به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

برج دیده‌بانی  |  شمارهٔ ۱ ۲۰۱۷

موضوع برگزیده

موضوع برگزیده

نظر شما چیست؟‏

آیا کتاب مقدّس که قرن‌ها پیش نگاشته شده،‏ در دنیای امروز قابل استفاده است؟‏ کتاب مقدّس در این باره می‌گوید:‏ ‏«کلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است و .‏ .‏ .‏ مفید است.‏»‏‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏

این مجلّه به نمونه‌هایی از حکمت کتاب مقدّس اشاره می‌کند و راه‌هایی را بررسی می‌کند که می‌توان با کمک آن‌ها از مطالعهٔ کتاب مقدّس فایدهٔ بیشتری برد.‏