مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژوئیه ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۹ اوت تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶ است.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند—‏در غنا

آنان که حاضر می‌شوند در مناطقی خدمت کنند که نیاز بیشتر به مبشّر است با مشکلات بسیاری روبرو می‌شوند،‏ اما برکات فراوانی نیز دریافت می‌کنند

در پی پادشاهی خدا باشید،‏ نه مادیات

عیسی توضیح می‌دهد که چرا باید خواسته‌های مادی‌مان را کنترل کنیم.‏

چرا باید «هوشیار بمانیم»؟‏

اگر مراقب نباشیم سه عامل می‌تواند از هوشیاری ما در این روزها بکاهد.‏

‏«مترس،‏ من تو را یاری خواهم داد»‏

یَهُوَه نشان داده است که در ایّام سختی و نگرانی همچون دوستی وفادار است.‏

قدردانی از دریافت لطف خدا

بزرگ‌ترین لطف خدا به انسان‌ها چه بوده است؟‏

بشارت لطف خدا را به گوش مردم برسانید

چگونه «خبر خوش پادشاهی خدا» لطف خدا را برجسته می‌سازد؟‏

سؤالات خوانندگان

مفهوم وصل کردن دو عصا که در حِزْقیال ۳۷ توصیف شده است،‏ چیست؟‏