مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

موضوع برگزیده

موضوع برگزیده

نظر شما چیست؟‏

پیشگویی‌های بسیاری در کتاب مقدّس آمده است،‏ در بخشی از این کتاب به طور سمبولیک،‏ صحنه‌ای در مورد تاختن چهار سوار به تصویر کشیده شده است که به دوران ما مربوط می‌شود.‏ برخی نسبت به دانستن مفهوم این پیشگویی‌هاکنجکاوند و برخی بی‌تفاوت.‏ ببینید کتاب مقدّس در این باره چه می‌گوید:‏

‏«خوشا به حال کسی که کلام این پیشگویی را با صدای بلند می‌خواند و خوشا به حال کسانی که آن را می‌شنوند.‏»‏‏—‏مکاشفه ۱:‏۳‏.‏

در این مجلّه توضیح داده می‌شود که تاختن چهار سوار به چه مفهوم است و نویدبخش چه خبر خوشی است.‏