برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژوئیه ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۹ اوت تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶ است.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند—‏در غنا

آنان که حاضر می‌شوند در مناطقی خدمت کنند که نیاز بیشتر به مبشّر است با مشکلات بسیاری روبرو می‌شوند،‏ اما برکات فراوانی نیز دریافت می‌کنند

در پی پادشاهی خدا باشید،‏ نه مادیات

عیسی توضیح می‌دهد که چرا باید خواسته‌های مادی‌مان را کنترل کنیم.‏

چرا باید «هوشیار بمانیم»؟‏

اگر مراقب نباشیم سه عامل می‌تواند از هوشیاری ما در این روزها بکاهد.‏

‏«مترس،‏ من تو را یاری خواهم داد»‏

یَهُوَه نشان داده است که در ایّام سختی و نگرانی همچون دوستی وفادار است.‏

قدردانی از دریافت لطف خدا

بزرگ‌ترین لطف خدا به انسان‌ها چه بوده است؟‏

بشارت لطف خدا را به گوش مردم برسانید

چگونه «خبر خوش پادشاهی خدا» لطف خدا را برجسته می‌سازد؟‏

سؤالات خوانندگان

مفهوم وصل کردن دو عصا که در حِزْقیال ۳۷ توصیف شده است،‏ چیست؟‏