایمان چه برکاتی به همراه می‌آورد.‏—‏مرق ۱۳:‏۲۶،‏ ۲۷‏.‏

آن روز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود

۴.‏ الف)‏ چرا می‌توان گفت که عیسی اکنون از زمان وقوع جنگ حارمَگِدّون آگاه است؟‏ ب)‏ با این که ما از زمان شروع مصیبت عظیم آگاه نیستیم،‏ از چه امری می‌توانیم اطمینان داشته باشیم؟‏

۴ هر بخش از برنامهٔ کنگره در ساعتی مشخص آغاز می‌شود که ما از آن آگاهیم.‏ اما هر چه هم تلاش کنیم باز هم نمی‌توانیم سال،‏ روز و ساعت شروع «مصیبت عظیم» را بدانیم.‏ زمانی که عیسی بر زمین بود،‏ چنین گفت:‏ «از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد،‏ نه فرشتگان آسمان،‏ نه پسر،‏ بلکه فقط پدر می‌داند.‏» (‏مت ۲۴:‏۳۶‏)‏ اما اکنون یَهُوَه خدا به عیسی در آسمان قدرت و اختیار بخشیده است که با دنیای شیطان بجنگند.‏ (‏مکا ۱۹:‏۱۱-‏۱۶‏)‏ از این رو منطقی است که اکنون عیسی از زمان آمدن جنگ حارمَگِدّون آگاه باشد.‏ اما ما از آن آگاه نیستیم.‏ پس ضروریست که تا آن زمان هوشیار بمانیم.‏ یَهُوَه خدا زمان آمدن آن را تعیین کرده است و زمان وقوع این رویداد همواره برای او روشن بوده است.‏ ما هر روز به شروع مصیبت عظیم نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم و این رویداد «تأخیر نخواهد کرد.‏» ‏(‏حَبَقوق ۲:‏۱-‏۳ خوانده شود.‏)‏ چرا می‌توانیم از این امر اطمینان داشته باشیم؟‏

۵.‏ نمونه‌ای آورید که نشان دهد پیشگویی‌های یَهُوَه همواره در زمان تعیین‌شده به تحقق رسیده است.‏

۵ پیشگویی‌های یَهُوَه همواره در زمان تعیین‌شده به انجام رسیده است.‏ زمان آزادی اسرائیلیان از مصر را در نظر بگیرید.‏ اسرائیلیان در روز ۱۴نیسان سال ۱۵۱۳ ق.‏م.‏ از مصر آزاد شدند.‏ موسی بعدها در مورد این رویداد چنین نوشت:‏ «در پایان این چهارصد و سی سال،‏ درست در آخرین روز آن،‏ لشکریان خداوند جملگی از مصر بیرون رفتند.‏» (‏خرو ۱۲:‏۴۰-‏۴۲‏)‏ در روز ۱۴ نیسان سال ۱۹۴۳ ق.‏م.‏ درست ۴۳۰ سال پیش از آزادی اسرائیلیان از مصر عهدی که یَهُوَه خدا با ابراهیم بسته بود،‏ به اجرا در آمد.‏ (‏غلا ۳:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ چندی پس از آن،‏ یَهُوَه خدا به ابراهیم گفت:‏ «یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آنِ ایشان نیست،‏ غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها چهارصد سال بر ایشان ستم خواهند کرد.‏» (‏پیدا ۱۵:‏۱۳؛‏ اعما ۷:‏۶‏)‏ این ۴۰۰ سال سختی برای نسل ابراهیم،‏ در سال ۱۹۱۳ ق.‏م.‏ آغاز شد،‏ زمانی که اسحاق از شیر گرفته شد و اسماعیل او را تمسخر می‌کرد.‏ همچنین در سال ۱۵۱۳ ق.‏م.‏ پایان یافت،‏ زمانی که اسرائیلیان از مصر آزاد شدند.‏ (‏پیدا ۲۱:‏۸-‏۱۰؛‏ غلا ۴:‏۲۲-‏۲۹‏)‏ بله،‏ یَهُوَه خدا چهار قرن پیش از آزاد شدن قومش،‏ زمان دقیق آزادی آنان را تعیین کرد.‏

۶.‏ چرا می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه قومش را نجات می‌بخشد؟‏

 ۶ یوشَع که در میان آنانی بود که از مصر آزاد شدند،‏ به تمامی اسرائیلیان چنین یادآور شد:‏ «شما به تمامی دل و تمامی جان خود می‌دانید که از همهٔ چیزهای نیکو که یَهُوَه خدایتان دربارهٔ شما فرموده بود،‏ هیچ یک بر زمین نیفتاد؛‏ آری،‏ همگی برای شما به انجام رسید و هیچ یک بر زمین نیفتاد.‏» (‏یوش ۲۳:‏۲،‏ ۱۴‏)‏ یَهُوَه وعده داده است که قومش را از مصیبت عظیم نجات می‌بخشد.‏ ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که این وعدهٔ یَهُوَه به تحقق خواهد رسید.‏ حال اگر می‌خواهیم که از نابودی این نظام نجات یابیم،‏ باید هوشیار و بیدار بمانیم.‏

هوشیاری برای نجات ضروری است

۷،‏ ۸.‏ الف)‏ وظیفهٔ دیده‌بانان در زمان باستان چه بود و ما از آن چه درسی می‌گیریم؟‏ ب)‏ نمونه‌ای بیاورید که عواقب به خواب رفتن دیده‌بانان را نشان دهد.‏

۷ برای درک اهمیت هوشیاری،‏ می‌توان درس مهمی از دوران باستان آموخت.‏ در قدیم بسیاری از شهرهای بزرگ با دیوارهایی احاطه شده بودند.‏ این دیوارها شهر را از تهاجم دشمنان حفظ می‌کرد و همین طور جایگاهی بود که دیده‌بانان بتوانند دوردست را از ارتفاع نظاره کنند.‏ آنان روز و شب روی دیوارها و دروازه‌ها دیده‌بانی می‌کردند.‏ دیده‌بانان باید ساکنان شهر را از هر خطری که نزدیک می‌شد،‏ آگاه می‌ساختند.‏ (‏اشع ۶۲:‏۶‏)‏ در واقع جان و زندگی مردم شهر به بیداری و هوشیاری آن دیده‌بانان بستگی داشت.‏—‏حز ۳۳:‏۶‏.‏

۸ یوسفوس،‏ تاریخ‌نگار یهودی گفته است که به دلیل به خواب رفتن نگهبانان،‏ سپاه روم توانست در سال ۷۰ م.‏ برج آنتونیا را که به دیوارهای شهر اورشلیم متصل بود،‏ تسخیر کند.‏ از آنجا رومیان به معبد وارد شدند و آن را به آتش کشیدند.‏ در واقع به خواب رفتن نگهبانان موجب شد که بزرگ‌ترین مصیبت بر سر اورشلیم و قوم یهود وارد شود.‏

۹.‏ بسیاری از چه امری آگاه نیستند؟‏

۹ می‌توان گفت امروزه بسیاری از کشورها برای دیده‌بانی از مرزبانان یا مدرن‌ترین سیستم‌های امنیتی استفاده می‌کنند.‏ این نگهبانان مراقبند تا کسی یا چیزی امنیت کشور را به خطر نیندازد.‏ اما در واقع آنان تنها می‌توانند به خطرات و تهدیداتی که از طرف انسان‌ها و دولت‌هاست،‏ پی ببرند.‏ آنان از وجود حکومت آسمانی خدا به پادشاهی مسیح،‏ فعالیت آن و نقشی که به زودی در داوری تمامی قوم‌ها خواهد داشت،‏ ناآگاهند.‏ (‏اشع ۹:‏۶،‏ ۷؛‏ ۵۶:‏۱۰؛‏ دان ۲:‏۴۴‏)‏ اما اگر ما از لحاظ روحانی هوشیار و بیدار بمانیم،‏ هر زمان که روز داوری برسد،‏ آماده خواهیم بود.‏—‏مز ۱۳۰:‏۶‏.‏

هوشیاری‌تان را از دست ندهید

۱۰،‏ ۱۱.‏ الف)‏ در خصوص چه امری باید مراقب باشیم،‏ و چرا؟‏ ب)‏ چه نکته‌ای به شما اطمینان بخشیده است که بسیاری به دلیل فریب‌های ابلیس پیشگویی‌های کتاب مقدّس را نادیده می‌گیرند؟‏

۱۰ دیده‌بانی را مجسم کنید که تمامی شب بر سر پُست خود بیدار است.‏ درست پیش از پایان یافتن پُستش او کسل می‌شود و تمایل به خواب در او افزایش می‌یابد.‏ مشابهاً،‏ همچنان که ما به انتهای این نظام نزدیک می‌شویم،‏ هوشیار و بیدار ماندن برای ما دشوارتر می‌شود.‏ به راستی چه فاجعه‌ای اگر نتوانیم هوشیاری و بیداری‌مان را حفظ کنیم.‏ در اینجا می‌خواهیم سه عامل را بررسی کنیم که اگر مراقب نباشیم،‏ می‌تواند هوشیاری و توجه ما را ضعیف کند.‏

۱۱ ابلیس مردم را به خواب بی‌تفاوتی نسبت به امور روحانی می‌برد.‏ عیسی پیش از مرگش سه بار  به شاگردانش در مورد «حکمران این دنیا» هشدار داد.‏ (‏یو ۱۲:‏۳۱؛‏ ۱۴:‏۳۰؛‏ ۱۶:‏۱۱‏)‏ ابلیس از ادیان کاذب برای فریب مردم استفاده می‌کند.‏ از این رو امروزه بسیاری،‏ پیشگویی‌های روشن کتاب مقدّس را در مورد نابودی این نظام که به زودی صورت می‌گیرد،‏ نادیده می‌گیرند.‏ (‏صف ۱:‏۱۴‏)‏ به وضوح می‌توان دید که شیطان «ذهن‌های این بی‌ایمانان را کور کرده است.‏» (‏۲قر ۴:‏۳-‏۶‏)‏ از این رو،‏ وقتی در مورد حاکمیت عیسی و نزدیکی پایان این نظام صحبت می‌کنیم،‏ آنان نمی‌خواهند بشنوند و اغلب می‌گویند:‏ «علاقه‌ای ندارم.‏»‏

۱۲.‏ چرا نباید اجازه دهیم که ابلیس ما را فریب دهد؟‏

۱۲ اجازه ندهید که بی‌تفاوتی دیگران شما را دلسرد سازد یا بر هوشیاری‌تان خدشه وارد کند.‏ شما می‌دانید که چرا هوشیاری اهمیت دارد.‏ پولُس به هم‌ایمانان چنین نوشت:‏ «زیرا خود به‌خوبی می‌دانید که روز یَهُوَه درست همچون دزدی که در شب می‌آید،‏ خواهد آمد.‏» ‏(‏۱تِسالونیکیان ۵:‏۱-‏۶ خوانده شود.‏)‏ عیسی به ما چنین هشدار داد:‏ «همواره آماده باشید؛‏ زیرا پسر انسان در ساعتی که گمان نمی‌کنید،‏ می‌آید.‏» (‏لو ۱۲:‏۳۹،‏ ۴۰‏)‏ به‌زودی شیطان بسیاری را فریب می‌دهد تا تصوّر کنند «صلح و امنیت است!‏» اما روز یَهُوَه ناگهان خواهد آمد و آنان را غافلگیر خواهد کرد.‏ ما را چطور؟‏ اگر می‌خواهیم که برای آن روز آماده باشیم و همچون دیگران فریب نخوریم،‏ اکنون باید «بیدار و هوشیار بمانیم.‏» پس کلام خدا را هر روز بخوانیم و بر آنچه یَهُوَه خدا به ما می‌گوید تأمّل کنیم.‏

۱۳.‏ روح این دنیا چه تأثیری بر انسان‌ها دارد،‏ و چگونه ما می‌توانیم از تأثیرات مخرّب آن در امان بمانیم؟‏

۱۳ روح دنیا موجب خواب روحانی می‌شود.‏ بسیاری چنان درگیر امور روزمرهٔ زندگی هستند که «نیاز روحانی خود» را فراموش کرده‌اند و از آن غافلند.‏ (‏مت ۵:‏۳‏)‏ آنان غرق جذابیت‌های این دنیا هستند که به «امیال نفس،‏ خواسته‌های چشم» پروبال می‌دهد.‏ (‏۱یو ۲:‏۱۶‏)‏ همچنین امروزه بیش از پیش بازار تفریحات داغ است؛‏ تفریحاتی متنوع که مردم را به لذّت و خوشگذرانی و ارضا کردن امیالشان جذب می‌کند.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۴‏)‏ از این رو پولُس به مسیحیان چنین تذکر داد:‏ «از پیش،‏ در فکر این نباشید که چگونه امیال نفسانی خود را ارضا کنید،‏» در فکر  اموری که ما را به خواب روحانی می‌برد.‏—‏روم ۱۳:‏۱۱-‏۱۴‏.‏

۱۴.‏ در لوقا ۲۱:‏۳۴،‏ ۳۵ چه هشداری آمده است؟‏

۱۴ ما می‌خواهیم که در زندگی تحت تأثیر روح خدا باشیم،‏ نه روح دنیا.‏ یَهُوَه از طریق روح خود به ما درک وقایع آینده را داده است.‏ ‏[۱]‏ (‏۱قر ۲:‏۱۲‏)‏ ما می‌دانیم که به‌سادگی می‌توان به خواب روحانی فرو رفت.‏ اگر اجازه دهیم که امور پیش‌افتادهٔ زندگی جایگزین فعالیت‌های روحانی‌مان شود،‏ آنگاه حتی این امور کوچک نیز می‌تواند از هوشیاری ما بکاهد.‏ ‏(‏لوقا ۲۱:‏۳۴،‏ ۳۵ خوانده شود.‏)‏ برخی ممکن است به دلیل اعتقادمان به این که در روزهای آخر زندگی می‌کنیم،‏ ما را تمسخر کنند.‏ (‏۲پطر ۳:‏۳-‏۷‏)‏ اما این امر نباید ما را سست سازد،‏ چون شواهد و دلایل کافی داریم که پایان این نظام نزدیک است.‏ اگر می‌خواهیم تحت تأثیر روح خدا باشیم باید مرتب در جلسات جماعت با هم‌ایمانانمان گرد هم آییم،‏ جایی که روح خدا فعال است.‏

آیا برای این که از نظر روحانی هوشیار و بیدار بمانید هر آنچه در توان دارید،‏ انجام می‌دهید؟‏ (‏بندهای ۱۱-‏۱۶ ملاحظه شود)‏

۱۵.‏ برای پِطرُس،‏ یعقوب و یوحنا چه پیش آمد و چگونه ممکن است برای ما نیز روی دهد؟‏

۱۵ ناکاملی ما می‌تواند عزم ما را در هوشیار ماندن ضعیف کند.‏ عیسی از تمایلات انسان ناکامل آگاه بود و می‌دانست این تمایلات می‌تواند انسان را تسلیم ضعف‌هایش کند.‏ توجه کنید که شب پیش از اعدام عیسی چه روی داد.‏ او برای یافتن قدرت و حفظ وفاداری به خدا باید به پدر آسمانی‌اش روی می‌آورد.‏ او از پِطرُس،‏ یعقوب و یوحنا خواست که حین این که او دعا می‌کند،‏ ‹بیدار بمانند.‏› اما،‏ آنان اهمیت این امر را تشخیص ندادند و چون خسته بودند،‏ به خواب رفتند.‏ عیسی نیز خسته بود،‏ اما بیدار ماند و به پدر آسمانی‌اش از صمیم دل دعا کرد.‏ در آن زمان،‏ آن رسولان نیز باید چنین می‌کردند.‏—‏مرق ۱۴:‏۳۲-‏۴۱‏.‏

۱۶.‏ مطابق با لوقا ۲۱:‏۳۶ برای «بیدار ماندن» عیسی چه راهنمایی‌ای به ما داده است؟‏

۱۶ خواست و میل قوی به «بیدار ماندن» بسیار اهمیت دارد،‏ اما کافی نیست.‏ چند روز پیش از واقعهٔ باغ جِتسیمانی،‏ عیسی از همان شاگردانش خواست که از دعاهای التماس‌آمیز به یَهُوَه خدا دست نکشند.‏ ‏(‏لوقا ۲۱:‏۳۶ خوانده شود.‏)‏ برای این که ما نیز از لحاظ روحانی بیدار بمانیم باید برای دعا کردن،‏ هوشیار بمانیم.‏—‏۱پطر ۴:‏۷‏،‏ پاورقی.‏

همواره هوشیار بمانید

۱۷.‏ چگونه می‌توانیم اطمینان یابیم که برای آنچه در آیندهٔ نزدیک در شرف وقوع است،‏ آماده هستیم؟‏

۱۷ عیسی در مورد پایان این نظام چنین گفت:‏ «در ساعتی که گمان نمی‌کنید،‏ پسر انسان می‌آید.‏» (‏مت ۲۴:‏۴۴‏)‏ از این رو،‏ ما باید در هر زمانی آماده باشیم.‏ اکنون زمان آن نیست که زندگی‌ای در پیش گیریم که دنیای شیطان عرضه می‌کند و ادعا می‌کند که سعادت و شادی برایمان می‌آورد،‏ این توهم و رؤیایی بیش نیست.‏ در کتاب مقدّس خدا و مسیح ما را آگاه می‌سازند که چه رویدادهایی در شرف وقوع است و چگونه می‌توانیم هوشیار و بیدار بمانیم.‏ پس باشد که به پیشگویی‌های کتاب مقدّس و تحقق آن‌ها توجه کنیم.‏ باشد که همچنان به یَهُوَه خدا نزدیک‌تر شویم و همواره به پادشاهی او در زندگی اولویت دهیم.‏ آنگاه زمانی که پایان برسد،‏ آماده خواهیم بود.‏ (‏مکا ۲۲:‏۲۰‏)‏ زندگی ما به همین آمادگی بستگی دارد.‏

^ ‏[۱] ‏(‏بند ۱۴)‏ به مجلّهٔ برج دیده‌بانی ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳ صفحات ۳-‏۸ مراجعه کنید.‏