به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات  |  ژوئیه ۲۰۱۶

بشارت لطف خدا را به گوش مردم برسانید

بشارت لطف خدا را به گوش مردم برسانید

‏‹در مورد بشارت لطف خدا به طور کامل شهادت دهید.‏›—‏اعمال ۲۰:‏۲۴‏.‏

سرودهای:‏ ۱۰۱،‏ ۸۴

۱،‏ ۲.‏ چگونه پولُس رسول نشان داد که از لطف خدا قدردان است؟‏

پولُس رسول حقیقتاً می‌توانست در مورد خدا بگوید که «لطف او به من بیهوده نبوده است.‏» ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۹،‏ ۱۰ خوانده شود.‏)‏ پولُس که پیش‌تر به مسیحیان آزار می‌رساند،‏ به‌خوبی می‌دانست که مستحق و لایق رحمت عظیم خدا نبوده است.‏

۲ پولُس در اواخر زندگی‌اش به همکار خود تیموتائوس چنین نوشت:‏ «من از سَرورمان مسیحْ عیسی که به من قدرت بخشید،‏ سپاسگزارم؛‏ زیرا با سپردن این خدمت به من،‏ مرا مورد اعتماد خود دانست.‏» (‏۱تیمو ۱:‏۱۲-‏۱۴‏)‏ این خدمت چه بود؟‏ پولُس پیران جماعت اِفِسُس را آگاه ساخت که این خدمت شامل چه بود،‏ او نوشت:‏ «جان خود را پراهمیت نمی‌شمارم.‏ آنچه اهمیت دارد این است که بتوانم دورهٔ خدمت خود،‏ همچنین خدمتی را که عیسای سَرور به من سپرده است به پایان رسانم؛‏ یعنی در مورد بشارت لطف خدا به طور کامل شهادت دهم.‏»‏‏—‏اعما ۲۰:‏۲۴‏.‏

۳.‏ چه خدمت ویژه‌ای به پولُس سپرده شده بود؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

 ۳ پولُس چه «بشارت» یا خبر خوشی را موعظه می‌کرد که لطف یَهُوَه خدا را برجسته می‌ساخت؟‏ او به مسیحیان اِفِسُس گفت:‏ «یقیناً شنیده‌اید که این مسئولیت به من سپرده شده است تا شما را برای بهره‌مند شدن از لطف خدا یاری رسانم.‏» (‏افس ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏ پولُس مأموریت یافته بود که این خبر خوش را به گوش غیریهودیان برساند که آنان نیز می‌توانند همراه مسیح در پادشاهی خدا حکمرانی کنند.‏ ‏(‏اِفِسُسیان ۳:‏۵-‏۸ خوانده شود.‏)‏ پولُس حقیقتاً در این خدمت خود،‏ برای ما مسیحیان در این دوران نمونه‌ای فوق‌العاده از خود به جا گذاشت و نشان داد که لطف خدا به او «بیهوده» نبوده است.‏

آیا لطف خدا شما را نیز به عمل برمی‌انگیزد

۴،‏ ۵.‏ چرا می‌توان گفت که «خبر خوشِ پادشاهی» همان خبر خوش یا بشارت «لطف خداست»؟‏

۴ در این دوران آخر،‏ مأموریت موعظه به قوم یَهُوَه سپرده شده است و از طریق آنان «این خبر خوشِ پادشاهی،‏ در سراسر زمین موعظه خواهد شد تا برای همهٔ قوم‌ها شهادتی شود.‏» (‏مت ۲۴:‏۱۴‏)‏ پیامی که ما به گوش مردم می‌رسانیم نیز «در مورد بشارت لطف خدا» است.‏ تمامی برکاتی که ما آرزو داریم تحت پادشاهی خدا نصیبمان شود،‏ با لطف خدا از طریق مسیح به تحقق می‌رسد.‏ (‏افس ۱:‏۳‏)‏ آیا شما نیز همچون پولُس قدردانی‌تان را از لطف یَهُوَه نشان می‌دهید و با غیرت در خدمت موعظه شرکت می‌کنید؟‏—‏رومیان ۱:‏۱۴-‏۱۶ خوانده شود.‏

۵ در مقالهٔ قبل آموختیم که چگونه به طرق مختلف ما انسان‌های گناهکار از لطف یَهُوَه برخوردار می‌شویم.‏ از این رو،‏ ما نیز وظیفه داریم مردم را از محبت یَهُوَه خدا آگاه سازیم و به آنان نشان دهیم که چگونه می‌توانند شخصاً از آن فایده ببرند.‏ برخی جنبه‌های لطف الٰهی که ما باید در درک آن به دیگران یاری رسانیم،‏ کدامند؟‏

خبر خوش بهای رهایی را به گوش مردم برسانید

۶،‏ ۷.‏ چگونه ما با توضیح مفهوم بهای رهایی،‏ مردم را از بشارت لطف خدا آگاه می‌کنیم؟‏

۶ در دنیای بی‌بندوبار و آسان‌گیرِ امروز دیگر گناه زشتی خود را از دست داده است و بسیاری از نیاز خود به رهایی از گناه آگاه نیستند.‏ از سوی دیگر،‏ افراد بیشتری تشخیص می‌دهند که چنین شیوهٔ زندگی‌ای سعادت واقعی به همراه نمی‌آورد.‏ بسیاری آگاهی ندارند که گناه چیست،‏ چه تأثیری بر ما دارد و برای نجات از بردگی گناه به چه نیاز داریم تا این که با شاهدان یَهُوَه صحبت می‌کنند.‏ درک این امور برای افرادی که دلی‌پذیرا دارند مایهٔ آرامش است؛‏ درک این که یَهُوَه خدا به دلیل محبت بی‌کران و لطفش به ما،‏ پسرش را فرستاد تا ما را از گناه و نتیجهٔ آن یعنی مرگ آزاد کند.‏—‏۱یو ۴:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

۷ پولُس رسول در مورد یَهُوَه خدا چنین گفت:‏ «او بهای رهایی ما را از روی لطف بی‌کران خود،‏ با خون پسرش پرداخت؛‏ یعنی گناهان ما را بخشید.‏» (‏افس ۱:‏۷‏)‏ بهای رهایی که از طریق مسیح پرداخت شد،‏ اثباتی است بر محبت عظیم خدا به ما و نشانهٔ لطف بی‌کران او.‏ با ایمان به خون ریخته‌شدهٔ عیسی گناهانمان بخشیده می‌شود و از وجدانی راحت برخوردار می‌شویم.‏ به‌راستی دانستن این امر چقدر مایهٔ آسودگی خاطر است.‏ (‏عبر ۹:‏۱۴‏)‏ بی‌شک این خبر،‏ خبر خوشی است که باید به گوش مردم برسانیم!‏

 به مردم یاری رسانید که به خدا نزدیک شوند

۸.‏ چرا لازم است که انسان‌های گناهکار با خدا آشتی داده شوند؟‏

۸ ما وظیفه داریم که همنوعانمان را از این امر آگاه سازیم که آنان می‌توانند رابطهٔ دوستی با آفریدگار ایجاد کنند و این رابطه تنها با ایمان آوردن به قربانی عیسی میسر می‌شود.‏ در واقع اگر به عیسی ایمان نیاورند با خدا بیگانه و دشمن او محسوب می‌شوند.‏ یوحنای رسول چنین نوشت:‏ «کسی که به پسر ایمان می‌ورزد،‏ زندگی جاودان خواهد یافت؛‏ اما کسی که از پسر نافرمانی می‌کند،‏ آن زندگی را نخواهد دید،‏ بلکه غضب خدا بر او می‌ماند.‏» (‏یو ۳:‏۳۶‏)‏ قربانی عیسی راه آشتی با خدا را برای ما انسان‌ها میسر ساخته است.‏ پولُس چنین گفت:‏ «شما زمانی که افکارتان در پی اعمال شریرانه بود،‏ با خدا بیگانه و دشمن بودید.‏ با این حال،‏ او اکنون شما را از طریق بدن جسمانی کسی که خود را تسلیم مرگ کرد،‏ با خود آشتی داده است.‏»—‏کول ۱:‏۲۱،‏ ۲۲‏.‏

۹،‏ ۱۰.‏ الف)‏ مسیح چه وظیفه‌ای به برادران مسح‌شده‌اش داده است؟‏ ب)‏ «گوسفندان دیگر» چگونه به برادران مسح‌شده‌شان یاری می‌رسانند؟‏

۹ مسیح به برادران مسح‌شده‌اش بر زمین وظیفه‌ای داد که «خدمت آشتی» نامیده شده است.‏ او برای توضیح این خدمت به مسیحیان مسح‌شدهٔ قرن اول چنین نوشت:‏ «همه چیز از خداست،‏ خدایی که ما را از طریق مسیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است؛‏ به این مفهوم که خدا از طریق مسیح،‏ مردم دنیا را با خود آشتی می‌دهد،‏ خطاهای آنان را به حسابشان نمی‌گذارد و به ما این وظیفه را سپرده است که پیام آشتی او را به مردم اعلام کنیم.‏ از این رو،‏ ما سفیران مسیح هستیم،‏ گویی خدا از طریق ما،‏ مردم را به آشتی دعوت می‌کند.‏ پس ما از جانب مسیح از مردم چنین استدعا می‌کنیم:‏ ‹با خدا آشتی کنید.‏›»—‏۲قر ۵:‏۱۸-‏۲۰‏.‏

۱۰ برای «گوسفندان دیگر» افتخار است که به برادران مسح‌شده در این خدمت یاری رسانند.‏ (‏یو ۱۰:‏۱۶‏)‏ آنان نیز به عنوان کارداران یا خبررسانان مسیح در تعلیم حقایق روحانی به مردم و کمک به آنان در ایجاد رابطهٔ شخصی و نزدیک با یَهُوَه خدا سهمی بزرگ دارند.‏ این بخش مهمی از خدمت موعظهٔ بشارت لطف خداست.‏

خدا شنوندهٔ دعاست این خبر خوش را به مردم برسانید

۱۱،‏ ۱۲.‏ چرا آگاه کردن مردم از مفهوم دعا به یَهُوَه،‏ خبری خوش برای آنان است؟‏

۱۱ بسیاری دعا می‌کنند چون پس از آن احساس بهتری دارند،‏ اما واقعاً معتقد نیستند که خدا دعاهای آنان را می‌شنود.‏ آنان باید آگاه شوند که یَهُوَه خدا شنوندهٔ دعاست.‏ داوود در مزمور چنین نوشت:‏ «ای که دعا می‌شنوی نزد تو تمامی بشر خواهند آمد.‏ آنگاه که اعمال شرارت‌آمیز بر ما چیره می‌شود تو نافرمانیهای ما را کفاره می‌کنی.‏»—‏مز ۶۵:‏۲،‏ ۳‏.‏

۱۲ عیسی به شاگردانش چنین گفت:‏ «آری،‏ اگر چیزی به نام من بخواهید،‏ آن را انجام خواهم داد.‏» (‏یو ۱۴:‏۱۴‏)‏ واضح است که در این آیه واژهٔ «چیزی» به معنی هر چیزی است که هماهنگ با خواست خداست.‏ یوحنا به ما چنین اطمینان می‌دهد:‏ «این اعتمادی است که به او داریم که هر چه مطابق خواست او در دعا بطلبیم،‏ دعای ما را می‌شنود.‏» (‏۱یو ۵:‏۱۴‏)‏ به‌راستی آگاه کردن مردم از مفهوم دعا بسیار رضایت‌بخش است،‏ این که دعا تنها از نظر روحی و روانی پناهی برای ما انسان‌ها نیست،‏ بلکه به مفهوم نزدیک شدن «به تخت لطف الٰهی» است.‏  ‏(‏عبر ۴:‏۱۶‏)‏ ما به مردم آموزش می‌دهیم که به شخص درست دعا کنند،‏ به شیوهٔ درست دعا کنند و برای چیزهای درست دعا کنند و به این طریق به آنان یاری می‌رسانیم که به یَهُوَه خدا نزدیک شوند و در روزهای سختی از او تسلّی یابند.‏—‏مز ۴:‏۱؛‏ ۱۴۵:‏۱۸‏.‏

لطف خدا در نظام آینده

۱۳،‏ ۱۴.‏ الف)‏ مسح‌شدگان در آینده از چه افتخاری برخوردار خواهند شد؟‏ ب)‏ مسح‌شدگان برای انسان‌ها چه کارهای فوق‌العاده‌ای انجام خواهند داد؟‏

۱۳ پس از این نظام حاضر لطف خدا همچنان شامل حال ما خواهد شد.‏ در اشاره به افتخار فوق‌العاده‌ای که خدا به ۱۴۴٬۰۰۰ نفر داده است تا با مسیح در پادشاهی‌آسمانی‌اش حکمرانی کنند،‏ پولُس رسول گفت:‏ «خدایی که در رحمت دولتمند است،‏ به خاطر محبت عظیمش به ما حتی زمانی که در نافرمانی‌های خود مرده بودیم،‏ ما را با مسیح زنده ساخت–‏آری،‏ به لطف الٰهی بود که شما نجات یافته‌اید.‏ همچنین ما را که در اتحاد با مسیحْ عیسی هستیم،‏ زنده ساخت و در جایگاه‌های آسمانی نشاند تا در نظام آینده،‏ لطف بی‌کران خود را با بزرگواری به ما پیروان مسیحْ عیسی ابراز کند.‏»—‏افس ۲:‏۴-‏۷‏.‏

۱۴ تصوّرش هم دشوار است که وقتی مسیحیان مسح‌شده برای حکمرانی با مسیح در آسمان بر تخت پادشاهی می‌نشینند،‏ یَهُوَه چه چیزهای شگفت‌آوری برای آنان در نظر دارد.‏ (‏لو ۲۲:‏۲۸-‏۳۰؛‏ فیلیپ ۳:‏۲۰،‏ ۲۱؛‏ ۱یو ۳:‏۲‏)‏ یَهُوَه به‌ویژه «لطف بی‌کران خود را با بزرگواری» به مسح‌شدگان نشان خواهد داد.‏ آنان «اورشلیم جدید» را تشکیل می‌دهند و عروس مسیح خواهند بود.‏ (‏مکا ۳:‏۱۲؛‏ ۱۷:‏۱۴؛‏ ۲۱:‏۲،‏ ۹،‏ ۱۰‏)‏ آنان با عیسی در «شفای قوم‌ها» سهیم خواهند بود و انسان‌های مطیع را از بار گناه و مرگ آزاد خواهند کرد و به کاملیت خواهند رساند.‏—‏مکاشفه ۲۲:‏۱،‏ ۲،‏ ۱۷ خوانده شود.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ یَهُوَه چگونه در نظام آینده لطف خود را به انسان‌های روی زمین نشان می‌دهد؟‏

۱۵ در اِفِسُسیان ۲:‏۷ آمده است که خدا لطف خود را در «نظام آینده» ابراز خواهد کرد.‏ در آن زمان هر کس بر زمین نیز طعم «لطف بی‌کران» یَهُوَه خدا را خواهد چشید؛‏ لطفی که یَهُوَه خدا آن را با بزرگواری ابراز می‌کند.‏ (‏لو ۱۸:‏۲۹،‏ ۳۰‏)‏ بی‌گمان یکی از رویدادهایی که نشانهٔ محبت فوق‌العادهٔ یَهُوَه خداست رستاخیز مردگان است.‏ (‏ایو ۱۴:‏۱۳-‏۱۵؛‏ یو ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏)‏ چه کسانی رستاخیز خواهند یافت؟‏ مردان و زنان وفاداری که در گذشته پیش از قربانی مسیح مردند به زندگی باز گردانده خواهند شد،‏ همچنین تمامی «گوسفندان دیگر» که طی ایّام آخر به یَهُوَه وفادارند و می‌میرند،‏ رستاخیز خواهند یافت تا همچنان به یَهُوَه خدا خدمت کنند.‏

۱۶ میلیون‌ها نفر که یَهُوَه خدا را نشناختند و مردند نیز رستاخیز خواهند یافت.‏ به این افراد نیز فرصتی داده خواهد شد که به حاکمیت یَهُوَه خدا گردن نهند.‏ یوحنای رسول نوشت:‏ «مردگان را دیدم که کوچک و بزرگ در پیشگاه تخت ایستاده بودند و دفترهایی باز شد.‏ دفتری دیگر نیز باز شد که دفتر حیات است.‏ مردگان بر حسب آنچه در دفترها نوشته شده بود،‏ مطابق اعمالشان داوری شدند.‏ آنگاه دریا مردگانی را که در آن بودند،‏ پس داد و مرگ و گور،‏ مردگانی را که در آن‌ها بودند،‏ پس دادند و هر یک مطابق اعمالش داوری شد.‏» (‏مکا ۲۰:‏۱۲،‏ ۱۳‏)‏ مسلّم است که از رستاخیزیافتگان انتظار می‌رود که اصول الٰهی در کتاب مقدّس را بیاموزند و به آن عمل کنند.‏ همچنین آنان راهنمایی‌های جدید و مفید دیگری در «دفترها» یا «طومارها» دریافت خواهند کرد که خواسته‌های یَهُوَه خدا را برای زندگی در نظام جدید بیان می‌کند.‏ این راهنمایی‌های جدید نیز نشانهٔ دیگری از لطف یَهُوَه خداست.‏

 همچنان خبر خوش را به گوش مردم برسانید

۱۷.‏ هنگام موعظه چه نکته‌ای را باید مد نظر داشته باشیم؟‏

۱۷ همچنان که به پایان این نظام نزدیک می‌شویم،‏ اهمیت وظیفهٔ رساندن خبر خوش پادشاهی به مردم بیشتر می‌شود.‏ (‏مرق ۱۳:‏۱۰‏)‏ بی‌تردید خبر خوش،‏ لطف یَهُوَه خدا را برجسته می‌سازد و ما باید در فعالیت موعظه این نکته را مد نظر داشته باشیم.‏ هدف ما از موعظه جلال دادن یَهُوَه خداست.‏ برای این منظور مردم را آگاه می‌سازیم که تنها به دلیل لطف بی‌کران یَهُوَه خداست که ما در دنیای جدید از برکاتی بی‌نظیر بهره‌مند می‌شویم.‏

‏«همچون کارگزاران نیکوی لطف الٰهی» با غیرت خدمت کنید.‏—‏۱پطر ۴:‏۱۰‏.‏ (‏بندهای ۱۷-‏۱۹ ملاحظه شود)‏

۱۸،‏ ۱۹.‏ ما چگونه لطف یَهُوَه خدا را جلوه‌گر می‌سازیم؟‏

۱۸ در موعظه به مردم می‌توانیم به آنان توضیح دهیم که تحت حکمرانی پادشاهی خدا انسان‌ها از قربانی مسیح کاملاً بهره‌مند خواهند شد و به تدریج به کاملیت خواهند رسید.‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ «آفرینش نیز خود از بردگی فساد رهایی خواهد یافت و از آزادی پرجلال فرزندان خدا برخوردار خواهد شد.‏» (‏روم ۸:‏۲۱‏)‏ این تنها از طریق مهر و محبت بی‌کران یَهُوَه خدا امکان‌پذیر است.‏

۱۹ ما این افتخار را داریم که به همهٔ مردم خبر وعدهٔ فوق‌العاده‌ای را که در مکاشفه ۲۱:‏۴،‏ ۵ آمده است،‏ برسانیم:‏ «خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏ چیزهای گذشته سپری شده است.‏» یَهُوَه که بر تخت نشسته است می‌گوید:‏ «نگاه کن!‏ من همه چیز را نو می‌سازم.‏» او همچنین می‌گوید:‏ «بنویس؛‏ زیرا این گفته‌ها امین و راست است.‏» زمانی که ما با غیرت این خبر خوش را به دیگران موعظه می‌کنیم به راستی لطف یَهُوَه خدا را جلوه‌گر می‌سازیم.‏