به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ویدیوهای معرفی کتب کتاب مقدّس

معرفی کتاب مراثی اِرْمیا

معرفی کتاب مراثی اِرْمیا

نگاهی مختصر به کتاب مراثی که هم حاوی عباراتی غم‌انگیز می‌باشد و هم امیدوارکننده.‏