به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ویدیوهای معرفی کتب کتاب مقدّس

معرفی کتاب نِحِمیا

معرفی کتاب نِحِمیا

نگاه کلّی به کتاب نِحِمیا از کتاب مقدّس که تاریخ بازسازی اورشلیم را پس از آزادی اسرائیلیان از اسارت بابل شرح می‌دهد.‏