به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

معرفی کتاب مَتّی

معرفی کتاب مَتّی

نگاهی مختصر به جزئیاتی از کتاب مَتّی،‏ نخستین کتاب از چهار انجیل.‏