به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

معرفی کتاب عِزرا

معرفی کتاب عِزرا

نگاه کلّی به کتاب عِزرا از کتاب مقدّس که تاریخ پرستش حقیقی در اورشلیم را پس از آزادی اسرائیلیان از اسارت بابل شرح می‌دهد.‏