به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  شمارهٔ ۲ ۲۰۱۷

 موضوع اصلی این شماره | باارزش‌ترین هدیهٔ خدا برای شما

هدیه‌ای بی‌نظیر

هدیه‌ای بی‌نظیر

جُردَن یک مدادتراش به شکل کشتی‌ای کوچک،‏ هدیه گرفته بود.‏ شاید این مدادتراش،‏ هدیه‌ای معمولی به نظر برسد؛‏ اما برای جُردَن بسیار باارزش است.‏ او می‌گوید:‏ «وقتی بچه بودم،‏ راسل که یکی از دوستان خانوادگی‌مان بود این مدادتراش را به من هدیه داد.‏» پس از مرگ راسل،‏ جُردَن پی برد که او در زندگی والدین و همین طور پدربزرگش نقشی تأثیرگذار داشته است،‏ زیرا همواره در سختی‌ها و مشکلات زندگی به آنان قوّت قلب می‌داد.‏ جُردَن می‌گوید:‏ «حال که فهمیده‌ام راسل چه کارهایی برای خانواده‌ام کرده،‏ ارزش این هدیه برایم خیلی بیشتر از قبل شده است.‏»‏

تجربهٔ جُردَن نشان می‌دهد که یک هدیه می‌تواند در نظر برخی مردم کم‌ارزش یا حتی بی‌ارزش باشد،‏ اما برای شخص قدردان بسیار ارزنده و گرانبها خواهد بود.‏ کتاب مقدّس نیز به هدیه‌ای بسیار باارزش از طرف خدا اشاره می‌کند و می‌گوید:‏ «خدا آنقدر به مردم دنیا محبت داشت که پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که به او ایمان بورزد،‏ نابود نگردد،‏ بلکه زندگی جاودان یابد.‏»—‏یوحنا ۳:‏۱۶‏.‏

این هدیه برای ما زندگی ابدی را به همراه خواهد داشت!‏ آیا هدیه‌ای باارزش‌تر از آن وجود دارد؟‏ برخی از مردم ارزش این هدیه را نمی‌دانند،‏ اما مسیحیان حقیقی آن را بسیار «گرانبها» می‌دانند.‏ (‏مزمور ۴۹:‏۸؛‏ ۱پِطرُس ۱:‏۱۸،‏ ۱۹‏)‏ اما چرا خدا جان پسرش را به عنوان هدیه‌ای به بشر تقدیم کرد؟‏

پولُس رسول دلیل آن را چنین بیان می‌کند:‏ «گناه از طریق یک انسان وارد دنیا شد و از طریق گناه مرگ آمد و .‏ .‏ .‏ مرگ در میان همهٔ انسان‌ها شیوع یافت.‏» (‏رومیان ۵:‏۱۲‏)‏ اولین انسان یعنی آدم،‏ آگاهانه از فرمان خدا سرپیچی کرد و مرتکب گناه شد.‏ از آنجایی که نتیجهٔ گناه مرگ است،‏ آدم محکوم به مرگ شد.‏ نوادگان آدم نیز گناه و مرگ را از او به ارث بردند.‏

 ‏«مزد گناه مرگ است،‏ اما هدیه‌ای که خدا می‌دهد،‏ حیات جاودان از طریق سَرورمان مسیحْ عیساست.‏» (‏رومیان ۶:‏۲۳‏)‏ خدا پسرش عیسی مسیح را به زمین فرستاد تا زندگی کاملش را برای انسان‌ها قربانی کند و به این طریق انسان‌ها را از محکومیت مرگ رها سازد.‏ قربانی عیسی یا همان «بهای رهایی،‏» زندگی جاودان را برای آنانی که به او ایمان ورزند میسر ساخته است.‏—‏رومیان ۳:‏۲۴‏.‏

قربانی عیسی مسیح برکات فراوانی را نصیب پرستندگان یَهُوَه * خدا کرده است.‏ پولُس رسول در این باره چنین نوشت:‏ «خدا را برای عطیهٔ وصف‌ناپذیرش سپاس باد!‏» (‏۲قُرِنتیان ۹:‏۱۵‏)‏ به راستی که قربانی عیسی به قدری گرانبهاست که به راحتی قابل وصف نیست.‏ اما چرا قربانی عیسی در بین هدایای دیگری که خدا به ما داده است،‏ هدیه‌ای خاص است؟‏ این هدیه از چه لحاظ بی‌نظیر است؟‏ * چطور می‌توانیم قدردانی خود را بابت این هدیهٔ ارزنده نشان دهیم؟‏ شما را تشویق می‌کنیم تا در دو مقالهٔ بعد،‏ پاسخ این پرسش‌ها را بر اساس کتاب مقدّس بیابید.‏

^ بند 8 یَهُوَه نام پروردگار است که کلام خدا آن را برایمان آشکار می‌سازد.‏

^ بند 8 عیسی مسیح با میل و رغبت «جان خود را برای ما داد.‏» (‏۱یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ از آنجایی که این عمل ایثارگرانهٔ عیسی بخشی از مقصود خدا بود،‏ این مقالات بر نقش خدا،‏ یعنی کسی که قربانی عیسی را تدارک دید تمرکز می‌کند.‏