به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

‏«بگذارید همراه شما بیاییم»‏

‏«بگذارید همراه شما بیاییم»‏

‏«بگذارید همراه شما بیاییم،‏ زیرا شنیده‌ایم که خدا با شماست.‏»—‏زَکَریا ۸:‏۲۳‏.‏

سرودهای:‏ ۶۵،‏ ۱۲۲

۱،‏ ۲.‏ الف)‏ یَهُوَه خدا در مورد آنچه در زمان ما روی می‌دهد،‏ چه گفته بود؟‏ ب)‏ چه پرسش‌هایی در این مقاله بررسی می‌شود؟‏ (‏تصویر ابتدای مقاله ملاحظه شود.‏)‏

یَهُوَه خدا در مورد زمان ما چنین پیشگویی کرد:‏ «در آن روزها،‏ ده تن از همهٔ زبانها و قومها دست به دامن یک یهودی شده،‏ خواهند گفت:‏ ‹بگذارید همراه شما بیاییم،‏ زیرا شنیده‌ایم که خدا با شماست.‏›» (‏زکر ۸:‏۲۳‏)‏ در اینجا «یک یهودی» به صورت مجازی به آنانی اشاره دارد که به روح مسح شده‌اند.‏ در کتاب مقدّس این افراد «اسرائیل خدا» نیز خوانده شده‌اند.‏ (‏غلا ۶:‏۱۶‏)‏ منظور از «ده تن» که ‹دست به دامن یک یهودی شده‌اند› افرادی هستند که امید دارند تا ابد بر زمین زندگی کنند.‏ برای این افراد پرستش یَهُوَه در اتحاد با مسح‌شدگان یا «اسرائیل خدا» افتخار بزرگی است،‏ چون می‌دانند که برکات یَهُوَه خدا با آنان است.‏

۲ همچون زَکَریا،‏ عیسی نیز اتحاد قوم خدا را برجسته ساخت.‏ در تشبیهی عیسی پیروانش را به دو گروه تقسیم کرد،‏ «گلهٔ کوچک» و «گوسفندان دیگر.‏» همچنین گفت که آنان «یک گله» خواهند شد و «یک شبان» خواهند داشت.‏ (‏لو ۱۲:‏۳۲؛‏ یو ۱۰:‏۱۶‏)‏ حال ممکن است در خصوص این دو گروه پرسش‌هایی مطرح شود:‏ ۱)‏ آیا «گوسفندان دیگر» باید تمامی مسح‌شدگانی که امروزه زنده هستند،‏ به نام بشناسند؟‏ ۲)‏ مسح‌شدگان باید چه دیدی نسبت به خود داشته باشند؟‏ ۳)‏ نسبت به آنانی که در  مراسم یادبود،‏ از نان و شراب می‌خورند،‏ چه واکنشی باید داشته باشیم؟‏ ۴)‏ آیا دیدن افزایش شمار کسانی که در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خورند،‏ دلیلی برای نگرانی است؟‏ در این مقاله این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود.‏

آیا دانستن نام تمامی مسح‌شدگان مهم است؟‏

۳.‏ چرا نمی‌توان اطمینان داشت که چه کسی در میان ۱۴۴٬۰۰۰ نفر خواهد بود؟‏

۳ آیا «گوسفندان دیگر» لازم است نام تمام مسح‌شدگانی که بر زمینند بدانند؟‏ خیر.‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ درست است که شخص مسح می‌شود و در دعوت آسمانی شریک است،‏ اما این دعوت تضمینی برای دریافت پاداش نیست.‏ شیطان از این امر آگاه است و از «پیامبران کاذب» استفاده می‌کند تا این افراد «اگر ممکن باشد،‏ برگزیدگان را نیز گمراه کنند.‏» (‏مت ۲۴:‏۲۴‏)‏ یَهُوَه است که شایستگی فرد مسح‌شده را برای دریافت پاداش آسمانی،‏ داوری می‌کند و تا آن زمان،‏ حتی شخص مسح‌شده نیز نمی‌تواند از دریافت این پاداش اطمینان داشته باشد.‏ یَهُوَه خود مُهر نهایی را به مسح‌شدگان وفادار می‌زند و این مُهر شدن پیش از مرگ شخص یا پیش از آغاز «مصیبت عظیم» انجام می‌شود.‏ (‏مکا ۲:‏۱۰؛‏ ۷:‏۳،‏ ۱۴‏)‏ از این رو،‏ هر گونه تلاش برای دانستن این که در آینده چه کسی در میان ۱۴۴٬۰۰۰ نفر خواهد بود،‏ بیهوده است.‏ ‏[۱]‏

۴.‏ اگر امروزه نام تمامی مسح‌شدگان بر زمین مشخص نباشد،‏ چگونه می‌توان آنان را همراهی کرد؟‏

۴ شاید برای برخی این پرسش مطرح شود که اگر «گوسفندان دیگر» نام تمامی آنانی را که «اسرائیل خدا» را تشکیل می‌دهند ندانند،‏ چگونه می‌توانند آنان را همراهی کنند؟‏ در پیشگویی زَکَریا به صورت مجازی به «ده تن» اشاره می‌شود که «دست به دامن یک یهودی شده،‏ خواهند گفت:‏ ‹بگذارید همراه شما بیاییم،‏ زیرا شنیده‌ایم که خدا با شماست.‏›» هر چند که در اینجا تنها به یک یهودی اشاره شده است،‏ در زبان اصلی در این آیه،‏ ضمیر «شما» به صورت جمع است و به بیش از یک نفر اشاره دارد.‏ پس در این آیه «یک یهودی» مظهر گروه مسح‌شدگان است نه یک شخص.‏ «گوسفندان دیگر» از این امر آگاهند و آنان در کنار این گروه،‏ یَهُوَه خدا را خدمت می‌کنند.‏ آنان نیاز ندارند که نام هر یک از اعضای این گروه را بدانند تا از آن شخص دنباله‌روی کنند.‏ کتاب مقدّس به هیچ وجه پیروی از یک شخص را تعلیم نمی‌دهد،‏ بلکه می‌گوید که پیشوای ما عیسی مسیح است و باید فقط از او پیروی کنیم.‏—‏مت ۲۳:‏۱۰‏.‏

مسح‌شدگان باید چه دیدی به خود داشته باشند؟‏

۵.‏ مسح‌شدگان باید چه هشداری را جداً در نظر داشته باشند،‏ و چرا؟‏

۵ آنان که در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خورند باید به هشداری که در اول قُرِنتیان ۱۱:‏۲۷-‏۲۹ آمده است به دقت توجه کنند.‏ ‏(‏خوانده شود.‏)‏ پولُس رسول در اینجا به چه نکته‌ای اشاره کرده است؟‏ اگر مسیحی مسح‌شده رابطهٔ خوب خود را با یَهُوَه حفظ نکند و از نان و شراب بخورد،‏ در واقع ناشایست عمل کرده است.‏ (‏عبر ۶:‏۴-‏۶؛‏ ۱۰:‏۲۶-‏۲۹‏)‏ این هشداری است به مسیحیان مسح‌شده که مسح آنان به معنی دریافت پاداش نیست بلکه باید ‹برای رسیدن به هدفشان سخت تلاش کنند تا جایزه را به دست آورند؛‏ یعنی این که خدا آنان را از طریق مسیحْ عیسی به آسمان فراخوانَد.‏›—‏فیلیپ ۳:‏۱۳-‏۱۶‏.‏

۶.‏ مسح‌شدگان باید چه دیدی نسبت به خود داشته باشند؟‏

۶ پولُس رسول تحت الهام الٰهی از مسیحیان مسح‌شده چنین درخواست کرد:‏ «از شما تمنا می‌کنم که رفتارتان شایستهٔ آن دعوتی باشد که از شما شده است.‏» منظور چه رفتاری است؟‏ پولُس چنین ادامه می‌دهد:‏ «در کمال فروتنی و ملایمت رفتار کرده،‏ بردبار باشید و یکدیگر را با محبت تحمّل کنید.‏ همچنین سخت تلاش کنید  تا به یاری رشتهٔ صلح که متحد می‌سازد،‏ آن یگانگی را که از روح است،‏ حفظ کنید.‏» (‏افس ۴:‏۱-‏۳‏)‏ روح یَهُوَه تواضع به بار می‌آورد نه غرور.‏ (‏کول ۳:‏۱۲‏)‏ مسح‌شدگان متواضع آگاهند که آنان لزوماً بیش از کسانی که امید زندگی بر زمین دارند،‏ روح مقدّس را دریافت نمی‌کنند.‏ ادعا نمی‌کنند که آگاهی و شناخت بیشتری دارند یا چیزی به خصوص بر آنان آشکار شده است یا از جهتی بر دیگران برتری دارند.‏ همچنین با تواضع از این امر آگاهند که یَهُوَه خداست که مسح‌شدگان را فرا می‌خوانَد،‏ از این رو به کسی پیشنهاد نمی‌کنند که او نیز مسح‌شده است و باید از نان و شراب بخورد.‏

۷،‏ ۸.‏ مسح‌شدگان چه انتظاری از دیگران ندارند،‏ و چرا؟‏

۷ هر چند که دعوت آسمانی افتخاری فوق‌العاده است،‏ مسیحیان مسح‌شده انتظار ندارند که دیگران با آنان رفتاری خاص و متفاوت داشته باشند.‏ (‏افس ۱:‏۱۸،‏ ۱۹؛‏ فیلیپیان ۲:‏۲،‏ ۳ خوانده شود.‏)‏ مسح‌شدگان می‌دانند که شاید برخی در ابتدا باور نداشته باشند که آنان به روح مسح شده‌اند،‏ چرا که روح یَهُوَه خدا آنان را مسح کرده است و طبعاً دیگران از آن آگاه نشده‌اند.‏ همچنین آنان از این پند کتاب مقدّس آگاهند که نباید ادعای کسی را که می‌گوید از طرف خدا منصوب شده است،‏ سریع باور کرد.‏ (‏مکا ۲:‏۲‏)‏ فرد مسح‌شده نمی‌خواهد توجه دیگران را به خود جلب کند،‏ از این رو هنگام آشنایی با دیگران و معرفی خود نمی‌گوید که مسح‌شده است،‏ در واقع حتی ممکن است این تجربهٔ شخصی را با کسی در میان نگذارد.‏ فرد مسیحی در خصوص پاداش آسمانی‌اش فخر نمی‌کند.‏—‏۱قر ۱:‏۲۸،‏ ۲۹؛‏ ۱قُرِنتیان ۴:‏۶-‏۸ خوانده شود.‏

۸ افزون بر این مسح‌شدگان خود را همچون اعضای یک باشگاه،‏ گروهی متمایز نمی‌شمارند.‏ آنان تلاش نمی‌کنند یکدیگر را یافته و گرد هم آیند تا در مورد مسح‌شدنشان گفتگو کنند یا گروه‌هایی برای مطالعهٔ کتاب مقدّس تشکیل دهند.‏ (‏غلا ۱:‏۱۵-‏۱۷‏)‏ چنین اعمالی باعث جدایی و تفرقه در جماعت می‌شود و خلاف عملکرد روح خداست که مروج صلح و اتحاد است.‏—‏رومیان ۱۶:‏۱۷،‏ ۱۸ خوانده شود.‏

واکنش شما چگونه باید باشد؟‏

۹.‏ چرا در رفتارمان با شخصی که در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خورد،‏ باید مراقب باشیم؟‏ (‏کادر «‏ محبت ‹رفتار ناپسند ندارد›‏‏» ملاحظه شود.‏)‏

۹ واکنش شما نسبت به کسی که در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خورد چگونه باید باشد؟‏ عیسی به شاگردانش گفت:‏ «همهٔ شما برادرید» و سپس افزود:‏ «هر که خود را بزرگ سازد،‏ سرافکنده خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد،‏ سرافراز خواهد شد.‏» (‏مت ۲۳:‏۸-‏۱۲‏)‏ از این رو،‏ بالا بردن و بزرگ کردن یک شخص،‏ حتی اگر از برادران مسح‌شدهٔ عیسی باشد،‏ خطاست.‏ کتاب مقدّس ما را تشویق می‌کند که ایمان پیران مسیحی را سرمشق قرار دهیم،‏ اما هیچ گاه از ما نخواسته است انسانی را در حد پیشوا یا رهبرمان بالا ببریم.‏ (‏عبر ۱۳:‏۷‏)‏ درست است که در کتاب مقدّس آمده است که برخی «دوچندان مستحق حرمتند» اما این حرمت به دلیل این نیست که آنان مسح‌شده‌اند،‏ بلکه به این دلیل است که «امور را به‌خوبی اداره می‌کنند» و «در سخنرانی و تعلیم زحمت می‌کشند.‏» (‏۱تیمو ۵:‏۱۷‏)‏ در واقع توجه و تحسین نابجا می‌تواند مایهٔ خجالت برادران مسح‌شده شود یا بدتر از آن،‏ آنان را مغرور سازد.‏ (‏روم ۱۲:‏۳‏)‏ بی‌گمان هیچ یک از ما نمی‌خواهد باعث لغزش برادران مسیح شود.‏—‏لو ۱۷:‏۲‏.‏

با کسانی که در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خورند چه رفتاری باید داشته باشیم؟‏ (‏بندهای ۹-‏۱۱ ملاحظه شود)‏

۱۰.‏ چگونه می‌توانیم نشان دهیم که برای مسیحیان مسح‌شده احترام قائلیم؟‏

۱۰ چگونه می‌توان به مسیحیانی که یَهُوَه خدا مسح کرده است،‏ احترامی بجا نشان داد؟‏ نباید از آنان سؤال کنیم که چگونه مسح شده‌اند.‏ این موضوع امری شخصی است که به ما مربوط نمی‌شود.‏ (‏۱تسا ۴:‏۱۱؛‏ ۲تسا ۳:‏۱۱‏)‏ نباید تصوّر کرد که والدین،‏ همسر یا  دیگر خویشاوندان فرد مسح‌شده نیز مسح‌شده هستند.‏ مسح‌شدن همچون ارثی نیست که از فرد مسح‌شده به افراد خانواده‌اش برسد.‏ (‏۱تسا ۲:‏۱۲‏)‏ همچنین نباید پرسش‌هایی مطرح کنیم که باعث رنجش کسی شود.‏ برای مثال،‏ نباید از همسر فرد مسح‌شده سؤال کنیم،‏ در مورد این که در آینده بدون همسرش در بهشت روی زمین زندگی خواهد کرد،‏ چه احساسی دارد.‏ تمامی ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که در نظام جدید،‏ یَهُوَه خدا دست خود را می‌گشاید و آرزوی هر موجود زنده را برآورده می‌سازد.‏—‏مز ۱۴۵:‏۱۶‏.‏

۱۱.‏ اگر از بالا بردن و بزرگ کردن دیگران پرهیز کنیم،‏ از چه خطری مصون می‌مانیم؟‏

۱۱ آنان که با مسیحیان مسح‌شده رفتاری بجا دارند از خطری جدّی محفوظ می‌مانند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که ممکن است «برادران کاذب» در جماعت مسیحی راه یابند.‏ (‏غلا ۲:‏۴،‏ ۵؛‏ ۱یو ۲:‏۱۹‏)‏ این امکان وجود دارد که چنین شیّادانی حتی ادعا کنند که مسح‌شده هستند.‏ از سوی دیگر ممکن است برخی مسیحیان مسح‌شده نیز به یَهُوَه پای‌بند نمانند.‏ (‏مت ۲۵:‏۱۰-‏۱۲؛‏ ۲پطر ۲:‏۲۰،‏ ۲۱‏)‏ اگر ما از بالا بردن یا بزرگ کردن دیگران حذر کنیم،‏ تحت تأثیر چنین افرادی قرار نمی‌گیریم و از حقیقت دور نمی‌شویم.‏ همچنین اگر برادری مسیحی و محبوب یا برادری که سال‌ها سابقهٔ خدمت داشته است به حقیقت پشت کند،‏ عاملی برای خدشه‌دار شدن ایمان ما نخواهد بود.‏—‏یهو ۱۶‏.‏

شمار کسانی که در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خورند

۱۲،‏ ۱۳.‏ چرا نباید افزایش شمار کسانی که در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خورند،‏ ما را نگران کند؟‏

۱۲ برای سال‌ها تعداد کسانی که در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خوردند رو به کاهش بود.‏ اما در سال‌های اخیر شمار این افراد رو به افزایش است.‏ آیا این امر دلیلی برای نگرانی است؟‏ خیر.‏ در اینجا برخی دلایل را بررسی می‌کنیم.‏

۱۳ ‏«یَهُوَه کسانی را که به او تعلّق دارند،‏ می‌شناسد.‏» ‏(‏۲تیمو ۲:‏۱۹‏)‏ مسلّماً آنان که در جماعات تعداد افرادی را که از نان و شراب می‌خورند گزارش می‌دهند،‏ نمی‌توانند قضاوت کنند که چه کسی به راستی مسح‌شده است.‏ پس این گزارش،‏ تعداد کسانی را نیز شامل می‌شود که تصوّر می‌کنند مسح‌شده هستند.‏ برخی برای چند سال در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خوردند،‏ اما از این کار دست کشیدند.‏ برخی دیگر از مشکلات روانی و عاطفی رنج می‌برند،‏ طوری که تصوّر می‌کنند با عیسی در آسمان حکمرانی خواهند کرد.‏ از این رو تعداد  کسانی که در مراسم یادبود از نان و شراب می‌خورند،‏ دقیقاً تعداد مسح‌شدگان باقی‌مانده بر زمین نیست.‏

۱۴.‏ در کتاب مقدّس در خصوص شمار مسح‌شدگان در آغاز مصیبت عظیم چه آمده است؟‏

۱۴ زمانی که مسیح می‌آید تا مسح‌شدگان باقی‌مانده را در آسمان جمع‌آوری کند،‏ این افراد در بسیاری از نقاط زمین خواهند بود.‏ در خصوص آن زمان کتاب مقدّس در مورد عیسی می‌گوید:‏ «او فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهد فرستاد و آنان برگزیدگانش را از چهار گوشهٔ زمین،‏ از یک کران آسمان‌ها تا کران دیگر گرد هم خواهند آورد.‏» (‏مت ۲۴:‏۳۱‏)‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که در طی روزهای آخر تنها تعداد اندکی از مسح‌شدگان بر زمین خواهند بود.‏ (‏مکا ۱۲:‏۱۷‏)‏ اما در کتاب مقدّس نیامده است که در زمان آغاز مصیبت عظیم چه تعداد از آنان بر زمین باقی خواهند ماند.‏

۱۵،‏ ۱۶.‏ در خصوص ۱۴۴٬۰۰۰ نفر که یَهُوَه آنان را برمی‌گزیند،‏ درک چه موضوعی اهمیت دارد؟‏

۱۵ یَهُوَه برمی‌گزیند که در چه دوره از تاریخ مسح‌شدگان را انتخاب کند.‏ ‏(‏روم ۸:‏۲۸-‏۳۰‏)‏ یَهُوَه پس از مرگ و رستاخیز عیسی شروع به انتخاب مسح‌شدگان کرد و به نظر می‌رسد که تمامی جماعت مسیحی در قرن اول مسح‌شده بوده‌اند.‏ از قرن اول تا شروع روزهای آخر،‏ اغلبِ افرادی که ادعای پیروی از عیسی را می‌کردند،‏ مسیحیان کاذب بودند که عیسی آنان را به «علف هرز» تشبیه کرده است.‏ البته یَهُوَه در آن دوره از زمان نیز افراد وفاداری را مسح کرد و آنان ثابت کردند که همچون «گندم» در مثل عیسی هستند.‏ (‏مت ۱۳:‏۲۴-‏۳۰‏)‏ طی روزهای آخر یَهُوَه باقی‌ماندهٔ ۱۴۴٬۰۰۰ نفر را برمی‌گزیند.‏ ‏[۲]‏ اگر یَهُوَه خواسته است برای انتخاب افرادی که از چنین امتیازی برخوردارند تا انتهای این دوره منتظر ماند،‏ آیا ما می‌توانیم حکمت او را زیر سؤال بریم؟‏ (‏اشع ۴۵:‏۹؛‏ دان ۴:‏۳۵؛‏ رومیان ۹:‏۱۱،‏ ۱۶ خوانده شود.‏)‏ عیسی در مَثَلی از کارگران معترضی گفت که در مورد شیوهٔ عمل اربابشان در خصوص کارگرانی که یک ساعت کار کرده بودند،‏ شکایت کردند.‏ ما باید مراقب باشیم که همچون این کارگران معترض عمل نکنیم.‏—‏مَتّی ۲۰:‏۸-‏۱۵ خوانده شود.‏

۱۶ تمامی کسانی که امید آسمانی دارند جزو ‏«غلام امین و دانا»‏ نیستند.‏ ‏(‏مت ۲۴:‏۴۵-‏۴۷‏)‏ همچون قرن اول،‏ امروزه نیز یَهُوَه خدا و عیسی از طریق تعدادی اندک به بسیاری غذا می‌رسانند‏.‏ در آن زمان برای نگارش نوشته‌های مقدّس یونانی تنها از مسیحیانِ مسح‌شدهٔ معدودی استفاده شد.‏ مشابهاً امروزه نیز تنها تعداد اندکی از مسیحیان مسح‌شده منصوب شده‌اند تا خوراک روحانی را «به موقع» برسانند.‏

۱۷.‏ از این مقاله چه آموختید؟‏

۱۷ از آنچه بررسی شد چه آموختیم؟‏ یَهُوَه خواسته است که به اغلب انسان‌های وفادار زندگی ابدی بر زمین را ببخشد و زندگی در آسمان را به گروهی می‌بخشد که به همراه عیسی حکمرانی خواهند کرد.‏ در واقع یَهُوَه می‌خواهد که تمامی خادمانش چه آنان که طبق پیشگویی زَکَریا،‏ به صورت مجازی «یک یهودی» را تشکیل می‌دهند،‏ چه آنان که از جمله «ده تن» هستند،‏ از یک معیار پیروی کنند و به او وفادار مانند.‏ این دو گروه هر دو باید متواضع باشند.‏ این دو گروه باید متحد بوده و در جماعت صلح را ترویج دهند.‏ همچنان که روزهای آخر رو به پایان است باشد که همهٔ ما مصمم باشیم که تحت شبانیِ مسیح همچون یک گله به خدمتمان ادامه دهیم.‏

^ ‏[۱] ‏(‏بند ۳)‏ طبق مزمور ۸۷:‏۵،‏ ۶ این امکان وجود دارد که خدا در آینده نام تمامی آنانی را که در آسمان برای حکمرانی در کنار عیسی رستاخیز یافته‌اند،‏ آشکار سازد.‏—‏روم ۸:‏۱۹‏.‏

^ ‏[۲] ‏(‏بند ۱۵)‏ هر چند که در اعمال ۲:‏۳۳ آمده است که روح‌القدس از طریق عیسی ریخته شد،‏ اما در واقع یَهُوَه است که انتخاب می‌کند چه کسی به روح مسح شود.‏