به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  شمارهٔ ۴ ۲۰۱۷

موضوع برگزیده

موضوع برگزیده

نظر شما چیست؟‏

آیا خواست خداست که انسان‌ها بمیرند؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‏«خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود.‏»‏‏—‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏

در این مجلّه دیدگاه کتاب مقدّس در مورد زندگی و مرگ انسان توضیح داده می‌شود.‏