به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ویدیوهای معرفی کتب کتاب مقدّس

معرفی کتاب مَتّی

معرفی کتاب مَتّی

نگاهی مختصر به جزئیاتی از کتاب مَتّی،‏ نخستین کتاب از چهار انجیل.‏