به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئیه ۲۰۱۶

در پی پادشاهی خدا باشید،‏ نه مادیات

در پی پادشاهی خدا باشید،‏ نه مادیات

‏‹پس همواره در پی پادشاهی خدا باشید و این‌ها برای شما مهیا خواهد شد.‏›—‏لوقا ۱۲:‏۳۱‏.‏

سرودهای:‏ ۴۰،‏ ۹۸

۱.‏ تفاوت میان «نیازهای مادی» و «خواسته‌های مادی» در چیست؟‏

می‌گویند که نیازهای انسان اندک است،‏ اما خواسته‌هایش بی‌شمار.‏ به نظر می‌رسد که بسیاری تفاوتِ میان ضروریات و غیرضروریات زندگی یا به عبارتی تفاوتِ میان نیازهای مادی و خواسته‌های مادی‌شان را نمی‌دانند.‏ به‌راستی تفاوت در چیست؟‏ «نیاز مادی» چیزی است که داشتن آن ضروری است،‏ چون زندگی‌مان به آن وابسته است.‏ خوراک،‏ لباس و سرپناه از ضروریات زندگی است.‏ «خواستهٔ مادی» چیزی است که می‌خواهیم آن را داشته باشیم اما برای زندگی روزمره‌مان ضروری نیست.‏

۲.‏ برخی از مردم خواهان داشتن چه چیزهایی هستند؟‏

۲ خواسته‌های انسان‌ها بسته به محیط زندگی‌شان می‌تواند کاملاً متفاوت باشد.‏ در کشورهای در حال توسعه بسیاری می‌خواهند که به اندازهٔ کافی پول داشته باشند تا بتوانند یک تلفن همراه بخرند،‏ موتورسیکلتی یا قطعه زمینی داشته باشند.‏ در مناطق مرفه‌تر مردم می‌خواهند لباس‌های مختلف،‏ خانه‌ای بزرگ‌تر یا ماشینی گرانتر داشته باشند.‏ قطع‌نظر از محل زندگی‌مان خطری در کمین همهٔ ماست.‏ این خطر که در دام گرایش به مادیات گرفتار شویم،‏ یعنی چیزهای بیشتر و بیشتری در زندگی بخواهیم،‏ چیزهایی که به آن نیاز نداریم و شاید توانایی خرید آن را نیز نداشته باشیم.‏

 از دام مادیات پرهیز کنید

۳.‏ منظور از گرایش به مادیات چیست؟‏

۳ منظور از گرایش به مادیات چیست؟‏ به این مفهوم است که به جای این که افکار شخص پیرامون رابطه‌اش با خدا دور زند،‏ درگیر چیزهای مادی است.‏ این ضعف ریشه در امیال،‏ اولویت‌ها و اهداف شخص در زندگی دارد.‏ چنین شخصی همواره می‌خواهد دارایی بیشتری کسب کند،‏ البته لزوماً پول فراوانی ندارد یا این گونه نیست که چیزهای گرانقیمت بخرد.‏ حتی افراد فقیر نیز می‌توانند در دام مادیات گرفتار شوند و در اولویت دادن به پادشاهی خدا کوتاهی کنند.‏—‏عبر ۱۳:‏۵‏.‏

۴.‏ چگونه شیطان از «خواسته‌های چشم» بهره می‌گیرد؟‏

۴ شیطان با بهره‌گیری از بازار تجارت به ما القا می‌کند که برای شادی در زندگی تنها داشتن چیزهایی که نیازهای زندگی‌مان را تأمین می‌کند،‏ کافی نیست.‏ او از ‹خواسته‌های چشم ما› بهره می‌گیرد و در این کار مهارت بسیار دارد.‏ (‏۱یو ۲:‏۱۵-‏۱۷؛‏ پیدا ۳:‏۶؛‏ امث ۲۷:‏۲۰‏)‏ در دنیا چیزهای مادی بسیار عرضه می‌شود،‏ از محصولات مرغوب گرفته تا بنجُل که برخی نیز وسوسه‌انگیز است.‏ آیا برایتان پیش آمده است که چیزی را که به آن نیاز نداشته‌اید،‏ پشت ویترین مغازه یا در تبلیغات دیده و خریده باشید؟‏ شاید بعدها متوجه شدید که واقعاً به آن نیازی نداشتید.‏ خرید چیزهای غیرضروری تنها زندگی را پیچیده‌تر و بار آن را بیشتر می‌کند.‏ حتی داشتن چیزهای غیرضروری می‌تواند دامی برای ما شود و ما را از برنامهٔ روحانی‌مان،‏ مطالعهٔ کتاب مقدّس،‏ آمادگی و حضور در جلسات و شرکت مرتب در خدمت موعظه باز دارد.‏ این هشدار یوحنای رسول را همواره به یاد داشته باشید:‏ «دنیا و خواسته‌های آن گذراست.‏»‏

۵.‏ زندگی کسی که بیشتر نیروی خود را صرف کسب مادیات کند،‏ می‌تواند چگونه باشد؟‏

۵ شیطان می‌خواهد که ما بردهٔ ثروت باشیم،‏ نه خدمتگزار یَهُوَه خدا.‏ (‏مت ۶:‏۲۴‏)‏ زندگی کسی که بیشترِ نیروی خود را صرف اندوختن مادیات کند بی‌مفهوم است،‏ چون بر خواسته و رضایت شخصی بنا شده است.‏ بدتر از آن چنین زندگی‌ای می‌تواند از لحاظ روحانی پوچ و پر از نگرانی و دلسردی باشد.‏ (‏۱تیمو ۶:‏۹،‏ ۱۰؛‏ مکا ۳:‏۱۷‏)‏ همان گونه که عیسی در مثل برزگر توصیف کرد،‏ برخی بذرهای پیام پادشاهی در دل افرادی کاشته می‌شود که گویی میان خارها افشانده شده است و ‏«امیال گوناگون بر دل آنان تأثیر می‌گذارد،‏ کلام را خفه می‌کند و آن را بی‌ثمر می‌سازد.‏»—‏مرق ۴:‏۱۴،‏ ۱۸،‏ ۱۹‏.‏

۶.‏ از آنچه بر باروک گذشت چه درسی می‌گیریم؟‏

۶ باروک،‏ کاتبِ اِرْمیای نبی را در نظر گیرید.‏ اورشلیم در شرف نابودی بود و باروک در فکر داشتن «چیزهای بزرگ برای خود.‏» یَهُوَه به او یادآور شد که اورشلیم به زودی نابود می‌شود،‏ اما این وعده را نیز به او داد که جانش در امان می‌ماند.‏ (‏ار ۴۵:‏۱-‏۵‏)‏ در واقع باروک نباید انتظار بیشتری می‌داشت.‏ مسلّماً یَهُوَه هنگام نابودی شهر دارایی کسی را حفظ نمی‌کرد.‏ (‏ار ۲۰:‏۵‏)‏ ما نیز اکنون به پایان این نظام نزدیک می‌شویم.‏ از این رو،‏ برای ما نیز زمان آن نیست که در پی اندوختن چیزهای مادی برای خود باشیم.‏ نباید انتظار داشت که دارایی ما،‏ هر چقدر هم که باارزش باشد،‏ طی مصیبت عظیم باقی بماند.‏—‏امث ۱۱:‏۴؛‏ مت ۲۴:‏۲۱،‏ ۲۲؛‏ لو ۱۲:‏۱۵‏.‏

۷.‏ در ادامه به بررسی چه موضوعی می‌پردازیم،‏ و چرا؟‏

۷ برای این که نیازهای ضروری زندگی‌مان تأمین شود و از خطر مادیات و نگرانی بی‌مورد،‏ محفوظ مانیم،‏ عیسی بهترین پند را به ما داده است.‏ او در موعظهٔ بالای کوه به این پند اشاره کرد.‏ (‏مت ۶:‏۱۹-‏۲۱‏)‏ در اینجا بخش به بخش گفتهٔ او را بررسی می‌کنیم که در مَتّی ۶:‏۲۵-‏۳۴ آمده است.‏ این بررسی و تأمّل ما را بر آن می‌دارد که ‹همواره در پی پادشاهی خدا باشیم،‏› نه مادیات.‏—‏لو ۱۲:‏۳۱‏.‏

 یَهُوَه خدا به نیازهای مادی ما رسیدگی می‌کند

۸،‏ ۹.‏ الف)‏ چرا نباید بیش از حد نگران نیازهایمان باشیم؟‏ ب)‏ عیسی در خصوص انسان‌ها و نیازهایشان چه می‌دانست؟‏

۸ مَتّی ۶:‏۲۵ خوانده شود.‏ عیسی می‌دانست که شاگردانش نگران این بودند که چه بخورند و چه بنوشند و چه بپوشند.‏ از این رو،‏ به آنان گفت که ‹دیگر نگران نباشند.‏› در واقع آنان خود را برای موضوعاتی نگران می‌کردند که بی‌مورد بود.‏ عیسی دلیل قانع‌کننده‌ای داشت که از آنان خواست ‹دیگر نگران نباشند.‏› نگرانی‌ها و غصه‌های بی‌مورد،‏ حتی در مورد چیزهای موجه و معقول،‏ می‌تواند چنان ذهن شخص را مشغول کند که دیگر جایی برای مهم‌ترین امور زندگی،‏ یعنی امور روحانی نماند.‏ عیسی می‌دانست که درک این امر برای شاگردانش بسیار اهمیت دارد،‏ از این رو در موعظهٔ بالای کوه،‏ چهار مرتبهٔ دیگر به این گرایش نادرست و خطرناک اشاره کرد.‏—‏مت ۶:‏۲۷،‏ ۲۸،‏ ۳۱،‏ ۳۴‏.‏

۹ چرا عیسی به ما می‌گوید که نگران خوراک یا پوشاک نباشیم؟‏ بی‌شک این امور از ضروریات زندگی است و نگرانی در مورد آن طبیعی است.‏ عیسی نیز این را می‌دانست.‏ عیسی به‌خوبی از نیازهای روزمرهٔ زندگی مردم آگاه بود.‏ همچنین او آگاه بود که «در روزهای آخر،‏ زمان‌هایی سخت» فرا می‌رسید و از مشکلات آن گروه از شاگردانش که قرن‌ها بعد در آن زمان زندگی می‌کردند،‏ آگاه بود.‏ (‏۲تیمو ۳:‏۱‏)‏ مشکلاتی همچون بیکاری،‏ تورم،‏ کمبود غذا و فقر که بسیاری به آن دچارند.‏ با این همه عیسی می‌دانست که «ارزش زندگی بیش از غذا و ارزش بدن بیش از لباس» است.‏

۱۰.‏ عیسی در دعای نمونه به پیروانش تعلیم داد که پراهمیت‌ترین موضوع در زندگی‌شان چه باید باشد؟‏

۱۰ پیش از آن در موعظهٔ بالای کوه عیسی در دعای نمونه به مخاطبانش تعلیم داد که برای نیازهای جسمی خود به پدر آسمانی‌شان چنین دعا کنند:‏ «نان روزانهٔ ما را امروز به ما عطا کن.‏» (‏مت ۶:‏۱۱‏)‏ و یا در زمانی دیگر اشاره کرد که چنین دعا کنند:‏ «هر روز نان ما را بر حسب نیاز روزانه‌مان به ما عطا کن.‏» (‏لو ۱۱:‏۳‏)‏ اما این گفتهٔ عیسی به این معنی نیست که نیازهای مادی ما باید تمام فکر و ذکر ما باشد.‏ در دعای نمونه عیسی نشان داد که در درخواست‌هایمان باید اولویت را به آمدن پادشاهی خدا بدهیم.‏ (‏مت ۶:‏۱۰؛‏ لو ۱۱:‏۲‏)‏ سپس برای این که عیسی نگرانی مخاطبانش را از میان بردارد،‏ به آنان یادآوری کرد که یَهُوَه چگونه به نیازهای مخلوقاتش رسیدگی می‌کند.‏

۱۱،‏ ۱۲.‏ از روشی که یَهُوَه خدا از پرندگان آسمان مراقبت می‌کند،‏ چه می‌آموزیم؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

۱۱ مَتّی ۶:‏۲۶ خوانده شود.‏ ما باید ‹پرندگان آسمان را به دقت نظاره کنیم.‏› پرندگان با وجود جثهٔ کوچکشان غذای زیادی می‌خورند؛‏ از میوه و دانه گرفته تا حشرات و کرم.‏ در واقع پرندگان با توجه به وزنشان نسبت به انسان‌ها غذای بیشتری می‌خورند.‏ اما برای این که شکمشان را سیر کنند نیازی به کشت و زرع ندارند.‏ یَهُوَه هر آنچه که آنان نیاز دارند،‏ برایشان مهیا می‌کند.‏ (‏مز ۱۴۷:‏۹‏)‏ البته یَهُوَه غذا را در منقارشان نمی‌گذارد.‏ آنان باید بروند و غذا بیابند،‏ اما غذا به وفور برایشان موجود است.‏

۱۲ خارج از تصوّر عیسی بود که پدر آسمانی‌اش غذا برای پرندگان مهیا سازد،‏ اما به نیازهای اولیهٔ انسان‌ها رسیدگی نکند.‏ ‏[۱]‏ (‏۱پطر ۵:‏۶،‏ ۷‏)‏ یَهُوَه خدا در دهان ما غذا نمی‌گذارد،‏ اما ممکن است تلاش‌های ما را برای کشت و زرع یا کسب پول کافی برای تأمین غذای روزانه‌مان برکت دهد.‏ همچنین ممکن است اگر محتاج به غذا باشیم،‏ کسی را برانگیزد که آنچه دارد با ما سهیم شود.‏ با این که عیسی اشاره نکرده است که یَهُوَه لانه یا سرپناه پرندگان را تأمین می‌کند اما یَهُوَه  مهارت لازم را و آنچه برای ساختن لانه نیاز دارند به صورت غریزی در آنان گذاشته است.‏ یَهُوَه می‌تواند به ما نیز یاری کند که سرپناهی مناسب برای خانواده‌مان بیابیم.‏

۱۳.‏ چگونه عیسی نشان داد که ما بیش از پرندگان ارزش داریم؟‏

۱۳ عیسی از مخاطبانش پرسید:‏ «آیا ارزش شما بیش از [پرندگان آسمان] نیست؟‏» بی‌شک عیسی مد نظر داشت که چندی بعد زندگی‌اش را برای انسان‌ها فدا می‌کرد.‏ (‏با لوقا ۱۲:‏۶،‏ ۷ مقایسه شود.‏)‏ قربانی عیسی برای هیچ مخلوق دیگری مهیا نشده بود.‏ او برای پرندگان آسمان جان خود را فدا نکرد،‏ او برای ما جانش را فدا کرد تا ما از زندگی ابدی برخوردار شویم.‏—‏مت ۲۰:‏۲۸‏.‏

۱۴.‏ با نگرانی در خصوص نیازهای روزانه چه چیز میسر نمی‌شود؟‏

۱۴ مَتّی ۶:‏۲۷ خوانده شود.‏ چرا عیسی گفت که با نگرانی کسی نمی‌تواند لحظه‌ای به عمر خود بیفزاید؟‏ چون نگرانی بی‌مورد در خصوص نیازهای روزانه به عمر ما اضافه نمی‌کند،‏ بلکه حتی نگرانی بیش‌از حد می‌تواند از عمر ما بکاهد.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ الف)‏ از شیوه‌ای که یَهُوَه از سوسن‌های دشت مراقبت می‌کند،‏ چه می‌آموزیم؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏ ب)‏ تأمّل بر چه پرسش‌هابی بجاست و چرا؟‏

۱۵ مَتّی ۶:‏۲۸-‏۳۰ خوانده شود.‏ کیست که نخواهد به خصوص در فعالیت‌های روحانی،‏ در خدمت موعظه،‏ در جلسات جماعات و مجمع‌ها،‏ لباس‌های زیبا بپوشد؟‏ با این همه آیا لازم است که نگران  باشیم که «چه بپوشیم؟‏» عیسی بار دیگر توجه ما را به صنعت دست یَهُوَه خدا جلب می‌کند.‏ ما می‌توانیم از «سوسن‌های دشت» درس‌های بسیاری بیاموزیم.‏ ممکن است عیسی گل‌هایی همچون گلایول،‏ سمبل،‏ زنبق و لاله را در نظر داشت که هر یک زیبایی خاص خود را دارد.‏ این گل‌های فوق‌العاده زیبا نیازی ندارند نخ بریسند و لباسی برای خود ببافند یا بدوزند،‏ اما،‏ «حتی سلیمان هم با همهٔ شکوهش،‏ همچون یکی از آن‌ها آراسته نشده بود.‏»‏

۱۶ نکتهٔ قابل توجه در گفتهٔ عیسی این است:‏ «اگر خدا،‏ گیاه صحرا را .‏ .‏ .‏ چنین جامه‌ای می‌پوشاند،‏ ای کم‌ایمانان آیا بیشتر به فکر تأمین جامهٔ شما نخواهد بود؟‏» بی‌شک خواهد بود.‏ اما آن شاگردان عیسی ایمان کافی نداشتند.‏ (‏مت ۸:‏۲۶؛‏ ۱۴:‏۳۱؛‏ ۱۶:‏۸؛‏ ۱۷:‏۲۰‏)‏ آنان باید ایمانشان را تقویت می‌کردند و به یَهُوَه خدا اعتماد می‌کردند.‏ آیا ما نیز نیاز به چنین ایمان و توکلی داریم؟‏ ایمان ما به این که یَهُوَه می‌خواهد و می‌تواند نیازهای ما را برآورده سازد تا چه حد قوی است؟‏

۱۷.‏ چه چیزهایی می‌تواند به رابطه ما با یَهُوَه خدا آسیب رساند؟‏

۱۷ مَتّی ۶:‏۳۱،‏ ۳۲ خوانده شود.‏ ما نباید همچون مردم «قوم‌ها» عمل کنیم.‏ این افراد ایمانی به پدر آسمانی ندارند و نمی‌دانند که او از کسانی مراقبت می‌کند که در زندگی نخست در پی پادشاهی‌اش باشند.‏ اگر ما نیز به دنبال چیزهایی باشیم که «قوم‌ها سخت در پی به دست آوردن» آن‌ها هستند،‏ به رابطه‌مان با یَهُوَه خدا آسیب می‌رسانیم.‏ ما باید اطمینان داشته باشیم که اگر در زندگی به امور روحانی اولویت دهیم و آنچه را  یَهُوَه خدا از ما می‌خواهد انجام دهیم،‏ او هیچ چیز را از ما دریغ نمی‌کند.‏ وقف ما به خدا باید ما را برانگیزد که به «خوراک،‏ پوشاک و سقفی بالای سرمان» قانع باشیم.‏—‏۱تیمو ۶:‏۶-‏۸‏.‏

آیا در زندگی شما پادشاهی خدا نخستین جایگاه را دارد؟‏

۱۸.‏ یَهُوَه در مورد شخص ما چه می‌داند،‏ و برای ما چه می‌کند؟‏

۱۸ مَتّی ۶:‏۳۳ خوانده شود.‏ ما شاگردان عیسی باید همواره پیش از هر چیز در فکر پادشاهی خدا باشیم.‏ اگر چنین کنیم،‏ همان گونه که عیسی گفت:‏ ‹همهٔ این چیزهای دیگر برای ما مهیا خواهد شد.‏› چرا عیسی می‌توانست چنین بگوید؟‏ او در آیهٔ پیشین گفت:‏ «اما پدر آسمانی شما می‌داند که شما به همهٔ این‌ها نیاز دارید،‏» به این معنی که او ضروریات زندگی ما را می‌داند.‏ یَهُوَه خدا به راحتی می‌تواند از پیش نیازهای هر یک از ما را در خصوص خوراک،‏ پوشاک و سرپناه ببیند،‏ حتی پیش از آن که خود از آن آگاه شویم.‏ (‏فیلیپ ۴:‏۱۹‏)‏ او می‌داند که کدام لباس ما به زودی کهنه خواهد شد،‏ می‌داند که برای خوراک به چه نیاز داریم و می‌داند که برای ما و خانواده‌مان چه سرپناهی کفایت می‌کند.‏ یَهُوَه خدا نیازهای واقعی ما را برطرف می‌کند.‏

۱۹.‏ چرا نباید نگران باشیم که در آینده چه پیش خواهد آمد؟‏

۱۹ مَتّی ۶:‏۳۴ خوانده شود.‏ توجه کنید که عیسی در اینجا می‌گوید:‏ «هرگز نگران فردا مباشید.‏» در واقع برای بار دوم می‌گوید که نگران نباشید و می‌خواهد که ما کاملاً اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه خدا نیازهای روزانهٔ ما را مهیا می‌کند.‏ اگر کسی بیش از حد در مورد آنچه در آینده روی می‌دهد خود را نگران سازد،‏ ممکن است به جای توکل به یَهُوَه خدا به خود تکیه کند و این امر می‌تواند تأثیر نامطلوبی بر رابطه‌اش با یَهُوَه خدا بگذارد.‏—‏امث ۳:‏۵،‏ ۶؛‏ فیلیپ ۴:‏۶،‏ ۷‏.‏

نخست در پی پادشاهی یَهُوَه باشید او چیزهای دیگر را برایتان مهیا می‌کند

آیا می‌توانید برای تمرکز بیشتر بر پادشاهی خدا زندگی‌تان را ساده کنید؟‏ (‏بند ۲۰ ملاحظه شود)‏

۲۰.‏ الف)‏ در خدمت به یَهُوَه چه اهدافی می‌توانید برای خود بگذارید؟‏ ب)‏ برای ساده کردن زندگی‌تان چه می‌توانید بکنید؟‏

۲۰ به راستی چه بیهوده خواهد بود اگر در زندگی به دنبال مادیات باشیم و دیگر نیرویی برایمان باقی نماند که کاملاً در پی پادشاهی خدا باشیم.‏ به جای مادیات ما باید در پی اهداف روحانی باشیم.‏ برای نمونه آیا می‌توانید به جماعتی نقل‌مکان کنید که نیاز بیشتری به مبشّر دارند؟‏ آیا می‌توانید خدمت پیشگامی را آغاز کنید؟‏ اگر پیشگام هستید،‏ آیا می‌توانید در دورهٔ آموزشی برای بشارت‌دهندگان شرکت کنید؟‏ آیا می‌توانید به صورت پاره‌وقت در بیت‌ئیل یا در یکی از دفاتر ترجمه خدمت کنید؟‏ آیا می‌توانید داوطلب‌شده در طراحی پروژه‌های سالن‌های جماعت یا در فعالیت ساختمان‌سازی و اجرایی این پروژه‌ها شرکت کنید؟‏ فکر کنید که از چه جهت می‌توانید زندگی‌تان را ساده‌تر کنید تا در پیشبرد پادشاهی خدا در فعالیت‌های بیشتری سهیم شوید.‏ به همراه دعا کادر «‏ چگونه زندگی‌تان را ساده کنید‏» را بررسی کنید و بکوشید قدم‌هایی برای رسیدن به هدفتان بردارید.‏

۲۱.‏ چگونه می‌توانیم به یَهُوَه خدا نزدیک‌تر شویم؟‏

۲۱ عیسی به ما تعلیم داد که نخست در پی پادشاهی خدا باشیم.‏ اگر چنین کنیم دیگر لازم نیست برای تأمین نیازهای اولیهٔ زندگی نگرانی به خود راه دهیم.‏ به یَهُوَه نیز نزدیک‌تر خواهیم شد چون به او توکل و اعتماد می‌کنیم و او از ما مراقبت می‌کند.‏ همچنین می‌آموزیم هر چیز را که میلمان می‌کشد یا در دنیا عرضه می‌شود،‏ نخریم،‏ حتی اگر توان مالی آن را داشته باشیم.‏ با ساده کردن زندگی‌مان به یَهُوَه خدا وفادار می‌مانیم و ‹امید به زندگی واقعی را در خود استوار نگاه می‌داریم.‏›—‏۱تیمو ۶:‏۱۹‏.‏

^ ‏[۱] ‏(‏بند ۱۲)‏ برای درک این که چرا یَهُوَه گاه اجازه می‌دهد،‏ مسیحی‌ای از غذای کافی محروم باشد،‏ «سؤالات خوانندگان» در برج دیده‌بانی ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ صفحهٔ ۲۲ ملاحظه شود.‏