مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

برج دیده‌بانی—برای مطالعه در جماعات ژانویه ۲۰۱۶

این شماره شامل مقالاتی برای مطالعه در جماعات برای هفته‌های ۲۹ فوریه تا ۳ آوریل ۲۰۱۶ است.‏

با میل و رغبت داوطلب شدند—‏اقیانوسیه

برخی شاهدان یَهُوَه به اقیانوسیه در مناطقی که نیاز به مبشّر بود مهاجرت کردند،‏ چگونه آنان با مشکلات مقابله کردند؟‏

مصمم باشید که «محبت برادرانه در میانتان برقرار بماند»‏

آیه سال ۲۰۱۶ به ما کمک می‌کند که خود را برای رویدادهایی که در شرف وقوع است آماده کنیم.‏

عطیهٔ وصف‌ناپذیر خدا شما را به چه برمی‌انگیزد؟‏

چگونه محبت خدا ما را بر آن می‌دارد که عیسی را تا جای ممکن سرمشق قرار دهیم،‏ به برادرانمان محبت کنیم و دیگران را ببخشیم؟‏

روح خدا با روح ما شهادت می‌دهد

مسح‌شدن به چه معنی است؟‏ روند مسح‌شدن چگونه است؟‏

‏«بگذارید همراه شما بیاییم»‏

در خصوص ۱۴۴٬۰۰۰ نفر چه موضوعاتی را باید مد نظر داشته باشیم؟‏

همکاری با خدا شادی می‌بخشد

چرا همکاری باخدا از ما محافظت می‌کند و برایمان شادی می‌آورد؟‏