به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

ویدیوهای معرفی کتب کتاب مقدّس

معرفی کتاب ایّوب

معرفی کتاب ایّوب

نگاه کلّی به کتاب ایّوب که در درک موضوع حق حاکمیت خدا به ما کمک می‌کند.‏