برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژانویه ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۹ فوریه تا ۳ آوریل ۲۰۱۶ است.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند—‏اقیانوسیه

برخی شاهدان یَهُوَه به اقیانوسیه در مناطقی که نیاز به مبشّر بود مهاجرت کردند،‏ چگونه آنان با مشکلات مقابله کردند؟‏

مصمم باشید که «محبت برادرانه در میانتان برقرار بماند»‏

آیه سال ۲۰۱۶ به ما کمک می‌کند که خود را برای رویدادهایی که در شرف وقوع است آماده کنیم.‏

عطیهٔ وصف‌ناپذیر خدا شما را به چه برمی‌انگیزد؟‏

چگونه محبت خدا ما را بر آن می‌دارد که عیسی را تا جای ممکن سرمشق قرار دهیم،‏ به برادرانمان محبت کنیم و دیگران را ببخشیم؟‏

روح خدا با روح ما شهادت می‌دهد

مسح‌شدن به چه معنی است؟‏ روند مسح‌شدن چگونه است؟‏

‏«بگذارید همراه شما بیاییم»‏

در خصوص ۱۴۴٬۰۰۰ نفر چه موضوعاتی را باید مد نظر داشته باشیم؟‏

همکاری با خدا شادی می‌بخشد

چرا همکاری باخدا از ما محافظت می‌کند و برایمان شادی می‌آورد؟‏