به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

معرفی کتاب اِستَر

معرفی کتاب اِستَر

نگاه کلّی به وقایع و ارزش کتابی که شجاعت اِستَر را در راه دفاع از قوم خدا به تصویر می‌کشد.‏