به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  شمارهٔ ۴ ۲۰۱۷

تتراگراماتُن،‏ یَهُوَه نام مقدّس خدا با حروف عبری است که از راست به چپ خوانده می‌شود

اطمینانی که کوچک‌ترین حرف عبری به ما می‌بخشد

اطمینانی که کوچک‌ترین حرف عبری به ما می‌بخشد

آیا می‌توان اطمینان داشت که تمامی وعده‌های خدا به حقیقت بپیوندند؟‏ عیسی خود به این امر اعتماد کامل داشت و با تعالیمش،‏ ایمان شنوندگانش را نیز به آن استوار می‌ساخت.‏ به تشبیهی که عیسی در موعظهٔ بالای کوه به کار برد و در مَتّی ۵:‏۱۸ نوشته شده است،‏ توجه کنید:‏ «به‌راستی به شما می‌گویم،‏ حتی اگر آسمان و زمین هم از میان برود،‏ یک نقطه یا یک حرف شریعت از میان نخواهد رفت،‏ بلکه همه به تحقق خواهد رسید.‏»‏

کوچک‌ترین حرف عبری حرف «י» (‏یُد‏)‏ است.‏ این حرف اولین حرف عبری در تتراگراماتُن یعنی نام مقدّس خدا،‏ «یَهُوَه» است.‏ * لازم به ذکر است که کاتبان و فَریسیان هر نقطه یا حرف از کلمات و حروف قانون شریعت را بسیار مهم می‌پنداشتند.‏

در واقع عیسی می‌گوید که ممکن است آسمان و زمین از میان برود،‏ اما حتی کوچک‌ترین و جزئی‌ترین گفته در شریعت بدون تحقق نمی‌ماند.‏ در کتاب مقدّس آمده است که آسمان و زمین جاودانه است و همیشه باقی خواهد ماند.‏ (‏مزمور ۷۸:‏۶۹‏)‏ پس مفهوم این گفتهٔ عیسی اشاره بر این دارد که حتی جزئی‌ترین گفتهٔ شریعت نیز به تحقق خواهد رسید.‏

آیا یَهُوَه خدا به‌راستی به جزئیات توجه دارد؟‏ البته.‏ به این نکته توجه کنید:‏ به اسرائیلیان باستان گفته شده بود که نباید استخوان‌های برّه‌ای را که برای عید پِسَح * آماده می‌کردند،‏ بشکنند.‏ (‏خروج ۱۲:‏۴۶‏)‏ شاید این نکته‌ای جزئی باشد.‏ آیا اسرائیلیان دلیل این کار را می‌دانستند؟‏ به احتمال قوی خیر.‏ اما یَهُوَه خدا آگاه بود که این نکتهٔ جزئی،‏ پیشگویی‌ای در مورد مسیح را در بر داشت.‏ این که در زمان مرگ عیسی مسیح بر تیر شکنجه هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نشد.‏—‏مزمور ۳۴:‏۲۰؛‏ یوحنا ۱۹:‏۳۱-‏۳۳،‏ ۳۶‏.‏

گفتهٔ عیسی چه تعلیمی به ما می‌دهد؟‏ ما نیز می‌توانیم کاملاً اطمینان داشته باشیم که وعده‌های یَهُوَه خدا با تمام جزئیات به تحقق خواهد رسید.‏ به‌راستی کوچک‌ترین حرف عبری،‏ چه اطمینان محکمی به ما می‌بخشد!‏

^ بند 3 کوچک‌ترین حرف در حروف یونانی یوتا است و به نظر می‌رسد به حرف عبری « י » (‏یُد‏)‏ شباهت دارد.‏ از آنجا که شریعت موسی در اصل به زبان عبری نوشته و پخش شد،‏ به احتمال قوی عیسی به کوچک‌ترین حرف عبری اشاره کرده است.‏

^ بند 5 یا پِسَخ.‏