مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 موضوع اصلی این شماره | باارزش‌ترین هدیهٔ خدا برای شما

هدیه‌ای بس ارزنده از طرف خدا

هدیه‌ای بس ارزنده از طرف خدا

هدیه‌ای بس ارزنده از طرف خدا به نظر شما چه هدیه‌ای باارزش است؟‏ پاسخ به چهار پرسش زیر،‏ ارزش یک هدیه را مشخص می‌کند:‏ ۱)‏ چه کسی به شما هدیه داده است؟‏ ۲)‏ چرا آن را به شما داده است؟‏ ۳)‏ چه بهایی برای آن پرداخت شده است؟‏ ۴)‏ آیا شما به آن هدیه نیاز داشتید؟‏ با تعمّق بر این پرسش‌ها قدردانی‌مان از باارزش‌ترین هدیهٔ خدا یعنی قربانی عیسی مسیح بیشتر می‌شود.‏

چه کسی به شما هدیه داده است؟‏

برخی از هدایا برایمان بسیار باارزشند زیرا آن را از شخصی صاحب‌اختیار یا کسی که برایش احترام زیادی قائلیم دریافت کرده‌ایم.‏ برخی هدایا نیز با این که ارزش مادی ندارند برایمان باارزشند زیرا آن را از اعضای خانواده یا دوستی نزدیک دریافت کرده‌ایم؛‏ مانند هدیهٔ راسل به جُردَن که در مقالهٔ قبل به آن اشاره شد.‏ دربارهٔ قربانی عیسی چه می‌توان گفت؟‏

کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‏«‏خدا  یگانه پسر خود را به دنیا فرستاد تا ما از طریق او حیات یابیم.‏» (‏۱یوحنا ۴:‏۹‏)‏ بنابراین قربانی عیسی به دلیل این که هدیه‌ای از طرف خداست،‏ ارزش بسیار والایی دارد.‏ هیچ موجودی در عالم هستی اختیاراتی والاتر از اختیارات یَهُوَه خدا ندارد.‏ یک مزمورنویس در این باره می‌گوید:‏ «تو تنها،‏ که نامت یهوه است،‏ بر تمامی زمین متعال هستی!‏» (‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏)‏ به راستی که ما این هدیه را از والاترین مقام عالم هستی دریافت کرده‌ایم.‏

به علاوه،‏ خداوند ‹پدر ماست.‏› (‏اِشَعْیا ۶۳:‏۱۶‏)‏ چرا چنین می‌گوییم؟‏ زیرا او به ما حیات بخشیده است.‏ همچنین او مانند پدری مهربان است که به نیازهای فرزندانش رسیدگی می‌کند.‏ خداوند به قوم اسرائیل باستان چنین گفت:‏ ‹ای اسرائیل،‏ تو پسر عزیز من هستی.‏ .‏ .‏ .‏ دل من به شدّت مشتاق توست،‏ و به یقین بر تو رحم خواهم کرد.‏› (‏اِرْمیا ۳۱:‏۲۰‏)‏ امروزه نیز خداوند احساس مشابهی نسبت به پرستندگانش دارد.‏ او نه تنها خالق ما انسان‌هاست،‏ بلکه دوستی مهربان و پدری وفادار برای تک‌تک ماست.‏ آیا دریافت هدیه از چنین خدای مهربانی باارزش نیست؟‏

 چرا به شما هدیه داده است؟‏

برخی از هدایا برایمان بسیار باارزشند زیرا انگیزهٔ شخصی که آن هدیه را به ما داده،‏ عشق و علاقه‌اش به ما بوده است،‏ نه انجام وظیفه.‏ شخص ازخودگذشته بدون هیچ چشم‌داشتی به دیگران هدیه می‌دهد.‏

خداوند از روی محبتی که به ما انسان‌ها دارد،‏ پسرش را برای ما قربانی کرد.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «بدین گونه محبت خدا بر ما آشکار شد که خدا یگانه پسر خود را به دنیا فرستاد.‏» مقصود خدا از این کار چه بود؟‏ کتاب مقدّس در ادامه می‌گوید:‏ «تا ما از طریق او حیات یابیم.‏» (‏۱یوحنا ۴:‏۹‏)‏ اما آیا خدا ناچار بود که پسرش را برای ما قربانی کند؟‏ به هیچ وجه!‏ در واقع «بهای رهایی که مسیحْ عیسی پرداخت،‏» نشانی از ‏‹لطف› خدا به ما انسان‌هاست.‏ (‏رومیان ۳:‏۲۴‏)‏

چرا قربانی عیسی مسیح نشانی از «لطف» خداست؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «خدا ارزش محبت خود را این گونه به ما ثابت می‌کند که وقتی هنوز گناهکار بودیم،‏ مسیح جان خود را برای ما داد.‏» (‏رومیان ۵:‏۸‏)‏ محبت خالصانهٔ خدا او را بر آن داشت تا به ما انسان‌های گناهکار و درمانده یاری رساند.‏ ما انسان‌ها مستحق چنین هدیه‌ای نبودیم و هرگز قادر نخواهیم بود محبت بی‌کران خدا را پاسخ گوییم.‏ به راستی که یَهُوَه خدا از طریق قربانی عیسی مسیح،‏ والاترین شکل محبت را به ما نشان داده است.‏

چه بهایی برای هدیه پرداخت شده است؟‏

برخی از هدایا برایمان بسیار باارزشند زیرا شخصی با ازخودگذشتگی آن را به ما هدیه داده است.‏ وقتی شخص از آنچه برایش ارزش والایی دارد می‌گذرد و آن را با میل و رغبت به ما می‌دهد،‏ آن هدیه برایمان بسیار باارزش خواهد بود.‏

خدا ‏«پسر یگانهٔ خود را داد.‏» (‏یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ برای یَهُوَه خدا،‏ هیچ کس عزیزتر از عیسی نبود.‏ طی سالیان سال عیسی در کنار خداوند بود و در آفرینش عالم هستی با او همکاری می‌کرد و ‹موجب شادی همیشگی او [یَهُوَه] بود.‏› (‏امثال ۸:‏۳۰‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ عیسی «پسر عزیز» خدا و «صورت خدای نادیدنی» است.‏ (‏کولُسیان ۱:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ به راستی که رابطهٔ نزدیک بین یَهُوَه خدا و عیسی،‏ رابطه‌ای بی‌نظیر است!‏

با این حال،‏ خداوند ‹حتی پسر خود را از ما دریغ نداشت.‏› (‏رومیان ۸:‏۳۲‏)‏ یَهُوَه خدا،‏ والاترین نمونهٔ ازخودگذشتگی را بجا گذاشت و عزیزترین مخلوقش را برای ما انسان‌ها داد.‏

آیا به آن هدیه نیاز داشتید؟‏

برخی هدایا برایمان بسیار باارزشند زیرا نیازهای ضروری ما را برطرف می‌سازند.‏ برای مثال،‏ تصوّر کنید به بیماری سختی مبتلا هستید و برای نجات جان خود به درمانی خاص نیاز دارید،‏ اما قادر به پرداخت هزینهٔ آن نیستید.‏ در این میان،‏ شخصی پیشقدم شده و هزینهٔ درمان شما را پرداخت می‌کند.‏ یقیناً چنین کمکی برایتان همچون هدیه‌ای بسیار گرانبها خواهد بود!‏

‏«همان طور که به سبب آدم همه می‌میرند،‏ از طریق مسیح نیز همه زنده خواهند شد.‏» ‏(‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۲‏)‏ همهٔ ما انسان‌ها نوادگان آدم هستیم،‏ بنابراین بیمار می‌شویم و ‹می‌میریم› و قادر نیستیم از چنگال مرگ رهایی یابیم.‏ همچنین به دلیل خمیرهٔ گناه‌آلودمان نمی‌توانیم با خدا رابطه‌ای نزدیک داشته باشیم.‏ به علاوه،‏ قادر نیستیم به خود یا به دیگران حیات بخشیم.‏ کتاب مقدّس در این باره می‌گوید:‏ «به یقین کسی فدیهٔ جان برادر خویش نتواند داد و خونبهای او را به خدا نتواند پرداخت.‏» (‏مزمور ۴۹:‏۷‏)‏ بنابراین ما انسان‌ها به تنهایی قادر نیستیم چنین بهای سنگینی را بپردازیم و برای رهایی از چنگال گناه و مرگ نیاز به کمک داریم.‏

یَهُوَه خدا از روی محبت عمیقش به ما انسان‌ها،‏ پیشقدم شد و به اصطلاح هزینهٔ «درمان» ما انسان‌های ناکامل را از طریق قربانی عیسی مسیح پرداخت و به این شکل ما را از محکومیت مرگ رها ساخت.‏  اما قربانی عیسی چطور به ما زندگی می‌بخشد؟‏ در کتاب مقدّس آمده است:‏ ‹خون عیسی،‏ ما را از هر گناه پاک می‌سازد.‏› (‏۱یوحنا ۱:‏۷؛‏ ۵:‏۱۳‏)‏ بلی،‏ ایمان به خون ریخته شدهٔ عیسی مسیح راه را برای بخشش گناهانمان باز می‌کند و برایمان حیات جاودان را به همراه دارد.‏ آیا قربانی عیسی برای عزیزان از دست رفته‌مان نیز فایده‌ای دارد؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «از آنجا که مرگ از طریق یک انسان آمد،‏ رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان [عیسی] می‌آید.‏»—‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۱‏.‏ *

یَهُوَه خدا والاترین مقام عالم هستی،‏ پسرش عیسی مسیح را برای ما انسان‌ها داد و والاترین شکل محبت را نشان داد.‏ هیچ کس مانند یَهُوَه چنین ازخودگذشتگی بزرگی نشان نداده است.‏ علاوه بر این،‏ هیچ هدیهٔ دیگری نمی‌توانست ما انسان‌ها را از چنگال گناه و مرگ برهاند.‏ به راستی که قربانی عیسی برایمان هدیه‌ای بی‌نظیر بوده است.‏

 

^ بند 19 برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ مقصود خدا در خصوص رستاخیز مردگان به فصل ۷ کتاب آشنایی با تعالیم کتاب مقدّس چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه نمایید.‏ این کتاب در وب‌سایت www.jw.org/fa نیز موجود است.‏